Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ

від 15.01.2016. № 95-3/2016

м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до
рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015
“Про обласний бюджет на 2016 рік”

 

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 25.12.2015 р. № 928-VIII “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, обласна рада

вирішила:

Внести зміни до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”, виклавши його у новій редакції:

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи обласного бюджету в сумі 5 256 110,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 5 117 616,4 тис. гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 138 493,7 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 3 000,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету в сумі 5 250 050,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 5 021 714,1 тис. гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 228 336,0 тис. гривень згідно з додатками 2 та 3 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 025,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 8 085,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 6040,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 045,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 89 862,3 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 89 862,3 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету, у тому числі по загальному фонду – 5 021 714,1 тис. гривень та спеціальному фонду – 228 336,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.
 3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі 3 844 244,4 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:

– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 960,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” – 940,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 240,0 тис. гривень;

інші субвенції із загального фонду обласного бюджету на:

– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 582,5 тис. гривень;

– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 782,3 тис. гривень;

– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 958,0 тис. гривень;

– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 2 486,0 тис. гривень;

інші субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету:

– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 11 095,5 тис. гривень.

 1. Затвердити резервний фонд обласного бюджету в сумі 764,8 тис. гривень.

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік, а саме на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 331 363,4 тис. гривень (додаток 7).
 2. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 13581,5 тис. гривень згідно з додатком 8.
 3. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

 1. Обласній державній адміністрації до 01.03.2016 року подати обласній раді для погодження:

– постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– постійними комісіями з питань екології та раціонального природокористування (М. Якимчук) та з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 01.01.2016 року.

 1. Надати право обласній державній адміністрації (О. Гончарук) за погодженням з обласною радою (О. Сич) та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

 1. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (Г. Карп) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 2. За погодженням постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк) дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. Матейко) як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.
 3. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2016 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 4. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації (Р. Микитюк):

– погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 130112;

– видатки, передбачені за КФКВ 130204 “Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій” спрямовувати на проведення спортивних заходів та оплату праці працівників тренерсько-викладацького складу і бухгалтерів.

 1. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 110103 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи”.
 2. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Л. Бурдяк) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів”.
 3. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2016 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Переліки заходів щодо реалізації у 2016 році регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2016 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Обласній державній адміністрації до 15 лютого 2016 року розробити методологію оприлюднення інформації про придбання товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з метою забезпечення прозорості використання головними розпорядниками коштів обласного бюджету видатків, передбачених цим рішенням.

Головним розпорядникам коштів:

– щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;

– до 15 лютого 2016 року опублікувати в газеті “Галичина”, на інтернет-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) після затвердження місцевих бюджетів на 2016 рік провести їх аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати його обласній раді до 01.04.2016 року.
 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити кошти на здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на рівні не нижчому ніж у 2015 році.
 3. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2016 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).
 4. Обласній державній адміністрації вжити заходів щодо повернення обласним комунальним підприємством “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” у 2016 році до обласного бюджету коштів, виділених для придбання зерна, продуктів його переробки та цукру, в сумі 917,0 тис. гривень.
 5. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич

 

 

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Доходи обласного бюджету на 2016 рік

(тис. грн.)

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т. ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження322 757,080 000,00,0402 757,0
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості301 579,00,00,0301 579,0
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб291 189,00,00,0291 189,0
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати263 940,0263 940,0
11010200Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами10 625,010 625,0
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата7 765,07 765,0
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування5 990,05 990,0
11010900Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу2 869,02 869,0
11020000Податок на прибуток підприємств ( крім підприємств державної власності)10 390,00,00,010 390,0
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності250,0  250,0
11020300Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів700,0700,0
11020500Податок на прибуток іноземних юридичних осіб175,0175,0
11020600Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України18,018,0
11020700Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України686,0686,0
11020900Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань40,040,0
11021000Податок на прибуток приватних підприємств8 508,08 508,0
11021600Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій13,013,0
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів21 178,00,00,021 178,0
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування8 790,08 790,0
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 094,09 094,0
13020100Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення)8 065,08 065,0
13020300Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики165,0165,0

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т. ч. бюджет розвитку
13020400Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства864,0864,0
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення3 294,03 294,0
19000000Інші податки та збори0,080 000,00,080 000,0
19010000Екологічний податок0,080 000,00,080 000,0
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення73 345,073 345,0
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти405,0405,0
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини6 250,06 250,0
20000000Неподаткові надходження38 535,155 493,70,094 028,8
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності3 855,0500,00,04 355,0
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету105,0105,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів3 300,0  3 300,0
21080500Інші надходження450,0  450,0
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 500,0 500,0
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності32 663,10,00,032 663,1
22010000Плата за надання адміністративних послуг27 643,1  27 643,1
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,6  8,6
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,3  2,3
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)7,5  7,5
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами7 504,7  7 504,7
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами19 640,0  19 640,0
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності480,0  480,0
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном5 000,0  5 000,0
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності5 000,05 000,0
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами20,0  20,0
24000000Інші неподаткові надходження917,0250,00,01 167,0
24060000Інші надходження917,0250,00,01 167,0
24060300Інші надходження917,0  917,0

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т. ч. бюджет розвитку
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності250,0250,0
24110000Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій0,020,00,020,0
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,020,0
24160000Концесійні платежі1 100,00,00,01 100,0
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 100,01 100,0
25000000Власні надходження бюджетних установ0,054 723,70,054 723,7
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством0,040 235,70,040 235,7
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю36 353,236 353,2
25010200Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності3 153,13 153,1
25010300Плата за оренду майна бюджетних установ714,9714,9
25010400Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)14,514,5
25020000Інші джерела власних надходжень бюджетних установ0,014 488,00,014 488,0
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки375,5375,5
25020200Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб14 112,514 112,5
30000000Доходи від операцій з капіталом0,03 000,03 000,03 000,0
31000000Надходження від продажу основного капіталу0,03 000,03 000,03 000,0
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 3 000,03 000,03 000,0
40000000Офіційні трансферти   0,0
41000000Від органів державного управління4 756 324,30,00,04 756 324,3
41020000Дотації101 005,00,00,0101 005,0
41020100Базова дотація101 005,0101 005,0
41030000Субвенції4 655 319,30,00,04 655 319,3
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам135 634,7135 634,7
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам670 414,1670 414,1
41030600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами
I чи II групи внаслідок психічного розладу
2 289 115,92 289 115,9
41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот1 520 908,81 520 908,8

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т. ч. бюджет розвитку
41031000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу24 554,424 554,4
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 415,14 415,1
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,0611,0
41035800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”9 665,39 665,3
 Всього доходів5 117 616,4138 493,73 000,05 256 110,1

 

Керуючий справами –
заступник керівника виконавчого
апарату обласної ради                                                 Василь Скрипничук

 

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Видатки обласного бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
010000Державне управління6 483,504 864,40178,50106,0030,00  76,0056,0056,006 589,50
010116Органи місцевого самоврядування6 483,504 864,40178,50106,0030,0076,0056,0056,006 589,50
070000Освіта280 572,70125 454,4022 973,4031 951,8018 219,20767,80314,9013 732,6012 827,0012 827,00312 524,50
070301Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати14 154,208 339,801 207,9014 154,20
070302Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків7 459,404 182,901 238,409,009,007 468,40
070303Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)7 627,504 406,40834,8017,3017,307 644,80
070304Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку79 629,4047 752,208 904,30105,6089,6016,0079 735,00
070307Загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою26 764,2013 547,303 205,30354,60354,6086,6027 118,80
070401Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми13 459,509 723,60678,301 064,70164,7024,7037,10900,00900,00900,0014 524,20
070501Професійно-технічні заклади освіти55 385,1026 280,606 092,603 050,302 790,70532,90164,10259,6058 435,40
070601Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації53 014,7014 909,2014 069,20840,00216,00216,0067 923,90
070701Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)12 575,308 821,60790,30974,40607,40175,2027,10367,00361,00361,0013 549,70
070802Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти100,00100,00
070803Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом648,40442,60648,40
070804Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти1 624,301 143,20100,0060,0040,0040,0040,001 724,30
070806Інші заклади освіти1 130,70801,4021,5056,7056,7035,001 187,40
070807Інші освітні програми7 000,0012,8011 310,0011 310,0011 310,0011 310,0018 310,00
080000Охорона здоров’я661 018,70370 790,3047 226,7025 838,609 731,603 253,30649,7016 107,0015 537,0015 537,00686 857,30
080101Лікарні133 275,8088 566,8014 256,102 811,302 811,30711,30175,00136 087,10
080201Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)208 714,10135 936,9019 705,602 719,502 599,50658,00193,40120,00211 433,60
080203Перинатальні центри, пологові будинки23 912,2014 800,204 564,2025,0025,0010,0023 937,20
080204Санаторії для хворих туберкульозом14 905,609 514,301 304,8014 905,60
080205Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)14 710,808 150,201 828,8083,8083,803,0014 794,60
080207Будинки дитини8 175,304 945,201 768,008 175,30
080208Станції переливання крові5 838,803 927,70497,00820,00550,0094,00270,006 658,80
080209Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги124 925,3089 448,202 411,80124 925,30
в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 415,10         4 415,10
080500Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки4 644,203 362,30340,203 830,803 650,801 874,00184,30180,008 475,00
080704Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти1 961,001 382,20143,004,004,001 965,00
081001Медико-соціальні експертні комісії4 931,503 819,90109,304 931,50
081002Інші заходи по охороні здоров’я92 425,306 212,40297,9014 492,207,2014 485,0014 485,0014 485,00106 917,50
в т. ч. кошти субвенцій з державного бюджету:            
на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,00         611,00
081003Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування1 015,60724,001 015,60
081007Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом1 308,00252,00252,00252,00252,001 560,00
081008Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу1 230,001 230,00
081009Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет17 195,2017 195,20
081010Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих1 850,00800,00800,00800,00800,002 650,00
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення75 525,6031 250,309 519,1016 523,7014 190,70322,106,402 333,001 900,001 900,0092 049,30
090412Інші видатки на соціальний захист населення12 423,00593,20593,20322,106,4013 016,20
090601Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів13 747,008 138,002 226,003 892,603 742,60150,0017 639,60
090700Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах4 484,502 390,30624,504 484,50
090802Інші програми соціального захисту дітей72,401 500,001 500,001 500,001 500,001 572,40
090901Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту31 530,2017 954,906 408,5010 337,909 854,90483,00200,00200,0041 868,10
091101Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді1 029,20706,2035,401 029,20
091102Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді70,9070,90
091103Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді789,60789,60
091106Інші видатки683,20316,50110,90683,20
091107Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї (Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки)60,6060,60
091108Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи6 274,606 274,60
091206Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів2 125,501 542,00105,10200,00200,00200,00200,002 325,50
091209Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів450,00450,00
091210Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом43,7035,0043,70
091212Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій963,30963,30
091214Інші установи та заклади220,50167,408,70220,50
091303Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування551,40551,40
091304Встановлення телефонів інвалідам I та II груп6,006,00
130000Фізична культура і спорт26 680,906 141,901 041,701 043,3088,30 30,30955,00925,00925,0027 724,20
130102Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань4 552,004 552,00
130104Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл1 235,40874,8022,1010,0010,0010,0010,001 245,40
130105Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту148,70148,70
130107Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл6 878,803 816,80997,40118,3088,3030,3030,006 997,10
130110Фінансова підтримка спортивних споруд547,60547,60
130112Інші видатки979,00979,00
130114Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності2 881,201 158,4011,30915,00915,00915,00915,003 796,20
130115Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури471,20291,9010,90471,20
130203Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)8 391,608 391,60
130204Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій595,40595,40
100000Житлово-комунальне господарство   1 300,00   1 300,001 300,001 300,001 300,00
100203Благоустрій міст, сіл, селищ500,00500,00500,00500,00500,00
100209Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води800,00800,00800,00800,00800,00
110000Культура і мистецтво56 146,2016 468,702 369,002 788,001 122,40341,207,801 665,601 423,101 423,1058 934,20
110102Театри20 617,6020 617,60
110103Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи8 256,908 256,90
110104Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва850,001 150,001 150,001 150,001 150,002 000,00
110201Бібліотеки9 488,906 887,20758,10324,5051,40273,10273,10273,109 813,40
110202Музеї і виставки13 873,908 050,101 510,901 300,501 058,00341,207,80242,5015 174,40
110204Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу1 665,701 160,40100,0013,0013,001 678,70
110502Інші культурно-освітні заклади1 393,20371,001 393,20
120000Засоби масової інформації6 851,20  300,00   300,00300,00300,007 151,20
120100Телебачення і радіомовлення3 708,003 708,00
120201Періодичні видання (газети та журнали)1 428,401 428,40
120300Книговидання1 714,80300,00300,00300,00300,002 014,80
150000Будівництво   30 688,70   30 688,7030 688,7027 688,7030 688,70
150101Капітальні вкладення30 000,0030 000,0030 000,0027 000,0030 000,00
150202Розробка схем та проектних рішень масового застосування316,30316,30316,30316,30316,30
150203Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури372,40372,40372,40372,40372,40
160000Сільське і лісове господарство, рибальство та мисливство22 656,3016 693,0080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,50  31 626,70
160903Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства1 660,801 660,80

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
160904Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій20 995,5016 693,0080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,5029 965,90
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю2 072,00         2 072,00
180107Фінансування енергозберігаючих заходів1 200,001 200,00
180109Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій127,00127,00
180410Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю745,00745,00
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека   500,00500,00     500,00
200200Охорона і раціональне використання земель500,00500,00500,00
210000Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1 762,501 140,1091,00150,00   150,00150,00150,001 912,50
210105Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха100,00100,00
210110Заходи з організації рятування на водах1 662,501 140,1091,00150,00150,00150,00150,001 812,50
240000Цільові фонди   80 250,0080 250,00     80 250,00
240601Охорона та раціональне використання природних ресурсів80 250,0080 250,0080 250,00
250000Видатки, не віднесені до основних груп3 881 944,503 033,00121,1027 925,50170,00 9,0027 755,5027 755,5027 755,503 909 870,00
250102Резервний фонд764,80764,80
250404Інші видатки27 986,503 033,00121,1016 830,00170,009,0016 660,0016 660,0016 660,0044 816,50
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2 140,002 140,00
250380Інші субвенції6 808,8011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5017 904,30
 ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ3 844 244,40         3 844 244,40
250326Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 289 115,90         2 289 115,90
250328Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот1 520 908,80         1 520 908,80
250376Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”9 665,309 665,30
250330 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу24 554,4024 554,40
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ5 021 714,10575 836,1083 600,50228 336,00133 200,108 541,501 669,6095 135,9092 862,3089 862,305 250 050,10

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                  Василь Скрипничук

 

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

 

Розподіл видатків обласного бюджету на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
01Обласна рада29 646,705 591,90201,50176,00100,00 9,0076,0056,0056,0029 822,70
 0101160111Органи місцевого самоврядування , в т. ч.:6 483,504 864,40178,50106,0030,0076,0056,0056,006 589,50
 утримання апарату обласної ради5 739,004 276,20169,2056,0056,0056,0056,005 795,00
 Утримання управління майна спільної власності територіальних громад області обласної ради744,50588,209,3050,0030,0020,00794,50
 1201000830Телебачення і радіомовлення (фінансова підтримка обласного телебачення “Галичина”)3 708,003 708,00
 1202010830Періодичні видання (газети та журнали), в т. ч.:1 428,401 428,40
 Фінансова підтримка газети “Галичина”1 070,001 070,00
 Фінансова підтримка літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”268,80268,80
 Фінансова підтримка журналу “Дзвіночок”89,6089,60
 2504040133Інші видатки, в т. ч.:18 026,80727,5023,0070,0070,009,0018 096,80
 Встановлення електронної системи голосування в обласній раді1 500,001 500,00
 Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки2 110,50727,5023,0070,0070,009,002 180,50
 Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016- 2020 роки6 535,906 535,90
 Програма з реєстрації речових прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) на 2015-2016 роки110,00110,00
 Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2014-2016 роки6 454,406 454,40
 Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2014-2016 роки95,0095,00
 Обласна Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки300,00300,00

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів ”Пам’ять” на 2016-2018 роки250,00250,00
 Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки275,00275,00
 Регіональна цільова програма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2015-2019 роки396,00396,00
10  Департамент освіти і науки облдержадміністрації250 600,10126 483,4023 883,4021 178,107 845,50767,80345,2013 332,6013 027,0013 027,00271 778,20
 0703010922Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати14 154,208 339,801 207,9014 154,20
 0703020922Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків7 459,404 182,901 238,409,009,007 468,40
 0703030910Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)7 627,504 406,40834,8017,3017,307 644,80
 0703040922Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку79 629,4047 752,208 904,30105,6089,6016,0079 735,00
 0703070922Загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою26 764,2013 547,303 205,30354,60354,6086,6027 118,80
 0704010960Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми13 459,509 723,60678,301 064,70164,7024,7037,10900,00900,00900,0014 524,20
 0705010930Професійно-технічні заклади освіти55 087,6026 062,106 080,703 050,302 790,70532,90164,10259,6058 137,90
 0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації18 378,103 875,203 659,20216,00216,00216,0022 253,30
 0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)9 847,907 046,70739,80916,40555,40175,2027,10361,00361,00361,0010 764,30
 0708020990Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти100,00100,00
 0708030990Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом648,40442,60648,40
 0708040990Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти1 624,301 143,20100,0060,0040,0040,0040,001 724,30
 0708060990Інші заклади освіти1 130,70801,4021,5056,7056,7035,001 187,40
 0708070990Інші освітні програми7 000,0012,8011 310,0011 310,0011 310,0011 310,0018 310,00

 

 

 

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 0911081040Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1 924,301 924,30
 1203000830Книговидання200,00200,00200,00200,00200,00
 1301070810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл5 619,103 022,40972,40118,3088,3030,3030,005 737,40
 2504040133Інші видатки145,50145,50
 Управління молоді і спорту облдержадміністрації26 201,703 119,5069,30925,00   925,00925,00925,0027 126,70
 0911031040Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді789,60789,60
 0911081040Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи4 350,304 350,30
 1301020810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань4 552,004 552,00
 1301040810Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл, в т. ч.:1 235,40874,8022,1010,0010,0010,0010,001 245,40
 Видатки на утримання обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів770,50557,80770,50
 Видатки на утримання центру з інвалідного спорту464,90317,0022,1010,0010,0010,0010,00474,90
 1301050810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту148,70148,70
 1301070810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 259,70794,4025,001 259,70
 1301100810Фінансова підтримка спортивних споруд547,60547,60
 1301120810Інші видатки979,00979,00
 в т. ч. фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування500,00500,00
 1301140810Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності2 881,201 158,4011,30915,00915,00915,00915,003 796,20
 1301150810Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури471,20291,9010,90471,20
 1302030810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості), в т. ч.:8 391,608 391,60
 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ “Україна”4 876,904 876,90
 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ “Спартак”1 527,801 527,80
 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ “Колос”1 784,601 784,60

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи “Говерла-2003”202,30202,30
 1302040810Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій595,40595,40
14  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації677 587,10372 966,5047 326,1036 161,7019 531,603 253,30649,7016 630,1015 560,1015 560,10713 748,80
 0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації13 695,6010 300,009 800,00500,0023 995,60
 0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)1 197,50895,001 197,50
 0801010731Лікарні133 275,8088 566,8014 256,102 811,302 811,30711,30175,00136 087,10
 0802010732Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади208 714,10135 936,9019 705,602 719,502 599,50658,00193,40120,00211 433,60
 0802030733Перинатальні центри, пологові будинки23 912,2014 800,204 564,2025,0025,0010,0023 937,20
 0802040734Санаторії для хворих туберкульозом14 905,609 514,301 304,8014 905,60
 0802050734Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)14 710,808 150,201 828,8083,8083,803,0014 794,60
 0802070761Будинки дитини8 175,304 945,201 768,008 175,30
 0802080762Станції переливання крові5 838,803 927,70497,00820,00550,0094,00270,006 658,80
 0802090724Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги124 925,3089 448,202 411,80124 925,30
 в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4415,104415,10
 0805000722Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки4 644,203 362,30340,203 830,803 650,801 874,00184,30180,008 475,00
 0807040740Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти1 961,001 382,20143,004,004,001 965,00
 0810010763Медико-соціальні експертні комісії4 931,503 819,90109,304 931,50
 0810020763Інші заходи з охорони здоров’я92 425,306 212,40297,9014 492,207,2014 485,0014 485,0014 485,00106 917,50
в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії611,00611,00
 0810030763Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування1 015,60724,001 015,60
 0810070763Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом1 308,00252,00252,00252,00252,001 560,00
 0810080763Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу1 230,001 230,00
 0810090763Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет17 195,2017 195,20
 0810100763Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих1 850,00800,00800,00800,00800,002 650,00

 

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 1102010824Бібліотеки (обласна науково-медична бібліотека)1 675,301 281,2099,4023,1023,1023,1023,101 698,40
20Служба у справах дітей облдержадміністрації4 056,602 112,30503,501 500,00   1 500,001 500,001 500,005 556,60
 0907001040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах3 984,202 112,30503,503 984,20
 0908021040Інші програми соціального захисту дітей, в тому числі:72,401 500,001 500,001 500,001 500,001 572,40
 Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки1 500,001 500,001 500,001 500,001 500,00
15  Департамент соціальної політики облдержадміністрації64 504,8029 138,009 015,6015 023,7014 190,70322,106,40833,00400,00400,0079 528,50
 0904121090Інші видатки на соціальний захист населення,
в т. ч.:
12 423,00593,20593,20322,106,4013 016,20
 обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках4 108,00     4 108,00
 обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,00        60,00
 обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення8 255,00        8 255,00
 регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки593,20593,20322,106,40593,20
 2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік100,00  100,00
 0906011010Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів13 747,008 138,002 226,003 892,603 742,60150,0017 639,60
 0909011020Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту31 530,2017 954,906 408,5010 337,909 854,90483,00200,00200,0041 868,10
 0912061010Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів2 125,501 542,00105,10200,00200,00200,00200,002 325,50
 0912091030Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів450,00 450,00

 

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 0912101090Служба технічного нагляду за будівництвом та капремонтом43,7035,0043,70
 0912121090Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій963,30963,30
 0912141090Інші установи та заклади (Івано-Франківський обласний контактний центр)220,50167,408,70220,50
 0913031010Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування551,40551,40
 0913041010Встановлення телефонів інвалідам I та II груп6,006,00
 0907001040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)500,30278,00121,00500,30
 0911011040Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді1 029,20706,2035,401 029,20
 0911021040Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді70,9070,90
 0911061040Інші видатки (Центр соціально-психологічної допомоги)683,20316,50110,90683,20
 0911071040Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї (Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки)60,6060,60
24  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації76 526,7015 187,502 269,603 598,901 732,40341,207,801 866,501 500,001 500,0080 125,60
 0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації20 941,00734,00610,00124,0021 675,00
 1101020821Театри20 617,6020 617,60
 1101030822Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи8 256,908 256,90
 1101040829Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва850,001 150,001 150,001 150,001 150,002 000,00
 1102010824Бібліотеки7 813,605 606,00658,70301,4051,40250,00250,00250,008 115,00
 1102020824Музеї і виставки13 873,908 050,101 510,901 300,501 058,00341,207,80242,5015 174,40
 1102040828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття)1 665,701 160,40100,0013,0013,001 678,70
 1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи1 393,20371,001 393,20
 1203000830Книговидання514,80100,00100,00100,00100,00614,80
 2504040133Інші видатки (Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки)600,00600,00
53  Департамент агропромислового розвитку22 953,8016 911,5091,909 470,409 397,903 857,10651,5072,50  32 424,20
 0705010930Професійно-технічні заклади освіти297,50218,5011,90297,50
 1609030421Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 660,80     1 660,80
 2002000511300,00300,00     300,00

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 1609040421Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій20 995,5016 693,0080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,50  29 965,90
 в т. ч. регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік450,00  450,00
 2002000511Охорона і раціональне використання земель (регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки)200,00200,00     200,00
03Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення5 061,502 229,90124,50158,00152,00  6,00  5 219,50
 2504040133Інші видатки (регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік)3 131,601 350,0074,00100,00100,003 231,60
 2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік400,00400,00
 0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)1 529,90879,9050,5058,0052,006,001 587,90
09  Департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації1 785,00  1 410,00   1 410,001 410,001 410,003 195,00
 2504040133Регіональна цільова Програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки350,00350,00
 2504040133Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки1 000,001 000,00
 2504040133Регіональна цільова Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки435,00435,00
 2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області III фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки710,00710,00710,00710,00710,00
 2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області III фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки700,00700,00700,00700,00700,00

 

 

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
51  Департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації1 200,00         1 200,00
 1801070470Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки1 200,001 200,00
73  Департамент економіки облдержадміністрації872,00         872,00
 1801090490Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік127,00127,00
 1804100411Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року745,00745,00
67  Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації5 010,102 095,60115,10700,00   700,00700,00700,005 710,10
   Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, в тому числі:3 210,102 095,60115,10 150,00150,00150,003 210,10
 2101050320Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки100,00         100,00
 2101100320Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 662,501 140,1091,00150,00   150,00150,00150,001 812,50
 2504040133Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 роки12,20         12,20
 2504040133Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки1 030,80732,00        1 030,80
 2504040133Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки304,60223,5024,10       304,60
 2504040133Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки100,00         100,00
 2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік1 800,00550,00550,00550,00550,002 350,00
47 Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації   126 938,7080 250,00  46 688,7046 688,7043 688,70126 938,70
 1002030620Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року500,00500,00500,00500,00500,00

 

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
 1002090620Регіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки800,00800,00800,00800,00800,00
 150101Капітальні вкладення30 000,0030 000,0030 000,0027 000,0030 000,00
 1502020443Регіональна цільова програма містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 роки316,30316,30316,30316,30316,30
 1502030829Регіональна цільова Програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки372,40372,40372,40372,40372,40
 250404Інші видатки (Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року)14 000,0014 000,0014 000,0014 000,0014 000,00
 250404Інші видатки (Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки)700,00700,00700,00700,00700,00
 2406010511Охорона і раціональне використання природних ресурсів80 250,0080 250,0080 250,00
30 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації1 750,00         1 750,00
 1203000830Книговидання1 200,001 200,00
 2504040133Інші видатки550,00550,00
76  Департамент фінансів облдержадміністрації (загальнообласні видатки)3 853 193,20  11 095,50   11 095,5011 095,5011 095,503 864 288,70
   в т. ч. загальнообласні видатки8 948,80  11 095,50   11 095,5011 095,5011 095,5020 044,30
 2503230180Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, в т. ч.:2 140,002 140,00
 Субвенція Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика960,00960,00
 Субвенція Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла”940,00940,00
 Субвенція Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні240,00240,00
 2503800180Інші субвенції місцевим бюджетам, в тому числі:6 808,80  11 095,50   11 095,5011 095,5011 095,5017 904,30
  – на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки2 486,0011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5013 581,50
 – на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА2 958,002 958,00
 – на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни582,50582,50
 – пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи782,30782,30

 

Код типової відомчої класифікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди

Всього

з нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
   Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету3 844 244,40         3 844 244,40
2503260180– на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 289 115,902 289 115,90
2503280180– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот1 520 908,801 520 908,80
2503760180– на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”9 665,309 665,30
2503300180– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу24 554,4024 554,40
2501020133Резервний фонд обласного бюджету764,80764,80
   ВСЬОГО ВИДАТКІВ5 021 714,10575 836,1083 600,50228 336,00133 200,108 541,501 669,6095 135,9092 862,3089 862,305 250 050,10

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                  Василь Скрипничук

 

 

Додаток 4
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Показники міжбюджетних трансфертів
між обласним бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік

(тис. грн.)

Назва районного, міського бюджетусубвенції з державного бюджетусубвенції з обласного бюджетуВсього субвенцій з обласного бюджету
загальний фондзагальний фондспеціальний фонд
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладуна надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистотна надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газуРазом субвенцій з державного бюджетуна поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війнина пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофина додаткові виплати ветеранам ОУН-УПАВолинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. ОликаЛьвівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування №2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла”Львівському обласному бюджету для  обласної клінічної лікарніна виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 рокина виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
Богоpодчанський363,3170 451,098 950,91 501,6271 266,821,817,0156,02 040,02 234,8
Веpховинський1 327,5112 606,21 206,93 714,1118 854,77,410,4132,0600,0749,8
Галицький676,458 068,655 417,0961,0115 123,015,922,6120,0275,0195,0628,5
Гоpоденкiвський184,574 692,442 514,8491,0117 882,720,326,8102,0240,0389,1
Долинський219,3176 055,758 868,81 449,1236 592,929,932,0192,0425,0480,01 158,9
Калуський408,974 851,357 569,0882,8133 712,029,718,284,01 020,01 151,9
Коломийський143,4161 208,094 692,6748,6256 792,632,927,1102,0850,0597,01 609,0
Косiвський1 596,0180 111,676 593,53 684,0261 985,124,418,6378,0250,0816,01 487,0
Hадвipнянський438,6274 674,2149 665,53 364,0428 142,337,539,6258,0959,51 294,6
Рогатинський60,054 402,585 388,9846,0140 697,416,121,7162,0150,0688,01 037,8
Рожнятівський403,3127 012,948 989,12 864,4179 269,722,418,796,0364,0405,0906,1
Снятинський460,783 485,873 392,3874,7158 213,522,3218,2174,0172,0575,01 161,5
Тисменицький630,3122 093,2207 600,7554,5330 878,732,328,6198,01 400,01 658,9
Тлумацький47,488 519,186 013,6723,4175 303,517,316,3102,0840,0975,6
м. Болехів39 333,019 512,7419,359 265,05,810,290,0120,0226,0
м. Бурштин15 231,010 667,51,225 899,75,225,072,0102,2
м. Iвано-Фpанкiвськ1 211,7256 382,6187 009,53,0444 606,8159,5138,7168,0466,2
м. Калуш1 016,784 421,079 644,910,0165 092,635,447,7150,0233,1
м. Коломия426,769 556,574 375,721,9144 380,833,838,5108,0180,3
м. Яремче50,665 959,312 834,91 439,880 284,612,66,4114,0120,0253,0
обласний0,0960,0940,0240,02 140,0
Всього9 665,32 289 115,91 520 908,824 554,43 844 244,4582,5782,32 958,0960,0940,0240,02 486,011 095,520 044,3

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                  Василь Скрипничук

 

Додаток 5
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

 

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2016 році

(тис. грн.)

Код типової відомчої класи-фікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою /типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНадання кредитівПовернення кредитівКредитування всього
Загальний фондСпеціальний фондРазомЗагальний фонд

 

Спеціальний фондРазомЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Всьогов т .ч. бюджет розвиткуВсьогов т. ч. бюджет розвиткуВсьогов т. ч. бюджет розвитку
47  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації5840,0160,0 6000,0 -140,0 -140,05840,020,0 5860,0
 Івано-Франківське регіональне управління ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”5840,0160,06000,0-140,0-140,05840,020,05860,0
2509081060Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла5840,0160,06000,05840,0160,06000,0
2509091060Повернення коштів, наданих для кредитування  громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла-140,0-140,00,0-140,0-140,0
53  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації200,0385,0 585,0 -385,0 -385,0200,00,0 200,0
 Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі200,0385,0585,0-385,0-385,0200,0200,0
2509111060Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0385,0585,0200,0385,0585,0
2509121060Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам-385,0-385,00,0-385,0-385,0
73  Департамент  економіки  облдержадміністрації0,01500,0 1500,0 -1500,0 -1500,00,00,0 0,0
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області1500,01500,0-1500,0-1500,00,00,0
1804041060Підтримка малого і середнього підприємництва1500,01500,00,01500,01500,0
1804041060Повернення наданих кредитів для підтримки малого і середнього підприємництва-1500,0-1500,00,0-1500,0-1500,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ6040,02045,0 8085,0 -2025,0 -2025,06040,020,0 6060,0

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                  Василь Скрипничук

 

 

 

Додаток 6
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Фінансування обласного бюджету на 2016 рік

(тис. грн.)

КодНайменування

згідно з класифікацією фінансування бюджету

ВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
200000Внутрішнє фінансування0,0-89862,389862,389862,3
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів0,0-89862,389862,389862,3
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-89862,389862,389862,3
600000Фінансування за активними операціями0,0-89862,389862,389862,3
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-89862,389862,389862,3

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                          Василь Скрипничук

 

 

Додаток 7
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
 Департамент економіки облдержадміністрації
1801090490Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік127,00127,00
1804100411Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області  до 2020 року745,00745,00
1804040411Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва  в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки1 500,001 500,00
 Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
 Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки,  в тому числі підпрограми:3 210,10150,003 360,10
2101050320Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки100,00 100,00
2101100320Підпрограма  організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 662,50150,001 812,50
2504040133Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 роки12,20 12,20
2504040133Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки.1 030,80 1 030,80
2504040133Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки100,00 100,00
2504040133Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки304,60 304,60
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік1 800,00550,002 350,00
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
 Департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації
2504040133Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки350,00 350,00
2504040133Комплексна регіональна цільова Програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки1 000,00 1 000,00
2504040133Регіональна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки435,00435,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки710,00710,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження  в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO  на 2014-2017 роки700,00700,00
 Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
1609030421Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки1 660,801 660,80
2002000511300,00300,00
2002000511Регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки200,00200,00
2509111060Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки200,00385,00585,00
1609040421Регіонавльна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік450,00450,00
 Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
1002030620Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року500,00500,00
1002090620Регіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки800,00800,00
1502020443Регіональна цільова програма містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 роки316,30316,30
1502030829Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки372,40372,40
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки700,00700,00
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2504040133Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року14 000,0014 000,00
2509081060Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки5 840,00160,006 000,00
2406010511Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року80 250,0080 250,00
 Департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
1801070470Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки1 200,001 200,00
 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки1 200,001 200,00
2504040133Програма соціально-економічного і культурного розвитку області на 2016 рік500,00500,00
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік50,0050,00
 Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
1101030822Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках55,0055,00
1101030822Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки15,0015,00
1101030822Регіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки1012,301 012,30
1101040829700,00800,001 500,00
1203000830414,80414,80
1101040829Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки150,00350,00500,00
1105020829Регіональна цільова програма “Просвіта ХХІ століття” на 2013-2016 роки754,40754,40
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки100,00100,00200,00
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки600,00600,00
 Департамент соціальної політики облдержадміністрації
0904121090Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,060,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
0904121090Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки593,2593,20
0904121090Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках4108,04 108,00
0912091030450,0450,00
0904121090Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення8 255,08 255,00
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік100,0100,00
0911071040Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки60,6060,60
 Обласна рада
1201000830Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016- 2020 роки3 708,003 708,00
12020108301 428,401 428,40
25040401338 035,908 035,90
2504040133Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки2 110,502 110,50
2504040133Програма з реєстрації речових прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) на 2015-2016 роки110,00110,00
2504040133Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2014-2016 роки95,0095,00
2504040133Регіональна цільова програма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2015-2019 роки396,00396,00
2504040133Регіональна цільова програма  забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2014-2016 роки6 454,406 454,40

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2504040133Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки300,00300,00
2504040133Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів ”Пам’ять” на 2016-2018 роки250,00250,00
2504040133Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки275,00275,00
 Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення
2504040133Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік3 119,603 119,60
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік400,00400,00
 Управління молоді і спорту облдержадміністрації
0911031040Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки789,60789,60
0911081040Обласна цільова соціальна програма з  оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки4350,304 350,30
1301020810Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки695,40695,40
130104081010,0010,00
1301120810979,00979,00
1301140810915,00915,00
 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
0708070990Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки7 000,0011 310,0018 310,00
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки200,00200,00
2504040133Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення100,0100,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки35,0 35,00
2504041040Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки10,510,50
 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
0810020763Комплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”79 346,207 285,0086 631,20
081009076317 195,2017 195,20
0810020763Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки2 000,002 000,00
0810020763Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки400,00400,00
0810020763Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення2 000,002 000,00
0810020763Регіональна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року7 200,007 200,00
0810080763Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2015-2018 роки1 230,001 230,00
0810100763Заходи на виконання загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року1 850,00800,002 650,00
0810070763Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках1 308,00252,001 560,00
 Служба у справах дітей облдержадміністрації
0908021040Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки1 500,001 500,00
 Департамент фінансів облдержадміністрації
2503800180Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки2 486,0011 095,5013 581,50
2503801090Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках (на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА)2 958,002 958,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2503230180Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення340,00340,00
ВСЬОГО:187 359,00144 004,40331 363,40

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                          Василь Скрипничук

 

 

Додаток 8
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Перелік
розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

(тис. грн.)

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Богородчанський районДзвиняцька сільська радаНові вікна – не розкіш, а потреба120,0
Відновне лікування хворих, реабілітація – крок до успіху, до повноцінного життя120,0
Монастирчанська сільська радаШкола радості і здоров`я120,0
Міжгірська сільська радаКапітальний ремонт адміністративного будинку Міжгірської сільської ради та приміщення ФАПу120,0
Нивочинська сільська радаБудівництво дитячо-спортивного майданчика в селі Лесівка Нивочинської сільської ради120,0
Богрівська сільська радаТеплі вікна Богрівської школи – теплі серця дітей120,0
Глибоківська сільська радаКапітальний ремонт спортзалу Глибоківського будинку культури120,0
Старобогородчанська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій у Старобогородчанській ЗОШ І-ІІІ ст. – 2120,0
Саджавська сільська радаРеконструкція тиру Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. для підготовки майбутніх захисників Вітчизни120,0
Хмелівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Хмелівській ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Богородчанська селищна радаПарк, приязний для мешканців та гостей Богородчан120,0
Манявська сільська радаЗдорова Манява – здорова Україна120,0
Підгірська сільська радаЗавершення енергозберігаючих заходів в Підгірському будинку культури120,0
Гутянська сільська радаКапітальний ремонт даху над спортзалом Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.120,0
Грабовецька сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій на базі Грабовецької
ЗОШ І-ІІ ст.
120,0
Луквицька сільська радаКапітальний ремонт покрівлі Луквицької ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Марківська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Марківській ЗОШ І-ІІІ ст. (етап ІІ)120,0
Верховинський районПерехресненська сільська радаЗдорові діти в “Диво краї” – щастя і радість у рідному краї120,0
Замагорівська сільська радаКапітальний ремонт (запровадження енергозберігаючих технологій) Замагорівського сільського клубу та благоустрій довкола клубу120,0
Стебнівська сільська радаКапітальний ремонт будинку спеціалістів та благоустрій території довкола будівлі в селі Стебні Верховинського району Івано-Франківської області120,0
Будівництво огорожі кладовища та благоустрій території в селі Стебні Верховинського району Івано-Франківської області за ініціативою та участю сільської громади120,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Верховинський районВерховинська селищна радаЕнергозберігаючі технології – металопластикові вікна для школи-інтернату120,0
Галицький районЗалукв’янська сільська радаБібліотека як інформаційно-культурний центр школи та села120,0
Маріямпільська сільська радаТеплий клас75,0
Городенківський районДалешівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Дубківській ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Семаківська сільська радаСтворення комфортних умов для навчання дітей в Семаківській
ЗОШ I-IIІ ст.
120,0
Долинський районГеринська сільська радаСвітле село – будівництво системи освітлення вулиць села Гериня Долинського району120,0
Станковецька сільська радаЯкісне вуличне освітлення – запорука безпеки та ознака добробуту120,0
Великотур’янська сільська радаВстановлення зовнішнього освітлення в с. Велика Тур’я Долинського району Івано-Франківської області120,0
Белеївська сільська радаКапітальний ремонт покрівлі ФАП в селі Белеїв як важлива умова перетворення його в сучасний сільський медичний заклад120,0
Калуський районГолинська сільська радаРеконструкція нежитлової будівлі під паливну на твердому паливі як умова енергоефективності та незалежності держави120,0
Кропивницька сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Завадківська сільська радаШкола – осередок майбутнього України120,0
Станьківська сільська радаКапітальний ремонт крівлі будівлі школи в селі Станькова Калуського району120,0
Кадобнянська сільська радаКапітальний ремонт огорожі кладовища в селі Кадобна120,0
Боднарівська сільська радаЗдорова нація – сильна Україна (продовження)120,0
Сівко-Войнилівська сільська радаЗдорова сім’я – здорова громада300,0
Коломийський районСемаківська сільська радаПравильний туалет – запорука здоров’я школяра117,0
Пилипівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Пилипи Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Загайпільська сільська радаЗабезпечення енергозбереження в фельдшерсько-акушерському пункті села Назірна Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Матеївецька сільська радаКапітальний ремонт стадіону в селі Матеївці Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Струпківська сільська радаШкола – центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі120,0
Отинійська селищна радаПоточний ремонт дороги Тлумач – Лісна Тарновиця (на ділянці між селищем Отинія та селом Виноград Коломийського району)300,0
Коршівська сільська радаСільська дорога – запорука розвитку об’єднаної територіальної громади150,0
Жукотинська сільська рада150,0
Косівський районЛючанська сільська радаЕнергозберігаючі вікна для Лючанської ЗОШ І-ІІ ст. – ще один крок до комфортних умов навчання і праці120,0
Хімчинська сільська радаПродовження капітального ремонту будинку культури села Хімчин105,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Косівський районРожнівська сільська радаСтворення сприятливих умов, забезпечення благоустрою та організації місць відпочинку в парковій зоні села Рожнів120,0
Брустурівська сільська радаУвага до дитини сьогодні – майбутнє країни завтра (завершення робіт з улаштування основи під спортивний майданчик із штучним покриттям)120,0
Стопчатівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи на базі Стопчатівської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівського району Івано-Франківської області120,0
Розтоківська сільська радаРеконструкція мережі вуличного освітлення центральної частини с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області111,0
Яблунівська селищна радаКапітальний ремонт спортивного залу Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області120,0
Надвірнянський районЛанчинська селищна радаЩасливі діти – успішна країна119,5
Здоров’я громади – понад усе120,0
Ліс – неоціненний дар Божий, наш національний скарб. Збережімо і примножмо його для майбутніх поколінь120,0
Надвірнянська міська радаСадочок для дитини другий дім – тепло та затишно в нім120,0
До боротьби їх кликав рідний край120,0
Місто Надвірна – місто мікрорайонів120,0
Франковими стежками120,0
Зеленська сільська радаСпільна справа єднає громади120,0
Рогатинський районСарниківська сільська радаСільська амбулаторія майбутнього120,0
Світанківська сільська радаСтворення нової системи енергозбереження Світанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області108,0
Підгородянська сільська радаБібліотека – інформаційний центр громади120,0
Долинянська сільська радаСтворення ефективної системи енергозбереження Долинянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
120,0
Кліщівнянська сільська радаСтворення інноваційної системи енергозбереження в ФАПі с.Кліщівна Рогатинського району120,0
Вербилівська сільська радаСтворення інноваційного Центру самоосвіти, культури та дистанційного навчання в клубі села Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківської області100,0
Рожнятівський районРожнятівська селищна радаБлагоустрій по-європейськи (капітальний ремонт парку Івана Франка в селищі Рожнятів)120,0
Ясеновецька сільська радаКапітальний ремонт клубу села Ясеновець Рожнятівського району Івано-Франківської області90,0
Петранківська сільська радаКапітальний ремонт із заміни дверей і вікон на енергозберігаючі в приміщенні сільської ради та амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Петранка Рожнятівського району120,0
Камінська сільська радаПоточний ремонт адмінприміщення сільської ради с. Камінь64,0

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Рожнятівський районГрабівська сільська радаЕнергозберігаючі вікна для Грабівської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівського району Івано-Франківської області75,0
Камінська сільська радаРемонт дороги в урочищі “Сигавка” в с. Камінь та с. Берлоги Рожнятівського району150,0
Берлогівська сільська рада150,0
Снятинський районВовчківська сільська радаТеплий навчальний заклад – Вовчківська ЗОШ І-ІІI ст.120,0
Видинівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій у Видинівській ЗОШ І-ІІ ступенів ім. І.Беци120,0
Устянська сільська радаТепла школа – здорове майбутнє країни. Впровадження енергозберігаючих технологій в Устянській ЗОШ І-ІІІ ступенів120,0
Княженська сільська радаТеплий навчальний заклад – запорука здоров’я дітей в Драгасимівській ЗОШ І ст.120,0
Троїцька сільська радаДорога в майбутнє через “Покутську полонину”95,0172,0
Тисменицький районБратковецька сільська радаСтворення комфортних умов для навчання школярів в селі Братківці120,0
Радчанська сільська рада“Тобі, Кобзарю, наша шана”, відновлення естетичного та промоційного вигляду скверу біля пам’ятника Т.Г.Шевченку120,0
Клубовецька сільська радаЗдорові діти – майбутнє нації120,0
Березівська сільська радаІнфраструктуру села – на сучасні рейки120,0
Узинська сільська радаЗавершення реконструкції вуличного освітлення в селі Узин Тисменицького району100,0
Сілецька сільська радаРеконструкція вуличного освітлення в селі Сілець Тисменицького району100,0
Рошнівська сільська радаІнноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Рошнів. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)120,0
Липівська сільська радаОблаштування комфортних місць гігієни в Липівській ЗОШ І-ІІІ ст.120,0
Поберезька сільська радаЗапровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери в селі Побережжя120,0
Єзупільська селищна радаСтворення умов для оптимізації споживання енергоносіїв в Єзупільському НВК І-ІІІ ст.120,0
Старокривотульська сільська радаКапітальний ремонт даху будівлі Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів120,0
Драгомирчанська сільська радаТепло приміщень і тепло сердець – життєвий вогник здорової дитини120,0
Тлумацький районДелівська сільська радаСвітло нашому дому120,0
Грушківська сільська радаПромінь надії (перспективний підхід до надання медичної допомоги жителям сіл Грушка та Мельники Тлумацького району Івано-Франківської області)120,0
Олешанська сільська радаУкраїнському селу – європейський заклад культури120,0
Яківська сільська радаСвітло нашому дому120,0
Остринська сільська радаСпільними зусиллями для добробуту кожного120,0
Палагицька сільська радаЗатишна світлиця120,0
Встановлення огорожі кладовища с. Локітка Тлумацького району Івано-Франківської області120,0

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Болехівська міська радаТисівська сільська радаОблаштування тротуарів – запорука безпеки жителів с. Тисів120,0
Яремчанська міська радаТатарівська сільська радаВодозабір “Ілемський”, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водозабору в с. Татарів, ур. Ілемський120,0
Всього 97 11095,51136,0

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Галицький районКомарівська сільська радаКраща спортивна громада150,0
Крилосівська сільська радаГромада кращого довкілля125,0
Долинський районГошівська сільська радаКраща спортивна громада125,0
Княжолуцька сільська радаГромада кращого довкілля150,0
Белеївська сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Коломийський районМатеївецька сільська радаГромада кращого довкілля100,0
Отинійська селищна радаКраща етнокультурна громада150,0
Косівський районЯблунівська селищна радаКраща спортивна громада100,0
Яворівська сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Рогатинський районВерхньолипицька сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Всього   1350,0

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                          Василь Скрипничук

 

 

 

Додаток 9
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016

 

Перелік закладів професійно-технічної освіти, які в 2016 році передаються на фінансування з бюджетів міст обласного значення

№  з/пНазва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці та назва закладу
Міський бюджет м. Івано-Франківська
1Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська
2Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва”
3Вище професійне училище сервісного обслуговування техніки
4Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей
5Вище художнє професійне училище № 3
6Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
7Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська
8Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська
в частині підготовки робітничих кадрів
9Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму національного університету харчових технологій
Міський бюджет м. Калуша
1Вище професійне училище № 7 м. Калуша
Міський бюджет м. Коломиї
1Вище професійне училище № 14 м. Коломия
2Державний навчальний заклад “Коломийський професійний ліцей сфери послуг”
в частині підготовки робітничих кадрів
3Коломийський індустріально-педагогічний технікум
Міський бюджет м. Бурштина
в частині підготовки робітничих кадрів
1Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

 

Керуючий справами –
заступник керівника виконавчого
апарату обласної ради                                                      Василь Скрипничук

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]