Про внесення змін та доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015, (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 07.12.2018. № 998-26/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін та доповнення
до
Програми розвитку місцевого
самоврядування
в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 09.10.2015.
№ 1773-39/2015, (зі змінами)

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вдосконалення Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки обласна рада

вирішила:

 Внести зміни до рішення обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 “Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки” (зі змінами):

1.1. Пункт 6.9. Підпрограми “Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування” викласти у новій редакції:

 

№ з/пНазва заходуВиконавецьТермін
виконання
Джерела
фінансування
Обсяги
фінансування
6.9.Проведення просвітницької роботи серед учнівської та студентської молоді щодо питань місцевого самоврядування, процесів децентралізації влади, публічного управління, в тому числі проведення конкурсів, олімпіад тощо з цієї тематикиОбласна рада,

інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Постійно-//--//-

 

1.2. Доповнити Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки додатком 12 “Положення про обласну учнівську олімпіаду з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління” (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук).

 

 

Голова обласної ради                                                                           Олександр Сич


 

Додаток 12
до Програми розвитку
місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну учнівську олімпіаду з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління

 

Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації та проведення обласної учнівської олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Обласна учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління (далі – Олімпіада) проводиться з метою підвищення рівня політичної освіти, культури та громадянської активності учнівської молоді.

Організаторами Олімпіади є Івано-Франківська обласна рада та інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За потреби до організації Олімпіади можуть залучатись департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Основними завданнями Олімпіади є:

– підвищення рівня знань про місцеве самоврядування, принципи об’єднання та співробітництво громад;

– сприяння освіченості учнівської молоді з питань публічного управління та адміністрування;

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін, набуття навичок дослідницької роботи, розвиток відповідних здібностей;

– виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;

– формування активного покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

– залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Учасники Олімпіади до початку її проведення мають бути ознайомлені з порядком і правилами її проведення, видами та формами морального і матеріального заохочення тощо.

Учасники Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення журі тощо.

 

Порядок проведення Олімпіади

Олімпіада проводиться на базі інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в березні кожного року.

Для організації Олімпіади утворюється організаційний комітет конкурсу (далі – оргкомітет) з числа представників обласної ради, департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вчителів, методистів.

Склад Оргкомітету затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Організаційний комітет Олімпіади:

– розробляє план організаційних заходів Олімпіади;

– формує склад учасників Олімпіади відповідно до цього Положення;

– проводить поточну організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади;

– забезпечує дотримання порядку під час проведення Олімпіади і сприяє висвітленню результатів у засобах масової інформації.

До участі в Олімпіаді запрошуються учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області.

Журі з проведення Олімпіади складає завдання, які відповідають темам:

– історія державного управління та місцевого самоврядування;

– децентралізація влади та об’єднання територіальних громад;

– основи конституційного ладу України;

– місцеве самоврядування в Україні;

– політика і права людини;

– політичні партії і громадські організації;

– вибори та виборча система України;

– політика і засоби масової інформації;

– політика та політичні процеси на Івано-Франківщині.

Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Учасники Олімпіади

Учасниками Олімпіади можуть бути учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області.

Участь в Олімпіаді є добровільною та індивідуальною.

Бажаючі взяти участь в Олімпіаді заявляють про участь шляхом реєстрації на визначеному Оргкомітетом інтернет-ресурсі. Реєстрація припиняється за 2 дні до проведення Олімпіади.

До місця проведення учасники Олімпіади прибувають самостійно або в супроводі вчителя, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток.

 

Підбиття підсумків Олімпіади та критерії оцінювання

Підбиття підсумків Олімпіади проводиться журі, яке формується з числа представників Івано-Франківської обласної ради, департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, науково-педагогічних працівників інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вчителів, методистів.

Склад журі затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Журі Олімпіади організовує перевірку і оцінювання робіт учасників Олімпіади.

До складу Журі не можуть входити близькі особи учасників Олімпіади.

Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі та підписує протоколи засідання журі.

Журі приймає колегіальне рішення щодо визначення переможців Олімпіади. Рішення журі оформляється протоколом.

Перевірка робіт здійснюється експертами, яких визначає журі.

Під час перевірки та оцінювання робіт учасників забороняється присутність осіб, які не є експертами, визначеними журі.

Виконання завдань Олімпіади оцінюється в балах. Кожен учасник має виконати 4 завдання, кожне з яких оцінюється максимально у 25 балів.

Завдання оцінюються за такими критеріями:

– 21-25 балів – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

– 16-20 балів – вище середнього рівня з кількома помилками;

– 11-15 балів – загалом правильно, але з декількома суттєвими помилками;

– 6-10 балів – виконано частково, зі значною кількістю недоліків;

– 1-5 балів – виконання завдання переважно помилкове;

– 0 балів – завдання повністю не виконано.

Підсумки Олімпіади підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 100.

 

Фінансові умови

Фінансування заходів Олімпіади здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Нагородження переможців Олімпіади

Журі визначає 1 учасника, який за підсумками Олімпіади нагороджується дипломом І ступеня, двох учасників, які нагороджуються дипломами II ступеня та 3 учасників, які нагороджуються дипломами III ступеня.

Переможці Олімпіади, які посіли І, II, III місця нагороджуються дипломами та відзнаками голови Івано-Франківської обласної ради та можуть здобувати вищу освіту за освітньою програмою “публічне управління та адміністрування” за кошти обласного бюджету за регіональним замовленням.

Усі учасники Олімпіади нагороджуються грамотами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

На підставі рішення журі Олімпіади видається розпорядження голови обласної ради про підсумки проведення Олімпіади.

 

 

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]