Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1828-39/2015 “Про регіональну цільову програму “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

від 21.09.2018. № 928-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до рішення
обласної ради від 16.10.2015.
№ 1828-39/2015 “Про регіональну
цільову програму “Культура
Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015. № 1828-39/2015, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до рішення обласної ради від 16.10.2015.  №1828-39/2015 “Про регіональну цільову програму “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”:

1.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Пункт 1.4. Підпрограми 1. “Науково-освітня діяльність” викласти у новій  редакції (додається).

 1. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) забезпечити виконання Регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки” з врахуванням внесених змін.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І.Мацькевич), виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, передбачати кошти для реалізації заходів Регіональної цільової програми “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”, враховуючи внесені зміни.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
“Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: з 2016 по 2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми:
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші
джерела
2016-2020
в т. ч.:
 48545 48545в межах кошторисних призначень
201658005800в межах кошторисних призначень
201788608860в межах кошторисних призначень
2018 1012510125в межах кошторисних призначень
20191120511205в межах кошторисних призначень
20201255512555в межах кошторисних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;

– збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області;

– забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг усім верствам населення;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;

– активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва із закладами культури і мистецтв області в реалізації спільних програм;

– прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України у світі, подоланню існуючих негативних стереотипів щодо України та її культури.

 

 1. Терміни проведення звітності: управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію про хід виконання програми обласній раді, департаменту економіки, департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді звіт про результати виконання програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року.

 

Замовник Програми:

Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації                                                                 В. Федорак

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                 І. Пасічняк


Додаток
до регіональної цільової
програми “Культура Івано-Франківщини
на 2016-2020 роки”

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ

Замовник: управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

Назва програми: Регіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”.

 


з/п
Найменування
заходу
ВиконавецьТермін вико­нанняОрієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)Очікувані
результати
РокиВсьогов т.ч. за джерелами
фінансування:
Облас-ний бюджетмісцевий бюджетінші дже-рела
Підпрограма 1. Науково-освітня діяльність
1.4.Фінансова підтримка нау­ково-редакційного відділу “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Фран­ків­ська область” (в тому числі для забезпечення статутних зав­дань Ради Івано-Франківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури)Управління культури, на­ціональностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, науково-редакційний відділ “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Фран-ків­сь­ка область”, Рада Івано-Фран­ківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури2016-2020 роки2016-2020,
в т.ч.
50005000в межах кошто­рисних призна-ченьЗабезпечення повно­цінного функціону­вання та виконання статутних завдань науково-редакційного відділу та Ради Івано-Франківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури
2016500500-//-
201710001000-//-
20181080
(в.т.ч. 30
1080
(в.т.ч. 30)
-//-
20191180
(в.т.ч. 130)
1180
(в.т.ч. 130)
-//-
20201240
(в.т.ч. 140)
1240
(в.т.ч. 140)
-//-
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:2016-2020,
в т.ч.
4854548545в межах кошто-рисних призна-чень
201658005800-//-
201788608860 -//-
20181012510125 -//-
20191120511205-//-
20201255512555 -//-

Начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації                                       Володимир Федорак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]