Про внесення змін до регіональної цільової програми “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 869-22/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до регіональної
цільової програми
“Просвіта: XXI століття”
на 2017-2021 роки

 

З метою поширення українських духовних цінностей серед громадськості краю та згуртування громад на основі просвітянської традиції, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до регіональної цільової програми “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016.

  № 403-12/2016, а саме:

1.1. Затвердити Паспорт Програми в новій редакції (додається).

1.2. Пункти 1, 12, 22 Переліку заходів, обсяги та джерела фінансування Програми викласти в новій редакції (додається).

1.3. Доповнити Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми пунктами 34, 35 (додається).

 1. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак):

2.1. Забезпечити виконання Програми з урахуванням внесених змін.

2.2. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
“Просвіта: ХХІ століття”
на 2017-2021 роки

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.
 2. Розробники Програми: виконавчий апарат обласної ради, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.
 3. Терміни реалізації Програми: 2017-2021 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: (тис. грн):
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні,
міські
бюджети
інші
джерела
фінансування
2017-20211140581702550685
в т.ч.    
201723921745510137
201822471600510137
201921721525510137
202022521605510137
202123421695510137
 1. Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народної просвітянської традиції;

– розширення ролі громадськості у суспільному житті, становлення просвітянських організацій як повноцінних інститутів громадянського суспільства;

– активізація громад, створення умов для їх самоорганізації як важливого чинника громадянського суспільства;

– покращення умов для задоволення духовних та матеріальних потреб жителів області;

– забезпечення просвітницької та виховної ролі національних духовних надбань в суспільстві;

– поліпшення співпраці між владними структурами області, церквами та громадськістю краю.

 1. Терміни проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Керівники Програми:

Перший заступник голови
обласної ради                                                                                В. Гладій

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації                                          І. Пасічняк

 

Голова обласного об’єднання
ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка
                                                С. Волковецький

 

Додаток
до регіональної цільової програми
”Просвіта: ХХІ століття” на 2017-2021 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
“Просвіта: ХХІ століття” на 2017-2021 роки

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані
результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетРайонні, міські бю­джетиІнші джерела фінансу­вання
12345678910
1.Проведення заходів та фінансова підтримка Івано-Франківського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
Управління культури, національностей та релігій облдерж­адміністрації,
Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
(за згодою)
2017-2021 роки2017-2021,
в т. ч.
68606610250Забезпечення спадко­вості поколінь, консолі­дації сус­пільства на основі народної просві­тянської традиції; розши­рення ролі гро­мадськості у суспільному житті, ста­новлення просвітян­ських організацій як повно­цін­них інсти­тутів громадян­ського суспільства
201795090050
20181310126050
20191450140050
20201530148050
20211620157050
12.Проведення ремонтних робіт Народного дому “Просвіта”, в т.ч. капітального ремонту актового залуДепартамент будівниц­тва, житлово-кому­наль­ного господар­ства, містобудува­ння та архітектури облдержадміністрації,
Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
(за згодою)
2017-2021 роки2017-2021,
в т. ч.
15351285250Забезпечення належних умов для проведення заходів та збереження будинку Народного дому “Просвіта” як культурної пам’ятки
201785080050
201823518550
201915010050
202015010050
202115010050
12345678910
22.Підготовка та випуск книги з історії та сьо­го­дення “Просвіти”, присвяченої
150-річчю заснування громадської орга­нізації “Просвітa”
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка (за згодою)2017-2021 роки2017-2021,
в т. ч.
9090Висвітлення історії та сьогодення найдавнішої громадської організації “Просвітa” для забезпе­чення спадкоємності поколінь
20172020
20187070
2019
2020
2021
34.Виготовлення пам’ят­них значків (ювілей­них медалей) до
150-річчя заснування громадської орга­нізації “Просвітa”
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка (за згодою)
2018 рік2018 рік2020Популяризація просвітян­ського руху, відзначення активістів з метою підви­щення мотивації в їх діяльності
35.Організація та проведення науково-практичної конференції на тему: “Роль “Просвіти” у процесах державотворення”Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка (за згодою),
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
(за згодою),
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
2018 рік2018 рік2525Поширення інформації про історичну роль громадської організації “Просвітa” у процесах державотворення України

 

 

Перший заступник голови
обласної ради                                                                Василь Гладій

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                         Ігор Пасічняк                                                                                                                              

Голова обласного об’єднання
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка                            Степан Волковнецький    

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]