Про затвердження обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикар-паття” на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 47-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження
обласної цільової соціальної
програми “Молодь Прикарпаття”
на 2016-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання обласної комплексної програми “Молодь Прикарпаття” (2010-2015 роки), відповідно до указів Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 “Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року”, від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”, Хартії основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою проведення якісно нової молодіжної політики обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію управління молоді і спорту обласної державної адміністрації про хід виконання обласної комплексної програми “Молодь Прикарпаття” (2010-2015 роки) взяти до уваги.
 2. Затвердити обласну цільову соціальну програму “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 3. Управлінню молоді і спорту облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, установам та організаціям забезпечити неухильне виконання Програми.
 4. Управлінню молоді і спорту обласної державної адміністрації (Р. Микитюк) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) бюджетних запитів на 2016 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 5. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет чи про зміни до нього на відповідний бюджетний період.
 6. Рекомендувати районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення розробити та подати на затвердження у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми на 2016-2020 роки, передбачивши видатки на виконання завдань, визначених програмою, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 47-2/2015

 

 

Обласна цільова соціальна програма
“Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки

 

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної адміністрації                                       І. Пасічняк

 

 

Замовник Програми:
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                          Р. Микитюк

 

 

Паспорт
обласної цільової соціальної програми
“Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – управління молоді і спорту обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми – управління молоді і спорту обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – з 2016 по 2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші
джерела
2016-20206456,06456,0
в т.ч.
20161050,41050,4
20171206,61206,6
20181308,81308,8
20191369,71369,7
20201520,51520,5
 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері, інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвиткові молоді Івано-Франківщини, ширшому залученню її до процесів перетворень у країні.

 1. Термін проведення звітності – звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної адміністрації                                       І. Пасічняк

 

 

 

Замовник Програми:
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                          Р. Микитюк

 

Обгрунтування доцільності розробки обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки

 

Загальна частина

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття”
на 2016-2020 роки розроблена з метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної Декларацією “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді.

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку української молоді, результатів попереднього етапу реалізації державної молодіжної політики на Прикарпатті, а також враховує програмні вимоги і перспективи, декларовані в Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, Хартії основних прав Європейського Союзу, Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” (2015 р.) та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014.

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35 років включно, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

В обласній цільовій соціальній програмі “Молодь Прикарпаття” визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян області.

Мета Програми

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних молодіжних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням патріотичної свідомості молоді, морально-правової культури, профілактикою негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх суб’єктів молодіжної політики шляхом координації зусиль та засобів; поліпшенні соціально-економічних, побутових умов життя молодих людей, розвитку їх громадянської та трудової активності, формуванні духовної культури.

Основні завдання Програми

– максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;

– сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах;

– подолання соціально-політичної апатії молоді, створення сприятливих умов для її повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-економічного, політичного та культурного життя області;

– розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в умовах конкуренції та зростаючого безробіття;

– забезпечення прав молодих громадян і встановлення для них гарантій та необхідної соціальної підтримки у сфері освіти, праці та зайнятості, сприяння підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;

– підтримка молодої сім’ї, талановитої та обдарованої молоді, інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування.

Головні принципи Програми

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” базується на визнанні необхідності:

– всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян області з врахуванням особливостей та специфіки різних соціальних категорій й груп молоді (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, сільської молоді тощо);

– забезпечення захисту прав і основних свобод молоді;

– забезпечення якісно нового рівня інформації для молоді.

За своєю практичною спрямованістю Програма передбачає:

– інформування молодих людей з питань зайнятості та праце­влаштування;

– створення осередків національно-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки;

– розвиток та удосконалення осередків формування і реалізації молодіжної політики на Прикарпатті, системи надання соціальних послуг й допомоги тим, хто перебуває у скрутному матеріальному чи соціальному стані, активізацію внутрішніх ресурсів молодих людей на самореалізацію і самоутвердження в житті;

– створення оптимальних умов для залучення молоді до процесів національно-культурного відродження українського народу;

– активну участь молоді у протидії розповсюдженню в молодіжному середовищі різних форм девіантної поведінки, профілактику та попередження правопорушень, злочинності, пропаганду здорового та безпечного способу життя молоді;

– підтримку програм та проектів інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму:

– незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;

– низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

– повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

– низький рівень залученості молоді до неформальної освіти,

– низький рівень забезпечення власним житлом молодих сімей, включно з тими, що мають у своєму складі учасників бойових дій, а також загиблих і постраждалих захисників Вітчизни;

– несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

– відсутність сталої тенденції до зниження рівня молодіжної злочинності;

– відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

– слабка інтегрованість української молоді у світове та європейське молодіжні співтовариства.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та прийняття обласною радою обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки.

Шляхи і способи розв’язання проблем

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетах:

Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді. Пріоритет “Громадянськість і патріотизм” планується реалізувати за чотирма напрямами:

Напрям 1: “Національно-патріотичне виховання”. Мета: формування патріотичної свідомості молоді, утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної своєрідності, залучення молоді до суспільно значущої діяльності, створення осередків національно-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки.

Напрям 2: “Гідність і толерантність”. Мета: виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України.

Напрям 3: “Молодь у злагоді із законом”. Мета: посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді.

Напрям 4: “Охорона довкілля”. Мета: формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля.

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя. Пріоритет “Здоровий та безпечний спосіб життя” планується реалізувати за двома напрямами:

Напрям 1: “У здоровому тілі – здоровий дух”. Мета: створення умов для поліпшення здоров’я молоді, підвищення рівня фізичного і духовного здоров’я молоді шляхом впровадження системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя, розбудови спортивно-оздоровчих таборів для молоді.

Напрям 2: “У гармонії з собою і світом”. Мета: сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти – формування у процесі співпраці громадських об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування цілісної системи неформальної освіти молоді, створення умов для розвитку і самореалізації особистості. Сутність неформальної освіти – набуття молодими людьми знань та навичок шляхом участі в громадській суспільно значущій діяльності. Пріоритет “Розвиток неформальної освіти” планується реалізувати за шістьма напрямами:

Напрям 1: “Молодіжний працівник”. Мета: формування системи підготовки молоді до роботи в органах державної влади.

Напрям 2: “Молодіжні центри”. Мета: створення осередків формування й реалізації молодіжної політики на Прикарпатті.

Напрям 3: “Підтримка творчих ініціатив молоді Прикарпаття”. Мета: створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості, підтримки інтелектуальної еліти та обдарованих дітей і молоді; залучення молоді до оволодіння культурними цінностями українського народу, сприяння розвитку професійної та самодіяльної художньої творчості, розвиток сучасної індустрії дозвілля для молоді.

Напрям 4: “Молодіжний інформаційний та навчальний портали”. Мета: інформаційне забезпечення молодіжної політики та комунікацій молоді.

Напрям 5: “Молодіжний паспорт”. Мета: створення європейського інструменту презентації знань, досвіду і кваліфікації для підвищення соціальної мобільності молоді.

Напрям 6: “Підтримка інститутів громадянського суспільства”. Мета: активізація молодіжного руху на Прикарпатті, фінансова підтримка соціально значущих проектів та програм інститутів громадянського суспільства.

Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді. Пріоритет “Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді” планується реалізувати за чотирма напрямами:

Напрям 1: “Профорієнтація”. Мета: спрямування професійних інтересів молоді.

Напрям 2: “Молодіжне підприємництво”. Мета: сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективному просуванню молодих людей у підприємницькому середовищі.

Напрям 3: “Волонтер”. Мета: проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до волонтерської діяльності.

Напрям 4: “Молодіжні трудові об’єднання”. Мета: розв’язання проблем зайнятості молоді, забезпечення молоді тимчасовою роботою у вільний від навчання час.

Пріоритет 5. Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді – створення необхідних соціальних умов (фінансових, матеріальних, професійних, побутових) для нормальної життєдіяльності молоді, активізація життєвих зусиль і можливостей у подоланні життєвих криз, соціальна підтримка постраждалих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб з числа молоді. Пріоритет “Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді” планується реалізувати за двома напрямами:

Напрям 1: “Соціальна підтримка молоді з обмеженими функціональними можливостями та молоді, що опинилася у складних життєвих обставинах”. Мета: задоволення соціальних потреб різних категорій молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

Напрям 2: “Підтримка постраждалих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб”. Мета: підвищення рівня соціального захисту постраждалих учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції, надання необхідної допомоги внутрішньо переміщеним особам з числа молоді.

Пріоритет 6. Міжнародне співробітництво – здійснення заходів, спрямованих на інтеграцію молоді Прикарпаття у світову та європейську молодіжні спільноти.

Фінансування Програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувані результати виконання Програми

– сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики в області, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;

– забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення молоді, поглиблення її інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;

– підвищення заінтересованості молоді у здобутті освіти, створення умов для отримання молоддю якісної освіти, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, залучення учнів та студентів до наукової і науково-технічної діяльності, розширення співпраці закладів освіти з інститутами громадянського суспільства щодо реалізації освітньо-виховних програм, удосконалення діяльності органів молодіжного та студентського самоврядування;

– позитивні зрушення у розв’язанні проблем зайнятості молоді, збільшення кількості робочих місць для неї, забезпечення бажаючих тимчасовою роботою у вільний від навчання час, залучення учнів, студентів та безробітної молоді до громадських робіт, створення умов для підприємницької діяльності молоді, зокрема підтримка її розвитку на селі, посилення контролю, в тому числі громадського, за якістю робочих місць, які бронюються для молоді, заохочення роботодавців, які беруть на роботу випускників навчальних закладів, безробітну молодь, забезпечують студентські та молодіжні трудові загони необхідним обсягом робіт, сприяння розвиткові мережі молодіжних центрів праці, агентств зайнятості молоді;

– поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім’ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи інститутів громадянського суспільства, волонтерів;

– здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім’ям і молодим громадянам;

– формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

– залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об’єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;

– створення умов для поліпшення здоров’я молоді, усунення перепон, що заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

– зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб’єктів соціального та правового захисту молоді, інститутів громадянського суспільства щодо профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в суспільстві;

– активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм інститутів громадянського суспільства, а також обласних програм і заходів стосовно дітей та молоді, молодих сімей;

– зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які займаються розв’язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері;

– удосконалення механізму добору та залучення молоді до навчання у вищих закладах освіти, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, створення умов для професійного зростання та просування молоді по службі, поглиблення діяльності громадських організацій, статутним завданням яких є робота з молодими депутатами та молодими державними службовцями;

– врегулювання проблеми трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України, розширення масштабу наукового, культурного, туристичного, спортивного молодіжного обміну, поліпшення співпраці інститутів громадянського суспільства Прикарпаття з партнерами інших областей України та за кордоном;

– створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу інститутів громадянського суспільства до засобів масової інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми, здійснює управління молоді і спорту облдержадміністрації.

Програма реалізується за участю органів молодіжного самоврядування, інститутів громадянського суспільства, їх осередків.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова.

Управління молоді і спорту облдержадміністрації щорічно інформує обласну раду про виконання програми. Інформація про виконання програми публікується в засобах масової інформації.

 

 

 

 

Начальник управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                   Ростислав Микитюк

 

Додаток
до обласної цільової соціальної
програми “Молодь Прикарпаття”
на 2016-2020 роки

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ, ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ “МОЛОДЬ ПРИКАРПАТТЯ”
на 2016-2020 роки

Назва замовника: управління молоді і спорту обласної державної адміністрації


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
Пріоритет 1. “Громадянськість і патріотизм”
(здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді)

Напрям: “Національно-патріотичне виховання”

1.1.Проведення обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної програми “Чорний Ліс”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний військовий комісаріатщорічно2016-2020
в т.ч.:
560,0560,0Формування патріотичної свідомості молоді, утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної своєрідності, залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків національно-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки.
2016100,0100,0
2017110,0110,0
2018110,0110,0
2019120,0120,0
2020120,0120,0
1.2.Проведення молодіжної науково – пізнавальної експедиції “Повстанськими стежками”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
75,075,0
20168,08,0
201712,012,0
201815,015,0
201920,020,0
202020,020,0
1.3.Проведення обласної національно-патріотичної молодіжної військової гри “Карпатський Легіон”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
236,0236,0
201640,040,0
201748,048,0
201848,048,0
201950,050,0
202050,050,0
1.4.Проведення дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва “Джура” (“Сокіл”)департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний військовий комісаріатщорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.5.Проведення молодіжної патріотичної акції до Дня пам’яті Героїв Крут (смолоскипна хода молодіжних громадських організацій)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
36,036,0
20166,06,0
20176,06,0
20188,08,0
20198,08,0
20208,08,0

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
1.6.Проведення молодіжної патріотичної акції “Листопадовий зрив” (до річниці утворення Західно-Української Народної Республіки)управління молоді і спорту облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
32,032,0
20165,05,0
20175,05,0
20187,07,0
20197,07,0
20208,08,0
1.7.Проведення обласної молодіжної акції “Почесна варта Говерли”управління молоді і спорту облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
92,092,0
20166,06,0
201712,012,0
201818,018,0
201926,026,0
202030,030,0
1.8.Проведення обласного фестивалю-конкурсу стрілецької та повстанської пісні серед учнівської та студентської молодідепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.9.Проведення обласного конкурсу допризовної молоді “Майбутні лицарі України” до Дня пам’яті Героїв Крутуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний військовий комісаріатщорічно2016-2020
в т.ч.:
44,044,0
20165,05,0
20177,07,0
201810,010,0
201910,010,0
202012,012,0
1.10.Проведення обласного конкурсу патріотичних соціальних відеороликівуправління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
54,054,0
201610,010,0
201710,010,0
201810,010,0
201912,012,0
202012,012,0
1.11.Проведення обласних пластових вишкільних таборів патріотичного спрямування “Ніхто крім нас”, “Гайда до Пласту”, “Дорога в Легіон”, “Незвіданими стежками” та ін.управління молоді і спорту облдержадміністрації, НСОУ Пластщорічно2016-2020
в т.ч.:
195,0195,0
201620,020,0
201730,030,0
201840,040,0
201950,050,0
202055,055,0

 

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
1.12.Сприяння розвитку системи допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, організація літніх військово-спортивних таборів для допризовної та призовної молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
135,0135,0
201620,020,0
201725,025,0
201825,025,0
201930,030,0
202035,035,0
1.13.Проведення обласного етапу Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.14.Проведення урочистих проводів призовників до Збройних Сил Україниобласний військовий комісаріат, департаменти освіти і науки облдержадміністрації, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннядва рази на рік2016-2020
в т.ч.:
36,036,0
20166,06,0
20177,07,0
20187,07,0
20198,08,0
20208,08,0
1.15.Створення мережі наметових містечок та стаціо­нарних майданчиків для проведення таборуван­ня молоді в місцях визначних подій історії України та Прикарпаття (козацтво, УСС, УПА)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Гідність і Толерантність”
1.16.Організація та проведення молодіжних заходів щодо вшанування та поширення інформації про героїчні вчинки українських воїнів – учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності Україниуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020
в т.ч.:
134,0134,0Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України
201615,015,0
201725,025,0
201830,030,0
201930,030,0
202034,034,0
1.17Організація і проведення молодіжних заходів із належного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотніуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020
в т.ч.:
85,085,0
20168,08,0
201715,015,0
201820,020,0
201920,020,0
202022,022,0
1.18.Проведення молодіжних героїко-патріотичних та культурно-мистецьких заходів під час відзначення державних, народних і традиційних свят, пам’ятних дат, важливих історичних подійуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020
в т.ч.:
240,0240,0
201630,030,0
201750,050,0
201850,050,0
201950,050,0
202060,060,0
1.19.Організація та проведення благодійних та культурно-просвітницьких акцій “Дзвони пам’яті”, “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, здійснення вшанування полеглих у національно-визвольній боротьбі, упорядкування могил вояків УПА, УСС, надання необхідної допомоги ветеранам війни та праці, родинам Героїв Небесної Сотні і загиблих учасників антитеро­ристичної операції, надання шефської допомоги учасникам антитерористичної операції, а також їхнім родинам, що потребують морально-психологічної, матеріальної або іншої підтримкиуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.20.Організація та проведення обласного фотоконкурсу “Прапор свій здіймаємо гордо!”, приуроченого Дню Державного Прапора Україниуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
1.21.Організація методичних виставок в бібліотеках, читальних залах з історії України, національно-визвольних змагань українського народу, молодіжних організацій та товариств “Пласт”, “Сокіл”, “Січ” “Луг”, “Каменярі” та іншихуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.22.Розробка екскурсійних маршрутів місцями національно-визвольної боротьби українського народу, об’єктами і територіями злочинів тоталітарних режимів, організація оглядових і тематичних екскурсій для дітей та молоді в музеях національно-визвольних змагань та меморіальних комплексах Прикарпаття і України, організація зустрічей молоді з очевидцями та учасниками визвольних змаганьуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Молодь у злагоді з законом”
1.23.Проведення тематичних диспутів, навчальних програм, круглих столів, семінарів-тренінгів, конференцій, інших заходів з питань правового виховання та правового захисту молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020
в т.ч.:
46,046,0Профілактика правопорушень та негативних проявів серед молоді, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді
20168,08,0
20178,08,0
201810,010,0
201910,010,0
202010,010,0

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
1.24.Реалізація молодіжного проекту “Молодь для молоді: знай свої права, змінюй життя”управління молоді і спорту облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, головне територіальне управління юстиції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
50,050,0
20168,08,0
201710,010,0
201810,010,0
201910,010,0
202012,012,0
1.25.Проведення обласної тематичної конференції “Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
38,838,8
20167,07,0
20177,47,4
20188,08,0
20198,08,0
20208,48,4
1.26.Організація та проведення профілактичних рейдів з метою попередження негативних проявів у дитячому і молодіжному середовищах (протидія розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, соціально небезпечних хвороб)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
1.27.Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене” (“Контроль продажу”, “Моє місто – моя відповідальність”, “Паб-патруль” та ін.)управління молоді і спорту облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020
в т.ч.:
54,054,0
201610,010,0
201710,010,0
201810,010,0
201912,012,0
202012,012,0
1.28.Проведення рейдів щодо контролю продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробівуправління молоді і спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Охорона довкілля”
1.29.Організація трудових десантів молоді та проведення молодіжних екологічних акцій з благоустрою населених пунктів області, очищення берегів річок та водоймищ, вершин Карпатських гіруправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020в межах кошторисних призначеньФормування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
1.30.Організація екологічних та пізнавальних походів, мандрівок, акцій, екскурсій для молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020
в т.ч.:
85,885,8
201614,814,8
201716,216,2
201817,617,6
201918,418,4
202018,818,8
1.31.Сприяння в реалізації екологічних проектів молодіжних громадських організаційуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020
в т.ч.:
66,466,4
201612,412,4
201712,412,4
201813,013,0
201913,613,6
202015,015,0
Разом за пріоритетом 1:  2016-2020
в т.ч.:
2295,02295,0 
2016339,2339,2 
2017426,0426,0 
2018466,6466,6 
2019513,0513,0 
2020550,2550,2 
Пріоритет 2: “Здоровий та безпечний спосіб життя”
(здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя)
Напрям: “У здоровому тілі – здоровий дух”
2.1.Проведення обласної тематичної конференції “Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя – успішне майбутнє”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
35,535,5Створення умов для поліпшення здоров’я молоді, усунення перепон, що заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД
20166,46,4
20176,56,5
20187,07,0
20197,47,4
20208,28,2
2.2.Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене” (“Молодь Прикарпаття за здоровий спосіб життя”, “Відповідальне товариство”)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020
в т.ч.:
85,685,6
201614,614,6
201715,015,0
201817,417,4
201918,618,6
202020,020,0
2.3.Проведення молодіжної профілактичної акції “Прикарпаття проти наркотиків”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
40,240,2
20166,06,0
20176,56,5
20188,08,0
20199,59,5
202010,210,2
2.4.Проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
72,072,0
201610,010,0
201710,010,0
201815,015,0
201917,017,0
202020,020,0
2.5.Проведення обласного семінару-практикуму “Впровадження проектів з питань формування здорового способу життя”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді2016-20202016-2020
в т.ч.:
75,375,3
201614,514,5
201714,714,7
201815,015,0
201915,315,3
202015,815,8
2.6.Реалізація молодіжного проекту “Безпечна поведінка” (формування у молоді свідомого ставлення до свого життя, вчинків та дій, до збереження репродуктивного здоров’я, безпечного материнства та відповідального батьківства)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
61,061,0
20168,08,0
20178,08,0
201812,012,0
201915,015,0
202018,018,0
2.7.Проведення інформаційно-профілактичних заходів до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня), Дня боротьби з наркоманією (26 липня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня)управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
68,068,0
201610,010,0
201710,010,0
201815,015,0
201915,015,0
202018,018,0
Напрям: “У гармонії з собою і світом”
2.8.Проведення обласних конкурсів соціальної реклами “Наше майбутнє – без шкідливих звичок”, “Правильний вибір”обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
45,045,0Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності
20165,05,0
20175,05,0
201810,010,0
201910,010,0
202015,015,0
2.9.Виготовлення та розповсюдження рекламних роликів, відеофільмів, соціальної реклами з питань профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганди здорового способу життя, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльностіобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
52,052,0
20168,08,0
20178,08,0
201810,010,0
201912,012,0
202014,014,0
2.10.Проведення обласних молодіжних спортивних ігор, турнірів, чемпіонатів, змагань з різних видів спортууправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
2.11.Організація та проведення обласних акцій, флеш-мобів, фестивалів, форумів, конференцій, навчально-оздоровчих таборів, конкурсів, круглих столів, виставок, семінарів, тренінгів з питань формування здорового способу життяуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
Разом за пріоритетом 2: 2016-2020
в т.ч.:
534,6534,6 
201682,582,5 
201783,783,7 
2018109,4109,4 
2019119,8119,8 
2020139,2139,2 
Пріоритет 3. “Розвиток неформальної освіти”
(формування у процесі співпраці громадських об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування цілісної системи неформальної освіти молоді,
створення умов для розвитку і самореалізації особистості)
Напрям: “Молодіжний працівник”
3.1.Створення та забезпечення діяльності обласної школи підготовки молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядуванняуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначеньФормування системи підготовки молоді до роботи в органах державної влади.
3.2.Проведення навчальної програми для працівни­ків структурних підрозділів молоді та спорту, лідерів молодіжних громадських організацій, органів молодіжного й студентського самовря­дування в рамках базових тренінгів “Молодіж­ний працівник” та “Проектний менеджмент”, “Студентське самоврядування” та ін.управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
67,067,0
201612,012,0
201712,012,0
201814,014,0
201914,014,0
202015,015,0
3.3.Реалізація проектів навчання й стажування молоді в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування “Молодь і влада”, Один день при владі”, “Час приймати рішення” та ін.управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
68,168,1
201610,010,0
201712,612,6
201814,014,0
201915,515,5
202016,016,0
3.4.Організація та проведення навчальних семінарів-практикумів для лідерів молодіжних громадських організацій, органів молодіжного та студентського самоврядування, молодих депутатів, волонтерівуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020
в т.ч.:
198,0198,0
201638,038,0
201738,038,0
201840,040,0
201940,040,0
202042,042,0
3.5.Організація і проведення тренінгової програми для молоді “Дорожня карта (покрокові схеми) безоплатного отримання молоддю земельної ділянки із земель державної та комунальної власності”управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.6.Підготовка та проведення Форуму молоді Прикарпаттяуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016, 2018,

2020
роки

2016-2020
в т.ч.:
93,693,6
201616,216,2
201718,018,0
201819,419,4
201920,020,0
202020,020,0
3.7.Підготовка та проведення Форуму молодіжних ініціатив “Від ідеї до успіху”управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.8.Організація і проведення “Днів надання молодіжних та соціальних послуг” у сільській місцевостіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний молодіжний центр праці, головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.9.Проведення обласного конкурсу молодіжного лідерства “Молодий лідер Прикарпаття” у різних галузях життєдіяльності областіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
43,843,8
20168,28,2
20178,28,2
20189,09,0
20199,09,0
20209,49,4
3.10.Забезпечення діяльності громадської ради з питань молодіжної політики при управлінні молоді і спорту облдержадміністраціїуправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-20202016-2020
в т.ч.:
34,634,6
20166,26,2
20176,46,4
20187,07,0
20197,07,0
20208,08,0
Напрям: “Молодіжні центри”
3.11.Забезпечення діяльності обласного молодіжного інформаційно-методичного центрууправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-20202016-2020
в т.ч.:
84,084,0Створення осередків формування й реалізації молодіжної політики на Прикарпатті.
201615,415,4
201716,216,2
201816,816,8
201917,517,5
202018,118,1
3.12.Забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного молодіжного центру праці (ІФОМЦП)управління молоді і спорту облдержадміністрації2016-20202016-2020
в т.ч.:
в межах кошторисних призначень
3.13.Створення та забезпечення діяльності обласного молодіжного центру (сектор національно-патріотичного виховання, сектор ресурсного забезпечення, сектор роботи з молодіжними громадськими організаціями, сектор підтримки молодіжних ініціатив, сектор працевлаштування і зайнятості молоді)управління молоді і спорту облдержадміністрації2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.14.Розвиток мережі районних, міських молодіжних центрів та клубів (ресурсних, інформаційно-методичних, навчальних, центрів патріотичного виховання, центрів праці та ін.)управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.15.Сприяння діяльності Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центрудепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.16Сприяння діяльності центру патріотичного виховання учнівської молоді ім. С. Бандеридепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.17.Сприяння діяльності дитячих та підліткових клубів за місцем проживаннядепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям “Підтримка творчих ініціатив молоді Прикарпаття”
3.18.Створення мережі дебатних клубів для сільської молоді, організація та проведення обласних дебатних турнірів серед учнівської та студентської молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначеньСтворення умов для розвитку творчого потенціалу особистості, підтримки інтелектуальної еліти та обдарованих дітей і молоді; залучення молоді до оволодіння культурними цінностями українського народу, сприяння розвитку професійної та самодіяльної художньої творчості, розвиток сучасної індустрії дозвілля для молоді.
3.19.Організація та проведення Форуму творчої молоді Прикарпаттяуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016, 2018, 2020 роки2016-2020
в т.ч.:
75,075,0
201620,020,0
2017
201825,025,0
2019
202030,030,0
3.20.Проведення обласних конкурсів молодих поетів та прозаїків, випуск літературних молодіжних альманахівуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.21.Реалізація молодіжного проекту “Село як простір молодіжних ініціатив”управління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
3.22.Проведення молодіжної мистецької програми до відзначення Дня української молоді та Дня дитячих і молодіжних громадських організаційуправління молоді і спорту облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
91,891,8
201615,215,2
201715,615,6
201819,019,0
201920,020,0
202022,022,0
3.23.Проведення обласного фестивалю творчих робіт молоді з особливими потребами “Горицвіт”обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.24.Проведення обласного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Повір у себе”обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.25.Проведення обласних чемпіонатів з брейн-рингу, КВН та інтелектуальної гри “Що? Де? Коли?” серед молоді Прикарпаттяуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.26.Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, форумів, конференцій, конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, хакатонів, молодіжних творчих акцій, майстер-класів та здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованої та талановитої молодіуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.27.Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, форумах, з’їздах, злетах, фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, змаганнях тощоуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
200,0200,0
201630,030,0
201735,035,0
201840,040,0
201945,045,0
202050,050,0
Напрям: “Молодіжний інформаційний та навчальні портали”
3.28.Здійснення інформування молоді щодо державної підтримки проектів через призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та для підтримки наукових досліджень молодих вчених щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові Україниуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначеньСтворення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу інститутів громадянського суспільства до засобів масової інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.
3.29.Забезпечення виходу молодіжного інформаційно-методичного вісникауправління молоді і спорту облдержадміністрації12 випусків на рік2016-2020в межах кошторисних призначень
3.30.Проведення обласного конкурсу журналістів “Молодь – за майбутнє України” на краще висвітлення молодіжної проблематики у засобах масової інформаціїдепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністраціїщорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.31.Забезпечення видання інформаційних довідників “Молодіжний рух Прикарпаття”, “Молодь Івано-Франківщини”управління молоді і спорту облдержадміністрації2017, 20202016-2020
в т.ч.:
23,023,0
2016
201711,011,0
2018
2019
202012,012,0
3.32.Забезпечення діяльності молодіжного веб-сайту “Молодь Прикарпаття”управління молоді і спорту облдержадміністраціїпостійно2016-2020
в т.ч.:
34,934,9
20166,06,0
20176,46,4
20187,07,0
20197,57,5
20208,08,0
3.33.Підготовка та випуск методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів на молодіжну тематикууправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
3.34.Забезпечення систематичного висвітлення у засобах масової інформації молодіжних проблем, зокрема забезпечення прав молоді, молодіжної житлової політики, працевлашту­вання й зайнятості молоді, навчання, охорони здоров’я, роз’яснення основних пріоритетів та напрямків державної молодіжної політикидепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Молодіжний паспорт”
3.35.Створення молодіжного та студентського паспортів Прикарпаття: “Прикарпаття: можливості для молоді” (молодіжні установи, організації, об’єднання, центри, агентства, біржі, інститути громадянського суспільства, творчі спілки, навчальні, культурні та спортивні заклади, молодіжні структури, органи молодіжного та студентського самоврядування, студентські формації тощо)управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2017, 2020 роки2016-2020
в т.ч.:
27,027,0Створення європейського інструменту презентації знань, досвіду і кваліфікації для підвищення соціальної мобільності молоді.
2016
201712,012,0
2018
2019
202015,015,0
3.36.Підтримка створення наметових містечок та хостелів для молоді на території областіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень

 

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
Напрям: “Підтримка інститутів громадянського суспільства”
3.37.Проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики, підтримка проектів та програм переможців конкурсууправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
980,0980,0Активізація молодіжного руху на Прикарпатті, фінансова підтримка соціально значущих проектів та програм інститутів громадянського суспільства.
2016180,0180,0
2017200,0200,0
2018200,0200,0
2019200,0200,0
2020200,0200,0
3.38.Організація та проведення обласного Форуму дитячих та молодіжних громадських організаційуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020
в т.ч.:
112,0112,0
201619,419,4
201720,020,0
201822,022,0
201924,624,6
202026,026,0
3.39.Проведення презентацій діяльності інститутів громадянського суспільства до Дня молоді та Дня молодіжних громадських організаційуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.40.Створення та забезпечення діяльності кімнати-музею історії дитячого та молодіжного руху Прикарпаття (м. Тлумач)управління молоді і спорту облдержадміністрації, Тлумацька райдержадміністрація, інститути громадянського суспільства (за згодою)2017 рік2016-2020
в т.ч.:
22,022,0
2016
201722,022,0
2018
2019
2020
3.41.Проведення регіонального етапу Всеукраїнської програми “Студентська республіка”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.42.Сприяння Молодіжній комісії УГКЦ Івано-Франківської Архієпархії у проведенні молодіжного християнського фестивалю “Вгору серця”, молодіжних прощ, духовних реколекцій для молоді та молодих сімейуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.43.Сприяння в реалізації молодіжних проектів міського локального комітету “AIESEC” “Фестиваль культур”, “Світ без кордонів. Активна молодь”, “Лідери. Івано-Франківщина”управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.44.Сприяння в реалізації молодіжних проектів “Схід і Захід разом”, “Школа лідерів”, “Карпатська дебатна школа”, “Дай старт молодим” та ін.управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.45.Сприяння молодіжним громадським організаціям у відзначенні знаменних подій в історії українського народу, організації заходів, присвячених життю та творчості відомих діячів національної та світової культури і мистецтва, для учнівської та молодіжної аудиторіїуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)постійно2016-2020в межах кошторисних призначень
3.46.Проведення спартакіади з різних видів спорту серед молодіжних громадських організацій до Дня молодіжних громадських організаційуправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
 Разом за пріоритетом 3:  2016-2020
в т.ч.:
2154,82154,8 
2016376,6376,6 
2017433,4433,4 
2018433,2433,2 
2019420,1420,1 
2020491,5491,5 
Пріоритет 4. “Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді”
(створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді)
Напрям: “Профорієнтація”
4.1.Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів для сільської молоді, семінарів з питань профорієнтаційної роботи серед молоді, акцій, виставок, конференцій, засідань, тренінгів з питань професійної орієнтаціїобласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020
в т.ч.:
96,096,0Спрямування професійних інтересів молоді, збільшення кількості робочих місць для неї, забезпечення бажаючих тимчасовою роботою у вільний від навчання час, залучен­ня учнів, студентів та безробітної молоді до громадських робіт.
201617,017,0
201718,018,0
201819,019,0
201920,220,2
202021,821,8
4.2.Організація профорієнтаційних інформаційних кампаній та інтерактивних заходів для молоді “У світі професій”, “Твоя майбутня професія”, “Вишкіл ідей” та ін.обласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
4.3.Організація проведення навчальних програм “Техніка пошуку роботи випускниками навчальних закладів на сучасному ринку праці”, “Умови оптимального вибору професії”, “Шукаємо роботу ефективно”обласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятостіщорічно2016-2020
в т.ч.:
51,851,8
20167,07,0
20178,08,0
201810,010,0
201912,212,2
202014,614,6

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
4.4.Проведення Тижня профорієнтації та психологічної підтримки для молоді, що опинилась у складних життєвих обставинахобласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості2016-20202016-2020
в т.ч.:
42,842,8
20167,27,2
20178,08,0
20188,08,0
20199,49,4
202010,210,2
4.5.Розвиток мережі молодіжних центрів та бірж праці, молодіжних агентств зайнятості, створення інноваційних лабораторій для молодіобласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
4.6.Проведення днів інформування для випускників шкіл про наявність навчальних закладів, курсів підготовки кадрів, про терміни та умови навчання в нихдепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.7.Проведення зустрічей учнівської та студентської молоді з роботодавцями “З перших вуст”, що орієнтують молодь на робітничі професіїобласний молодіжний центр праці, обласний центр зайнятості, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.8.Забезпечення реалізації проекту “Дисконтна картка для молоді Прикарпаття. Сучасний формат” (надання знижок під час придбання товарів і послуг)управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці2016-20202016-2020
в т.ч.:
90,090,0
201615,015,0
201717,017,0
201818,018,0
201920,020,0
202020,020,0
4.9.Організація та проведення ярмарків вакансій, які б сприяли працевлаштуванню та підвищенню зайнятості всіх категорій молоді, особливо випускників загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних і професійно-технічних закладівобласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятостідва рази на рік2016-2020
в т.ч.:
46,246,2
20168,08,0
20178,08,0
201810,010,0
201910,010,0
202010,210,2
Напрям: “Молодіжне підприємництво”
4.10.Організація та проведення обласного Форуму молодих підприємцівуправління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
58,458,4Сприяння розвитку молодіжного підприєм­ництва, самозайнятості та ефективному просу­ванню молодих людей у підприємницькому середовищі.
201610,010,0
201710,010,0
201812,412,4
201912,412,4
202013,613,6
4.11.Організація та проведення для сільської молоді обласної літньої школи започаткування власної справи “Бізнес-ідея”обласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністраціїщорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.12.Проведення обласної виставки підприємницьких ініціатив серед молодіобласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.13.Організація та проведення обласного молодіжного конкурсу “Краща молодіжна ініціатива Прикарпаття”управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
31,031,0
20165,05,0
20175,05,0
20185,05,0
20198,08.0
20208,08,0
4.14.Сприяння організації та проведенню виставок, навчальних програм, семінарів, конференцій, круглих столів з питань забезпечення зайнятості та підтримки підприємницької діяльності молоді, тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молодіуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.15.Організація та проведення обласного молодіжного табору праці й відпочинку “Озеленення Карпат – справа молоді” та акції “Майбутнє лісу – в руках молоді”обласний молодіжний центр праці, управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласне управління лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Волонтер”
4.16.Проведення обласного фестивалю-огляду волонтерських шкіл та об’єднань “Волонтери Прикарпаття задля розвитку”управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіщорічно2016-2020
в т.ч.:
137,4137,4Проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до волонтерської діяльності
201622,422,4
201724,024,0
201828,028,0
201930,630,6
202032,432,4
4.17.Проведення молодіжної патріотичної акції “Пліч-о-пліч: Карпати єднають волонтерів”управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
136,8136,8
201622,022,0
201724,624,6
201828,028,0
201930,230,2
202032,032,0
4.18.Проведення обласного навчального табору для волонтерів “Волонтери Прикарпаття – в дії”обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
98,598,5
201618,318,3
201719,219,2
201819,819,8
201920,220,2
202021,021,0

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
4.19.Реалізація молодіжного проекту “Молодіжне лідерство і волонтерство”управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
40,040,0
20167,07,0
20177,47,4
20188,08,0
20198,68,6
20209,09,0
Напрям: “Молодіжні трудові об’єднання”
4.20.Підготовка та проведення обласного конкурсу-фестивалю молодіжних та волонтерських трудових об’єднань “Ми працею славимо тебе, Україно!”управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020
в т.ч.:
169,7169,7Розв’язання проблем зайнятості молоді, забезпечення молоді тимчасовою роботою у вільний від навчання час.
201632,232,2
201732,532,5
201834,034,0
201935,035,0
202036,036,0
4.21.Організація навчання керівників та командирів молодіжних трудових об’єднаньуправління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадмініст­рації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.22.Проведення обласного конкурсу “Кращий молодіжний трудовий загін Прикарпаття”управління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадмініст­рації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
4.23.Забезпечення участі молодіжних трудових об’єднань у будівельних, сільськогосподарських роботах, в роботі літніх оздоровчих закладівуправління молоді і спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, райдержадмініст­рації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
 Разом за пріоритетом 4:  2016-2020
в т.ч.:
998,6998,6 
2016171,1171,1 
2017181,7181,7 
2018200,2200,2 
2019216,8216,8 
2020228,8228,8 
Пріоритет 5: “Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді”
(створення необхідних соціальних умов (фінансових, матеріальних, професійних, побутових) для нормальної життєдіяльності молодої особистості,
активізація життєвих зусиль і можливостей у подоланні життєвих криз, соціальна підтримка постраждалих учасників антитерористичної операції)
Напрям: “Соціальна підтримка молоді з обмеженими функціональними можливостями та молоді, що опинилася у складних життєвих обставинах”
5.1.Надання соціальних послуг різним категоріям дітей, молоді та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення їх соціального супроводудепартамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020
в т.ч.:
190,0190,0Задоволення соціальних потреб різних категорій молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.
201630,030,0
201730,030,0
201840,040,0
201940,040,0
202050,050,0
5.2.Сприяння у наданні пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянамдепартамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, регіональне управління ДСФУ «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.3.Сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для молодих та багатодітних сімейдепартамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
5.4.Сприяння у наданні цільового адресного кредитування молоді для одержання вищої освітидепартамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.5.Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей та молоді пільгових категорій, молоді з обмеже­ними функціональними можливостями, дітей та молоді, батьки яких загинули під час масових акцій громадянського протесту, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особиуправління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.6.Сприяння ресоціалізації, психологічній реабілітації молоді, яка звільнилася з місць позбавлення воліобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.7.Проведення навчально-реабілітаційного табору для дітей та молоді із функціональними обмеженнямиобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значеннящорічно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.8.Проведення обласних навчальних семінарів щодо запобігання ранньому соціальному сирітствуобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації2016-20202016-2020
в т.ч.:
38,038,0
20167,07,0
20177,07,0
20188,08,0
20198,08,0
20208,08,0

 

 

 

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
5.9.Проведення навчальних семінарів з питань соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинахобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
77,477,4
201614,014,0
201714,814,8
201815,615,6
201916,216,2
202016,816,8
5.10.Соціальна підтримка, реабілітація та адаптація безробітної молоді, біженців, емігрантів, людей, змушених змінити місце проживання (сприяння в одержанні допомоги, постійного житла, працевлаштуванні, перекваліфікації та влаштуванні на роботу з нової спеціальності тощо), молодих інвалідів, молодих сімей, які мають несприятливі соціально-правові умови життя; колишніх вихованців дитбудинків та шкіл-інтернатів (сприяння в одержанні матеріальної допомоги, житла, майна, а також у працевлаштуванні або продовженні навчання)департамент соціальної політики облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр зайнятостіпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
Напрям: “Підтримка постраждалих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб з числа молоді”
5.11.Здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку постраждалих учасників антитерористичної операції, молоді з тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантівдепартамент соціальної політики облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр зайнятості, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіпостійно2016-2020в межах кошторисних призначеньПідвищення рівня соціального захисту постраждалих учасни­ків антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення антитерори­стичної операції, надання необхідної допомоги внутрішньо переміщеним особам з числа молоді.
5.12.Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій)обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр зайнятостіпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.13.Здійснення соціального супроводу та забезпечення необхідними соціальними послугами поранених бійців, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, а також членів сімей поранених (загиблих) учасників антитерористичної операціїобласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.14.Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, підвищенні кваліфікації постраждалих учасників антитерористичної операціїобласний центр зайнятості, департамент соціальної політики облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значенняпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
5.15.Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав постраждалих, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операціїголовне територіальне управління юстиції в області, управління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіпостійно2016-2020в межах кошторисних призначень
 Разом за пріоритетом 5:  2016-2020
в т.ч.:
305,4305,4 
201651,051,0 
201751,851,8 
201863,663,6 
201964,264,2 
202074,874,8 
Пріоритет 6: “Міжнародне молодіжне співробітництво”
6.1.Сприяння створенню на Прикарпатті міжнародних та європейських молодіжних центрів, євроклубів, які ставлять за мету поглиблення інтеграції України в європейський та світовий простір, їх підтримкадепартамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення2016-20202016-2020
в т.ч.:
90,090,0Здійснення заходів, спрямованих на інтеграцію молоді Прикарпаття до світової та європейської молодіжної спільноти.
201615,015,0
201715,015,0
201820,020,0
201920,020,0
202020,020,0
6.2.Проведення конференцій, круглих столів, засідань, дискусій, семінарів, акцій та інших заходів за участю молоді міст і районів області до відзначення Дня Європи в Українідепартамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020
в т.ч.:
77,677,6
201615,015,0
201715,015,0
201815,815,8
201915,815,8
202016,016,0
6.3.Сприяння міжнародному молодіжному обміну між студентською молоддю, молодіжними громадськими об’єднаннями, організація та проведення зустрічей, реалізація проектів у рамках програми молодіжного обміну ЄСдепартамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень
6.4.Участь молоді Прикарпаття в міжнародних творчих виставках, фестивалях, конкурсах та концертах, а також в міжнародних наукових, культурних, інформаційно-методичних та інших заходах для молодіуправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, інститути громадянського суспільства (за згодою)2016-20202016-2020в межах кошторисних призначень

 

 

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет
районні та міські бюджетиінші
джерела
 Разом за пріоритетом 6:  2016-2020
в т.ч.:
167,6167,6 
201630,030,0 
201730,030,0 
201835,835,8 
201935,835,8 
202036,036,0 
 Разом за програмою:  2016-2020
в т.ч.:
6456,06456,0 
20161050,41050,4 
20171206,61206,6 
20181308.81308,8 
20191369,71369,7 
20201520,51520,5 

 

 

Начальник управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                                Ростислав Микитюк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]