Про затвердження Положення про Івано-Франківський геріатричний пансіонат у новій редакції  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016. № 292-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Положення
про Івано-Франківський
геріатричний пансіонат
у новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001. № 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 року за № 66/6354, рішення обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” обласна рада

 вирішила:

 1. Затвердити Положення про Івано-Франківський геріатричний пансіонат у новій редакції (додається).

 

 1. Директору Івано-Франківського геріатричного пансіонату забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Положення установи та у місячний термін надати обласній раді його копію.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики

  (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                                 Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 292-9/2016

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ (надалі – Пансіонат) є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу на 200 ліжко-місць для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, та об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником Пансіонату є Івано-Франківська обласна рада (надалі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Пансіонат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

 

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ.

2.2. Місцезнаходження: Україна, 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 4.

 

 1. ЗАВДАННЯ ПАНСІОНАТУ

3.1. Основним завданням Пансіонату є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги особам похилого віку, які досягли пенсійного віку та інвалідам I та II  групи, старших за 18 років, які за станом здоров`я потребують стороннього догляду.

3.2. Мешканці Пансіонату забезпечуються відповідно до встановлених норм:

житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем та столовим посудом;

– раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі й дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров’я осіб, які проживають в Пансіонаті, в межах натуральних норм харчування (проміжок часу між прийманням їжі не повинен бути більшим ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну);

– цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я;

– слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, зубним протезуванням, спеціальними засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку;

– комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо);

– організацією працетерапії, культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров’я і віку тих, хто проживає у Пансіонаті;

– умовами, що сприяють адаптації психічно хворих громадян у новому середовищі.

3.3. Для забезпечення виконання цих завдань, за погодженням з Уповноваженим органом управління, відповідно до наказу директора у Пансіонаті можуть утворюватись відділення денного догляду, психоневрологічне відділення (для осіб з легкими формами психічних захворювань), реабілітаційне відділення, інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямована на обслуговування підопічних.

3.4. Для сприяння керівництву в підтримці здорового мікроклімату в колективі, створенні відповідних соціально-побутових умов проживання та організації культурно-масової роботи серед підопічних, у Пансіонаті може створюватися на громадських засадах культурно-побутова комісія.

 

 1. УМОВИ ПРИЙМАННЯ, УТРИМАННЯ І ВІДРАХУВАННЯ З ПАНСІОНАТУ

4.1. До Пансіонату приймаються на державне утримання  особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди I і II групи, старші за 18 років, які за станом здоров`я, потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у Пансіонаті та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

Умови прийняття осіб до психоневрологічного відділення (за умови його створення у Пансіонаті) регулюються Типовим Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001.
№ 549 .

4.2. На позачергове влаштування до пансіонату мають право ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І, ІІ, ІІІ категорій згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

4.3. Переважне право на влаштування до пансіонату мають ветерани згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, члени сімей загиблих військовослужбовців.

4.4. Як виняток, до Пансіонату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити.

У такому разі щодо кожного окремого випадку на підставі підтверджуючих документів приймається рішення колегії Уповноваженого органу управління.

4.5. За наявності вільних місць до Пансіонату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування Пансіонату витрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до Пансіонату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності вільних приміщень у Пансіонаті можуть утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.

4.6. Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у Пансіонаті можуть прийматися до пансіонату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців  як на загальних підставах, так і на платній основі.

4.7. Приймання до Пансіонату здійснюються за путівкою, виданою Уповноваженим органом управління на підставі:

4.7.1. Особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Пансіонату.

4.7.2. Паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу).

4.7.3. Медичної картки про стан здоров`я з висновком про необхідність стороннього догляду.

4.7.4. Довідки про розмір призначеної пенсії.

4.7.5. Довідки про склад сім`ї за встановленою формою.

4.7.6. Довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

4.7.7. Довідки про відсутність інфекційних захворювань.

4.7.8. Індивідуальної програми реабілітації.

4.7.9. Акту обстеження матеріально-побутових умов.

4.8. Особи які приймаються до Пансіонату, проходять санітарну обробку, переодягаються в одяг Пансіонату і протягом 14 днів утримуються в приймально-карантинному відділенні, після чого, якщо у них не буде виявлено інфекційних захворювань, переводяться на постійне проживання у відповідні кімнати.

4.9. Особам, які проживають у Пансіонаті, пенсія виплачується відповідно до чинного законодавства.

Особам, які проживають у Пансіонаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

4.10. Адміністрація Пансіонату приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери осіб, які проживають в Пансіонаті.

4.11. Адміністрація Пансіонату виконує обов’язки опікуна (піклувальника) щодо підопічних, яким органами опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують.

4.12. Особи, які проживають у Пансіонаті, за погодженням з адміністрацією можуть користуватися особистими речами.

4.13. Особи, які проживають у Пансіонаті згідно з медичним висновком, можуть, за їх бажанням, тимчасово прийматися на посади молодшого медичного та обслуговуючого персоналу в цій установі на загальних підставах.

4.14. Переведення підопічних до психоневрологічного інтернату (і навпаки) здійснюється на підставі медичного висновку психіатричної медико-соціальної експертної комісії, клопотання адміністрації Пансіонату і путівки Уповноваженого органу управління.

4.15. Переведення підопічних за власним бажанням до Пансіонату іншого регіону здійснюється за узгодженням відповідно між Уповноваженим органом управління та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Київської міської держадміністрації, за наявності висновку лікаря Пансіонату про те, що зміна кліматичних умов не сприятиме погіршенню стану здоров’я.

4.16. Тимчасове вибуття підопічних з Пансіонату за особистою заявою або заявою опікунів (піклувальників) дозволяється за погодженням з адміністрацією на термін не більше двох місяців календарного року з урахуванням висновку лікаря про можливість тимчасового залишення Пансіонату.

4.17. Якщо особи, які проживають в Пансіонаті, потребують стаціонарної медичної допомоги (санаторно-курортного лікування), вони направляються на лікування до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.

4.18. Якщо підопічні тимчасово вибувають з Пансіонату на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів або за власним бажанням (на термін понад 10 днів), вони наказом по Пансіонату знімаються з харчування, але залишаються у списках мешканців, і пенсія їм за період відсутності виплачується в повному розмірі.

4.19. Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або інших осіб, а також з переїздом за власним бажанням до іншої інтернатної установи, Пансіонатом не компенсуються.

4.20. Відрахування підопічного з Пансіонату здійснюється згідно з наказом по Пансіонату:

– за особистою заявою підопічного і на підставі довідки про наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;

– при встановленні інвалідам І або ІІ груп, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку, ІІІ групи інвалідності.

4.21. Під час відрахування з Пансіонату підопічному видається закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном, документи, власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери та ін.), які зберігалися в Пансіонаті, а також довідка із зазначенням терміну перебування в цій установі.

4.22. За систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, самовільну відсутність у пансіонаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення колегії Уповноваженого органу управління підопічні переводяться до спеціального будинку-інтернату (відділення).

 

 1. ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ

5.1. Формування та ведення особової справи розпочинається з дати приймання підопічного на проживання до Пансіонату.

5.2. Особові справи підопічних належить до числа документів постійного зберігання.

5.3. В особовій справі містяться такі документи:

путівка на влаштування до Пансіонату, яка видана Уповноваженим органом управління;

копія наказу по Пансіонату про прийняття підопічного на державне утримання в цю установу (постійне, тимчасове проживання із зазначенням терміну, платне утримання або з частковою оплатою);

особиста заява підопічного або його опікуна (піклувальника) чи установи, яка раніше його опікувала, про прийняття до Пансіонату;

копія повідомлення місцевому управлінню праці та соціального захисту населення про прийняття підопічного до Пансіонату;

копія (ксерокопія) паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу), копії (ксерокопії) інших особистих документів (пенсійне посвідчення, військовий квиток, посвідчення ветерана війни чи праці, інваліда війни, ліквідатора ЧАЕС тощо);

довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

довідка про розмір призначеної пенсії;

стисла інформація про підопічного та його родичів (якщо вони є, їх адресні дані);

копія судового рішення щодо стягнення аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати і доглядати особу, яка проживає у Пансіонаті (за наявності);

копія нотаріально завіреного договору між адміністрацією Пансіонату і працездатними дітьми або родичами щодо відшкодування витрат на утримання підопічного (за наявності);

заяви й інші письмові звернення підопічного (опікунів, піклувальників), з якими він (вони) звертаються до адміністрації Пансіонату;

накази (копії) по Пансіонату щодо реагування на звернення підопічного (опікунів, піклувальників);

копія арматурної картки на отримання одягу, взуття та іншого інвентаря із зазначенням дати видачі, терміну використання і списання;

копія медичної картки про стан здоров’я з висновком про можливість перебування у Пансіонату та необхідність стороннього догляду;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності ( за наявності);

акт передачі особистих речей на зберігання у камеру схову (за необхідності);

акт передачі-приймання грошових сум, коштовностей та цінних паперів підопічного на зберігання в Пансіонаті, до запиту їх власником (за необхідності);

медичний висновок щодо рекомендованої працетерапії із зазначенням виду робіт і її тривалості;

індивідуальна програма реабілітації;

дві фотокартки;

опис документів, які містяться в особовій справі.

5.4. Формування і ведення особової справи здійснюється адміністрацією Пансіонату, у якому проживає підопічний.

5.5. Особа, відповідальна за збереження і ведення особової справи підопічного, призначається наказом директора Пансіонату.

5.6. Паспорт та інші особисті документи підопічних за їх бажанням, з метою збереження можуть додатково міститися в особовій справі; вони заносяться до опису і видаються на руки підопічному при його відрахуванні з Пансіонату та на його (опікуна, піклувальника) першу вимогу.

5.7. В особовій справі можуть накопичуватися дані про підопічного, які відображають його поведінку, листування стосовно його особи та інші дані.

5.8. При переїзді підопічного до іншої інтернатної установи особова справа разом з витягом з історії хвороби пересилаються поштою на нове місце проживання. Оригінал історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Права Пансіонату:

6.1.1. Пансіонат самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих програм соціального захисту населення.

6.1.2. У межах наданих повноважень має право укладати будь-які угоди та за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству.

6.1.3. Для забезпечення своєї основної діяльності Пансіонат може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними,  відповідно до законодавства України, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству України.

6.1.4. Пансіонат самостійно розробляє структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

6.2 Обов’язки Пансіонату:

6.2.1. Пансіонат створює належні умови для підопічних.

6.2.2. Пансіонат здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи, і забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Пансіонату.

6.2.3. Пансіонат здійснює бухгалтерський та оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

6.2.4. Директор Пансіонату і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПАНСІОНАТОМ

7.1. Управління Пансіонатом здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльністю Пансіонату здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора Пансіонату, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Ініціатива щодо призначення (звільнення) директора Пансіонату може належати голові обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та голові обласної ради за рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

7.4. Директор Пансіонату, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я підопічних.

7.5. Директор Пансіонату:

7.5.1. Несе відповідальність за результати роботи Пансіонату перед Уповноваженим органом управління та Власником.

7.5.2. Представляє Пансіонат без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає договори.

7.5.3. Видає довіреності, відкриває в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Пансіонату, за винятком тих, що віднесені до компетенції Уповноваженого органу управління та Власника.

7.5.4. Розпоряджається коштами і майном Пансіонату.

7.5.5. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників Пансіонату, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків – накладає стягнення на працівників.

7.5.6. Забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

7.5.7. Подає проекти Положення, внесення змін до нього Уповноваженому органу управління для погодження та в подальшому затвердження на сесії  обласної ради.

7.5.8. За погодженням з Уповноваженим органом управління призначає своїх заступників.

7.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

7.5.10. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Пансіонату.

7.5.11. Приймає та звільняє з посад працівників Пансіонату.

7.5.12. За рекомендацією лікаря Пансіонату визначає умови проживання підопічних.

7.5.13. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

7.5.14. Визначає структуру підрозділів та затверджує положення про них.

7.5.15. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

7.5.16. Відповідальний за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

7.5.17. Організовує роботу з питань цивільної оборони та цивільного захисту. 

7.5.18. Забезпечує участь Пансіонату в розробленні  мобілізаційних заходів та бронювання військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час.

7.5.19. Відповідно до чинного законодавства відповідає за  профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову та іншу діяльність Пансіонату, раціональне і ефективне використання бюджетних коштів.

7.5.20. Забезпечує проведення інвентаризації майна Пансіонату.

7.6. До компетенції Власника належить:

7.6.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Пансіонату.

7.6.2. Прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Пансіонату на умовах контракту.

7.6.3. Прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього.

7.6.4. Призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансової та іншої діяльності Пансіонату.

7.6.5. Заслуховування звітів директора про роботу Пансіонату.

7.6.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.

7.7.    До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

7.7.1. Розроблення стратегії розвитку Пансіонату.

7.7.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).

7.7.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів.

7.7.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання їх висновків на розгляд Власнику.

7.7.5. Забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру.

7.7.6. Здійснення у встановленому порядку спільно з органами охорони здоров’я контролю за якістю харчування, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних, які проживають у Пансіонаті, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму та наданням спеціалізованої медичної допомоги.

7.7.7. Затвердження штатного розпису Пансіонату та положення про преміювання.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

8.1. Пансіонат є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи  Пансіонат набуває з дня його державної реєстрації.

8.2.  Пансіонат є неприбутковою бюджетною установою.

8.3. Пансіонат користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором з управлінням майна спільної власності територіальних громад області.

8.4. Пансіонат є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою діяльність у порядку, передбаченому цим Положенням.

8.5. Для здійснення господарської діяльності Пансіонат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

8.6. Виробничі та інші відносини Пансіонату з підприємствами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

8.7. Пансіонат має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

8.8. У Пансіонаті для організації трудотерапії і забезпечення підопічних основними продуктами харчування власного виробництва можуть утворюватися підсобні господарства, різноманітні промислові міні виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці (з необхідним інвентарем, обладнанням, транспортом та іншими засобами сільськогосподарського господарства), які здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Положення про ці структури.

8.9. Планування, облік продукції, яка виробляється у виробничих структурах Пансіонату, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.10. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Пансіонату, а Пансіонат не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями  згідно з чинним законодавством.

8.11. Пансіонат має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

 1. МАЙНО, ФІНАНСУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНСІОНАТУ

9.1. Майно Пансіонату складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Пансіонату.

9.2. Майно Пансіонату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Пансіонат користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Пансіонату, вирішуються виключно Власником.

9.3. Пансіонат є володільцем персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно із законодавством.

9.4. Пансіонат як володілець персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних ”.

9.5. Джерелами формування майна Пансіонату є:

майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;

благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;

майно, передане Уповноваженим органом управління.

9.6. Пансіонат фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.

Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Пансіонату і використовуються на його утримання, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого в установленому порядку кошторису видатків.

9.7. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПАНСІОНАТУ

10.1. Працівники Пансіонату мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Пансіонату, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Пансіонату відповідно до законодавства.

Пансіонат зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Пансіонату складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Пансіонату, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Пансіонату регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Пансіонату надається Директору, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Пансіонату та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Пансіонату є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Оплата праці працівників Пансіонату здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНСІОНАТУ

11.1. Припинення діяльності Пансіонату здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених  законодавством України, – за рішенням суду.

11.2. У разі реорганізації Пансіонату вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Пансіонату здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління справами Пансіонату.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації повідомлення про рішення щодо  ліквідації, визначеного органом який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення  про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Пансіонату та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Пансіонату.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Пансіонатом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Пансіонату (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Пансіонату і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Пансіонату, що ліквідується.

11.7. При реорганізації та ліквідації Пансіонату працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.8. Пансіонат вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]