Про внесення змін до регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 02.03.2018. № 822-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до регіональної
цільової програми підтримки
книговидання на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою реалізації основних заходів регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015. № 1829-39/2015 (зі змінами), обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015. № 1829-39/2015 (зі змінами):

1.1. Паспорт регіональної цільової програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки викласти у новій редакції (додається).

1.2. Пункти 1, 2, 3, 4 Переліку заходів, обсягів, джерел фінансування та очікуваних результатів програми викласти у новій редакції (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми підтримки книговидання
на 2016-2020 роки

 

  1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
  2. Розробник програми – управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації програми – 5 років.
  4. Етапи фінансування програми – 2016-2020 роки.
  5. Очікувані обсяги фінансування програми (тис. грн.):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування (тис. грн.)
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети міст обласного значенняінші джерела
2016-20208350,0

 

8350,0

 

в межах бюджетних призначень
в т.ч.    
20161650,01650,0-//-
20171650,01650,0-//-
20181675,01675,0-//-
20191675,01675,0-//- 
20201700,01700,0-//- 

 

  1. Очікувані результати виконання програми:

– покращити стан забезпечення населення області українською книгою, систематично поповнювати бібліотечні фонди необхідною вітчизняною видавничою продукцією та книгами місцевих авторів й видавництв;

– сприяти наповненню національного інформаційного простору суспільно важливою книжковою продукцією про національні та загальнолюдські надбання в економічній, політичній та духовній сферах, виданнями авторів з Прикарпаття;

– розширити асортимент книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп мешканців області виданнями з різних галузей знань державною мовою, сприяти розвитку національної культури, зміцненню духовності і моралі;

– поповнити фонди бібліотек навчальних закладів і закладів культури області суспільно значимими виданнями авторів з Прикарпаття, зокрема культурно-просвітницькими  та  дитячими ;

– активізувати проведення просвітницьких кампаній та акцій, спрямованих на популяризацію вітчизняної книги та творів місцевих авторів, поступове повернення населення, особливо молоді, до системного читання;

– сприяти популяризації вітчизняної видавничої продукції та книг авторів  з Прикарпаття в засобах масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, рекламних роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);

– сприяти здійсненню заходів, спрямованих на популяризацію кращих зразків літературної творчості  письменників Прикарпаття, вітчизняних і зарубіжних авторів, видання творів українських письменників у перекладі іноземними мовами та зарубіжних авторів – українською мовою;

– покращити професійний рівень підготовки видань та наблизити книговидавничу галузь до  європейського зразка;

– сприяти поширенню інформації про історичну та культурну спадщину регіону, висвітленню життя та діяльності видатних постатей  національної історії, культури, науки;

– залучати представників видавничої справи до узгоджених спільних дій з іншими суб’єктами гуманітарної сфери, які представляють, зокрема, культуру і освіту;

– сприяти розширенню мережі об’єктів роздрібної торгівлі вітчизняною видавничою продукцією;

– спільно з громадськістю визначати основні проблеми, які гальмують розвиток книговидавничої справи в регіоні, та шляхи їх  вирішення.

 

  1. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Замовник  програми:

Начальник управління інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації                         Володимир Джигіта

 

Керівник програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                    Ігор Пасічняк


Додаток
до регіональної цільової Програми
підтримки книговидання
на 2016-2020 роки

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ,

ОБСЯГІВ, ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ

 

Назва замовника: управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Назва програми: регіональна цільова Програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки 

 

№ п/пНайменування заходуВиконавецьТер

мін

вико-

нання

Обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані

результати

РокиВсього, тис. грн.в т. ч. за джерелами фінансування 
облас

ний бюджет

місце

вий бюджет

інші джере

ла

1.Підтримка випуску суспільно значущих художніх творів письменників та наукової

інтелігенції Прикарпаття

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж
адміністрації
2016-2020 рр.2016-2020 рр.,

в т.ч.

1000,01000,0Покращення забезпечення бібліотечних закладів області творами письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття
2016200,0200,0
2017200,0200,0
2018200,0200,0
2019200,0200,0
2020200,0200,0
2.Підтримка випуску краєзнавчої та  історико-патріотичної  літератури про наш край, творів авторів  з ПрикарпаттяУправління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж

адміністрації

2016-2020 рр.

 

2016-2020 рр.,

в т.ч.

500,0500,0Покращення забезпечення бібліотечних закладів області краєзнавчою, патріотичною літературою, поширення інформації про життя та діяльність видатних постатей з нашого краю,  національної історії, культури, науки
2016100,0100,0
2017100,0100,0
2018100,0100,0
2019100,0100,0
2020100,0100,0
3.Підтримка випуску творів  відомих зарубіжних авторів, виданих українською мовою та творів, виданих мовами  нацменшин, науково-популярних, мистецьких та презентаційних видань про область

 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж
адміністрації
2016-2020 рр.

 

2016-2020 рр.,

в т.ч.

800,0800,0Забезпечення доступу до надбань світової культури, поповнення бібліотечних фондів  суспільно важливою книжковою продукцією про національні та загальнолюдські надбання в науково-популярній та духовній сферах, презентаційними виданнями про регіон
2016160,0160,0
2017160,0160,0
2018160,0160,0
2019160,0160,0
2020160,0160,0
4.Підтримка випуску довідкових та інформаційних видань: енциклопедій; енциклопедичних словників; універсальних словників, довідників (навчальних, популярних), зокрема, науковців з ПрикарпаттяУправління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

облдерж
адміністрації

2016-2020 рр.

 

2016-2020 рр.,

в т.ч.

700,0

 

700,0

 

Поповнення бібліотечних фондів інформаційними виданнями: енциклопедіями; енциклопедичними словниками; довідковою літературою науковців з Прикарпаття
2016140,0140,0
2017140,0140,0
2018140,0140,0
2019140,0140,0
2020140,0140,0

 

Начальник управління інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації                                                                                 Володимир Джигіта

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]