Про звернення обласної ради щодо запобігання погіршенню надання екстреної (швидкої) медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі,  підвищення оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції з Державного бюджету України на 2018 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 850-22/2018
м. Івано-Франківськ

Про звернення обласної ради
щодо запобігання погіршенню
надання екстреної (швидкої)
медичної допомоги населенню
на догоспітальному етапі,
підвищення оплати праці працівників
системи екстреної медичної допомоги,
збільшення медичної субвенції
з Державного бюджету України
на 2018 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

1. Схвалити звернення обласної ради до Прем’єр-міністра України
В. Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія, народних депутатів України від області щодо запобігання погіршенню надання екстреної (швидкої) медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі, підвищення оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції з Державного бюджету України на 2018 рік (додається).2. Рішення надіслати Прем’єр-міністру України В. Гройсману, Голові Верховної Ради України А. Парубію, народним депутатам України від області.3. Текст звернення опублікувати в газеті “Галичина” та оприлюднити в інших засобах масової інформації.4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

Додаток
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 850-22/2018

 

Прем’єр-міністру України
В. Гройсману

 Голові Верховної Ради України
А. Парубію

 Народним депутатам України
від області

 

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, усвідомлюючи відповідальність за ефективні зміни у функціонуванні усіх ланок медичної допомоги, занепокоєні загрозливою ситуацією, яка склалася у 2018 році навколо системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Адже, незважаючи на те, що реформа у цій сфері була розпочата ще 5 років тому із прийняттям у 2013 році Закону України “Про екстрену медичну допомогу”, стан матеріально-технічного оснащення не змінився.

Проблемами у розвитку та вдосконаленні служби екстреної (швидкої) медичної допомоги Е(Ш)МД та медицини катастроф (МК) є:

  1. Відсутність належної матеріально-технічної бази, достатньої кількості укомплектованих автомобілів для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги типу В та С, квадроциклів для бригад Е(Ш)МД в гірських районах області, легкових автомобілів для адміністративних та господарських потреб Е(Ш)МД. Із існуючого парку спеціального санітарного автотранспорту в загальній кількості 161 одиниці –119 автомобілів (74%) не відповідають вимогам ДСТУ та відповідно Європейського стандарту до медичних транспортних засобів, 100 автомобілів (62%) з терміном експлуатації понад 10 років, з яких 65 одиниць (40%) підлягають списанню або капітальному ремонту. Ремонт санітарних автомобілів, що експлуатуються більше 10-15 років, потребує значних фінансових ресурсів. Недостатньо також оснащення для ремонту санітарного транспорту. Відсутність доріг, неякісний стан дорожнього покриття, умови гірської місцевості погіршують своєчасність надання населенню екстреної (швидкої) медичної допомоги.
  2. Недостатнє забезпечення лікувально-діагностичної апаратури та спеціального одягу для бригад Е(Ш)МД. Існує потреба служби екстреної медичної допомоги області в медичному обладнанні: дефібриляторах – 103 шт., кардіографах – 83 шт., транспортних апаратах ШВЛ – 30 шт., компресорній станції по розфасовці кисню в малолітражні балони тощо.
  3. Відсутнє приміщення та оснащення для навчально-тренувального відділу (центру).
  4. Відсутня єдина оперативно-диспетчерська служба Центру Е(Ш)МД та МК з використанням GPS-технологій, яка вирішить питання автономного зв’язку, дасть можливість контролю за ефективністю використання виїзних бригад, зменшення холостого пробігу, забезпечення виконання вимог регіональної екстериторіальності та координації дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру.
  5. Недостатнє фінансування, що не дає змоги в повному обсязі забезпечити фонд заробітної плати для працівників системи Е(Ш)МД та виплату встановлених законодавством надбавок (підвищених посадових окладів, надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплат за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інших надбавок і доплат, премій і винагород, матеріальних допомог) та інших фінансових заохочень. Розрахунок заробітної плати відповідно до тарифної сітки не відповідає рівню мінімальної заробітної плати, що в свою чергу призводить до “зрівнялівки” в оплаті праці медичних і немедичних працівників.

Основними причинами ситуації, яка склалася у функціонуванні системи Е(Ш)МД, є:

– відсутність окремої бюджетної програми на фінансування Е(Ш)МД в межах медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

– відсутність фінансування з Державного бюджету України програм розвитку екстреної медичної допомоги;

– недостатній рівень фінансування фонду оплати праці працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Забезпечення належного рівня надання послуг в системі екстреної медичної допомоги веде до збереження життя громадян, їх здоров’я та працездатності, сприяє запобіганню інвалідності осіб переважно працездатного та репродуктивного віку.

Зважаючи на зазначене та з метою запобігання погіршенню надання екстреної (швидкої) медичної допомоги, збереження належного кадрового забезпечення  центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, звертаємось з вимогою:

  1. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік”, передбачивши:

– збільшення медичної субвенції для забезпечення у повному обсязі потреб фонду оплати праці та гарантованих законодавством надбавок працівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

– фінансування діяльності екстреної медичної допомоги за окремою бюджетною програмою (в межах медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

– виділення додаткових коштів на реалізацію програм розвитку екстреної медичної допомоги (побудову єдиних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту типу В та С; оснащення оперативно-диспетчерської служби центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф засобами конверційного (цифрового) радіозв’язку;  закупівлю сучасних манекенів для оснащення навчально-тренувальних відділів центрів ЕМД та МК з метою забезпечення достатнього та якісного навчання медичних та немедичних фахівців), а також повнопривідних санітарних автомашин підвищеної прохідності в гірських районах для надання екстреної (швидкої) медичної допомоги.

  1. Внести зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України

    від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” в частині встановлення працівникам системи екстреної медичної допомоги вищих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки.

 

 

Прийнято на двадцять другій сесії
Івано-Франківської обласної ради
сьомого демократичного скликання
22 червня 2018
року

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]