Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.02.2014. № 1187-27/2014 “Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища” (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 26.05.2016. № 184-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
рішення обласної ради
від 03.02.2014. № 1187-27/2014
“Про обласний фонд охорони
навколишнього природного
середовища” (зі змінами)

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 03.02.2014.
  № 1187-27/2014 “Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища” (зі змінами):
 • пункт 10 Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища викласти у новій редакції:

“10. Розпорядники коштів щороку до 15 березня подають обласній раді та обласній державній адміністрації інформацію про використання коштів обласного бюджету на виконання природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, визначених відповідними рішеннями обласної ради, що має містити копії актів виконаних робіт, договори між замовником та виконавцем, проектно-кошторисну документацію та експертний висновок щодо всіх заходів, на які були виділені кошти з фонду охорони навколишнього природного середовища за рік, що передує звітному.”;

 • у пункті 7.1 Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища після слів “звітує перед обласною радою про” доповнити словами “використання коштів Фонду та”;
 • додаток до пункту 2.3. Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища викласти у новій редакції (додається).
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (М. Якимчук).

 

 

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич

 

 

 

Додаток

до пункту 2.3. Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Запит

про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього

природного середовища

 

 1. Назва заходу ________________________________________________________
 2. Відомості про подавача________________________________________________

2.1. Повна назва _______________________________________________________

2.2. Адреса ___________________________________________________________

2.3. Телефон, факс _____________________________________________________

2.4. Форма власності ___________________________________________________

 1. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об’єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)_______________________________________________________________

3.1. Повна назва _______________________________________________________

3.2. Адреса ___________________________________________________________

3.3. Телефон, факс_____________________________________________________

3.4. Форма власності ___________________________________________________

 1. Місце (адреса) реалізації заходу ________________________________________
 2. Характеристика заходу:

5.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (в межах кількох областей – загальнодержавний; кількох районів чи всієї області – регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий) _______________________________

5.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, або інші підстави) ______________________________________________________________________

5.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені та короткий зміст заходу) __________________________________________________

5.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики) _____________________________

 1. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена) ______________________________________________________________________

(за наявності проектно-кошторисної документації та експертного висновку копії додаються)

 1. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) ________________________ ______________________________________________________________________
 2. Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту): _____________________________________________________________________

8.1. Загальна вартість (тис. грн.) __________________________________________

8.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості) ______________________________________________________________________

8.3. Видатки з Фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.) усього _______, у тому числі в ______ році (рік, на який подається запит______ за КЕКВ __________________________________________

фактичні видатки за попередній період _______за КЕКВ______________________

8.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)

усього________________________________________________________________

у т. ч. в ______році (рік, на який подається запит) ____________________________

8.5. Інші джерела фінансування (тис. грн.)

усього:________________________________________________________________

джерело___________________________обсяг фінансування___________________

у т. ч. в ________році (рік, на який подається запит):

джерело_________________________обсяг фінансування_____________________

 1. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом) ______________________________________________________
 2. Термін окупності заходу______________________________________________

 

 

М. П.

 

Керівник                                                                __________________

 

 

Разом із запитом подається:

Графік реалізації заходу в ______________ році

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]