Про затвердження обласної цільової соціальної програми “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 942-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження обласної
цільової соціальної програми
“Розвиток пластового руху
Прикарпаття” на 2018-2022 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розвитку пластового руху на Прикарпатті, поширення та популяризації пластової методики виховання, формування в дітей та молоді патріотичної свідомості, здорового способу життя та активної громадянської позиції, обговоривши проект обласної цільової соціальної програми “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2018-2022 роки, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2018-2022 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2019 рік та на наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та розробці проектів обласного бюджету на 2019-2022 роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.09.2018. № 942-23/2018

 

 

Обласна цільова соціальна програма

Розвиток пластового руху Прикарпаття

на 2018-2022 роки

 

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та молодіжної

політики облдержадміністрації                                                        В. Кімакович

 

 

Керівник Програми:

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                       І. Пасічняк

 


 

Паспорт
обласної цільової соціальної програми
Розвиток пластового руху Прикарпаття
на 2018 – 2022 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації
 2. Розробник Програми: Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр, Івано-Франківська округа Пласт – НСОУ
 3. Термін реалізації Програми: 2018-2022 роки
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2018-2022

в т.ч.

4096,24096,2
2018736,0736,0
2019776,7776,7
2020817,0817,0
2021860,5860,5
2022906,0906,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– створення умов для розвитку патріотизму, духовності, формування національної свідомості молоді;

– збільшення кількості дітей, охоплених пластовою методикою виховання (неформальна освіта);

– зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру;

– підвищення рівня професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді;

– збільшення кількості волонтерів в Пласті – Національній скаутській організації України.

 1. Термін проведення звітності – звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                                   В. Кімакович

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         І. Пасічняк

 


Обґрунтування доцільності розроблення обласної цільової соціальної програми Розвиток пластового руху Прикарпаття
на 2018-2022 роки

 

Загальна частина

4 лютого 2016 року в м. Івано-Франківську відбулась науково-практична конференція “Національно-патріотичне виховання молоді засобами пластової виховної методики: проблеми та перспективи розвитку”, організована Івано-Франківською округою Пласту­ Національної скаутської організації України, Івано-Франківським обласним дитячо-юнацьким пластовим центром, Івано-Франківською обласною радою та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Учасниками конференції ухвалено рішення про розроблення програми розвитку пластового руху Прикарпаття на 2018-2022 роки, що передбачає щорічне збільшення кількості молоді, охопленої пластовою методою національно-патріотичного виховання.

Програма розвитку пластового руху Прикарпаття на 2018-2022 роки зумовлена необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015, Указом Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні”.

Розроблення Програми зумовлено історичною передумовою розвитку пластових осередків на Прикарпатті у 1912-1939, 1988-2018 роках та їх успішною виховною діяльністю, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління, освітніх закладів та батьківської громадськості.

 

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є поширення та популяризація пластової методики виховання, яка сприяє: формуванню патріотичної свідомості, здорового способу життя, активної громадянської позиції, лідерських якостей, фізичному розвитку  дітей та молоді Прикарпаття.

 

Основними завданнями Програми є:

– поширення серед громадськості інформації про Пласт – Національну скаутську організацію України та дитячо-юнацькі пластові центри як заклади позашкільної освіти, їх виховну методику, досягнення у сфері національно-патріотичного і, зокрема, військово-патріотичного виховання;

– створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в освітній процес закладів загальної середньої та позашкільної освіти області;

– сприяння в діяльності вже створених пластових гуртків на базі закладів освіти області;

– забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи з пластовими гуртками;

– сприяння набуттю дітьми та молоддю соціального досвіду для подальшої участі в процесах державотворення, вміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства;

– сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молоді;

– поглиблення співпраці Пласту з органами державного управління освіти, культури, медицини, силових структур, громадських організацій відповідного спрямування щодо національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та пропагування здорового способу життя.

 

Терміни  реалізації  Програми та звітність

Програму передбачається виконати впродовж п’яти років.

Терміни проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним.

 

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел фінансування,  не заборонених чиним законодавством України.

 

Очікувані результати виконання Програми

– забезпечення ефективності реалізації заходів національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді через використання потенціалу системи освіти у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Пластом – Національною скаутською організацією України, Івано-Франківським обласним дитячо-юнацьким пластовим центром із висвітленням діяльності у засобах масової інформації;

– підвищення рівня професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді;

– забезпечення безперервності процесу виховання в дітей та молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу;

– створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в  освітній процес на базі закладів освіти та подальшого розвитку пластового руху на Прикарпатті через дитячо-юнацькі пластові центри, створення філій Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центру у сільській місцевості;

– зміцнення матеріально-технічної бази Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центру;

– підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо впровадження пластової методики в освітній процес закладів освіти;

– створення сприятливих умов для безпосередньої участі молоді у суспільних перетвореннях  через діяльність у малих пластових групах;

– збільшення кількості зацікавленої молоді щодо служби у Збройних Силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності України з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

– збільшення кількості волонтерів в Пласті – Національній скаутській організації України та реалізація благодійних, екологічних, соціальних, інтелектуальних, мистецьких проектів;

– збільшення кількості молоді: свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства, інтелектуальний та творчий її розвиток;

– створення умов для поліпшення здоров’я молоді за рахунок збільшення кількості молоді зі стійкою позицією щодо здорового способу життя.

 

Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації                       Віктор Кімакович

 


Додаток
до обласної цільової соціальної програми
“Розвиток пластового руху Прикарпаття”
на 2018-2022 роки

 

 

Основні напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування
обласної цільової програми Розвиток пластового руху Прикарпаття на 2018-2022 роки

 

 

 

№ з/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

 

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Очікувані результати

 

роки

 

всього

в т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетрайонні та міські бюджетиінші джерела
 

1. Залучення та підготовка кваліфікованих кадрів для роботи за пластовою виховною методикою

 

1.1Проведення ознайомчих пластових семінарів, конференцій та інших заходів  для осіб, зацікавлених пластовою виховною методикою (потенційних пластових виховників та інструкторів) 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:166,7166,7Якісна підготовка та постійне підвищення кваліфікації керівників пластових гуртків та інструкторів, подальше впровадження пластової системи виховання у систему позашкільної освіти
201830,030,0
201931,731,7
202033,333,3
202135,035,0
202236,736,7
1.2Проведення тренінгів та семінарів для волонтерів, які виявили бажання зайнятись виховною діяльністю за пластовою методикоюДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:222,7222,7
201840,040,0
201942,242,2
202044,444,4
202146,846,8
202249,349,3
 

№ з/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

 

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

 

Очікувані результати

рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетрайонні та міські бюджетиінші джерела
 

1.3

 

Проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів для пластових виховників та інструкторів

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

 

 

 

щорічно

2018-2022 в т.ч.:278,7278,7Якісна підготовка та постійне підвищення кваліфікації керівників пластових гуртків та інструкторів, подальше впровадження пластової системи виховання у систему позашкільної освіти
201850,050,0
201952,852,8
202055,655,6
202158,658,6
202261,761,7
Разом за пріоритетом 1:2018-2022 в т.ч.:668,1668,1
2018120,0120,0
2019126,7126,7
2020133,3133,3
2021140,4140,4
2022147,7147,7
 

2. Створення матеріально-технічної бази для роботи керівників пластових гуртків та пластових інструкторів

 

2.1Придбання військово-спортивного інвентарюДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:250,7250,7 

 

Створення належної матеріальної бази для ефективного забезпечення освітнього процесу за пластовою виховною методикою

 

201845,045,0
201947,547,5
202050,050,0
202152,752,7
202255,555,5
2.2Придбання туристичного спорядження 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:194,7194,7
201835,035,0
201936,936,9
202038,838,8
202140,940,9
202243,143,1
 

№ з/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

 

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Очікувані результати

роки 

 

всього

в т. ч. за джерелами фінансування

 

 

обласний бюджет

районні та міські бюджетиінші джерела
2.3Придбання комп’ютерної, фото- та відеотехніки, технічного обладнання для проведення презентацій тощоДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:217,1217,1 

 

Створення належної матеріальної бази для ефективного забезпечення освітнього процесу за пластовою виховною методикою

 

201839,039,0
201941,241,2
202043,343,3
202145,645,6
202248,048,0
Разом за пріоритетом 2:2018-2022 в т.ч.:662,5662,5
2018119,0119,0
2019125,6125,6
2020132,1132,1
2021139,2139,2
2022146,6146,6
 

3. Організація змістовного дозвілля дітей та молоді

 

3.1Проведення вишкільних таборів для вихованців Пласту віком 6-18 років

 

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:834,7834,7 

 

Всебічний розвиток національно свідомої особистості через набуття та практичне закріплення пластових знань, вмінь та навичок

2018150,0150,0
2019158,3158,3
2020166,5166,5
2021175,3175,3
2022184,6184,6
3.2Проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та інших заходів навчального характеруДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:205,7205,7
201837,037,0
201939,039,0
202041,041,0
202143,243,2
202245,545,5
 

№ з/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

 

Терміни виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

 

 

Очікувані результати

роки 

 

 

всього

 

в т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетрайонні та міські бюджетиінші джерела
 

 

3.3

Проведення масових заходів військово-патріотичного, спортивного, екологічного та туристично-краєзнавчого характеруДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:723,6723,6 

 

 

 

 

 

 

Всебічний розвиток національно свідомої особистості через набуття та практичне закріплення пластових знань, вмінь та навичок

2018130,0130,0
2019137,2137,2
2020144,3144,3
2021152,0152,0
2022160,1160,1
3.4Проведення масових заходів мистецького, інтелектуального, благодійного, релігійно-духовного та науково-дослідницького характеруДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2018-2022 в т.ч.:1001,61001,6
2018180,0180,0
2019189,9189,9
2020199,8199,8
2021210,4210,4
2022221,5221,5
Разом за пріоритетом 3:2018-2022 в т.ч.:2765,62765,6
2018497,0497,0
2019524,4524,4
2020551,6551,6
2021580,9580,9
2022611,7611,7

 

 

 № з/п Найменування заходу Виконавці Терміни виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.  Очікувані результати
роки 

 

всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні та міські бюджетиінші джерела
  

 

 

Разом за Програмою:

  2018-2022 в т.ч.:4096,24096,2
2018736,0736,0
2019776,7776,7
2020817,0817,0
2021860,5860,5
2022906,0906,0

 

 Замовник Програми:

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації                          В. Кімакович

  

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                 І. Пасічняк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]