Про затвердження обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 402-12/2016
м. Івано-Франківськ

Про затвердження обласної
комплексної Програми
соціального захисту населення
Івано-Франківської області
на 2017-2021 роки
 Заслухавши та обговоривши проект обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 Затвердити обласну комплексну Програму соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (далі – Програма) (додається).

 1. Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації

  (В. Яворський) спільно з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, установами та організаціями, забезпечити неухильне виконання Програми.

 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при складанні проекту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Виконавцям Програми при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетних запитів на 2017 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 4. Рекомендувати районним радам, міським радам міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам затвердити у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми на 2017-2021роки, передбачивши видатки на виконання програм, виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 402-12/2016

 

Обласна комплексна
Програма соціального захисту населення
Івано-Франківської області
на 2017-2021 роки

 

 

 

Замовник Програми

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації                                            В. Яворський

 

 

 

Керівник Програми

Заступник голови
облдержадміністрації                                                               І. Пасічняк

 

Паспорт
обласної комплексної Програми соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент соціальної політики облдержадміністрації.
 2. Розробники Програми – департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
 3. 3. Термін реалізації Програми – 2017-2021 роки
 4. Етапи фінансування Програми – 2017-2021 роки
 5. Обсяг фінансування Програми: 99640,0 тис. грн.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

Всьогов т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГінші джерела
2017-202199640,099640,0у межах кошторисних призначеньу межах кошторисних призначень
в т. ч.
201717820,017820,0
201817900,017900,0
201919760,019760,0
202020970,020970,0
202123190,023190,0

        6. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

 1. Термін проведення звітності: інформація про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталу, відповідно до поставленої мети та завдань, узагальнений звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щорічно до 15 лютого наступного за звітним року.

 

 

Замовник Програми

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації                                                        В. Яворський

 

  

Керівник Програми

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                           І. Пасічняк

 

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення
обласної комплексної Програми соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

І. Загальна частина

 

 

Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою ефективної реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

Заходи Програми відповідають пріоритетам державної політики, визначеної:

Стратегією сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015;

Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 року № 501/2015;

Стратегією подолання бідності, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 161-р;

Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 року №1393-р;

Національним планом дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2012 року № 706;

Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 113-р;

Державною соціальною програмою з протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 111.

Програма ґрунтується на аналізі проблем у сфері соціального захисту населення та результатів попереднього етапу реалізації державної соціальної політики в області.

Програма побудована із урахуванням основних цільових груп населення, на які вона спрямована, та пріоритетів реалізації в області державної соціальної політики.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення області: інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращення їх добробуту, медичного обслуговування, надання можливості особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створення безбар’єрного середовища в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 1. Недостатній рівень активності громадських організацій та залучення їх до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення. Зокрема, в області не впроваджено механізм соціального замовлення послуг, а соціальні послуги людям з інвалідністю, особам похилого віку, особам, постраждалим від насильства, торгівлі людьми надаються лише окремими активними громадськими організаціями, які здійснюють свою діяльність за рахунок благодійних коштів та коштів міжнародних фондів.
 2. Складне матеріальне становище більшості населення області, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, неможливість працевлаштування, події на сході України, значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території області, визначає нагальну необхідність соціальної підтримки вразливих категорій громадян.
 3. Недостатня охопленість соціальними та медичними послугами і паліативною допомогою невиліковно хворих жителів області.
 4. Складні житлові умови сімей окремих категорій громадян: інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, потреба у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб вимагають підтримки та допомоги з боку держави.
 5. Недостатнє фінансування санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства призводить до того, що на путівки на санаторно-курортне лікування інваліди чекають 5 і більше років.
 6. Відсутня база даних щодо молоді з обмеженими фізичними можливостями та інтелектуальною недостатністю, яка потребує денного догляду та соціальної реабілітації, та щодо осіб з інвалідністю, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах області, що унеможливлює здійснення контролю за дотриманням їх прав на надання якісних соціальних, реабілітаційних та освітніх послуг.
 7. Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць носить формальний характер і не висвітлює реальну потребу у соціальних послугах різних категорій населення та не застосовується у плануванні місцевих бюджетів.
 8. На рівні області не передбачені заходи для надання матеріальної допомоги та вшанування людей похилого віку, які досягли 100 і більше років.
 9. Діючим законодавством передбачені пільги та гарантії для багатодітних сімей, однак, відсутні окремі державні та обласні програми із фінансовим забезпеченням для підтримки таких сімей.
 10. В області не впроваджуються корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, хоча наявна законодавча база та існує необхідність впровадження таких програм.
 11. Недостатнє поширення соціальної реклами та низький рівень інформованості населення призводить до ситуацій, коли особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, залишаються наодинці зі своїми проблемами.
 12. Відсутність фахових спеціалістів з питань децентралізації влади, впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів, запровадження механізму соціального замовлення, а також з питань гендерної політики, протидії насильству в сім’ї, торгівлі людьми та інших питань.
 13. У зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії особливої актуальності набуває впровадження енергозберігаючих технологій в установах та стаціонарних закладах системи соціального захисту населення (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення).
 14. Установи соціальної сфери мають у своєму користуванні застарілу комп’ютерну, друкувальну техніку, часто відсутні сучасні засоби комунікації, тому необхідно створити умови для їх ефективної діяльності та забезпечення єдиного телекомунікаційного середовища.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

 

 1. Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної соціальної політики

Основними завданнями для досягнення цілі визначено фінансову підтримку громадських організацій, залучення представників громадських організацій до розробки програм соціального розвитку та внесення змін до них, введення їх до складу колегій відповідних органів державної виконавчої влади, комісій, робочих груп щодо вирішення окремих питань соціального захисту населення, впровадження механізму соціального замовлення, який передбачає залучення коштів місцевих бюджетів на надання соціальних послуг окремим категоріям населення області, які потребують таких послуг.

 

 1. Поліпшення соціального захисту вразливих категорій населення

Пріоритетними напрямками визначено виплату одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області, яка допоможе поліпшити стан здоров’я та вирішити соціально-побутові питання жителів області, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Виконання заходів щодо поліпшення житлових умов сімей окремих категорій громадян: інвалідів, багатодітних, малозабезпечених, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайних ситуацій, дасть можливість вирішити житлові питання соціально незахищених категорій населення.

Надання паліативної допомоги та соціальних послуг невиліковно хворим особам із залученням інститутів громадянського суспільства дозволить надавати такій категорії громадян соціальні, медичні, психологічні послуги вдома та допоможе вирішувати соціально-побутові проблеми сімей, у яких є паліативні хворі.

 

 1. Поліпшення соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю

Основними завданнями визначено: покращення добробуту, медичного обслуговування, культурного забезпечення осіб з інвалідністю та створення безперешкодного доступу до будівель житлового та громадського призначення, а також рівного з іншими громадянами доступу до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури та спорту, інформації та комунікацій, громадського пасажирського транспорту і зв’язку.

Для виконання поставлених завдань планується забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах області та інших областей.

Також пріоритетними визначено заходи щодо створення умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема забезпечення їх обладнанням та навчально-методичними матеріалами тощо.

Заходи щодо фінансування витрат на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих навчальних закладах, на підготовку, перепідготовку. підвищення кваліфікації та стажування інвалідів на робочому місці, а також надання роботодавцям фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення додаткових місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів комп’ютерною технікою, реабілітаційним обладнанням та інші заходи планується здійснювати за рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

 

 1. Поліпшення соціального обслуговування і підтримки людей похилого віку

Поліпшення якості надання соціальних послуг людям похилого віку планується досягнути шляхом вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць, залучення до їх надання недержавних організацій, фізичних осіб, запровадження надання соціальних послуг населенню на платній основі.

 З метою вшанування жителів області, яким виповнилося 100 і більше років, виховання у молоді шанобливого ставлення до людей похилого віку планується здійснення виплати матеріальної допомоги таким громадянам.

 

 1. Підвищення рівня соціального захисту і підтримки багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Для досягнення цілі пріоритетними визначено заходи щодо виплати матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.

Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімей, а також забезпечення дітей з багатодітних сімей санаторно-курортним лікуванням, зубопротезуванням, позашкільною освітою планується здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

З метою поліпшення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та інтеграції їх у суспільство планується створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових та котеджних містечок) та надання їх в оренду або власність сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сприяння працевлаштуванню, виділенню земельних ділянок для будівництва постійного житла.

Пріоритетним завданням, виконання якого сприятиме соціально-культурній інтеграції внутрішньо переміщених осіб,  визначено організацію курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп за рахунок коштів обласного бюджету впродовж 2017-2021 років.

У зв’язку із відсутністю в області кризових центрів для осіб, які вчинили насильство, є доцільним впровадження корекційних програм для таких осіб із залученням громадських організацій.

 

 1. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення

Напрямок передбачає постійне розміщення інформації з питань соціального захисту населення на сайтах облдержадміністрації, департаменту соціальної політики облдержадміністрації, місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації.

Новими та актуальними у Програмі є заходи щодо виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населення і проведення широких інформаційних кампаній серед населення, фестивалів, акцій з метою пропагування шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними  можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства та проведення оцінки ефективності цих заходів, які планується реалізовувати із залученням інститутів громадянського суспільства.

А створення соціальних роликів про підтримку соціально незахищених громадян та позитивний досвід виховання дітей у багатодітних сім’ях сприятиме створенню позитивного іміджу органів державної виконавчої влади та пропагуванню сімейних форм виховання. 

 

 1. Кадрова підготовка спеціалістів системи соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян

Впродовж дії Програми планується проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів соціальної сфери, а також цілий ряд семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, насильсьтву в сім’ї, до проведення яких будуть залучені інститути громадянського суспільства.

Крім цього, будуть виготовлені відповідні методичні посібники, які сприятимуть підвищенню професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення.

 

 1. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери

Для досягнення зазначеної цілі і з метою створення комфортних умов проживання для підопічних та вихованців будинків-інтернатів (пансіонатів), а також досягнення економії та зменшення використання енергоносіїв впродовж 2017-2021 років планується проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населення, впровадження в цих установах енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення).

Пріоритетним завданням визначено також забезпечення функціонування єдиного телекомунікаційного середовища установ системи соціального захисту населення області.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районних і міських бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, районних та міських бюджетів, бюджетів ОТГ та інших джерел фінансування.

Прогнозовані обсяги фінансування Програми за рахунок обласного бюджету наведені у паспорті Програми.

 

 

 

 1. IV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту окремих категорій населення області: інвалідів, людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

 

 1. V. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює департамент соціальної політики облдержадміністрації.

Районні державні адміністрації і виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, структурні підрозділи облдержадміністрації, інші установи та організації, визначені виконавцями Програми, інформують департамент соціальної політики облдержадміністрації про хід її виконання щорічно до 20 січня наступного за звітним роком.

            Інформація про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталу, відповідно до поставленої мети та завдань, узагальнений звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щорічно до 15 лютого наступного за звітним року.

 

 

В.о. директора департаменту
соціальної політики обласної
державної адміністрації                                                          Віталій Яворський

 

 

                                                                                                                                                         Додаток до
обласної комплексної Програми
соціального захисту населення Івано-Франківської                                                                                                                                                        області на 2017-2021 роки

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування обласної комплексної
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки
№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін викона-
ння
Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюжети ОТГінші джерела
12345678910
1. Соціальний захист населення області та розвиток громадянського суспільства
1.Розробка і затвердження у районах, містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах цільових комплексних програм соціального захисту населення на 2017-2021 роки із застосуванням гендерного підходу та їх фінансове забезпечення Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, ОТГ2017 рік2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень           _В межах кошторисних призначень      _Поліпшення рівня соціального захисту населення області
2.Залучення представників громадських організацій до розробки програм соціального розвитку, внесення змін до них та здійснення контролю за їх виконанням

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпечення       _Підвищення ролі громадськості у реалізації в області державної соціальної політики
3.Введення представників громадських організацій до складу колегій департаменту соціальної політики облдержадміністрації та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громадДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2018 рокиНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпечення_Розвиток громадянського суспільства та підвищення ролі громадськості у реалізації в області державної  соціальної політики
4.Забезпечення роботи міжвідомчих координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї та гендерної рівностіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2018 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення роботи щодо протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності
5.Фінансова підтримка громадських організаційДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно2017550,00550,00В межах кошторисних призначень_Залучення громадських організацій до участі в реалізації в області державної соціальної політики
2018550,00550,00
2019600,00600,00
2020650,00650,00
2021700,00700,00
6.Залучення до надання соціальних послуг жителям районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад недержавних  організацій та впровадження механізму соціального замовленняРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення якості надання соціальних  послуг шляхом залучення до їх надання недержавних організацій та створення конкурентного середовища
7.Надання організаційно-фінансової підтримки проведення гастролей гурту обласної організації УТОС “Горицвіт” та інших творчих колективівУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Створення умов для розвитку творчих здібностей людей з інвалідністю
 2. Соціальна підтримка вразливих категорій населення 
1.Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА в сумі 500,0 гривень на одну особуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА
2.Виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жителям області у встановленому порядкуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно20174500,004500,00В межах кошторисних призначень_Вирішення соціально-побутових питань жителів області
20184500,004500,00
20195000,005000,00
20205000,005000,00
20216000,006000,00
3.Поліпшення житлових умов сімей інвалідів І і ІІ груп, в яких проживають два і більше інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, та інших категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення житломДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно20172500,002500,00В межах кошторисних призначень_Вирішення житлових питань жителів області
20182500,002500,00
20192500,002500,00
20203000,003000,00
20213000,003000,00
4.Надання соціальних послуг та паліативної допомоги невиліковно хворим жителям областіДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства Постійно2017250,00250,00В межах кошторисних призначень_Поліпшення якості життя невиліковно хворих жителів області
2018300,00300,00
2019400,00400,00
2020450,00450,00
2021500,00500,00
5.Забезпечення на пільгових умовах проїзду окремих категорій громадян, визначених чинним законодавством, пасажирським транспортом загального користуванняДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, ТДВ “Івано-Франківське ОПАС”Постійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян та створення сприятливих умов для перевезення людей з інвалідністю
6.Забезпечення людей з обмеженими можливостями, багатодітних сімей, у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб   запрошеннями для безкоштовного відвідування обласних, районних і міських культурно-мистецьких заходів та місцевих музеїв у межах визначених квотУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Надання доступу людям з обмеженими можливостями та багатодітним сім’ям і сім’ям внутрішньо переміщених осіб до культурного життя на місцевому та регіональному рівнях 
7.Залучення людей з обмеженими можливостями, багатодітних сімей, у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб   до участі в конкурсах, вікторинах, концертах, бібліотечних вечорах, інших тематичних заходах, що проводяться в закладах культури областіУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Створення можливостей для розвитку творчих здібностей людей з обмеженими можливостями, багатодітних сімей, у яких п’ять і більше дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб 
 3. Соціальний захист та реабілітація людей з інвалідністю
1.Надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг сім’ям, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністю, та інвалідам І групи не менш як 50 відсотків від нарахованих платежів у межах встановлених норм споживанняРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень Підвищення рівня соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями
2.Забезпечення якісного заповнення індивідуальних програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів згідно з вимогами чинного законодавства та постійного внесення інформації до Централізованого банку даних з проблем інвалідностіДепартаменти охорони здоров’я, соціальної політики  облдержадміністрації, медико-соціальна експертна комісія, лікувально-консультаційна комісіяПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Визначення переліку реабілітаційних послуг та виробів медичного призначення для ефективної реабілітації людей з інвалідністю
3.Забезпечення функціонування пунктів прокату технічних засобів реабілітаціїРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Задоволення потреб населення у технічних засобах реабілітації
4.Забезпечення обстеження та стаціонарного лікування осіб з обмеженими можливостями у всіх лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я області згідно з індивідуальними програмами реабілітаціїДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення якості надання медичних послуг особам з обмеженими можливостями у закладах охорони здоров’я області
5.Санаторно-курортне лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах області та інших областейДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я облдержадміністраціїПостійно20172500,002500,00В межах кошторисних призначень_Поліпшення здоров’я та психологічного стану людей з інвалідністю
20182500,002500,00
20192500,002500,00
20203000,003000,00
20213000,003000,00
6.Забезпечення автомобілями сімей, які складаються з двох і більше осіб з інвалідністюДепартамент соціальної політики облдержадміністраціїПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення умов доступності осіб з інвалідністю до об’єктів громадського призначення
7.Безкоштовне паркування транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями на спеціально обладнаних відповідними знаками територіях платного паркування в містах області у межах 10 відсотків від загальної кількості паркувальних місцьРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Створення сприятливих умов для паркування транспортних засобів осіб з обмеженими можливостями
8.Оснащення пішохідних переходів на вулицях міст області спеціальними звуковими світлофорами та спеціальною дорожньою розміткоюРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в області, Служба автомобільних доріг в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Створення умов для безперешкодного доступу до інфраструктури громадського призначення інвалідів зору
9.Облаштування зручних та безпечних з’їздів на тротуарах та місцях переходів вулиць для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до вимог діючих будівельних нормРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, Головне управління Національної поліції в областіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до інфраструктури громадського призначення
10.Обладнання міського пасажирського транспорту текстовими і звуковими інформаторами для озвучення назв зупинок та зовнішніми системами для інформування номерів маршрутівВиконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до інфраструктури громадського призначення
11.Проведення модернізації електротранспорту для обслуговування міських пасажирських перевезень із врахуванням максимальної доступності для осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, зору, слухуВиконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, КП “Електроавтотранс”Постійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення умов доступності осіб з інвалідністю до послуг автотранспортного пасажирського перевезення
12.Забезпечення належного доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до приміщень поштового зв’язкуДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Івано-Франківська дирекція УДППЗ “Укрпошта”Постійно В межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень__Створення належних умов для користування людей з інвалідністю відділеннями поштового зв’язку
13.Фінансування витрат на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих навчальних закладахОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошто-
рисних призна-
чень
Здобуття професійної підготовки особами з інвалідністю
14.Фінансування закупівлі спеціального обладнання для бібліотек, клубів, які засновані громадськими організаціями інвалідівОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для культурного розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями
15.Фінансування заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів відповідно до подання Національного комітету спорту інвалідівОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для проведення фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
16.Фінансування витрат на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування інвалідів на робочому місці за професіями (спеціальностями) з урахуванням професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальної експертної комісії за професіями, що є актуальними на ринку праці міст чи районів Обласний центр зайнятості, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Працевлаштування людей з інвалідністю з урахуванням їх професійних знань, навичок та побажань
17.Надання роботодавцям фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідівОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів
18.Надання інвалідам фінансової допомоги на безповоротній основі для оплати їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професій (спеціальності)Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошто-
рисних призна-
чень
Підготовка інвалідів до професійної діяльності
19.Забезпечення центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів комп’ютерною технікою, реабілітаційним обладнанням (облаштування кабінетів психологічної реабілітації, соціально-побутового орієнтування логопедичним і лінгафонним обладнанням тощо) та нормативно-правовою базою Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_В межах кошто-
рисних призна-
чень
Створення умов для організації ефективного реабілітаційного процесу в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів
20.Створення банку даних молоді з обмеженими фізичними можливостями та інтелектуальною недостатністю, які потребують денного догляду та соціальної реабілітації Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, інститути громадянського суспільства2017 рік В межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Здійснення контролю за дотриманням прав дітей та молоді з особливими потребами на надання їм якісних соціальних та реабілітаційних послуг
21.Створення банку даних осіб з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2017 рік В межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Здійснення контролю за дотриманням прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну професійно-технічну освіту
22.Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2017-2021 роки2017100,00100,00В межах кошторисних призначень_Поліпшення якості освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами
2018100,00100,00
2019100,00100,00
2020100,00100,00
2021100,00100,00
23.Забезпечення участі дітей та молоді з функціональними обмеженнями у соціальних проектах, заходах обласного рівняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, інститути громадянського суспільстваПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Створення умов для рівного доступу осіб з обмеженими можливостями до освіти,  культурного життя та якісних соціальних послуг
24.Проведення обласних фестивалів та виставок робіт художньої творчості людей з обмеженими можливостями та виставок творчих робіт дітей-інвалідів “Повір у себе” до Міжнародного дня інвалідівУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, інститути громадянського суспільстваЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень__Створення можливостей для розвитку творчих здібностей людей з обмеженими можливостями
25.Проведення благодійних культурно-мистецьких заходів у будинках та школах-інтернатах, у яких перебувають особи з інвалідністюУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Надання особам з інвалідністю культурно-мистецьких послуг
 4. Соціальне обслуговування і підтримка людей похилого віку  
1.Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше роківДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017100,00100,00В межах кошторисних призначень_Поліпшення соціального захисту громадян, яким виповнилося 100 і більше років
2018100,00100,00
2019120,00120,00
2020120,00120,00
2021120,00120,00
2.Надання соціальних послуг особам похилого віку та інвалідам із залученням фізичних  осіб та виплатою їм компенсації за надання соціальних послугРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення якості надання соціальних  послуг шляхом залучення до їх надання фізичних осіб
3.Запровадження надання соціальних послуг населенню на платній основі відповідно до чинного законодавстваРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Охоплення соціальними послугами осіб, які мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати
4.Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиницьДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГЩорічно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Проведення моніторингу та ефективне використання коштів місцевих бюджетів на надання соціальних послуг населенню
 5. Соціальний захист і підтримка багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
1.Виплата матеріальної допомоги сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітейДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ 201780,0080,00В межах кошторисних призначень_Поліпшення матеріально-побутових умов проживання багатодітних сімей
201880,0080,00
2019100,00100,00
2020100,00100,00
2021120,00120,00
2.Виготовлення посвідчень для батьків та дітей з багатодітних сімейРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Створення умов для реалізації прав і гарантій багатодітних сімей
3.Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей з багатодітних сімей, які потребують такого лікуванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення стану здоров’я дітей з багатодітних сімей
4.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з багатодітних сімей у дошкільних навчальних закладах областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення соціального захисту багатодітних сімей
5.Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням дітей з багатодітних сімейДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Поліпшення соціального захисту багатодітних сімей
6.Забезпечення пільгового охоплення дітей з багатодітних сімей позашкільною освітою Департамент освіти і науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначень_Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей з багатодітних сімей
7.Організація курсів підвищення рівня володіння державною мовою для різних вікових груп внутрішньо переміщених осібДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, Прикарпатський університет імені В. СтефаникаПостійно201720,0020,00__Мовна та соціально-культурна інтеграція внутрішньо переміщених осіб
201820,0020,00
201920,0020,00
202020,0020,00
202120,0020,00
8.Створення реєстру об’єктів нерухомості (незавершеного будівництва, покинутих житлових будинків, ліквідованих військових містечок, котеджних містечок тощо) та надання їх в оренду або власність внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовахДепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб на житло
9.Сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб шляхом виплати роботодавцю компенсації   витрат на оплату праці та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Обласний, міські, районні,  міськрайонні центри  зайнятостіПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень__В межах кошторисних призначеньРеалізація прав внутрішньо переміщених осіб на працю
10.Виділення земельних ділянок для будівництва постійного житла для внутрішньо переміщених осіб з урахуванням їх потреб і можливостей  працевлаштування та розвитку інфраструктуриРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, районні, управління Держгеокадастру в Івано-Франківській областіПостійно2017-2021 рокиНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпеченняНе потребує фінансового забезпечення_Реалізація прав власності  внутрішньо переміщених осіб на земельні ділянки та житло
11.Забезпечення проходження корекційних програм особами, які вчинили насильство в сім’їОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, головне управління Національної поліції в області, інститути громадянського суспільства Постійно201750,0050,00В межах кошторисних призначень_Створення позитивного морально-психологічного мікроклімату у сім’ї, пропагування сімейних цінностей
 201850,0050,00
 201970,0070,00
 2020100,00100,00
 2021100,00100,00
12.Підтримка діяльності консультаційних пунктів з підготовки сімей до народження дитини та розвитку дитини раннього вікуДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Пропагування сімейних форм виховання дітей
13.Надання комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, постраждалим від торгівлі людьми і насильстваДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, управління ДМС в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення рівня соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від торгівлі людьми і насильства 
 6. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту населення
1.Забезпечення постійного наповнення сайтів обласної державної адміністрації,  райдержадміністрацій та міських рад, департаменту соціальної політики облдержадміністрації і його структурних підрозділів  актуальною інформацією з питань соціального захисту населенняДепартаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення
2.Надання населенню безкоштовної консультативної допомоги  з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціально незахищених категорій громадян із залученням юристів, психологів, лікарівДепартаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення обізнаності соціально незахищених категорій населення щодо їх конституційних прав та гарантій
3.Висвітлення у засобах масової інформації проблем осіб з обмеженими можливостями, людей похилого віку,  багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених осіб та шляхів їх вирішенняДепартаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно201730,0030,00В межах кошторисних призначень_Привернення уваги суспільства до проблем осіб з обмеженими можливостями та соціально вразливих категорій сімей
201830,0030,00
201940,0040,00
202040,0040,00
202150,0050,00
4.Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції з питань сім’ї, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населенняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно201780,0080,00В межах кошторисних призначень_Поширення серед населення інформації з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності та інших питань соціального захисту населення
201890,0090,00
201990,0090,00
2020100,00100,00
2021100,00100,00
5.Проведення широких  інформаційних кампаній серед населення, фестивалів, акцій з метою пропагування шанобливого ставлення до людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними  можливостями, сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства та проведення оцінки ефективності цих заходів Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департаменти соціальної політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017200,00200,00В межах кошторисних призначень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення
2018200,00200,00
2019250,00250,00
2020250,00250,00
2021250,00250,00
6.Впровадження програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї та гендерної рівностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень__Поширення інформації з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності серед учнівської молоді
7.Забезпечення субтитрування або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, передач і програм на обласному та місцевому телебаченні для людей з вадами слухуДепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення доступу до інформації для людей з вадами слуху
8.Здійснення передплати друкованих періодичних видань Всеукраїнських громадських організацій інвалідів для інвалідів І та ІІ групОбласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначень_В межах кошторисних призначеньВ межах кошто-
рисних призна-
чень
Поширення засобів масової інформації Всеукраїнських громадських організацій інвалідів
9.Створення соціальних   роликів про підтримку соціально незахищених категорій громадян і позитивний досвід виховання дітей у багатодітних сім’ях та інших соціальних роликівДепартаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної політики облдержадміністраціїЩорічно201760,0060,00В межах кошторисних призначень_Підвищення позитивного іміджу органів державної виконавчої влади, пропагування сімейних форм виховання
201860,0060,00
201980,0080,00
202080,0080,00
2021100,00100,00
10.Забезпечення функціонування “гарячих ліній” з питань соціального захисту населення, у тому числі протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Підвищення рівня обізнаності населення області з питань соціального захисту населення
 7. Кадрова підготовка спеціалістів системи соціального захисту населення і установ соціального обслуговування громадян
1.Проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГ, інститути громадянського суспільстваПостійно2017100,00100,00В межах кошторисних призначень_Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення
2018100,00100,00
2019100,00100,00
2020100,00100,00
2021100,00100,00
2.Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільстваПостійно201730,0030,00В межах кошторисних призначень_Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення
201830,0030,00
201930,0030,00
202030,0030,00
202130,0030,00
3.Розробка методичних посібників з питань соціального захисту населення, у тому числі  протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, гендерної рівності для спеціалістів органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядуванняОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільстваПостійно201760,0060,00В межах кошторисних призначень_Підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення
201860,0060,00
201980,0080,00
202080,0080,00
2021100,00100,00
4.Організація короткотермінових тематичних навчань щодо реалізації програм соціального захисту населення у 2017-2021 роках із застосуванням гендерного підходуІвано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організаційПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень__Підготовка професійних  кадрів для роботи із соціально вразливими категоріями населення
5.Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, насильства в сім’ї, гендерної рівностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень__Підвищення професійного рівня педагогічних працівників
 8. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери
1.Впровадження (забезпечення функціонування) засобів охоронної, пожежної безпеки та цивільного захисту в установах системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Поліпшення стану пожежної безпеки та цивільного захисту
2.Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення тощо) в інтернатних установах системи соціального захисту населення областіДепартаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, соціальної політики облдержадміністраціїПостійно2017500,00500,00__Економія та зменшення використання енергоносіїв
2018500,00500,00
2019500,00500,00
2020500,00500,00
2021500,00500,00
3.Забезпечення обробки інформації для призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017920,00920,00В межах кошторисних призначень_Своєчасне нарахування та виплата всіх видів соціальних допомог та компенсацій
2018920,00920,00
2019970,00970,00
20201020,001020,00
20211070,001070,00
4.Забезпечення функціонування єдиного телекомунікаційного середовища установ системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно2017110,00110,00В межах кошторисних призначень_Безперервна робота установ системи соціального захисту населення
2018120,00120,00
2019120,00120,00
2020130,00130,00
2021130,00130,00
5.Забезпечення роботи «Мобільного соціального офісу»Департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняПостійно201780,0080,00В межах кошторисних призначень_Наближення соціальних послуг до населення області
201890,0090,00
201990,0090,00
2020100,00100,00
2021100,00100,00
6.Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населенняДепартаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, соціальної політики облдержадміністраціїПостійно20175000,005000,00__Покращення умов проживання для підопічних та вихованців будинків-інтернатів (пансіонатів)  
20185000,005000,00
20196000,006000,00
20206000,006000,00
20217000,007000,00
7.Здійснення заходів із забезпечення якісних умов проживання в стаціонарних закладах системи соціального захисту населення областіДепартамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення та ОТГПостійно2017-2021 рокиВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначеньВ межах кошторисних призначень_Покращення умов проживання для підопічних (вихованців) будинків-інтернатів (пансіонатів)  
 

 

В. о. директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації                                                        Віталій Яворський

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]