Про звернення обласної ради щодо приведення у відповідність до частини 5 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постанови Кабінету Міністрів України  від 30.05.2011. № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” (зі змінами)  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 07.12.2018. № 987-26/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про звернення обласної ради
щодо приведення у відповідність
до частини 5 статті 46 Закону України
Про місцеве самоврядування в Україні
постанови Кабінету Міністрів України
від 30.05.2011. № 615 “Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами (зі змінами)

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, обласна рада

вирішила:

 Схвалити звернення обласної ради до Голови Верховної Ради України 

  1. А. Парубія та Прем’єр-міністра України В. Гройсмана щодо приведення у відповідність до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011. № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” (зі змінами), (додається).
  2. Рішення надіслати Голові Верховної Ради України А. Парубію та
    Прем’єр-міністру України В. Гройсману.
  3. Звернення опублікувати на інтернет-сторінці обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації області.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович).

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич

 


 

 

                                                                                             Додаток
до рішення обласної ради
від 07.12.2018. № 987-26/2018

 

 Голові Верховної Ради України
А. Парубію

 

Прем’єр-міністру України
В. Гройсману

 

ЗВЕРНЕННЯ

 Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р.
№ 333 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615” вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”.

Внесеними змінами Уряд зменшив термін розгляду органами місцевого самоврядування питань щодо надання погоджень у сфері користування надрами з 90 до 45 календарних днів (абзац 10 пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”: у разі ненадання органами місцевого самоврядування позитивної або негативної відповіді щодо погодження за результатами розгляду на найближчій сесії (але у будь-якому разі не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу) вважається, що надання дозволу ними погоджено).

Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, представники територіальних громад області, на території яких надаються спеціальні дозволи на  користування надрами за погодженням відповідної ради, вважаємо, що прийнявши цю постанову, Кабінет Міністрів України вчинив дії, які суперечать Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, що не сприяє ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування.

У частині 2 статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У частині 2 статті 113 Конституції України зазначено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Закон України “Про Кабінет Міністрів України” відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

Частиною 1 статті 39 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” законодавець чітко визначив, що Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема, економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Частиною 5 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” законодавцем встановлено, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

У Законі України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” рішення обласної ради не визначено документом дозвільного характеру з питань надання дозволів у користування надрами.

Таким документом згідно Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” є спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України у встановленому порядку.

Виходячи з наведених норм зазначених вище законодавчих актів обласна рада має право розглядати питання про погодження надання у користування ділянки надр протягом одного кварталу.

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Регламенту обласної ради проект рішення з цього питання на розгляд ради вносить обласна державна адміністрація, а його підготовка потребує затрат часу.

Крім того, частиною 3 статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановлено, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Усе це унеможливлює протягом 45 днів здійснити всебічний і об’єктивний розгляд питань про погодження чи відмову у погодженні спецдозволів на користування надрами.

При розгляді питань про погодження видачі спеціальних дозволів на користування надрами на території Івано-Франківської області обласна рада завжди вивчає як вплине можлива розробка родовища на екологічну та соціально-економічну ситуацію в області та враховує думку територіальної громади, на території якої видається спеціальний дозвіл на користування надрами.

Виходячи з наведеного, вимагаємо привести у відповідність
до частини 5 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постанову Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” (зі змінами), а саме: в абзаці десятому цієї постанови цифри “45” замінити цифрами “90”, що відповідатиме вимогам частини 5 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

Прийнято на двадцять шостій сесії
Івано-Франківської обласної ради
сьомого демократичного скликання
7 грудня 2018 року

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]