Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 871-22/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

  З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015, (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

– пункт 2.23 підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти” та пункт 6.1 підпрограми 6 “Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти”  викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

– доповнити підпрограму 10 “Розвиток вищої освіти” пунктом 10.5 згідно з додатком 2.

1.3. Викласти в новій редакції пункти 2, 6 та 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 3.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

 Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

  1. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  3. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  4. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023, в т.ч.:1 246 9781 246 978у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019171 579171 579у межах бюджетних призначень 
2020164 135164 135у межах бюджетних призначень 
2021162 160162 160у межах бюджетних призначень 
2022158 670158 670у межах бюджетних призначень 
2023157 700157 700у межах бюджетних призначень 

  

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                В. Кімакович

 

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                          І. Пасічняк

                                    

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 871-22/2018

 

Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти

з/п

Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний

бюджет

Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
2.23Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблямиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування
2016-2023
роки
2016-2023, в т.ч.:103500103500У межах
бюджетних

призначень

 Підвищення
якості вивчення
предметів
201620002000-//- 
201720002000-//- 
20182700027000-//- 
20191450014500-//- 
20201450014500-//- 
20211450014500-//- 
20221450014500-//- 
20231450014500-//- 

 

 

Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
6.1Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади
навчальними комп’ютерними комплексами,
мультимедійними класами. Провести заміну застарілої
комп’ютерної техніки
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування, заклади освіти обласного підпорядкування
2016-2023
роки
2016-2023, в т.ч.:7300073000У межах
бюджетних
призначень
 Підвищення
комп’ютерної
грамотності учнів та
розвиток
інформаційних

технологій

201630003000-//- 
201750005000-//- 
20181500015000-//- 
20191000010000-//- 
20201000010000-//- 
20211000010000-//- 
20221000010000-//- 
20231000010000-//- 

 

 

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації        Віктор Кімакович                                                                                                                                                                                                                                               

    Додаток 2
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 871-22/2018

 

Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
10.5Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення реконструкції, капітального ремонту та будівництва вищих навчальних закладівДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2018-2023 роки2016-2023, в т.ч.:1200012000 Забезпечення належних умов навчання студентів
2016 
2017 
201820002000 
201920002000 
202020002000 
202120002000 
202220002000 
202320002000  

 

  

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                  Віктор Кімакович                                                                                                                                                                               

 

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 22.08.2018. № 871-22/2018

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки


з/п
Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
джерела
Очікувані результати
2Розвиток загальної середньої освітиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, департамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
2016-2023
роки
2016-2023, в т.ч.:432756432756У межах бюджетних призначень Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у середніх
закладах освіти
20162133021330 
20173543535435 
20188074680746 
20196695566955 
20205894058940 
20215645556455 
20225644056440 
20235645556455 
6Інформатизація та
комп’ютеризація загальної
середньої освіти
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,
ОІППО, місцеві органи управління освітою, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, заклади освіти обласного підпорядкування
2016-2023
роки
2016-2023, в т.ч.:7654476544У межах
бюджетних
призначень
 Забезпечення інформатизації та
комп’ютеризації навчальних
закладів
201636383638-//- 
201755785578-//- 
20181548815488-//- 
20191036810368-//- 
20201036810368-//- 
20211036810368-//- 
20221036810368-//- 
20231036810368-//- 
10Розвиток вищої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2018-2023 роки2016-2023, в т.ч.:7770077700У межах бюджетних призначень Забезпечення належних умов навчання студентів
201664006400 
201769006900 
201894009400 
201999009900 
20201040010400 
20211090010900 
20221140011400 
20231240012400 

 

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                       Віктор Кімакович                                                                                                                                                                               

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]