Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.12.2018. № 1030-26/2018
м. Івано-Франківськ

  

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік

  

Керуючись статтями 14, 78 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням обласної ради від 22.12.2017. № 738-19/2017 “Про обласний бюджет на 2018 рік” і враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 17.12.2018 р. № 81 і від 21.12.2018 р. № 82, обласна рада

вирішила:

 1. Врахувати в доходах обласного бюджету:

1.1. Загального фонду:

за КБКД 41036100 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 2510,6 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819241;

за КБКД 41036100 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни”, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 604,1 тис. гривень та спрямувати її департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0819242;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за КБКД 41034500 в сумі 31 058,5 тис. гривень та спрямувати її головним розпорядникам коштів, а саме:

– департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1517363 “Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” – в сумі 29 484,5 тис. гривень;

– управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації за КПКВКМБ 1017363 “Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” – в сумі 1 480,0 тис. гривень;

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВКМБ 0717363 “Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” – в сумі 94,0 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 31 058,5 тис. гривень.

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку” в сумі 337 080,6  тис. гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 3719230 в сумі 337 080,6 тис. гривень згідно з додатком 1;

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” в сумі 2 500,0 тис. гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 3719250 в сумі 2 500,0 тис. гривень згідно з додатком 1;

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 67 000,0 тис. гривень та здійснити її перерозподіл між місцевими бюджетами згідно з додатком 1;

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, передбаченої департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду за КТПКВКМБ 3719230, між місцевими бюджетами згідно з додатком 1;

збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 13 400,0 тис. гривень та здійснити її розподіл між місцевими бюджетами згідно з додатком 1;

медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41034200 в сумі 11 184,9 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з додатком 2;

стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41020600 в сумі 10 463,2 тис. гривень та затвердити її розподіл згідно з додатком 3;

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за КБКД 41035400 на суму 554,1 тис. гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення по департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719330 “Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” по загальному фонду (видатки споживання) на суму
554,1 тис. гривень згідно з додатком 4;

освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КБКД 41033900 в сумі 12 192,2 тис. гривень та спрямувати її департаменту фінансів облдержадміністрації за КПКВКМБ 3719310 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції” по загальному фонду в сумі 12 192,2 тис. гривень, з них видатки споживання – 11 638,1 тис. гривень, видатки розвитку – 554,1 тис. гривень згідно з додатком 4;

зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за КБКД 41037200 на суму 11 638,1 тис. гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення по департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації за КПКВКМБ 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 11 638,1 тис. гривень, в т. ч. на оплату праці – 6 593,899 тис. гривень.

1.2. Спеціального фонду:

субвенцію з бюджету Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади в сумі 150,0 тис. гривень за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду за КПКВКМБ 1517461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення С090601 Болохів-Войнилів, С090611 Верхня-Збора-Кулинка, С090606 Верхня-Станькова-Довгий-Войнилів, С090621 Завадка-Степанівка.

 1. Затвердити:

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно з додатком 1;

розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 604,1 тис. гривень, а саме: спрямувати їх Косівському районному бюджету в сумі 604,1 тис. гривень;

розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 2510,6 тис. гривень, а саме:

Галицькому районному бюджету – 743,71899 тис. гривень,

Коломийському районному бюджету – 604,01561 тис. гривень,

Косівському районному бюджету – 1 162,86540 тис. гривень;

перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в межах загального фонду бюджетних призначень, передбачених департаменту фінансів облдержадміністрації, на 2018 рік згідно з додатком 5.

 1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень:

1) зменшити бюджетні призначення управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації в сумі 32,0 тис. гривень по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 2918110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на виконання заходів підпрограми забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки та відповідно збільшити їх департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення;

2) зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 3719710 “Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” на суму 250,0 тис. гривень (Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика) та відповідно збільшити їх:

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на 50,0 тис. гривень, в тому числі за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення на суму 40,0 тис. гривень, за КПКВКМБ 0712130 “Проведення незалежної медико-соціальної експертизи (МСЕК)” – на 10,0 тис. гривень;

– службі у справах дітей облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМВ 0913111 “Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах” на суму 100,0 тис. гривень, в тому числі на оплату праці – 68,0 тис. гривень;

– департаменту соціальної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на суму 100,0 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області.

 1. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів обласного бюджету, а саме:

1) департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації:

за КПКВКМБ 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” на суму 300,0 тис. гривень зменшити призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 300,0 тис. гривень;

по загальному фонду (видатки споживання):

за КПКВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”, зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 7,8 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки;

за КПКВКМБ 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”, зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 49,1 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки;

2) обласній державній адміністрації за загальним фондом (видатки споживання) за КПКВМБ 0221140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”, зменшивши призначення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 8,0 тис. гривень та відповідно збільшивши інші поточні видатки;

3) управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, зменшивши бюджетні призначення за КПКВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 7,20 тис. гривень та відповідно збільшивши їх по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

4) департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:

– зменшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020″ по загальному фонду (видатки споживання) на суму 524,791 тис. гривень та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 75,209 тис. гривень, на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на
2018-2020 роки, по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 9,0 тис. гривень;

– збільшити бюджетні призначення:

за КПКВКМБ 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню” – 5,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” – 54,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50,0 тис. гривень та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 500,0 тис. гривень;

– в межах заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712152 “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” на суму 2060,965 тис. грн. та відповідно збільшити їх за КПКВКМБ 0712144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”;

в межах коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” на суму 150,0 тис. грн. та збільшити їх за КПКВКМБ 0711120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)” на суму 150,0 тис. гривень;

за КПКВКМБ 0711140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2110 “Оплата праці” на суму 19,1 тис. гривень та відповідно збільшити їх на інші видатки;

за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2110 “Оплата праці” на суму 30,230 тис. гривень та відповідно збільшити їх на інші видатки;

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку);

– зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я” по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 38,999 тис. гривень та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 436,792 тис. гривень.

 1. Здійснити передачу залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2018 року, до загального фонду обласного бюджету в сумі 153,36722 тис. гривень та спрямувати його управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання):

– за КПКВКМБ 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” в сумі 23,36722 тис. гривень;

– за КПКВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” – 130,0 тис. гривень.

 1. Спрямувати частину вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2018 року (за видатками, які фінансуються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я) в сумі 897,8 тис. гривень, як іншу дотацію місцевим бюджетам згідно з додатком 6.
 2. 7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів обласного бюджету:

1) зменшити бюджетні призначення (за видатками, які фінансуються за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я) на суму 4 328,7 тис. гривень, а саме:

– департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 940,2 тис. гривень за:

КПКВКМБ 0611040 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами” – 40,4 тис. гривень;

КПКВКМБ 0611060 “Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя” – 200,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” в сумі 699,8 тис. гривень, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 402,15 тис. гривень;

– департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 3 388,5 тис. гривень, в тому числі за:

КПКВКМБ 0712010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 2 160,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню” – 151,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712030 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” – 320,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712040 “Санаторно-курортна допомога населенню” – 130,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” – 131,5 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню” – 461,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712100 “Стоматологічна допомога населенню” – 35,0 тис. гривень;

2) збільшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 3719130 “Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету” на суму 4 328,7 тис. гривень та спрямувати її місцевим бюджетам області згідно з додатком 8;

3) зменшити бюджетні призначення департаменту фінансів облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 3719710 “Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” на суму 110,0 тис. гривень (Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика) та відповідно збільшити їх обласній державній адміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0220180 “Інша діяльність у сфері державного управління” на виконання заходів програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки;

4) зменшити бюджетні призначення управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) на суму 120,0 тис. гривень та відповідно збільшити їх департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1517330 на суму 120,0 тис. гривень для капітального ремонту Задністрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицького району.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 120,0 тис. гривень;

5) зменшити бюджетні призначення департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації на 2018 рік по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 0613131 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на суму 120,0 тис. гривень та відповідно збільшити бюджетні призначення управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації по загальному фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” на суму 120,0 тис. гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 1. 8. Затвердити розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 03.12.2018. № 713/832-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018 року № 100/117-р (зі змінами)” і від 18.12.2018. № 754/911-р “Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації та обласної ради від 26.02.2018 року № 100/117-р (зі змінами)”.
 2. Внести зміни до рішення обласної ради від 02.03.2018. № 807-20/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

у додатку по головному розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації” по об`єкту “Капітальний ремонт адміністративних приміщень Брошнів-Осадської селищної ради по вулиці 22 Січня, 85 Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області” обсяг фінансування “265,0” замінити на “260,0”;

по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” по Богородчанському районному бюджету доповнити позицією “1517330 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури села Раковець Богородчанського району – 5,0 тис. гривень”.

 1. 10. Внести зміни до рішення обласної ради від 22.06.2018. № 859-22/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

в абзаці 8 підпункту 1.2. цифри “400,0” замінити “цифрами “250,0”;

у додатку 7:

по головному розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації” по об`єкту “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Вишків Долинського району Івано-Франківської області (нове будівництво) (Коригування робочого проекту)” обсяг фінансування “35,0” замінити на “26,0”;

по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” по Богородчанському районному бюджету доповнити позицією “1517330 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури села Раковець Богородчанського району – 9,0 тис. гривень”.

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 21.09.2018. № 938-23/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

1) у підпункті 1.2. абзац “субвенцію з Рожнятівського селищного бюджету Рожнятівського району в сумі 300,0 тис. гривень за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” та спрямувати її департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по спеціальному фонду (видатки розвитку) за КПКВКМБ 1517461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” для капітального ремонту автодороги Рожнятів – Липовиця (вул. Струтинська в смт. Рожнятів)” вилучити.

2) у пункті 14 абзац “– по розпоряднику коштів “Городенківський районний бюджет” назву об`єкта “Облаштування фонтану в міському парку м. Городенка” замінити на “Реконструкція фонтану в міському парку м. Городенка” викласти в такій редакції:

“– по розпоряднику коштів “Городенківський районний бюджет” назву об`єкта “Облаштування фонтану в міському парку м. Городенка” замінити на “Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (реконструкція) на території міського парку в місті Городенка”;

3) у додатку 5:

по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” по Яремчанському міському бюджету:

по об’єкту  “Капітальний ремонт вул. Довбуша ПК 0+00 – ПК15+00 в
смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області” обсяг фінансування “500,0” замінити на “298,0”;

доповнити позицією “Капітальний ремонт спортивного майданчика із штучним покриттям Яремчанської ЗОШ I-III ступеня № 1 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області” в сумі 202,0 тис. гривень”;

4) у додатку 6:

по головному розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації”:

позицію “1517330 Капітальний ремонт покрівлі Косівського тубдиспансеру – 65,0 тис. гривень” вилучити;

по об`єкту “Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд (біля гори Чуриків) в с. Закерничне Рожнятівського району Івано-Франківської області” обсяг фінансування “400,0” замінити на “394,0”;

по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам” по Богородчанському районному бюджету додати позицію “1517330 Капітальний ремонт (заміна вікон) в Будинку культури села Раковець Богородчанського району – 71,0 тис. гривень”.

 1. 12. Внести зміни до рішення обласної ради від 07.12.2018. № 992-26/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

1) підпункт 8 пункту 5 викласти в наступній редакції:

“управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації за КПКВКМБ 2918110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) по підпрограмі забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин в сумі 10,0 тис. гривень та збільшити їх по спеціальному фонду (видатки розвитку) на виконання заходів регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2018-2020 роки в сумі 10,0 тис. гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 10,0 тис. гривень”;

2) в абзаці 1 підпункту 9 пункту 5 слово “управлінню” замінити словом “департаменту”;

3) абзац 5 пункту 8 вилучити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції: “Спрямувати залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на
01.01.2018 року за рахунок надходжень транспортного збору, в сумі 121,17690 тис. гривень департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВКМБ 1517461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” для капітального ремонту моста на автомобільній дорозі С091316 Підпечери-Тисмениця на км 6+513 в м. Тисмениця Івано-Франківської області”;

5) у додатку 10:

– по головному розпоряднику коштів “Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації” КПКВКМБ “1014020” замінити на “2919800”;

– по головному розпоряднику коштів “Департамент фінансів облдержадміністрації” за КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції місцевим бюджетам”:

по Богородчанському районному бюджету:

назву об`єкта “Капітальний ремонт (заміна вікон) в Старунській ЗОШ
І-ІІІ ступеня с. Старуня Богородчанського району” замінити на “Капітальний ремонт (заміна вікон) в Старунському НВК с. Старуня Богородчанського району”;

назву об`єкта “Заміна вікон в Богородчанській районній центральній лікарні” замінити на “Капітальний ремонт (заміна вікон) в Богородчанській районній центральній лікарні”;

по бюджету Більшівцівської об`єднаної територіальної громади назву об`єкта “Зміцнення матеріально-технічної бази будинку культури смт. Більшівці, Більшівцівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області” замінити на “Зміцнення матеріально-технічної бази Більшівцівського народного дому Більшівцівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області”;

по Калуському районному бюджету у позиції “Експлуатаційне утримання дорожнього господарства доріг загального користування місцевого значення Калуського району” обсяг фінансування по загальному фонду (видатки споживання) “200,0” замінити на “199,0”;

по бюджету Олешанської об`єднаної територіальної громади по об`єктах “Придбання ліхтарів вуличного освітлення для населених пунктів Олешанської ОТГ – 60,0 тис. гривень”, “Придбання і встановлення дверей в Будзинську гімназію Олешанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області – 11,0 тис. гривень”, “Придбання і монтаж шкільної мережі Інтернет для Делівського ліцею Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської області – 20,0 тис. гривень” зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) та відповідно збільшити їх по загальному фонду (видатки споживання).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 91,0 тис. гривень;

по Городенківському районному бюджету назву об`єкта “Капітальний ремонт стелі приміщення Поточищенської НВК І-ІІІ ступенів” замінити на “Капітальний ремонт приміщення Поточищенської НВК І-ІІІ ступенів”;

по Коломийському районному бюджету позицію “Придбання кардіографа для амбулаторії с. Княждвір Печеніжинської селищної ради об`єднаної територіальної громади – 25,0 тис. гривень” вилучити;

по бюджету Печеніжинської об`єднаної територіальної громади додати  позицію “Придбання кардіографа для амбулаторії с. Княждвір Печеніжинської селищної ради об`єднаної територіальної громади – 25,0 тис. гривень”;

по Рожнятівському районному бюджету позицію “Придбання туристичного спорядження для Рожнятівської філії Івано-Франківського ОДЦТКУМ, Рожнятівський район с. Ріпне, вул. Шевченка, 95а – 15,0 тис. гривень” вилучити;

доповнити головним розпорядником коштів “Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації” та позицією по загальному фонду (видатки споживання) “0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” для Івано-

Франківського обласного Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Рожнятівська філія) на придбання туристичного спорядження – 15,0 тис. гривень”.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 15,0 тис. гривень;

– по головному розпоряднику коштів “Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації”:

позицію “Реконструкція існуючого господарського приміщення в паливну та встановлення системи водяного опалення територіального центру стаціонарного догляду в с. Данильче, Рогатинського району, (вул. Черемшини, 5/5а) – 350,0 тис. гривень” вилучити;

доповнити позицією по спеціальному фонду (видатки розвитку) “1517461 Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі С091316 Підпечери – Тисмениця на км 6+513 в м.Тисмениця Івано-Франківської області – 1,0 тис. гривень”.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1,0 тис. гривень;

доповнити позиціями:

“Обласний драматичний театр імені Івана Франка в м. Івано-Франківську – реконструкція. І-ІІ черга будівництва – 50,0 тис. гривень”;

“Капітальний ремонт відділення вертебрології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні – 45,0 тис. гривень”;

“Загальноосвітня школа I-III ступеня в с. Крилос Галицького району –  будівництво (перша черга) – 255,0 тис. гривень”.

 1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І.Мацькевич) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів обласного бюджету за програмною та економічною ознаками.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


Додатки до рішення

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]