Про звіт директора Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.12.2021 № 360-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про звіт директора
Івано-Франківського обласного
навчально-курсового комбінату
житлово-комунального господарства

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016 року № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 17.05.2019 № 1135-28/2019, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, заслухавши звіт директора Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства В. Сеніва, обласна рада

вирішила:

 1. Звіт директора Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства В. Сеніва взяти до уваги (додається).
 2. Роботу директора Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства В. Сеніва визнати задовільною.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


З В  І Т
про роботу Івано-Франківського обласного навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства
за період від 03.01.2017 р. до 1.10.2021р.

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства є комунальним підприємством з надання освітніх послуг в професійно-технічній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. Комбінат створений відповідно до наказу Мінжитлокомунгоспу від 21 травня 1962 р. № 187 та від 09.08.1982 р. № 6 і входить в систему житлово-комунального господарства.

Комбінат є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і діє на підставі стату затвердженого рішення Івано-Франківської обласної ради від 15.09.2017 року № 615-17/2017.

Навчально-курсовий комбінат здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, веде її згідно нормативних документів і звітує  у встановленому порядку за свою роботу.

Комбінат розташований в орендованому в обласної ради приміщенні по  вул. С.Бандери, 77 загальною площею 655,8 кв.м., є юридичною особою, має самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

Згідно штатного розпису в закладі працює 9 штатних працівників та більше 40 викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру.

Між адміністрацією та трудовим колективом укладено колективний договір на 2021-2025р.р., який зареєстрований Івано-Франківським міським виконавчим комітетом.

Комбінат проводить навчання робітників по 19 робітничих професіях в т.ч. для обслуговування об’єктів котлонагляду, газового, лісового, деревообробного господарства, будівництва, виробництва, водо-теплопостачання та інших галузей народного господарства.

Ще одним з важливих напрямків у навчальному процесі є підготовка та перепідготовка інженерно-технічних працівників (ІТП) з питань охорони праці та відповідальних працівників за професіями підвищеної небезпеки. Загалом слухачі можуть пройти навчання з понад 40 видів нормативно-правових актів з охорони праці.

Порівняльна таблиця навчання робітників та ІТП з 2017 по 01.10.2021 роки:

№п/прікРобітникиІТП
К-сть групК-сть чолК-сть групК-сть чол
120177019201112182
220186218561012875
32019541788932902
42020662183692227
59 міс. 2021411374752393
РАЗОМ293912144912579

    

Навчання проводиться згідно типових навчальних програм для всіх категорій слухачів у кабінетах, обладнаних згідно сучасних вимог технічними засобами, стендами та нормативними документами ( кабінети охорони праці, теплового, ліфтового, газового господарства, загальних дисциплін). Для проведення виробничого навчання та стажування учнів на робочих місцях на договірних умовах використовуються базові підприємства комунальних, будівельних, монтажних,  ремонтних підприємств та лісового господарства і деревообробної промисловості.

Враховуючи те, що Комбінат працює виключно на самофінансуванні організація і проведення навчання відбувається не тільки на центральній базі в   м. Івано-Франківську, але і у всіх районах та містах області з виїздом на місця викладачів та екзаменаційних комісій. Це відчутна допомога і зручність для тих, хто бажає навчатись.

Ціни, за якими комбінат проводить навчання, є усередненими серед подібних навчальних закладів області, що дає змогу бути конкурентоспроможними на ринку надання навчальних послуг.

Валовий дохід отриманий від реалізації послуг по навчанню слухачів за період роботи з січня 2017 році по жовтень 2021 року склав – 21565,0 тис.грн.

За 2017 рік

Валові витрати підприємства на організацію навчання склали 3582,0 тис.грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати 273,0 тис.грн.;
 • оплата праці штатних працівників та викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру – 2454,0 тис.грн.;
 • відрахування на соціальні заходи до місцевого бюджету – 495,0 тис.грн.

Витрати за надані послуги стороннім організаціям склали – 396,0 тис.грн., в тому числі:

 • за комунальні послуги – 223,9 тис.грн.;
 • інформаційні послуги та періодичні видання – 65,1 тис.грн.;
 • виготовлення посвідчень, бланків – 26,9 тис.грн.;
 • послуги зв’язку -13,6 тис.грн.;
 • паливно-мастильні матеріали – 66,5 тис.грн.

Господарські витрати на відрядження – 36,0 тис. грн.

Амортизація основних засобів – 2,0 тис.грн.

Витрати на закупівлю інвентаря, обладнання та приладдя – 69,0 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності підприємства за 2017 рік склав – 2,0 тис.грн. Позареалізаційні доходи – 9,0 тис.грн. Разом прибуток – 11,4 тис.грн..

 

За 2018 рік

Валові витрати підприємства на організацію навчання склали 4385,0 тис.грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати 129,0 тис.грн.;
 • оплата праці штатних працівників та викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру – 3149,0 тис. грн.;
 • відрахування на соціальні заходи до місцевого бюджету – 665 тис.грн.

Витрати за надані послуги стороннім організаціям склали – 439 тис.грн., в тому числі:

 • за комунальні послуги – 221,0 тис.грн.;
 • інформаційні послуги та періодичні видання – 69,9 тис.грн.;
 • виготовлення посвідчень, бланків – 69,0 тис.грн.;
 • послуги зв’язку -13,4 тис.грн.;
 • паливно-мастильні матеріали – 60,0 тис.грн.

Господарські витрати на відрядження – 48,0 тис.грн.

Амортизація основних засобів – 3,0 тис.грн.

Витрати на закупівлю інвентаря, обладнання та приладдя – 38,0 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності підприємства за 2018 рік склав – 0,0 тис.грн. Позареалізаційні доходи – 15,7 тис. грн. Разом прибуток – 15,7 тис.грн.

 

 

За 2019 рік

Валові витрати підприємства на організацію навчання склали 4653,0 тис.грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати 156,0 тис.грн.;
 • оплата праці штатних працівників та викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру – 3561,0 тис.грн.;
 • відрахування на соціальні заходи до місцевого бюджету – 751,0 тис.грн.

Витрати за надані послуги стороннім організаціям склали – 275,0 тис.грн., в тому числі:

 • за комунальні послуги – 170,0 тис.грн.;
 • інформаційні послуги та періодичні видання – 31,0 тис.грн.;
 • виготовлення посвідчень, свідоцтв, бланків – 8,0 тис.грн.;
 • послуги зв’язку -14,0 тис.грн.;
 • паливно-мастильні матеріали – 40,0 тис.грн.

Господарські витрати на відрядження – 39,0 тис.грн.

Амортизація основних засобів – 7,0 тис.грн.

Витрати на закупівлю інвентаря, обладнання та приладдя – 24,7 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності підприємства за 2019 рік склав – 3,0 тис.грн. Позареалізаційні доходи – 345,0 тис.грн. Разом прибуток – 348,0 тис.грн.

 

За 2020 рік

Валові витрати підприємства на організацію навчання склали 4784,0 тис.грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати 257,0 тис.грн.;
 • оплата праці штатних працівників та викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру – 3677,0 тис.грн.;
 • відрахування на соціальні заходи до місцевого бюджету – 754,0 тис.грн.

Витрати за надані послуги стороннім організаціям склали – 282,0 тис.грн., в тому числі:

 • за комунальні послуги – 172,0 тис.грн.;
 • інформаційні послуги та періодичні видання –14,0 тис.грн.;
 • виготовлення посвідчень, бланків – 12,0 тис.грн.;
 • послуги зв’язку -14,0 тис.грн.;
 • паливно-мастильні матеріали – 60,0 тис.грн.

Господарські витрати на відрядження – 41,0 тис.грн.

Амортизація основних засобів – 10,0 тис.грн.

Витрати на закупівлю інвентаря, обладнання та приладдя – 46,0 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності підприємства за 2020 рік склав – 1,0 тис.грн. Позареалізаційні доходи – 197,0 тис.грн. Разом прибуток – 198,0 тис.грн.

 

За 9 місяців 2021 рік

Валові витрати підприємства на організацію навчання склали 4161,0 тис.грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати 146,0 тис.грн.;
 • оплата праці штатних працівників та викладачів, які працюють по договорах цивільно-правового характеру – 3078,0 тис.грн.;
 • відрахування на соціальні заходи до місцевого бюджету – 660,0 тис.грн.

Витрати за надані послуги стороннім організаціям склали – 265,0 тис.грн., в тому числі:

 • за комунальні послуги – 136,7 тис.грн.;
 • інформаційні послуги та періодичні видання – 40,0 тис.грн.;
 • виготовлення посвідчень, бланків – 20,6 тис. грн.;
 • послуги зв’язку – 9,9 тис.грн.;
 • паливно-мастильні матеріали – 40,0 тис.грн.

Господарські витрати на відрядження – 126,0 тис.грн.

Амортизація основних засобів – 10,0 тис.грн.

Витрати на закупівлю інвентаря, обладнання та приладдя – 7,3 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності підприємства за 9 місяців 2021 року склав – 2,0 тис.грн. Позареалізаційні доходи – 8,0 тис.грн. Разом прибуток – 10,0 тис.грн.

У 2017 році за сприяння обласної ради було внесено зміни до статуту навчально-курсового комбінату в частині, що стосується видів економічної діяльності. Зокрема, внесено КВЕД 71.12 “діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах”, що дало змогу отримувати додаткові (позареалізаційні) доходи від надання послуг по здійсненню технічного нагляду за ходом виконання будівельно-монтажних робіт. Загалом, від цього комбінат отримав близько 570,0 тис.грн. прибутку.

Заборгованості по заробітній платі та по всіх податкових зобов’язаннях, та комунальні послуги немає.

Впродовж 2017-2020 років проведено ремонт адміністративних приміщень навчально-курсового комбінату та чотирьох навчальних класів, залишилось провести ремонт в кабінеті ліфтового господарства.

Робота обласного навчально-курсового комбінату і далі спрямовуватиметься на ефективне та якісне навчання дорослого населення області, що дає можливість працевлаштування безробітних та інших категорій населення краю і забезпечення підприємства кадрами робітничих професій.

 

 

 

Директор НКК ЖКГ                                                                                  Василь Сенів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]