Про внесення змін до обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016. № 402-12/2016 (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять перша сесія)

РІШЕННЯ

від 27.04.2018. № 838-21/2018
м. Снятин

 

Про внесення змін до обласної
комплексної Програми соціального
захисту населення Івано-Франківської
області на 2017-2021 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 23.12.2016.
№ 402-12/2016 (зі змінами)

 

З метою ефективної реалізації обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, забезпечення виконання Закону України від 19.12.2017. № 2249 – VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 23.12.2016. № 402-12/2016 (зі змінами) “Про затвердження обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки” затвердивши паспорт, обґрунтування доцільності розроблення та Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування Програми у новій редакції (додаються).
 2. Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації

  (В. Корженьовський) забезпечити координацію роботи з виконання заходів Програми.

 3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради

  від 24.03.2017. № 472-13/2017 та від 15.09.2017. № 603-17/2017.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


 

 

Паспорт
обласної комплексної Програми соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

  

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

Департамент соціальної політики облдержадміністрації.

 1. Розробники Програми:

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

 1. Термін реалізації Програми: 2017-2021 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: 2017-2021 роки.
 3. Обсяг фінансування Програми: 99640,0 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

Всьогов т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГінші джерела
2017-202199640,099640,0в межах кошторисних призначеньв межах кошторисних призначень
в т. ч.  
201717820,017820,0
201817900,017900,0
201919760,019760,0
202020970,020970,0
202123190,023190,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

Департамент соціальної
політики обласної державної
адміністрації                                                                               В. Корженьовський

 

 

Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                         Б. Кобилянський


 

Обґрунтування доцільності розроблення
обласної комплексної Програми соціального захисту
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

І. Загальна частина

 

Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою ефективної реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

Заходи Програми відповідають пріоритетам державної політики, визначеної:

Стратегією сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015;

Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 року № 501/2015;

Стратегією подолання бідності, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 161-р;

Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 року №1393-р;

Державною цільовою програмою “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 706;

Законом України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”;

Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 113-р;

Державною соціальною програмою з протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 111.

Програма ґрунтується на аналізі проблем у сфері соціального захисту населення та результатів попереднього етапу реалізації державної соціальної політики в області.

Програма побудована з урахуванням основних цільових груп населення, на які вона спрямована, та пріоритетів реалізації в області державної соціальної політики.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращення їх добробуту, медичного обслуговування, надання можливості особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створення безбар’єрного середовища в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 1. Недостатній рівень активності громадських організацій та залучення їх до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення. Зокрема, в області не впроваджено механізм соціального замовлення послуг, а соціальні послуги особам з інвалідністю, особам похилого віку, особам, постраждалим від насильства, торгівлі людьми надаються лише окремими активними громадськими організаціями, які здійснюють свою діяльність за рахунок благодійних коштів та коштів міжнародних фондів.
 2. Складне матеріальне становище більшості населення області, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, неможливість працевлаштування, події на сході України, значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території області, визначає нагальну необхідність соціальної підтримки вразливих категорій громадян.
 3. Недостатня охопленість соціальними та медичними послугами і паліативною допомогою невиліковно хворих жителів області.
 4. Складні житлові умови сімей окремих категорій громадян: осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, потреба у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб вимагають підтримки та допомоги з боку держави.
 5. Недостатнє фінансування санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання (з дитинства) призводить до того, що на путівки щодо санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю чекають 5 і більше років.
 6. Відсутня база даних щодо молоді з інвалідністю та інтелектуальною недостатністю, яка потребує денного догляду та соціальної реабілітації, та щодо осіб з інвалідністю, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах області, що унеможливлює здійснення контролю за дотриманням їх прав на надання якісних соціальних, реабілітаційних та освітніх послуг.
 7. Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць носить формальний характер і не висвітлює реальну потребу у соціальних послугах різних категорій населення та не застосовується у плануванні місцевих бюджетів.
 8. На рівні області не передбачені заходи для надання матеріальної допомоги та вшанування людей похилого віку, які досягли 100 і більше років.
 9. Діючим законодавством передбачені пільги та гарантії для багатодітних сімей, однак, відсутні окремі державні та обласні програми із фінансовим забезпеченням для підтримки таких сімей.
 10. В області не впроваджуються корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, хоча наявна законодавча база та існує необхідність впровадження таких програм.
 11. Недостатнє поширення соціальної реклами та низький рівень інформованості населення призводить до ситуацій, коли особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, залишаються наодинці зі своїми проблемами.
 12. Відсутність фахових спеціалістів з питань децентралізації влади, впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів, запровадження механізму соціального замовлення, а також з питань гендерної політики, протидії насильству в сім’ї, торгівлі людьми та інших питань.
 13. У зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії особливої актуальності набуває впровадження енергозберігаючих технологій в установах та стаціонарних закладах системи соціального захисту населення (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення).
 14. Установи соціальної сфери мають у своєму користуванні застарілу комп’ютерну, друкувальну техніку, часто відсутні сучасні засоби комунікації, тому необхідно створити умови для їх ефективної діяльності та забезпечення єдиного телекомунікаційного середовища.

Шляхи і способи розв’язання проблем

 1. Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної соціальної політики

Основними завданнями для досягнення цілі визначено фінансову підтримку громадських організацій, залучення представників громадських організацій до розробки програм соціального розвитку та внесення змін до них, введення їх до складу колегій відповідних органів державної виконавчої влади, комісій, робочих груп щодо вирішення окремих питань соціального захисту населення, впровадження механізму соціального замовлення, який передбачає залучення коштів місцевих бюджетів на надання соціальних послуг окремим категоріям населення області, які потребують таких послуг.

 1. Поліпшення соціального захисту вразливих категорій населення

Пріоритетними напрямками визначено виплату одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області, яка допоможе поліпшити стан здоров’я та вирішити соціально-побутові питання жителів області, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Виконання заходів щодо поліпшення житлових умов сімей окремих категорій громадян: осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайних ситуацій, дасть можливість вирішити житлові питання соціально незахищених категорій населення.

Надання паліативної допомоги та соціальних послуг невиліковно хворим особам із залученням інститутів громадянського суспільства дозволить надавати такій категорії громадян соціальні, медичні, психологічні послуги вдома та допоможе вирішувати соціально-побутові проблеми сімей, у яких є паліативні хворі.

 1. Поліпшення соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю

Основними завданнями визначено: покращення добробуту, медичного обслуговування, культурного забезпечення осіб з інвалідністю та створення безперешкодного доступу до будівель житлового та громадського призначення, а також рівного з іншими громадянами доступу до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури та спорту, інформації та комунікацій, громадського пасажирського транспорту і зв’язку.

Для виконання поставлених завдань планується забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства у санаторно-курортних закладах області та інших областей.

Також пріоритетними визначено заходи щодо створення умов для навчання та виховання дітей з інвалідністю у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема забезпечення їх обладнанням та навчально-методичними матеріалами тощо.

Заходи щодо фінансування витрат на навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах, на підготовку, перепідготовку. підвищення кваліфікації та стажування осіб з інвалідністю на робочому місці, а також надання роботодавцям фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення додаткових місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю комп’ютерною технікою, реабілітаційним обладнанням та інші заходи планується здійснювати за рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

 1. Поліпшення соціального обслуговування і підтримки людей похилого віку

Поліпшення якості надання соціальних послуг людям похилого віку планується досягнути шляхом вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць, залучення до їх надання недержавних організацій, фізичних осіб, запровадження надання соціальних послуг населенню на платній основі.

З метою вшанування жителів області, яким виповнилося 100 і більше років, виховання у молоді шанобливого ставлення до людей похилого віку планується здійснення виплати матеріальної допомоги таким громадянам.

 1. Підвищення рівня соціального захисту і підтримки багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Для досягнення цілі пріоритетними визначено заходи щодо виплати матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.

Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей, а також забезпечення дітей з багатодітних сімей санаторно-курортним лікуванням, зубопротезуванням, позашкільною освітою планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

З метою поліпшення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та інтеграції їх у суспільство планується створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових та котеджних містечок) та надання їх в оренду або власність сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сприяння працевлаштуванню, виділенню земельних ділянок для будівництва постійного житла.

Пріоритетним завданням, виконання якого сприятиме соціально-культурній інтеграції внутрішньо переміщених осіб, визначено організацію курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп за рахунок коштів обласного бюджету впродовж 2017-2021 років.

У зв’язку із відсутністю в області кризових центрів для осіб, які вчинили насильство, є доцільним впровадження корекційних програм для таких осіб із залученням громадських організацій.

 1. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення

Напрямок передбачає постійне розміщення інформації з питань соціального захисту населення на сайтах облдержадміністрації, департаменту соціальної політики облдержадміністрації, місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації

Новими та актуальними у Програмі є заходи щодо виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населення і проведення широких інформаційних кампаній серед населення, фестивалів, акцій з метою пропагування шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними  можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства та проведення оцінки ефективності цих заходів, які планується реалізовувати із залученням інститутів громадянського суспільства.

А створення соціальних роликів про підтримку соціально незахищених громадян та позитивний досвід виховання дітей у багатодітних сім’ях сприятиме створенню позитивного іміджу органів державної виконавчої влади та пропагуванню сімейних форм виховання

 1. Кадрова підготовка спеціалістів системи соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян

Впродовж дії Програми планується проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів соціальної сфери, а також цілий ряд семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, насильсьтву в сім’ї, до проведення яких будуть залучені інститути громадянського суспільства.

Крім цього, будуть виготовлені відповідні методичні посібники, які сприятимуть підвищенню професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення.

 1. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери

Для досягнення зазначеної цілі і з метою створення комфортних умов проживання для підопічних та вихованців будинків-інтернатів (пансіонатів), а також досягнення економії та зменшення використання енергоносіїв впродовж 2017-2021 років планується проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населення, впровадження в цих установах енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення).

Пріоритетним завданням визначено також забезпечення функціонування єдиного телекомунікаційного середовища установ системи соціального захисту населення області.

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, районних та міських бюджетів, бюджетів ОТГ та інших джерел фінансування.

Прогнозовані обсяги фінансування Програми за рахунок обласного бюджету наведені у паспорті Програми.

 1. IV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 1. V. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює департамент соціальної політики облдержадміністрації.

Районні державні адміністрації і виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи облдержадміністрації, інші установи та організації, визначені виконавцями Програми, інформують департамент соціальної політики облдержадміністрації про хід її виконання щорічно до 20 січня наступного за звітним роком.

Узагальнений звіт про хід виконання Програми подається до обласної ради щорічно до 10 лютого наступного за звітним року.

 

 

Директор департаменту
соціальної політики обласної
державної адміністрації                                          Володимир Корженьовський


 

   Додаток до обласної комплексної
Програми соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГінші джерела
12345678910
1. Соціальний захист населення області та розвиток громадянського суспільства
1.Розробка і затвердження у районах, містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах цільових комплексних програм соціального захисту населення на 2017-2021 роки із застосуванням гендерного підходу та їх фінансове забезпеченняРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, ОТГ2017 рік2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень      _В межах кошто-рисних призна-чень      _Поліпшення рівня соціального захисту населення області
2.Залучення представників громадських об’єднань до розробки програм соціального розвитку, внесення змін до них та здійснення контролю за їх виконаннямДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиНе потребує фінансо-вого забезпе-ченняНе потребує фінансо-вого забезпе-ченняНе потребує фінансо-вого забезпе-чення       _Підвищення ролі громадськості у реалізації в області державної соціальної політики
3.Введення представників громадських об’єднань до складу колегій департаменту соціальної політики облдержадміністрації та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громадДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2018 рокиНе потребує фінансо-вого забезпе-ченняНе потребує фінансо-вого забезпе-ченняНе потребує фінансо-вого забезпе-чення_Розвиток громадянського суспільства та підвищення ролі громадськості у реалізації в області державної  соціальної політики
4.Забезпечення роботи міжвідомчих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї та гендерної рівностіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2018 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення роботи щодо протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності

 

 

5.Фінансова підтримка громадських об’єднаньДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Щорічно2017550,00550,00В межах кошто-рисних призна-чень_Залучення громадських об’єднань до участі в реалізації в області державної соціальної політики
2018550,00550,00
2019600,00600,00
2020650,00650,00
2021700,00700,00
6.Організація та проведення конкурсу соціальних проектів для надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовленняДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Щорічно2018-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення якості надання соціальних послуг
7.Надання організаційно-фінансової підтримки проведення гастролей гурту обласної організації УТОС “Горицвіт” та інших творчих колективівУправління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,  виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для розвитку творчих здібностей людей з інвалідністю

 

 

 

 

2. Соціальна підтримка вразливих категорій населення 
1.Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА в сумі 500,0 гривень на одну особуДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА
2.Виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області у встановленому порядкуДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно20174500,004500,00В межах кошто-рисних призна-чень_Вирішення соціально-побутових питань жителів області
20184500,004500,00
20195000,005000,00
20205000,005000,00
20216000,006000,00
3.Поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю І і ІІ груп, сімей, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, в яких виховується дитина з інвалідністю та інших соціально незахищених громадян, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення житломДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно20172500,002500,00В межах кошто-рисних призна-чень_Вирішення житлових питань соціально незахищених мешканців області
20182500,002500,00
20192500,002500,00
20203000,003000,00
20213000,003000,00

 

 

4.Забезпечення осіб з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату, лежачих хворих із соціально-незахищених сімей засобами особистої гігієни (підгузники, урологічні прокладки, пелюшки, кало-, сечо-приймачі тощо), згідно з індивідуальною програмою реабілітації

 

Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017250,00250,00В межах кошто-рисних призна-чень_Забезпечення комфортних умов життєдіяльності

 

 
2018300,00300,00 
2019400,00400,00 
2020450,00450,00 
2021500,00500,00 
5.Забезпечення на пільгових умовах проїзду окремих категорій громадян, визначених чинним законодавством, пасажирським транспортом загального користуванняДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян та створення сприятливих умов для перевезення людей з інвалідністю 
6.Забезпечення людей з інвалідністю, багатодітних сімей, у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб   запрошеннями для безкоштовного відвідування обласних, районних і міських культурно-мистецьких заходів та місцевих

музеїв у межах визначених квот

 

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Надання доступу людям з обмеженими можливостями та багатодітним сім’ям і сім’ям внутрішньо переміщених осіб до культурного життя на місцевому та регіональному рівнях 
7.Залучення людей з обмеженими можливостями, багатодітних сімей,

у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб   до участі в конкурсах, вікторинах, концертах, бібліотечних вечорах, інших тематичних заходах, що проводяться в закладах культури області

 

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Створення можливостей для розвитку творчих здібностей людей з обмеженими можливостями, багатодітних сімей, у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб 
8.Перевезення (транспортування) хворих до Міжрайонних центрів нефрології та діалізу, ОКЛ  для лікування методом програмованого гемодіалізу (перитонеального діалізу) або відшкодування витрат за перевезення, на умовах співфінансуванняДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Перевезення важкохворих мешканців області до лікувальних закладів 
 3. Соціальний захист та реабілітація осіб з інвалідністю
1.Надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг сім’ям, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністю, та особам з інвалідністю І групи не менш як 50 відсотків

від нарахованих платежів у межах встановлених норм споживання

 

Районні державні адміністрації,  виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення рівня соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями 
2.Забезпечення якісного заповнення індивідуальних програм реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю згідно з вимогами чинного законодавства та постійного внесення інформації до Централізованого банку даних з проблем інвалідностіДепартаменти охорони здоров’я, соціальної політики  обласної державної адміністрації, медико-соціальна експертна комісія, лікувально-консультаційна комісіяПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Визначення переліку реабілітаційних послуг та виробів медичного призначення для ефективної реабілітації людей з інвалідністю 
3.Забезпечення функціонування пунктів прокату технічних засобів реабілітаціїРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Задоволення потреб населення у технічних засобах реабілітації 
4.Забезпечення обстеження та стаціонарного лікування осіб з обмеженими можливостями у всіх лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я області згідно з індивідуальними програмами реабілітаціїДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення якості надання медичних послуг особам з обмеженими можливостями у закладах охорони

здоров’я області

 
5.Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства у санаторно-курортних закладах області та інших областейДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я обласної державної адміністраціїПостійно20172500,002500,00В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення здоров’я та психологічного стану людей з інвалідністю 
20182500,002500,00 
20192500,002500,00 
20203000,003000,00 
20213000,003000,00 
6.Забезпечення автомобілями сімей, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністюДепартамент соціальної політики обласної державної адміністраціїПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення умов доступності осіб з інвалідністю до об’єктів громадського призначення 
7.Безкоштовне паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю на спеціально обладнаних відповідними знаками територіях платного паркування в містах області у межах 10 відсотків від загальної кількості паркувальних місцьРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Створення сприятливих умов для паркування транспортних засобів осіб з обмеженими можливостями 
8.Оснащення пішохідних переходів на вулицях міст області спеціальними звуковими світлофорами та спеціальною дорожньою розміткоюРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в області, Служба автомобільних доріг в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для безперешкодного доступу до інфраструктури громадського призначення осіб з інвалідністю зору 
9.Облаштування зручних та безпечних з’їздів на тротуарах та місцях переходів вулиць для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до вимог діючих будівельних нормРайонні державні адміністрації,виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до інфраструктури громадського призначення 
10.Обладнання міського пасажирського транспорту текстовими і звуковими інформаторами для озвучення назв зупинок та зовнішніми системами для інформування номерів маршрутівВиконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до інфраструктури громадського призначення 
11.Проведення модернізації електротранспорту для обслуговування міських пасажирських перевезень із врахуванням максимальної доступності для осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, зору, слухуВиконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, КП “Електроавтотранс”Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення умов доступності осіб з інвалідністю до послуг автотранспортного пасажирського перевезення 
12.Забезпечення належного доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до приміщень поштового зв’язкуДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, Івано-Франківська дирекція УДППЗ “Укрпошта”Постійно В межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень__Створення належних умов для користування людей з інвалідністю відділеннями поштового зв’язку 
13.Навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладахОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-
рисних призна-
чень
Здобуття професійної підготовки особами з інвалідністю 
14.Придбання спеціального обладнання для бібліотек, клубів, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністюОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для культурного розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями 
15.Проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю відповідно до подання Національного комітету спорту інвалідівОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для проведення фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю 
16.Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування осіб з інвалідністю на робочому місці за професіями (спеціальностями) з урахуванням професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальної експертної комісії за професіями, що є актуальними на ринку праці міст чи районів

 

Обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Працевлаштування людей з інвалідністю з урахуванням їх професійних знань, навичок та побажань 
17.Надання роботодавцям фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

 

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 
18.Надання особам з інвалідністю фінансової допомоги на безповоротній основі для оплати їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професій (спеціальності)Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Підготовка осіб з інвалідністю до професійної діяльності 
19.Забезпечення центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю комп’ютерною технікою, реабілітаційним обладнанням (облаштування кабінетів психологічної реабілітації, соціально-побутового орієнтування логопедичним і лінгафонним обладнанням тощо) та нормативно-правовою базою

 

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для організації ефективного реабілітаційного процесу в центрах соціальної реабілітації дітей з інвалідністю 
20.Створення банку даних молоді з обмеженими фізичними можливостями та інтелектуальною недостатністю, які потребують денного догляду та соціальної реабілітаціїОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, інститути громадянського суспільства2017 рік2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Здійснення контролю за дотриманням прав дітей та молоді з інвалідністю на надання їм якісних соціальних та реабілітаційних послуг 
21.Створення банку даних осіб з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації2017 рік2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Здійснення контролю за дотриманням прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну професійно-технічну освіту 
22.Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладахДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністраціїПостійно2017100,00100,00В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення якості освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами 
2018100,00100,00 
2019100,00100,00 
2020100,00100,00 
2021100,00100,00 
23.Забезпечення участі дітей та молоді з інвалідністю у соціальних проектах, заходах обласного рівняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, інститути громадянського суспільства

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для рівного доступу осіб з обмеженими можливостями до освіти,  культурного життя та якісних соціальних послуг 
24.Проведення обласних фестивалів та виставок робіт художньої творчості людей з обмеженими можливостями та виставок творчих робіт дітей з інвалідністю  “Повір у себе” до Міжнародного дня інвалідів в Україні

 

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільстваЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень__Створення можливостей для розвитку творчих здібностей людей з обмеженими можливостями 
25.Проведення благодійних культурно-мистецьких заходів у будинках-інтернатах, у яких перебувають особи (діти) з інвалідністюУправління культури, національностей та релігій, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Надання особам з інвалідністю культурно-мистецьких послуг 

 

 

 4. Соціальне обслуговування і підтримка людей похилого віку 
1.Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше роківДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017100,00100,00В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення соціального захисту громадян, яким виповнилося 100 і більше років 
2018100,00100,00 
2019120,00120,00 
2020120,00120,00 
2021120,00120,00 
2.Надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю із залученням фізичних осіб та виплатою їм компенсації за надання соціальних послугРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення якості надання соціальних  послуг шляхом залучення до їх надання фізичних осіб 
3.Запровадження надання соціальних послуг населенню на платній основі відповідно до чинного законодавстваДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Охоплення соціальними послугами осіб, які мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати 
4.Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиницьДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Проведення моніторингу та ефективне використання коштів місцевих бюджетів на надання соціальних послуг населенню 
 5. Соціальний захист і підтримка багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

1.Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітейДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ 201780,0080,00В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення матеріально-побутових умов проживання багатодітних сімей 
201880,0080,00 
2019100,00100,00 
2020100,00100,00 
2021120,00120,00 
2.Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімейРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для реалізації прав і гарантій багатодітних сімей 
3.Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей з багатодітних сімей, які потребують такого лікуванняДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення стану здоров’я дітей з багатодітних сімей 
4.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з багатодітних сімей у дошкільних навчальних закладах областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення соціального захисту багатодітних сімей 
5.Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням дітей з багатодітних сімейДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення соціального захисту багатодітних сімей 
6.Забезпечення пільгового охоплення дітей з багатодітних сімей позашкільною освітоюДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-чень_Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей з багатодітних сімей 
7.Організація курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп внутрішньо переміщених осібДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, Прикарпатський національний університет імені

В. Стефаника

Постійно201720,0020,00__Мовна та соціально-культурна інтеграція внутрішньо переміщених осіб 
201820,0020,00 
201920,0020,00 
202020,0020,00 
202120,0020,00 
8.Створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових містечок, котеджних містечок тощо) та сприяння в наданні їх в оренду або власність внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовахДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб на житло 
9.Сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати роботодавцю компенсації   витрат на оплату праці та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняОбласний, міські, районні,  міськрайонні центри  зайнятостіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб на працю 
10.Виділення земельних ділянок для будівництва постійного житла для внутрішньо переміщених осіб з урахуванням їх потреб і можливостей  працевлаштування та розвитку інфраструктуриРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, управління Держгеокадастру в Івано-Франківській областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Реалізація прав власності  внутрішньо переміщених осіб на земельні ділянки та житло 
11.Забезпечення проходження корекційних програм особами, які вчинили насильство в сім’їОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, районні державні адміністрації,  виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, головне управління Національної поліції в області, інститути громадянського суспільстваПостійно201750,0050,00В межах кошто-рисних призна-чень_Створення позитивного морально-психологічного мікроклімату у сім’ї, пропагування сімейних цінностей 
 201850,0050,00 
 201970,0070,00 
 2020100,00100,00 
 2021100,00100,00 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.Підтримка діяльності консультаційних пунктів з підготовки сімей до народження дитини та розвитку дитини раннього вікуДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ

 

Постійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Пропагування сімейних форм виховання дітей 
13.Надання комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, постраждалим від торгівлі людьми і насильстваДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, головне управління Національної поліції в області, управління ДМС в області, обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення рівня соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від торгівлі людьми і насильства 

 

 

 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення
1.Забезпечення постійного наповнення сайтів обласної державної адміністрації,  райдержадміністрацій та міських рад, департаменту соціальної політики облдержадміністрації і його структурних підрозділів  актуальною інформацією з питань соціального захисту населенняУправління інформа-ційної діяльності та комунікацій з громад-ськістю,  департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення 
2.Надання населенню безкоштовної консультативної допомоги  з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціально незахищених категорій громадян із залученням юристів, психологів, лікарівДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення обізнаності соціально незахищених категорій населення щодо їх конституційних прав та гарантій 
3.Висвітлення у засобах масової інформації проблем осіб з інвалідністю, людей похилого віку,  багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених осіб та шляхів їх вирішенняУправління інфор-маційної діяльності та комунікацій з громад-ськістю, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно201730,0030,00В межах кошто-рисних призна-чень_Привернення уваги суспільства до проблем осіб з обмеженими можливостями та соціально вразливих категорій сімей 
201830,0030,00 
201940,0040,00 
202040,0040,00 
202150,0050,00 

 

 

4.Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населенняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільства

 

Постійно201780,0080,00В межах кошто-рисних призна-чень_Поширення серед населення інформації з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населення 
201890,0090,00 
201990,0090,00 
2020100,00100,00 
2021

 

100,00100,00 
5.Проведення широких  інформаційних кампаній серед населення, фестивалів, акцій з метою пропагування шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними  можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства та проведення оцінки ефективності цих заходівОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017200,00200,00В межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення 
2018200,00200,00 
2019250,00250,00 
2020250,00250,00 
2021250,00250,00 
6.Впровадження програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї та гендерної рівностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень__Поширення інформації з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності серед учнівської молоді 
7.Забезпечення субтитрування або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, передач і програм на обласному та місцевому телебаченні для людей з вадами слухуУправління інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення доступу до інформації для людей з вадами слуху 
8.Здійснення передплати друкованих періодичних видань Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю для осіб з інвалідністю І та ІІ груп

 

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-чень_В межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-
рисних призна-
чень
Поширення засобів масової інформації Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю 
 
 
 
 
9.Створення соціальних   роликів про підтримку соціально незахищених категорій громадян і позитивний досвід виховання дітей у багатодітних сім’ях та інших соціальних роликівУправління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент соціальної політики обласної державної адміністраціїЩорічно201760,0060,00В межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення позитивного іміджу органів державної виконавчої влади, пропагування сімейних форм виховання 
201860,0060,00 
201980,0080,00 
202080,0080,00 
2021100,00100,00 
10.Забезпечення функціонування “гарячих ліній” з питань соціального захисту населення, зокрема протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіРайонні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення 
  

7. Кадрова підготовка спеціалістів системи соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян

 

1.Проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017100,00100,00В межах кошто-рисних призна-чень_Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення 
2018100,00100,00 
2019100,00100,00 
2020100,00100,00 
2021100,00100,00 
2.Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільстваПостійно201730,0030,00В межах кошто-рисних призна-чень_Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення 
201830,0030,00 
201930,0030,00 
202030,0030,00 
202130,0030,00 
    
 

 

 

3.Розробка методичних посібників з питань соціального захисту населення, у тому числі  протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності для спеціалістів органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядуванняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільстваПостійно201760,0060,00В межах кошто-рисних призна-чень_Підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення
201860,0060,00
201980,0080,00
202080,0080,00
2021100,00100,00
4.Організація короткотермінових тематичних навчань щодо реалізації програм соціального захисту населення із застосуванням гендерного підходуІвано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організаційПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень__Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення
5.Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, насильства в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністраціїПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень__Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

 

 

  

8. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери

 

1.Впровадження (забезпечення функціонування) засобів охоронної, пожежної безпеки та цивільного захисту в установах системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Поліпшення стану пожежної безпеки та цивільного захисту 
2.Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення тощо) в інтернатних установах системи соціального захисту населення областіДепартаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, соціальної політики обласної державної адміністраціїПостійно2017500,00500,00__Економія та зменшення використання енергоносіїв 
2018500,00500,00 
2019500,00500,00 
2020500,00500,00 
2021500,00500,00 
3.Забезпечення обробки інформації для призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газуДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017920,00920,00В межах кошто-рисних призна-чень_Своєчасне нарахування та виплата всіх видів соціальних допомог та компенсацій 
2018920,00920,00 
2019970,00970,00 
20201020,001020,00 
20211070,001070,00 
4.Забезпечення функціонування єдиного телекомунікаційного середовища установ системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017110,00110,00В межах кошто-рисних призна-чень_Безперервна робота установ системи соціального захисту населення 
2018120,00120,00 
2019120,00120,00 
2020130,00130,00 
2021130,00130,00 
5.Забезпечення роботи “Мобільного соціального офісу”Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно201780,0080,00В межах кошто-рисних призна-чень_Наближення соціальних послуг до населення області 
201890,0090,00 
201990,0090,00 
2020100,00100,00 
2021100,00100,00 
6.Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населення

 

Департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, соціальної політики обласної державної адміністраціїПостійно20175000,005000,00__Покращення умов проживання для підопічних та вихованців будинків-інтернатів (пансіонатів) 
20185000,005000,00 
20196000,006000,00 
20206000,006000,00 
20217000,007000,00 
7.Здійснення заходів із забезпечення якісних умов проживання в стаціонарних закладах системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-ченьВ межах кошто-рисних призна-чень_Покращення умов проживання для підопічних (вихованців) будинків-інтернатів (пансіонатів) 
 

 

Директор департаменту
соціальної
політики
облдержадміністрації                         Володимир Корженьовський                                                        
                                                    

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]