Про внесення змін до обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 26.05.2016. № 187-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін
до обласної цільової
соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018 роки

 

Заслухавши та обговоривши зміни до обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2015. № 1599-35/2015:

1.1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається).

1.2. Завдання і заходи з виконання Програми викласти в новій редакції (додаються).

 1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. Матейко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) бюджетних запитів на 2017 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та розробці проектів обласного бюджету на 2017-2018 роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                                                                    Олександр Сич

 

 

 

Обґрунтування доцільності
обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018 роки

Загальна частина

Зміни до обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ‑інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки необхідно внести для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

На сьогодні ситуація з поширення ВІЛ-інфекції дозволяє стверджувати про наростання епідемії серед населення області.

Завдяки реалізації комплексу заходів, спрямованих на призупинення епідемії ВІЛ-інфекції на виконання Загальнодержавної національної соціальної програми та підтримці Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших міжнародних організацій, в країні з’явились перші ознаки уповільнення епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.

Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні негативно впливає на економічний розвиток області, демографічну ситуацію та приводять до генетичного виродження населення області.

З огляду на світовий досвід, поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу приводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, збільшення навантаження на бюджет держави, загострює проблему бідності, соціальної нерівності та сирітства.

Станом на 01.01.2015 року серед громадян України офіційно зареєстровано 265 тисяч випадків зараження ВІЛ-інфекцією та 35 тисяч померлих від захворювань, зумовлених СНІДом.

Щороку збільшується кількість осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров`я служби профілактики та боротьби зі СНІДом.

На 01.01.2015 року в закладах охорони здоров’я України на обліку знаходиться 131268 ВІЛ-позитивних громадян, в Івано-Франківській області – 915 ВІЛ-інфікованих осіб, в тому числі зі СНІДом 331 особа, дітей – 13.

Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишаються представники груп підвищеного ризику.

Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в області щороку збільшується, зокрема у 2015 році на 15,7%. Основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції є статевий (78,2%).

Таким чином, в зв’язку із вищевказаною епідеміологічною ситуацією та економічною ситуацією в країні, необхідно внести зміни до обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ‑інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.

 

Мета внесення змін до Програми:

– стабілізація епідемічної ситуації;

– зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/ СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо залучення населення до широкомасштабних профілактичних заходів;

– забезпечення вільного безкоштовного доступу до обстеження, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання обласної соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий варіант, оптимальний, передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

– оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

– дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

– забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

– дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

– забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

– підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

– формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

– застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

– розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

– запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

 

Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

– зменшити на 50 відсотків ризику інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

– зменшити на 50 відсотків кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;

– зменшити до 1 відсотка кількості випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

– забезпечити доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

– охопити 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу та формування здорового способу життя;

– забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

– забезпечити доступу до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

– зменшити на 50 відсотків смертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

– залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

– формувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень їх дискримінації.

 

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                Мирон Матейко

 

 

Паспорт
до обласної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2015-2018 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2015-2018 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми – 286863,5 тис. гривень.

тис. грн.

 Загальний обсяг
за 2015-2018 роки
(тис. грн.)
2015201620172018
Усього за Програмою

 

 

286863,5

 

108332,2111505,533105,533920,3
У тому числі :
З державного бюджету 99857,624964,424964,424964,424964,4
З обласного бюджету 23205,12854,36027,66754,27569,0
З районних та міських бюджетів 2664,0666,0666,0666,0666,0
З гранту Глобального фонду158693,279346,679346,6
З інших джерел 2443,6500,9500,9720,9720,9

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– значне зменшення кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування та представників груп підвищеного ризику;

– зменшення на 50 відсотків ризику інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

– зменшення до 1 відсотка кількості випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

– забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

– охоплення 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу та формування здорового способу життя;

– забезпечення людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

– забезпечення доступу до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

– зменшення на 50 відсотків смертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/ туберкульоз;

– залучення до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

– сформування у населення толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, зниження на 50 відсотків рівень їх дискримінації.

 

 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Замовник Програми
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                           М. Матейко

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                           І. Пасічняк

 

 

Додаток
до обласної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018 роки

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання обласної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

 

 


п/п
Найменування
завдання
Найменування показникаЗначення показникаНайменування заходуГоловний
розпорядник
бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів)
Джерела
фінансування
Прогнозний
обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень
У тому числі за роками
усьогоза роками
20152016201720182015201620172018

 

12345678910111213141516
Організаційні завдання і заходи
1.Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуКількість моніторингових заходів (візити в райони та міста області)232585858581) Здійснення регіонального нагляду за дотриманням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та за рішеннями координаційних радОбласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДомОбласний
бюджет
69,669,6
Кількість засідань координаційних рад1644442) Забезпечення діяльності координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу і взаємодії таких радДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний
бюджет
10,410,4
Кількість засідань робочих груп обласної, міських та районних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/

СНІДу

48121212123) Забезпечення діяльності робочих рад координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодії таких радДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний
бюджет
0,80,8
Кількість заслуховувань у структурних підрозділах обласної державної адміністрації822224) Забезпечення діяльності колегій департаментів обласної державної адміністраціїДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністраціїОбласний
бюджет
0,80,8
Кількість конференцій обласних позаштатних спеціалістів (інфекціоністів, педіатрів, акушер-гінекологів, наркологів, дермато-венерологів, фтизіатрів)3288885) Моніторинг епідеміологічної ситуації поширення ВІЛ-інфекції/СНІДуДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбласний
бюджет
0,80,8
Кількість робочих груп за напрямками Програми1644446) Забезпечення ефективної діяльності міжвідомчих робочих груп координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДуДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний
бюджет
2,22,2
Кількість нормативних актів законодавства411117) Імплементація та розповсюдження у райони області та міста обласного значення нормативно-правових актів, які регламентують міжвідомчу взаємодію щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики,

соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, головне управління Національної поліції в області (за згодою), управління ДПтС України в області (за згодою), Головне управління Держсанепідслужби в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет
1,11,1
Кількість звітів52131313138) Подання звітів департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та Українському центру контролю за соціально небезпечними хворобамиОбласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДомОбласний
бюджет
0,30,3
Разом за завданням 186,086,0
У тому числіОбласний
бюджет
86,086,0
2.Забезпечення дієвості програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуКількість пропозицій1033221) Участь в розробці проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на 2015-2025 рокиДепартамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Обласний
бюджет
1,01,0
Кількість нормативних актів1033222) Розробка нормативно-правових актів у сфері надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та впровадження їх в діяльність кабінетів «Довіра»Департамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Обласний
бюджет
1,01,0
Разом за завданням 22,02,0
У тому числіОбласний
бюджет
2,02,0
3.Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуКількість нормативних документів411111)Забезпечення виконання нових нормативних документів законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуДепартаменти охорони здоров’я, соціальної політики, обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний
бюджет
0,50,5
Глобальний фонд100,050,050,0
Інші джерела100,050,050,0
Разом за завданням 3 200,550,550,050,050,0
У тому числіОбласний
бюджет
0,50,5
Глобальний фонд100,050,050,0
Інші джерела100,050,050,0
4.Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛКількість районів та міст обласного значення20202020201) Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів “Довіра” як самостійних структурних підрозділів закладів охорони
здоров’я
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» (за згодою), БФ «Реабілітаційний центр «Захід Шанс» (за згодою), благодійні організації (за згодою)Обласний
бюджет
180,0180,0
Глобальний фонд540,0270,0270,0
Кількість
лабораторій
31112) Зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції в областіДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїДержавний
бюджет
1230,0307,5307,5307,5307,5
Кількість кабінетів замісної підтримувальної терапії20202020203) Облаштування кабінетів замісної підтримувальної терапії в області та забезпечення їх ефективної діяльностіДепартамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Державний
бюджет
660,0165,0165,0165,0165,0
Обласний
бюджет
37,037,0
Глобальний фонд1057,4528,7528,7
Кількість районів та міст обласного значення20202020204) Забезпечення нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я області, які надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованимДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Головне управління
Держсанепідслужби в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
Державний
бюджет
5200,01300,01300,01300,01300,0
Обласний
бюджет
100,0100,0
Глобальний фонд2540,01270,01270,0
Міські бюджети міст обласного значенняпо можливості
Разом за завданням 411544,44158,23841,21772,51772,5
У тому числіДержавний
бюджет
7090,01772,51772,51772,51772,5
Обласний
бюджет
317,0317,0
Міські бюджети міст обласного значенняпо можливості
Глобальний фонд4137,42068,72068,7
5.Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівніКількість центрів111111) Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДомДепартамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Обласний
бюджет
  Глобальний фонд160,080,080,0
  Інші джерела40,010,010,010,010,0
  Кількість звітів1644442) Забезпечення проведення моніторингу та оцінки виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015-2018 рокиДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, головне управління Національної поліції в області, управління ДПтС України в області, Головне управління
Держсанепідслужби в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Глобальний фонд80,040,040,0
  Інші джерела10,02,52,52,52,5
  Кількість впроваджених електронних систем113) Впровадження єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекціїДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління ДПтС України в області (за згодою)Глобальний фонд56,828,428,4
  Кількість щорічних аналітичних звітів1644444) Забезпечення щорічної підготовки звітів за показниками обласного плану центру моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, фінансів, соціальної політики обласної державної адміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністра­ції, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний
бюджет
3,93,9
Разом за завданням 5350,7164,8160,912,512,5
У тому числіОбласний
бюджет
3,93,9
Глобальний фонд296,8148,4148,4
Інші джерела50,012,512,512,512,5
6.Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуКількість наданих пропозицій111) Участь у розробці національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на 2015-2025 роки щодо підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, фінансів обласної державної адміністрації, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації
(за згодою)
Обласний
бюджет
  Кількість осіб, які пройшли
навчання
4001001001001002) Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (з урахуванням гендерного підходу)Департаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, обласної державної адміністраціїОбласний
бюджет
  Кількість осіб, які пройшли
навчання
48121212123) Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань лабораторної діагностики та забезпечення якості дослідженьДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, обласної державної адміністраціїГлобальний фонд240,0120,0120,0
  Інші джерела240,0120,0120,0
  Кількість осіб, які пройшли
навчання
332838383834) Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань консультування і тестування на ВІЛДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, обласної державної адміністраціїГлобальний фонд100,050,050,0
  Інші джерела100,050,050,0
  Кількість осіб, які пройшли
навчання
2055555) Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особамДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, обласної державної адміністраціїГлобальний фонд100,050,050,0
  Інші джерела100,050,050,0
Разом за завданням 6880,0220,0220,0220,0220,0
У тому числіГлобальний фонд440,0220,0220,0
Інші джерела440,0220,0220,0
7.Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛКількість районів та міст обласного значення20202020201) Забезпечення доступу до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх правДепартамент охорони здоров’я, обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Районні
бюджети
по можливості
Міські бюджети міст обласного значенняпо можливості
Кількість
інформаційних заходів
411112) Проведення інформаційних заходів з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіОбласний
бюджет
69,769,7
Кількість
досліджень
113) Участь у проведенні оцінки рівня стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед населення та професійних груп (лікарів, правоохоронців, тощо) та розробка плану заходів щодо зниження стигми і дискримінаціїДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, фінансів, соціальної політики, управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації
(за згодою)
Глобальний фонд48,024,024,0
Разом за завданням 7117,793,724,0
У тому числіОбласний
бюджет
69,769,7
Районні
бюджети
по можливості
Міські бюджети міст обласного значенняпо можливості
Глобальний фонд48,024,024,0
Профілактичні завдання та заходи
8.Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населенняКількість нормативних документів411111) Впровадження міжвідомчої інформаційно-просвітницької стратегії профілактики поширення ВІЛ серед населенняДепартаменти охорони здоров’я, соціальної політики обласної державної адміністрації, громадські організації (за згодою)Обласний
бюджет
  Кількість інформаційних
матеріалів
411112) Впровадження профілактичних програм з питань формування мотивації у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологійДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, фінансів, соціальної політики, управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний
бюджет
67,067,0
  Глобальний фонд100,050,050,0
  Кількість заходів411113) Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людиниДепартаменти освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіІнші джерела100,050,050,0
  Кількість заходів411114) Проведення, зокрема з використанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/ СНІДу та формування навичок здорового способу життяДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДомОбласний
бюджет
60,060,0
  Кількість заходів411115) Проведення широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/ СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізаційДепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністраціїОбласний
бюджет
25,025,0
  Кількість примірників матеріалів411116) Забезпечення розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з питань зміни ризикованої поведінки на більш безпечнуДепартамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Обласний
бюджет
25,025,0
  Глобальний фонд100,050,050,0
  Кількість районів та міст обласного значення20202020207) Забезпечення організації та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу “Заради життя” в усіх районах області та містах обласного
значення
Управління молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Інші джерела41,610,410,410,410,4
Разом за завданням 8518,6337,4160,410,410,4
У тому числіОбласний
бюджет
177,0177,0
Глобальний фонд200,0100,0100,0
Інші джерела141,660,460,410,410,4
9.Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклуванняВідсоток охоплених супроводом осіб, виявлених під час тестування випадків інфікування ВІЛ1001001001001001) Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомогиДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики управління молоді і спорту, обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації
(за згодою)
Обласний
бюджет
50,050,0
Кількість дітей635514901515166016902 ) Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходівДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, управління молоді та спорту, обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет25,025,0
Кількість осіб34548578578708703) Забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощоДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Головне управління Держсанепідслужби в області, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет25,025,00
Кількість осіб520013001300130013004) Забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покараньДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління ДПтС України в області (за згодою), громадські організації (за згодою)Обласний бюджет10,010,0
Глобальний фонд120,060,060,0
Кількість заходів48121212125) Вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиківДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбласний бюджет
Кількість осіб600015001500150015006) Забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощоДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбласний бюджет10,010,0
Глобальний фонд120,060,060,0
Кількість осіб32008008008008007) Забезпечення надання чоловікам, які мають статеві стосунки з чоловіками, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІД з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощоДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбласний бюджет2,02,0
Глобальний фонд120,060,060,0
Кількість осіб110252530308) Забезпечення надання ув’язненим особам комплексних профілактичних послуг, рекомендованих міжнародними організаціями з урахуванням кращого світового досвідуУправління ДПтС України в області, БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» (за згодою), БФ «Реабілітаційний центр «Захід Шанс» (за згодою), Благодійні організації (за згодою)Державний бюджет18,04,54,54,54,5
Глобальний фонд80,040,040,0
Разом за завданням 9580,0346,5224,54,54,5
У тому числіДержавний бюджет18,04,54,54,54,5
Обласний бюджет122,0122,0
Глобальний фонд440,0220,0220,0
10.Розширення інтегрованого підходу до надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів “Довіра” з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівніВідсоток вагітних, хворих на опіоїдну залежність, яким показано та призначено замісну підтримувальну терапію1001001001001001) Забезпечення безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровідДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбласний бюджет8,78,7
Разом за завданням 108,78,7
У тому числіОбласний бюджет8,78,7
11.Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитиниВідсоток випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини7,02,52,01,51,01) Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Державний бюджет1590,0397,5397,5397,5397,5
Відсоток вагітних жінок протестованих за допомогою імуно­ферментного аналізу8119202121тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерівДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Державний бюджет2104,0526,0526,0526,0526,0
Кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів68001600160018001800швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапіДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет5,05,0
      
Кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок17540454545тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет0,30,3
Глобальний фонд3,21,61,6
Кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок17540454545Антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитиниДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Державний бюджет11700,02925,02925,02925,02925,0
     
Кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками17540454545тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (імуноферментного аналізу, імунного блоту) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерямиДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет
Глобальний фонд3,41,71,7
Відсоток вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами1001001001001002) Медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет5,05,0
Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно100100100100100адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерямиДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет190293,2533,8600,0675,0
Відсоток дискор-дантних пар, яких забезпечено антиретровірус­ною терапією з метою профілактики інфікування ВІЛ30303030303) Запровадження доступу до терапії антиретро-вірусними препаратами з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискор-дантних парДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Глобальний фонд144000,072000,072000,0
Разом за завданням 11161312,975955,376385,64448,54523,5
У тому числіДержавний бюджет15394,03848,53848,53848,53848,5
Обласний бюджет1912,3103,5533,8600,0675,0
Глобальний фонд144006,672003,372003,3
12.Профілактика
інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників
Кількість нормативних документів31111) Проведення навчання, видача роздаткових матеріалів в кабінетах «Довіра», розробка та прийняття наказів департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації, розповсюдження електронними та паперовими носіямиДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, кабінети «Довіра» області, громадські організації
(за згодою)
Глобальний фонд602,4301,2301,2
Разом за завданням 12602,4301,2301,2
У тому числіГлобальний фонд602,4301,2301,2
13.Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛВідсоток осіб, охоплених постконтактною профілактикою10025,025,025,025,01) Забезпечення проведення медикаментозної посткон-тактної профілактики
ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, кабінети «Довіра» області, громадські організації (за згодою)Державний бюджет480,0120,0120,0120,0120,0
Відсоток медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту1001001001001002) Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язківДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, головне управління Національної поліції України в області (за згодою), обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, кабінети «Довіра» області, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет300,0300,0
Разом за завданням 13780,0420,0120,0120,0120,0
У тому числіДержавний бюджет480,0120,0120,0120,0120,0
Обласний бюджет300,0300,0
14.Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населенняКількість тестувань (тисяч)280,070,070,070,070,01) Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестівДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет5382,7250,01521,11703,61908
Міські бюджети міст обласного значення2664,0666,0666,0666,0666,0
Кількість осіб (тисяч)84,021,021,021,021,02) Забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет140,0140,0
Глобальний фонд1436,0718,0718,0
Разом за завданням 149622,71774,02905,12369,62574,0
У тому числіОбласний бюджет5522,7390,01521,11703,61908
Міські бюджети2664,0666,0666,0666,0666,0
Глобальний фонд1436,0718,0718,0
15.Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованихКількість осіб

(тисяч)

106,026,526,526,526,51) Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратамиДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет3546,4414,0927,410401165
Кількість осіб (тисяч)40,010,010,010,010,0.2) Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом громадські організації (за згодою)Обласний бюджет3359,5250,0921,510321156
Разом за завданням 156905,9664,01848,920722321
У тому числіОбласний бюджет6905,9664,01848,920722321
Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
16.Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДуКількість нормативних актів2402401) Забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (в тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом та станцій переливання крові)Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Головне управління Держсанепідслужби в області, обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом, громадські організації (за згодою)Державний бюджетвідповідно до потреби
кількість досліджень із внутрішнього контролю50201255125512551255Державний бюджет52000,013000,013000,01300013000
кількість досліджень із зовнішнього контролю6416161616Державний бюджет16,04,04,04,04,0
Разом за завданням 1652016,013004,013004,01300413004
У тому числіДержавний бюджет52016,013004,013004,01300413004
17.Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапіїКількість осіб6601501601701801) Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапіїДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняДержавний бюджет337,684,484,484,484,4
Обласний бюджет1983,7100,0558,7625700
Кількість осіб38209409509609702) Забезпечення діагностики опортуністиних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на
ВІЛ-інфекцію
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняДержавний бюджет262,065,565,565,565,5
Обласний бюджет584,5172,9193,6218
Глобальний фонд46,023,023,0
Разом за завданням 173213,8272,9904,5968,51067,9
У тому числіДержавний бюджет599,6149,9149,9149,9149,9
Обласний бюджет2568,2100,0731,6818,6918
Глобальний фонд46,023,023,0
18.Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекціїКількість тестувань14003503503503501) Забезпечення проведення підтверджених досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїДержавний бюджет220,055,055,055,055,0
Разом за завданням 18220,055,055,055,055,0
У тому числіДержавний бюджет220,055,055,055,055,0
19.Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратівКількість систем80202020201) Впровадження системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратівДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністраціїДержавний бюджет3400,0850,0850,0850,0850,0
Разом за завданням 193400,0850,0850,0850,0850,0
У тому числіДержавний бюджет3400,0850,0850,0850,0850,0
Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
20.Забезпечення доступу до безперервної антирет-ровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребуютьКількість осіб340070080090010001) Забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використаннямДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняДержавний бюджет20640,05160,05160,05160,05160,0
Глобальний фонд500,0250,0250,0
Кількість курсів340070080090010002) Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуніс-тиних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осібДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний бюджет4758,2140,01368,215331717
Глобальний фонд840,0420,0420,0
Кількість електронних інструментів прогнозування113) Впровадження електронного інструменту прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення у регіоніДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний бюджет
Разом за завданням 2026738,25970,07198,26693,06877,0
У тому числіДержавний бюджет20640,05160,05160,05160,05160,0
Обласний бюджет4758,2140,01368,215331717
Глобальний фонд1340,0670,0670,0
Догляд та підтримка
21.Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осібКількість осіб, охоплених послугами220405060701) Забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмахДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет106,025,024,027,030,0
  Глобальний фонд200,0100,0100,0
  Інші джерела1712,0428,0428,0428,0428,0
  Відсоток осіб, охоплених послугами1001001001001002) Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ
(у тому числі дітей)
Департаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет155,0155,0
  Відсоток осіб, охоплених послугами1001001001001003) Удосконалення заходів психологічної підтримки військовослужбовців, призовників, хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД та інші соціально небезпечні захворюванняДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, організації (за громадські згодою)Обласний бюджет
  Відсоток осіб, охоплених послугами1001001001001004) Забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціального супроводу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам, у тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, та породіллям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомогиДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет75,075,0
  Кількість осіб, охоплених послугами75152020205) Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитив-ними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклуванняДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою)Обласний бюджет25,025,0
  Кількість осіб, охоплених послугами181384248536) Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/ туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місцьДепартаменти охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління ДПтС України в області (за згодою), головне управління Національної поліції в області (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації (за згодою), БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» (за згодою), БФ «Реабілі-таційний центр «Захід Шанс» (за згодою), благодійні організації (за згодою)Обласний бюджет90,090,0
  Глобальний фонд5400,02700,02700,0
Разом за завданням 217763,03598,03252,0455,0458,0
У тому числіОбласний бюджет451,0370,024,027,030,0
Глобальний фонд5600,02800,02800,0
Інші джерела1712,0428,0428,0428,0428,0

Директор департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації                                                                                     Мирон Матейко

 

 

 Загальний обсяг
за 2015-2018 роки
(тис.грн.)
2015201620172018
Усього за Програмою286863,5108332,2111505,533105,533920,3
У тому числі :
З державного бюджету99857,624964,424964,424964,424964,4
З обласного бюджету23205,12854,36027,66754,27569,0
З районних та міських бюджетів2664,0666,0666,0666,0666,0
З гранту Глобального фонду158693,279346,679346,6
З інших джерел2443,6500,9500,9720,9720,9

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я обласної
державної адміністрації                                                                                     Мирон Матейко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]