Про внесення змін до Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018–2020 роки


 

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 933-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до Регіональної
цільової програми надання
шефської допомоги військовим
частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України
та Державної прикордонної
служби України, військово-патріотичне
виховання молоді на 2018–2020 роки

 

 

З метою створення сприятливих умов для ефективного виконання заходів Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018–2020 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово – патріотичне виховання молоді на 2018–2020 роки (далі-Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 22.06.2018. № 881-22/2018, а саме:

1.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Пункти 1.1. та 1.2. Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми викласти в новій редакції (додається).

 1. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та при формуванні бюджету на 2019-2020 роки, враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми зі змінами, виходячи з можливостей дохідної частини та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, передбачити виділення коштів на реалізацію заходів Програми.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади (Б. Станіславський).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 21.09.2018 № 933-23/2018

 

 

Про внесення змін до Регіональної цільової програми
надання шефської допомоги  військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України
та Державної прикордонної служби України,
військово-патріотичне виховання молоді
на 2018– 2020 роки

 

 

Замовник Програми:

 

Сектор оборонної роботи апарату
обласної державної адміністрації                                                           М. Саманів

 

Керівник Програми:


Заступник голови
обласної державної адміністрації                                                            Я. Паранюк

 


 

Паспорт

Регіональної цільової програми надання шефської допомоги  військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді
на 2018– 2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Рада оборони області.

 

 1. Розробник Програми: сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2018-2020 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: щорічно.

 

 1. Прогнозоване фінансування Програми: 5200,0 (тис. грн.)

 

РокиОчікувані обсяги фінансування, тис.грн.
ВсьогоВ тому числі за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2018-2020 рр.5200.05200.0у межах бюджетних призначень
20181500.01500.0у межах бюджетних призначень
20192200.02200.0у межах бюджетних призначень
20201500.01500.0у межах бюджетних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України з питань зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, соціального захисту окремих військовослужбовців та членів їх сімей, військово-патріотичне виховання молоді.

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відповідальний виконавець подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – один раз на півріччя, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Замовник Програми:

Сектор оборонної роботи апарату

обласної державної адміністрації                                           Мирослава Саманів

 

Керівник Програми:

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                              Ярослав Паранюк


Обґрунтування доцільності внесення змін до Регіональної цільової програми надання шефської допомоги  військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018–2020 роки

 

 1. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, указів Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”, від 11 лютого 2016 року  № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”,  Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352.

У зв’язку зі складною внутрішньополітичною обстановкою, подальшим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, можливою загрозою захоплення інших територій України продовжує існувати проблема створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн світу, потреба в закупівлі послуг для перевезення особового складу військових частин, призовників, мобілізованих, військовозобов’язаних, придбанні матеріально-технічних засобів частинам, установам Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, дислокованим на території області, для захисту суверенітету нашої держави та, безпосередньо, території і населення Івано-Франківської області.

Зміни до Програми обумовлені необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичне виховання молоді та її підготовку до виконання військового обов’язку та надання допомоги  в переобладнанні  приміщень військових комісаріатів для розміщення структурних підрозділів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є:

– здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в області предметами речового майна і спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, мобільними паливними модулями для облаштування пунктів заправлення техніки, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям, меблями, інструментами, запасними частинами, поліпшенням асортименту продовольства та питної води, капітальний ремонт приміщень (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації), закупівлі послуг для перевезення особового складу військових частин, призовників, мобілізованих, військовозобов’язаних для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України;

– координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів з питань надання допомоги військовим частинам і установам, цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

– реалізація основних напрямів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

– створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.

 

IІІ. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

– узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами;

– розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

– підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України, проходження військової служби за контрактом;

– планування на обласному рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 

ІV. Обсяги і джерела фінансування,

 строки та етапи виконання Програми

 

Обсяги фінансування Програми складають 5,2 млн. грн. та передбачаються щороку за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити у 3 етапи: I – 2018 рік,
II – 2019 рік, III – 2020 рік.

 

 1. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить надати допомогу в переобладнанні  приміщень військових комісаріатів для розміщення структурних підрозділів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, покращити забезпечення військових частин, соціальний захист окремих військовослужбовців та членів їх сімей, підвищити свідомість молоді щодо необхідності захисту держави.

 

 

 1. Координація діяльності та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на сектор оборонної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Сектор).

Сектор виступає відповідальним виконавцем, несе відповідальність за виконання  Програми та подання звітності. Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відповідальний виконавець подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – один раз на півріччя,
до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.


 

Додаток
до регіональної цільової програми  надання шефської
допомоги  військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018–2020 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

регіональної цільової програми надання шефської допомоги  військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді

на 2018–2020 роки      

 

 

з/пЗміст заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування
по роках (тис. грн.)
Загальні обсяги фінансування (тис. грн.)
201820192020
1. Заходи з матеріально-технічного забезпечення 
1.1.Придбання речового майна, засобів захисту та зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя, меблів, інструментів, запасних частин, продовольства, питної води, пально-мастильних матеріалів, капітальний ремонт приміщень (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) та послуг для перевезення особового складуУправління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, господарське управління обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України, підрозділи Державної прикордонної служби України, що дислокуються на території області790,01475,0500,02765,0
1.2.Розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців.  Передплата газет і журналівДепартамент соціальної політики, управління культури, національностей та релігій, господарське управління, сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації500,0500,0800,01800,0
Разом за підрозділом  11290,01975,01300,04565,0

 

 

Завідувач сектору оборонної роботи

апарату обласної державної адміністрації                                                                                                               Мирослава Саманів

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]