Про затвердження Положення про Дністровський регіональний ландшафтний парк


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 15.09.2017. № 613-17/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Положення
про Дністровський регіональний
ландшафтний парк

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради з питань екології та раціонального природокористування і з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму,
обласна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про Дністровський регіональний ландшафтний парк (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба, постійні комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович) і з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму (І. Дебенко).

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 15.09.2017. № 613-17/2017

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Дністровський регіональний ландшафтний парк

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дністровський регіональний ландшафтний парк (далі – РЛП) створений рішенням обласної ради від 15.07.1993. на підставі рішень Тлумацької та Городенківської районних рад, характеристики природоохоронної цінності природного комплексу, є природоохоронним рекреаційним об’єктом місцевого значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.2. Організаційно-правова діяльність РЛП регламентується Конституцією України, законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, проектом організації території регіонального ландшафтного парку та цим Положенням.

1.3. Місцезнаходження РЛП:

Городенківський та Тлумацький райони Івано-Франківської області.

1.4. Межі РЛП визначаються відповідно до Проекту організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів, узгоджених відповідно до законодавства.

1.5. Межі РЛП виносяться в натуру на підставі проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж парку, розробленого та затвердженого у встановленому порядку, з встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних знаків затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали органів земельних ресурсів та землекористувачів.

1.6. РЛП створений без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів.

  1. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЛАНДШАФТНИМ ПАРКОМ

2.1. Управління РЛП здійснюється дирекцією обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”, яке виконує функції спеціальної адміністрації.

2.2. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у РЛП створюється науково-технічна рада (НТР) Дністровського РЛП.

  1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

3.1. Дністровський регіональний ландшафтний парк створений з метою збереження унікального природного комплексу вздовж ріки Дністер.

3.2. На РЛП покладається виконання таких основних завдань:

– збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;

– створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах додержання режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

– сприяння екологічній освітньо-виховній роботі;

– підтримання загального екологічного балансу в регіоні. 

  1. ЗОНУВАННЯ ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

4.1. Функціональне зонування території РЛП здійснюється на підставі проекту організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів, що затверджується у встановленому порядку відповідно до законодавства. Проектні рішення, господарські та інші заходи на землях, що увійшли до складу РЛП без вилучення земельних ділянок, обов’язково узгоджуються з відповідними землевласниками (землекористувачами).

4.2. З метою збереження, відтворення, охорони та використання природних комплексів і об’єктів територія РЛП поділяється на такі функціональні зони:

– господарська зона;

– зона регульованої рекреації;

– зона стаціонарної рекреації;

– заповідна зона.

4.3. Для кожної зони на території РЛП, з урахуванням її особливостей, відповідно до вимог Закону України “Про природно-заповідний фонд України” встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів:

4.3.1. Господарська зона РЛП визначається проектом організації його території, призначена для здійснення традиційної господарської діяльності з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

До її складу входять земельні ділянки, які надані громадянам у користування та приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, родовища корисних копалин тощо. Фізичні особи, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, мають право їх приватизувати у порядку, встановленому законодавством України, а юридичні – мати у постійному користуванні.

У господарській зоні дозволяється:

– виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних життєво необхідних потреб громадян і для товарних цілей;

– виробництво екологічно чистої продукції для забезпечення відпочиваючого населення у межах регіонального ландшафтного парку;

– сінокосіння, прогін та випасання худоби, проїзд транспорту, внесення дозволених Укрдержхімкомісією засобів захисту рослин та мінеральних добрив, розмноження і посадка у розсаднику декоративних дерев, кущів;

– забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування;

– господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань;

– відкриття родовищ місцевих корисних копалин за межами прибережних захисних смуг водних об’єктів для потреб у будівельній сировині РЛП та жителів населених пунктів, що розташовані в зоні парку, з урахуванням вимог Кодексу України про надра;

– проведення рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок, згідно з матеріалами лісовпорядкування;

– заготівля (збирання) дикорослих рослин, плодів, горіхів, грибів, квітів, насіння, другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені), а також лісової підстилки у встановленому порядку;

– добування ресурсів тваринного світу;

– полювання на хутрових і парнокопитних звірів при перевищенні оптимальної їх щільності, визначеної мисливським впорядкуванням;

– проведення необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійних явищ і охороною земель;

– інші види діяльності, що не суперечать цільовому призначенню земельних ділянок, вказані у правовстановлюючих документах на право користування тощо;

Будівельні матеріали, добуті без порушень вимог природоохоронного законодавства, використовуються парком та населенням для розбудови інфраструктури населених пунктів та РЛП, будівництва лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, інших інженерних мереж, закладів, готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів.

У господарській зоні забороняється:

– будівництво екологічно небезпечних промислових об’єктів, за винятком невеликих підприємств для потреб господарства;

– самовільна зміна цільового призначення земельних ділянок без погодження управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації;

– здійснення господарської діяльності та інших антропогенних впливів, що погіршують естетичний стан та екологічну роль антропогенних ландшафтів (сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, промислових, ландшафтів поселень, рекреаційних, природоохоронних, тощо) і можуть призвести до їх руйнування;

– влаштування сміттєзвалищ поза межами спеціально відведених для цього місць;

– здійснення видів діяльності, визначених законодавством, що становлять підвищену екологічну небезпеку, без попереднього проведення у встановленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

– види діяльності, що можуть призвести до збіднення родючого шару ґрунту та інтенсивної водної ерозії ґрунту тощо;

– порушення встановленого режиму господарської діяльності в межах водоохоронних зон;

– проведення робіт, пов’язаних з утриманням меліоративних систем, без позитивного висновку державної екологічної експертизи.

4.3.2. Зона регульованої рекреації РЛП визначається проектом організації його території, призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення.

У зоні регульованої рекреації створюються туристські, екскурсійні, прогулянкові, піші-, вело-, лижні- та інші маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), облаштовуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки), відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристською трасою; в цій зоні на спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо) під наглядом відповідних служб РЛП.

У зоні регульованої рекреації дозволяється:

– проведення санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з проектом організації території парку;

– регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного та лісового законодавства;

– обладнання туристських та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії й відпочинок населення;

– організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій спільно з адміністрацією РЛП;

– регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відстріл у встановленому порядку;

– спортивне полювання у межах визначених та закріплених мисливських угідь у встановленому порядку;

– використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників РЛП та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі, забір води із рік для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

У зоні регульованої рекреації забороняються :

– рубки головного користування, будівництво промислових, господарських і житлових об’єктів, розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство й мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

– організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією РЛП;

– розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

– інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони.

4.3.3. Зона стаціонарної рекреації РЛП визначається проектом організації його території і призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів. У зоні стаціонарної рекреації, з урахуванням зарубіжного досвіду, можуть створюватися рекреаційні, туристські та інші комплекси. В цій зоні дозволяється забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

На її території забороняється будівництво нових споруд та реконструкція існуючих без відповідних проектів, погоджених управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації.

4.3.4. Заповідна зона РЛП призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. До неї входять наявні території та об’єкти природно-заповідного фонду (пам’ятки природи, заказники тощо), місця зростання (оселення) червонокнижних та регіонально-рідкісних видів рослин і тварин, поширення унікальних лісових, степових, скельно-осипних та водно-болотних фітоценозів тощо.

До заповідної зони парку не відносяться земельні ділянки, які надані громадянам у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, дороги загального користування тощо.

У заповідній зоні дозволяється:

– збір колекційних та інших матеріалів, пов’язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи з дотриманням вимог природоохоронного законодавства у встановленому порядку;

– виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

– здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують природоохоронного режиму, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед РЛП завдань;

– стоянка і проїзд транспорту РЛП;

– на виділених ділянках для задоволення потреб служби охорони, що проживає в заповідній зоні, сінокосіння та випасання худоби відповідно до проекту організації його території;

– у разі термінової необхідності за клопотанням науково-технічної ради парку у заповідній зоні з дозволу управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації можуть проводитись санітарні рубки та роботи, пов’язані з ліквідацією осередків шкідників і хвороб або недопущенням їх появи, а також розробка вітровалів, буреломів і сніголамів.

На її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об’єкти, а саме:

– будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю РЛП;

– розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку, стоянка транспорту;

– проїзд і прохід сторонніх осіб (крім службового транспорту РЛП (у випадках, коли здійснюються дозволені лісогосподарські заходи, науково-дослідні роботи, еколого-освітні заходи), природоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних та інших спецавтомашин при ліквідації пожеж) за погодженням з адміністрацією парку в межах затверджених лімітів;

– геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин і лісу, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, плодів, насіння, збирання грибів, випасання худоби, вилов диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

– мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин.

4.4. На територіях регульованої, стаціонарної рекреації та господарської зон забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території парку.

4.5. На території РЛП дозволяється безоплатне загальне використання природних ресурсів (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо), передбачене статтею 38 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, на земельних ділянках, визначених проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів, у тому числі:

– загальне водокористування для задоволення потреб громадян (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць), передбачене статтею 47 Водного кодексу України;

– загальне використання рослинного світу в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях; для випасання худоби, забезпечення інших потреб тваринництва; збір лікарської і технічної сировини, квітів, ягід, плодів, грибів, горіхів та інших харчових продуктів для задоволення власних потреб (за винятком видів, внесених до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів рослин), передбачене статтею 9 Закону України “Про рослинний світ”, статтею 66 Лісового кодексу України;

– загальне використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо), передбачене статтею 11 Закону України “Про тваринний світ“. 

  1. ОХОРОНА РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ РЕЖИМУ ЙОГО ТЕРИТОРІЇ

5.1. Охорона РЛП включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного та тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

5.2. Охорона території РЛП покладається на дирекцію КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“. Охорона земель, що увійшли до складу парку без вилучення їх у власників та користувачів земельних ділянок, покладається на таких власників та землекористувачів.

5.3. Власники та користувачі земельних ділянок, сільські, селищні, районні ради беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму території РЛП та для цього повинні здійснювати заходи, спрямовані на виконання покладених на РЛП завдань.

5.4. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади у Городенківському та Тлумацькому районах Івано-Франківської області сприяють охороні й збереженню території РЛП, виконанню покладених на нього завдань.

5.5. Державний контроль за додержанням режиму території РЛП здійснюється відповідними структурними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

Громадський контроль за додержанням режиму Дністровського регіонального ландшафтного парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до чинного Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля; громадськими лісовими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони у межах повноважень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5.6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської області у межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, здійснюють контроль за:

– формуванням належного архітектурного вигляду населених пунктів, що розташовані в зоні РЛП;

– утриманням в належному технічному, естетичному і санітарному стані шляхів, сполучень, будівель, вулиць, утриманням, реставрацією і експлуатацією пам’яток історії і культури;

– дотримання вимог природоохоронного законодавства всіма земле- та лісокористувачами на території РЛП.

5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території РЛП тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

5.8. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території РЛП несуть особи, винні у:

– порушенні вимог природоохоронного законодавства, нецільовому використанні території, визначених положенням про РЛП, проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів;

– організації на території РЛП господарської діяльності без попереднього проведення у встановленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

– зміні цільового призначення земельних ділянок без погодження управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, самовільній зміні меж території РЛП для інших потреб;

– здійсненні в межах території парку забороненої господарської діяльності; невжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми; псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів та історико-культурних об’єктів на території парку;

– перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень тощо; незаконному використанні природних ресурсів; порушенні встановленого порядку заготівлі і вивезення деревини; незаконній порубці, пошкодженні та знищенні лісових культур, молодняку, підросту; здійсненні лісокористувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими у лісовому квитку;

– порушенні правил відновлення і поліпшення стану і породного складу лісів.

5.9. Юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території РЛП, згідно з чинним законодавством.

5.10. Розміри шкоди, заподіяної на території Дністровського РЛП внаслідок  порушення  вимог законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються відповідно до кадастрової еколого-економічної оцінки включених до його складу територій та об’єктів, що проводиться відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України“, та спеціальних розцінок, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 6. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

6.1. Науково-дослідні роботи на території РЛП здійснюються науково-дослідними установами на замовлення дирекції КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2. Основні теми науково-дослідних робіт визначаються директором РЛП у наукових програмах і окремих планах науково-дослідних робіт, які погоджуються з управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації у встановленому порядку.

6.3. Наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

– інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об’єктів на його території;

– виявлення природних комплексів, що найбільш характерні для Дністровського РЛП, визначення еталонних геосистем і вишукання їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації сполучених досліджень;

– вивчення міжсистемних зв’язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльність окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;

– комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни на території парку;

– науково-просвітницька діяльність в галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища;

– іншими, визначеними відповідними планами науково-дослідних робіт.

6.4. Науково-дослідна робота на території РЛП проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розроблення наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів на його території відповідно до чинного законодавства.

6.5 Відповідні підрозділи КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича” ведуть первинний облік кадастрових відомостей на його території.

6.6. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“ має право:

– брати участь у екологічних, регіональних, галузевих державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

– брати участь у розвитку реінтродукції, насінництві, сортовипробовуванні тощо;

– формувати наукові колекції рослинного та тваринного світу та обмін експонатами тощо.

  1. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

7.1. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“ проводить екологічну освітньо-виховну роботу відповідно до чинного законодавства та є центром організації екологічної освіти і виховання населення в Городенківському та Тлумацькому районах Івано-Франківської області.

7.2. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“ має право: здійснювати інформаційну діяльність, у тому числі: готувати та випускати публікації, наукові праці, посібники тощо; випускати рекламну продукцію; формувати фото-, слайдо-, кіно-, відеотеки тощо; створювати природознавчий музей; створювати екологічні школи, гуртки, клуби, товариства, табори тощо; проводити учнівські семінари, конкурси, конференції тощо; здійснювати іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством.

7.3. Основні напрями цієї діяльності: формування на базі РЛП центрів підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної роботи; ведення пропагандистської діяльності; співробітництво з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування; організація масових еколого-освітніх заходів тощо.

7.4. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом популяризації екологічних знань, впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання, організації тематичних, інформаційно-виставкових, фото-, кіно-, відео- та інших програм, конкурсів, семінарів тощо.

  1. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

8.1. Рекреаційну діяльність РЛП організовує в зонах регульованої та стаціонарної рекреації і здійснює відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України“, Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695, іншого законодавства України, функціонального зонування та проекту  організації   території парку.

8.2. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“  у відповідних зонах РЛП згідно з проектом організації його території забезпечує організацію рекреаційної Інфраструктури, поширює мережу еколого- і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення та його відвідувачів.

            8.3. Обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних (рекреаційних) навантажень на територію РЛП визначаються згідно з методикою, розробленою Мінекоресурсів України і викладеною в Методичних рекомендаціях щодо визначення максимального рекреаційного навантаження на природні комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом, схвалених науково-технічною радою Державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України 09.12.2003.

8.4. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“ організовує маркетингові дослідження щодо надання платних рекреаційних послуг відповідно до чинного законодавства.

  1. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЛП

9.1. Економічне та господарське забезпечення функціонування РЛП здійснюється відповідно до Статуту обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”, затвердженого рішенням обласної ради від 09.12.2016.                №348-11/2016. “Про створення обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.

 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

10.1. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“ бере участь у міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства шляхом:

– участі в реалізації міжнародних програм, прийнятих на себе Україною при укладенні міжнародних договорів і зобов’язань;

– участі в організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;

– забезпеченні обміну науковою інформацією;

– спільній підготовці відповідних науковців і фахівців;

– проведенні еколого-виховної та видавничої діяльності тощо.

10.2. Дирекція КП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“  має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

Зміна меж, категорії та скасування статусу території РЛП здійснюється згідно з чинним законодавством України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Норми та вимоги, які не знайшли свого відображення в цьому Положенні, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]