Про затвердження Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2018-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

 РІШЕННЯ

від 21.09.2018. № 944-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Програми
для забезпечення виконання
судових рішень та виконавчих
документів на 20182020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та формуванні проектів обласного бюджету на 2019 – 2020 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба, постійні комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик) і з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади
  (Б. Станіславський).

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 21.09.2018. № 944-23/2018

  

Програма
 для забезпечення виконання судових рішень
та виконавчих документів
на 2018-2020 роки

 

Замовник Програми:

Департамент будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                           В. Рачкевич

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                           Я. Паранюк

 

 


 

 ПАСПОРТ

Програми для забезпечення виконання  судових рішень
та виконавчих документів на 2018-2020 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Івано-Франківська обласна державна адміністрація
 2. Розробник Програми: департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
 3. Термін реалізації Програми: 2018-2020 роки
 4. Етапи фінансування Програми: 2018-2020 роки
 5. Обсяги фінансування Програми: 8100,0 тис.грн.

 

Роки Обсяги фінансування, тис.грн.
 Всьогов т.ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетрайонний бюджетсільські (селищні) бюджетиінші джерела
2018- 20208100,08100,0
в т.ч.
20184300,04300,0
20192000,02000,0
20201800,01800,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми забезпечить погашення заборгованості по судових рішеннях та виконавчих документах за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інших боргових зобов’язань, незабезпечених фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів, боржником яких є департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації і заборгованості за іншими судовими рішеннями.

 1. Термін проведення звітності: 2018-2020 роки.

 

 

Замовник Програми:

 Департамент будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                           В. Рачкевич

 

Керівник Програми:

 Заступник голови
обласної державної адміністрації                                                  Я. Паранюк

  


Програма
для забезпечення виконання судових рішень
та виконавчих документів
на 2018-2020 роки

 

Загальна характеристика Програми

Програма для  забезпечення виконання  судових рішень та виконавчих документів на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі відповідних законодавчих і нормативних документів, які регламентують питання погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання. Одночасно нормами процесуального законодавства передбачено обов’язковість виконання на всій території України органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими чи службовими особами та громадянами судових рішень, що набрали законної сили.

Частиною 1 статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” передбачено, що виконання рішень суду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Погашення заборгованості здійснюється управлінням Державної казначейської служби України в області в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845, яким визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання рішень судів.

 

Мета і завдання Програми

Виконання боргових зобов’язань по судових рішеннях за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інших боргових зобов’язань, незабезпечених фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів, боржником по яких є департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету з урахуванням дохідної частини  та інших джерел фінансування  відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Організація контролю за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Моніторинг виконання Програми здійснюється департаментом фінансів облдержадміністрації.

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації забезпечує реалізацію заходів Програми та інформує про хід їх реалізації департамент фінансів облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

Департамент фінансів облдержадміністрації здійснює аналіз стану виконання Програми щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість  забезпечити виконання судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів.


Додаток
до Програми для забезпечення
виконання судових рішень та
виконавчих документів на 2018-2020 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми для забезпечення виконання судових рішень
та виконавчих документів на 2018-2020 роки

 

Замовник : департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Назва програми : Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів  на 2018-2020 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТерміни виконан-няОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
1.Погашення заборгованості за судовими рішеннями та виконавчими документами, що підлягає  безспірному списанню відповідно до рішень судівДепартамент будівництва,житлово-комунального господарства,містобудування та архітектуриоблдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації2018-2020 рокиРокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансуванняЗабезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2018-2020 роки, в т.ч.3410,03410,0
20183410,03410,0
2019
2020
2.Оплата судового збору, виконавчого збору, штрафів, інфляційних втрат, 3% річних, компенсацій та інших додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, та підлягають відшкодуваннюДепартамент будівництва,житлово-комунального господарства,містобудування та архітектуриоблдержадмі-ністрації, департамент фінансів облдержадмі-ністрації2018-2020роки2018-2020 роки, в т.ч.4690,04690,0Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів
2018890,0890,0
20192000,02000,0
20201800,01800,0

 

Директор департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                 В. Рачкевич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]