Про Дністровський регіональний ландшафтний парк


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016 № 286-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про Дністровський
регіональний ландшафтний парк

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про природно-заповідний фонд”, з метою удосконалення системи ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку, створеного рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 15.07.1993 року, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 роки (додається).
 2. Доручити обласній державній адміністрації підготувати матеріали для створення Івано-Франківського обласного комунального підприємства “Дністровський регіональний ландшафтний парк” як юридичної особи.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Л. Балагура) передбачити кошти для реалізації заходів Програми у 2017-2020 роках.
 4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійні комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму (І. Дебенко).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 23.09.2016 № 286-9/2016

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку
Дністровськ
ого регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 роки

 

 

 

Замовник Програми

Івано-Франківська обласна рада

 

 

Керівник Програми
заступник голови

обласної ради                                                                                                     Сергій Басараб   
 


Паспорт
Програми розвитку

Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

Івано-Франківська обласна обласна рада.

 1. Розробник Програми:

Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

 1. Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: 2017-2020 роки.
 3. Обсяги фінансування Програми:

В межах кошторисних призначень.

 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • створення та забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального підприємства “Дністровський регіональний ландшафтний парк”;
 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
 • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
 • підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
 • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.
 1. Термін проведення звітності: один раз на рік.

 

  

Замовник Програми
Івано-Франківська
обласна рада

 

 

Керівник Програми
заступник голови

обласної ради                                                                                                     Сергій Басараб


Обґрунтування
доцільності розроблення Програми розвитку
Дністровського регіонального ландшафтного парку
на 2017-2020 роки

 

I. Загальна частина

Дністровський регіональний ландшафтний парк як природно-заповідний об’єкт був створений рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 15.07.1993 р. на території Тлумацького та Городенківського районів з метою збереження унікального природного комплексу вздовж ріки Дністер на площі 19656,0 га.

Основними завданнями парку є:

 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
 • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
 • підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
 • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 

II. Мета та основні завдання Програми

Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку (далі – Програма) на 2017-2020 роки розроблена відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про природно-заповідний фонд”, з метою удосконалення системи ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку.

Програму розроблено з метою створення та забезпечення функціонування Івано-Франківського обласного комунального підприємства “Дністровський регіональний ландшафтний парк” (далі – комунальне підприємство), що дасть можливість забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території.

Основними завданнями Програми є забезпечення функціонування комунального підприємства, зокрема:

 • систематична виплата заробітної плати працівникам;
 • сплата податків та платежів до бюджету;
 • оплата за тепло та енергоносії;
 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
 • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
 • підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
 • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування Програми з обласного бюджету передбачається щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджується рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є обласна рада.

 

IV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми (додаються) забезпечить:

 • ефективне управління територією Дністровського регіонального ландшафтного парку;
 • реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;
 • створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи;
 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
 • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
 • підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів.

 

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми та контроль покладається на Івано-Франківську обласну раду, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та комунальне підприємство, яке буде створене в результаті реалізації Програми.

Комунальне підприємство щорічно до 10 лютого подає голові обласної ради інформацію про підсумки виконання Програми.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства.

 

Додаток
до Програми розвитку Дністровського
регіонального ландшафтного парку на
2017-2020 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування Програми розвитку

Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 роки


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
1.Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території Дністровського РЛПКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Встановлення меж земель природно-заповідного фонду місцевого значення
2.Виготовлення проекту організації території Дністровського РЛП із відповідним функціональним зонуванням.Комунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Функціонування території природно-заповідного фонду відповідно до вимог чинного законодавства.
3.Організація туристичних маршрутів, екологічних стежок, рекреаційних об’єктів у  межах території Дністровського РЛПКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Рекреаційне використання

території

4.Оплата праці працівників комунального підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджетуКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Виплата заробітної плати та сплата податків
5.Оплата за теплоенергоносіїКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Оплата за тепло-енергоносії
6.Організація проведення науково-дослідних робітКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень   Наукове використання

території

7.Оренда приміщенняКомунальне підприємствоПостійно2017-2020У межах кошторисних призначень  Функціонування спеціальної адміністрації Дністровського РЛП

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]