Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 08.12.2017. № 679-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі  змінами)

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:

– пункти 2.17, 2.20-2.25 та 2.57-2.60 підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти”, пункт 3.10 підпрограми 3 “Розвиток позашкільної освіти“, пункт 6.1 підпрограми 6 “Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти“, пункти 8.1-8.3 підпрограми 8 “Тепло дітям“ та пункт 9.2 підпрограми 9 “Розвиток професійно-технічної освіти“ викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

– доповнити підпрограму 2 “Розвиток загальної середньої освіти” пунктом 2.66 згідно з додатком 2;

– доповнити підпрограму 9 “Розвиток професійно-технічної освіти” пунктом 9.15 згідно з додатком 3.

1.3. Викласти в новій редакції пункти 2, 3, 6, 8 та 9 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 4.

  1. Департаменту освіти, науки та молодіжної політикиоблдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                                Олександр Сич


Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023 рр., в т.ч.:996 728996 728у межах бюджетних призначень
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень
2018131 705131 705у межах бюджетних призначень
2019132 779132 779у межах бюджетних призначень
2020125 335125 335у межах бюджетних призначень
2021123 360123 360у межах бюджетних призначень
2022119 870119 870у межах бюджетних призначень
2023118 900118 900у межах бюджетних призначень

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:

 

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                             В. Кімакович

 

 

Керівник Програми:

 

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                             І. Пасічняк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]