Про звіт постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 08.12.2017. № 689-19/2017
м. Івано-Франківськ

Про звіт постійної комісії
обласної ради з питань
гуманітарної політики та
свободи слова

Заслухавши звіт постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова за період з грудня 2015 року по листопад 2017 року, обласна рада

вирішила:

Звіт постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова взяти до уваги (додається).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


Додаток
до рішення обласної ради
від 08.12.2017. № 689-19/2017

Звіт
постійної комісії обласної ради з питань
гуманітарної політики та свободи слова

Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова утворена рішенням обласної ради від 17.12.2015. № 6-1/2015 “Про утворення постійних комісій обласної ради”. Головою комісії обрано Черневого Юрія Івановича, заступником голови комісії – Адамовича Сергія Васильовича секретарем комісії – Рудик Марію Олександрівну.

Членами комісії обрано:

Дзвінчука Дмитра Івановича

Мироняка Андрія Івановича

Оробець Інну Петрівна

Романюка Андрія Григоровича

Триніва Ігоря Васильовича.

Рішенням обласної ради від 09.12.2016 № 331-11/2016 секретарем постійної комісії обрано Оробець Інну Петрівну.

Членами комісії є авторитетні, знаючі люди, які мають великий досвід управлінської діяльності, добре знають проблеми освіти, науки, культури, молоді, спорту та засобів масової інформації. Серед них: 3 доктори наук, кандидат сільськогосподарських наук, “Заслужений працівник освіти України”, “Заслужений працівник сільського господарства України“, “Заслужений майстер спорту України”, чемпіон Європи і світу з пауерліфтингу, кандидат у майстри спорту з дзюдо.

З початку роботи постійною комісією з питань гуманітарної політики та свободи слова проведено 25 засідань, в тому числі 2 спільних: з комісією з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, люстрації та боротьби з корупцією, з комісією з питань бюджету фінансів та податків; 2 розширених:
1 – за участю директорів професійно-технічних училищ області та голів профспілкових комітетів, і друге – за участю представників творчих спілок, громадських організацій та керівників мистецьких закладів області з питання підготовки і святкування Року Івана Франка, а також 1 виїзне засідання. За згаданий період було розглянуто 232 питання, більше 50 листів та звернень громадян, установ та організацій.

Хочеться відзначити, що при підготовці проектів рішень обласної ради комісія активно співпрацює з департаментом освіти, науки, та молодіжної політики, управліннями культури, національностей та релігій, спорту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, вищими навчальними закладами, мистецькими закладами, творчими спілками, засобами масової інформації області.

Всі питання, які виносяться на розгляд, члени комісії вивчають, приймають рішення виважено, зі знанням справи. Запропоновані комісією пропозиції вносяться на розгляд президії та сесії обласної ради для прийняття відповідних рішень. Відповідно до чинного законодавства постійна комісія з питань гуманітарної політики та свободи слова проводить свою роботу згідно з затвердженим нею планом.

Зокрема, комісія напрацювала та внесла на розгляд сесії обласної ради такі проекти рішень “Про відзначення в області 75-ої річниці проголошення у
 м. Львові Акта відновлення Української держави та створення державного правління”, “Про план заходів з відзначення в області Року Івана Франка”, “Про проголошення в області 2017 року Роком Української Повстанської Армії”.

Ініціювала звернення обласної ради до керівництва держави щодо прийнятих змін до пенсійного законодавства стосовно підвищення спеціального стажу роботи та встановлення віку, що дає право на пенсію за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, щодо недопущення руйнування  пам’ятки архітектури національного значення – солодового цеху пивзаводу  на вул. Новгородській, 28 у м. Івано-Франківську, а також щодо недопущення скорочення вивчення предмету ”Історія України” в загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою збереження пам’яті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Яковича Франка, популяризації його літературної, публіцистичної, наукової спадщини, зважаючи на його вагомий внесок у становлення української нації комісія ініціювала, а також підтримала прийняття рішення обласної ради від 31.03.2016 № 133-4/2016 “Про план заходів з відзначення в області Року Івана Франка”. План заходів передбачає проведення літературно-мистецьких вечорів, презентацію друкованих видань, а також організацію книжкових та фотовиставок присвячених цій даті.

Члени комісії усвідомлюють необхідність належного функціонування та розвитку освіти, науки, мистецтва, культури і спорту, завдяки чому реалізується конституційне право кожного громадянина на здобуття певного рівня освіти, розвитку творчих здібностей, забезпечується широкий доступ до надбань культури і залучення до мистецьких і спортивних надбань.

Завдання в галузі освіти комісія вбачає в тому, щоб сприяти забезпеченню доступності дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти різних форм навчання. При цьому у процесі здійснення освітньої політики члени комісії вважають, що молодим людям мають забезпечуватися рівні можливості в отриманні якісної освіти, у тому числі вищої, незалежно від їх доходів і матеріального стану.

Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, сприяти національному відродженню, становленню державності та демократизації суспільства в Україні.

Зміни в освіті викликані потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. Розуміючи необхідність удосконалення системи освіти області члени комісії підтримали прийняття Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.

Важливою складовою системи освіти – є професійно-технічна освіта, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Сьогодні постало завдання реформування професійно-технічної освіти у зв’язку з кардинальною зміною вимог до якості підготовки кадрів. Професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а її якість відповідати сучасним вимогам, адже в ринкових умовах виробництва втриматися на робочому місці зможуть лише висококваліфіковані працівники, які досконало володіють сучасною професією, можуть швидко змінювати спеціалізацію, що може стати певним гарантом їх зайнятості. Ці питання а також проблеми, що виникли у зв’язку з передачею місцевим бюджетам фінансування підготовки робітничих кадрів державними професійно – технічними  закладами, широко обговорювалися на розширеному засіданні комісії за участю директорів професійно-технічних училищ області та голів профспілкових комітетів. У виступах наголошувалося, що недостатність ресурсів у місцевих бюджетах ставить під загрозу руйнування й зникнення не тільки окремих закладів профтехосвіти, але й позбавлення значної частини дітей, особливо з малозабезпечених сімей, можливості отримати робітничу професію. Актуальним питанням, що обговорювалося на засідання комісії було замовлення на підготовку кадрів у професійно-технічних закладах на 2016-2017 навчальний рік.

З ініціативи членів комісії ці питання були розглянуті сесією обласної ради і за результатами їх розгляду прийняті відповідні рішення, а також надіслано  звернення до центральних органів виконавчої влади щодо стану фінансування та перспективи розвитку професійно-технічної освіти в області.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства все з більшою гостротою постає проблема відродження національного духу, національної самосвідомості, основою якої є національна ідея, яка повинна піднести рівень гідності українців і сприяти формуванню у них усвідомлення значимості і цінності нашої держави як невід`ємної складової європейської та світової цивілізації. Тільки високодуховна і високоморальна людина може з повною віддачею працювати в ім’я блага і процвітання нашої держави. На виконання цих завдань скеровані регіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини на 2016-2020 роки”, регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки, обласна Програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки, інші програми, плани заходів з реалізації яких постійно заслуховуються на засіданнях комісії.

Розуміючи важливість збереження історичної пам’яті українського народу, популяризації його славного минулого та враховуючи особливу роль “Просвіти” у самоорганізації громад, утвердженні національної ідеї та духовного розвитку краю, комісія підтримала пропозицію обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Г. Шевченка та ініціювала прийняття рішення обласної ради “Про затвердження регіональної цільової програми “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки.

Розбудова української держави неможлива без розвитку національного книговидання. Українське книговидання відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, формуванні культури, духовності та водночас є свідченням національно-культурного відродження українського народу. Книга була і залишається найефективнішим засобом передачі знань та ідей у їх єдності та цілісності, а читання книги — найактивніше сприяє виробленню універсальної та фундаментальної картини світу. З метою створення сприятливих умов для видання та популяризації національної книги за ініціативи комісії прийнято регіональну цільову програму підтримки книговидання на 2016-2020 роки, заходи з реалізації якої та хід їх виконання систематично розглядаються комісією, а рекомендації комісії надсилаються виконавцям.

Спорт – це соціальне явище, яке активно впливає на сучасне життя суспільства, проникаючи у різні сфери його діяльності, стає невід’ємною часткою способу життя людей. Спорт розвиває риси, що необхідні особистості і суспільству, такі як працездатність, мужність, чесність, терплячість, конкурентоспроможність, ініціативність, швидкість мислення, упевненість в собі, самоконтроль, оптимізм, справедливість, розуміння важливості суспільної солідарності. Саме виконання цих завдань забезпечує регіональна цільова програма “Спортивний майданчик” на 2017-2021 роки, регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2017-2021 роки, обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

Важливими для себе депутати постійної комісії вбачають контроль за виконанням рішень обласної ради в галузі освіти, науки, молодіжної політики, культури, мистецтва, спорту та засобів масової інформації. Неодноразово на засіданні комісії обласної ради проводився детальний аналіз проблемних питань цих галузей, заслуховувався хід виконання рішень обласної ради, розглядалися та погоджувалися Статути в новій редакції установ та закладів, а також питання призначення та продовження контрактів з директорами цих установ. За звітний період комісія розглянула 23 галузевих Статути установ і закладів, заслухала звіти 14 керівників і рекомендувала 20 керівників установ і закладів, які є об’єктами спільної власності територіальних громад області для затвердження на сесії обласної ради. Члени комісії заслухали звіти про діяльність та фінансові плани керівників комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад області та перебувають у сфері управління обласної ради та надано відповідні рекомендації щодо подальшої їх діяльності.

Комісія неодноразово розглядала питання, які виникали в діяльності засобів масової інформації області, зокрема щодо їх реформування відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”. Напрацьовані комісією і підтримані депутатами проекти рішень: “Про реформування редакції газети “Галичина”, “Про реформування редакції літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”, “Про реформування редакції Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок”.

Традиційною стала попередня робота та розгляд на засіданні постійної комісії пропозицій до проекту обласного бюджету та його коригування. Активну участь у роботі засідань беруть усі члени постійної комісії, адже вони по-справжньому опікуються проблемами галузей. Результатом розгляду постійною комісією окремих важливих питань стали відповідні висновки та пропозиції, підтримані іншими постійними комісіями та враховані при прийнятті рішень обласної ради.

 

 

Голова постійної комісії                                                                    Юрій Черневий

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]