Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Шістнадцята сесія )

РІШЕННЯ

від 30.06.2017. № 542-16/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі  змінами)

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

– пункт 2.60 підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти” викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

– доповнити підпрограму 10 “Розвиток вищої освіти” пунктом 10.4 згідно з додатком 2.

1.3. Викласти в новій редакції пункт 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на
2016-2023 роки згідно з додатком 3.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдерж­адміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн..):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023 рр. в т.ч.:921 608921 608у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017116 724116 724у межах бюджетних призначень 
2018120 685120 685у межах бюджетних призначень 
2019121 759121 759у межах бюджетних призначень 
2020114 315114 315у межах бюджетних призначень 
2021112 340112 340у межах бюджетних призначень 
2022108 850108 850у межах бюджетних призначень 
2023107 880107 880у межах бюджетних призначень 

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                             В. Кімакович

  

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                       І. Пасічняк

                                    


Додаток 1
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 542-16/2017

 

 Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти

 

з/п

Найменування
заходу
Відповідальні
виконавці
Термін
виконання
Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет
Інші
 джерела
Очікувані результати
2.60Реконструкція Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради з добудовою корпусу в с. Черче Рогатинського району Івано-Франківської областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
2016-2023
роки
2016- 2023 рр., в т.ч.:1100011000 Розширення можливостей

надання реабілітаційних

послуг учням, які потребують

корекції фізичного та розумового розвитку

201620002000 
201730003000 
201830003000 
201930003000 
2020 
2021 
2022 
2023 

 

  

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                                       Віктор Кімакович

 


                                                                                                                                                             

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 542-16/2017

 

 Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
10.4Надавати фінансову підтримку вищим навчальним закладам для розвитку наукових проектівДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 2017-2023 рр.2016-2023 рр., в т.ч.:700700 Стимулювання розвитку наукових потенціалів студентів, залучення до пошукової та дослідницької діяльності
2016 
2017100100 
2018100100 
2019100100 
2020100100 
2021100100 
2022100100 
2023100100 

  

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                                        Віктор Кімакович

 

       

 


                                                                                                                                                          

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 542-16/2017

  Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсьогов т. ч. за джерелами
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
10.Розвиток вищої освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр., в т.ч.:6570065700У межах бюджетних призначень Забезпечення належних умов навчання студентів
201664006400  
201769006900  
201874007400  
201979007900  
202084008400  
202189008900  
202294009400  
20231040010400  

  

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                                        Віктор Кімакович

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]