Про обласний бюджет на 2016 рік


 

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 62-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про обласний бюджет
на 2016 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись Бюджетним кодексом України, обласна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи обласного бюджету в сумі 4 378 296,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 4 311 030,0 тис. гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 67 266,0 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 1 000,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету в сумі 4 373 936,0 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 4 163 701,9 тис. гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 210 234,1 тис. гривень згідно з додатками 2 та 3 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 025,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 6385,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 4340,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 045,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 142 988,1 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 142 988,1 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету, у тому числі по загальному фонду – 4 163 701,9 тис. гривень та спеціальному фонду – 210 234,1 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.

 

 1. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі 2 791 910,6 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:

– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 960,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” – 940,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 240,0 тис. гривень;

інші субвенції із загального фонду обласного бюджету на:

– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 582,5 тис. гривень;

– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 782,3 тис. гривень;

– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 958,0 тис. гривень;

– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 2 486,0 тис. гривень;

інші субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету:

– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 11 095,5 тис. гривень.

 1. Затвердити резервний фонд обласного бюджету в сумі 383,5 тис. гривень.

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук), крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік, а саме на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 295 119,6 тис. гривень (додаток 7).
 2. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 13581,5 тис. гривень згідно з додатком 8.
 3. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

 1. Обласній державній адміністрації до 01.03.2016 року подати обласній раді для погодження:

– постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– постійними комісіями з питань екології та раціонального природокористування (М. Якимчук) та з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 01.01.2016 року.

 1. Надати право обласній державній адміністрації (О.Гончарук) за погодженням з обласною радою (О. Сич) та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М.Палійчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

 1. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (Г. Карп) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 2. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. Матейко) як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.
 3. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2016 року, у міжсесійний період здійснюється за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, а також на сесії обласної ради.

Вільний залишок коштів загального фонду та залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету, які склалися станом на 01.01.2016 року, в першу чергу, спрямовується на дофінансування проектів-переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, переможців обласних конкурсів “Краща спортивна громада”, “Громада кращого довкілля”, “Краща етнокультурна громада”, а також на погашення заборгованості за виконані і неоплачені роботи, які фінансувалися за рахунок видатків капітального характеру.

 1. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації (Р. Микитюк):

– погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 130112;

– видатки, передбачені за КФКВ 130204 “Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій” спрямовувати на проведення спортивних заходів та оплату праці працівників тренерсько-викладацького складу.

 1. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 110103 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи”.
 2. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Л. Бурдяк) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів”.
 3. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2016 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Переліки заходів щодо реалізації у 2016 році регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2016 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Головним розпорядникам коштів:

– щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;

– до 1 лютого 2016 року опублікувати в газеті “Галичина”, на інтернет-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) після затвердження місцевих бюджетів на 2016 рік провести їх аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати його обласній раді до 01.04.2016 року.
 2. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2016 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).
 3. Обласній державній адміністрації вжити заходів щодо повернення обласним комунальним підприємством “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” у 2016 році до обласного бюджету коштів, виділених для придбання зерна, продуктів його переробки та цукру, в сумі 917,0 тис. гривень.
 4. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич

 

 

 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

Доходи обласного бюджету на 2016 рік

(тис. грн.)

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження437 135,90,00,0437 135,9
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості267 079,20,00,0267 079,2
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб248 429,20,00,0248 429,2
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати225 181,2225 181,2
11010200Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами9 065,09 065,0
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата6 625,06 625,0
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування5 110,05 110,0
11010900Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу2 448,02 448,0
11020000 Податок на прибуток підприємств ( крім підприємств державної власності)18 650,00,00,018 650,0
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності250,0  250,0
11020300Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів1 272,01 272,0
11020500Податок на прибуток іноземних юридичних осіб315,0315,0
11020600Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України33,033,0
11020700Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України1 245,01 245,0
11020900Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань76,076,0
11021000Податок на прибуток приватних підприємств15 434,015 434,0
11021600Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій25,025,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 17 742,70,00,017 742,7
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування7 320,07 320,0
13020000Рентна плата за спеціальне використання води7 261,07 261,0
13020100Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення)6 439,06 439,0
13020300Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики132,0132,0
13020400Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства690,0690,0

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення3 161,73 161,7
19000000 Інші податки та збори152 314,00,00,0152 314,0
19010000 Екологічний податок152 314,00,00,0152 314,0
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення139 644,0139 644,0
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти770,0770,0
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини11 900,011 900,0
20000000 Неподаткові надходження35 448,666 266,00,0101 714,6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності3 055,0500,00,03 555,0
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету105,0105,0
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів2 500,0  2 500,0
21080500Інші надходження450,0  450,0
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 500,0 500,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності30 684,60,00,030 684,6
22010000 Плата за надання адміністративних послуг26 664,6  26 664,6
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,6  8,6
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,3  2,3
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)7,5  7,5
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами7 504,7  7 504,7
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами18 661,5  18 661,5
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності480,0  480,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном4 000,0  4 000,0
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності4 000,04 000,0
22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами20,0  20,0
24000000 Інші неподаткові надходження917,0250,00,01 167,0
24060000 Інші надходження917,0250,00,01 167,0
24060300Інші надходження917,0  917,0
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності250,0250,0

 

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 0,020,00,020,0
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,020,0
24160000 Концесійні платежі792,00,00,0792,0
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)792,0792,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ0,065 496,00,065 496,0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством0,051 008,00,051 008,0
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю41 885,941 885,9
25010200Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності8 136,38 136,3
25010300Плата за оренду майна бюджетних установ971,3971,3
25010400Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)14,514,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,014 488,00,014 488,0
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки375,5375,5
25020200Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб14 112,514 112,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом0,01 000,01 000,01 000,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу0,01 000,01 000,01 000,0
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 1 000,01 000,01 000,0
40000000 Офіційні трансферти   0,0
41000000 Від органів державного управління3 838 445,50,00,03 838 445,5
41020000 Дотації 90 873,80,00,090 873,8
41020100Базова дотація90 873,890 873,8
41030000 Субвенції3 747 571,70,00,03 747 571,7
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам145 872,5145 872,5
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам612 041,5612 041,5
41030600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 035 236,32 035 236,3
41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот686 770,0686 770,0

 

 

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фондСпеціальний фондРазом
Разому т.ч. бюджет розвитку
41030900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян47 031,147 031,1
41031000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу15 162,315 162,3
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 304,04 304,0
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії608,8608,8
41035800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”7 710,97 710,9
41033500Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам192 834,3192 834,3
 Всього доходів 4 311 030,067 266,01 000,04 378 296,0

 

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                Іван Данів

 

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

Видатки обласного бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
010000Державне управління7 192,404 898,70178,50106,0030,00  76,0056,0056,007 298,40
010116Органи місцевого самоврядування7 192,404 898,70178,50106,0030,0076,0056,0056,007 298,40
070000Освіта437 363,70187 695,1037 563,9046 824,1028 561,304 014,901 051,1018 262,8016 927,0016 927,00484 187,80
070301Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати14 855,308 339,801 207,9014 855,30
070302Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків8 183,204 408,701 238,409,009,008 192,20
070303Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)8 159,004 479,30834,8017,3017,308 176,30
070304Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку86 431,2049 179,808 904,30105,6089,6016,0086 536,80
070307Загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою28 243,8013 780,003 205,30354,60354,6086,6028 598,40
070401Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми15 777,2010 351,50690,201 064,70164,7024,7037,10900,00900,00900,0016 841,90
070501Професійно-технічні заклади освіти192 490,4085 541,5020 671,2013 822,6013 132,803 780,00900,30689,80206 313,00
070601Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації58 087,6014 909,2014 069,20840,00216,00216,0072 996,80
070701Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)14 181,409 136,20790,30974,40607,40175,2027,10367,00361,00361,0015 155,80
070802Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти100,00100,00
070803Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом734,70459,50734,70
070804Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти1 867,701 202,10100,0060,0040,0040,0040,001 967,70
070806Інші заклади освіти1 252,20801,4021,5056,7056,7035,001 308,90
070807Інші освітні програми7 000,0015,3015 410,0015 410,0015 410,0015 410,0022 410,00
080000Охорона здоров’я673 567,20341 982,4047 226,7023 086,609 731,603 253,30649,7013 355,0012 785,0012 785,00696 653,80
080101Лікарні142 960,1086 386,0014 256,102 811,302 811,30711,30175,00145 771,40
080201Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)220 230,00130 123,0019 705,602 719,502 599,50658,00193,40120,00222 949,50
080203Перинатальні центри, пологові будинки23 627,0013 038,004 564,2025,0025,0010,0023 652,00
080204Санаторії для хворих туберкульозом17 040,1010 082,001 304,8017 040,10
080205Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)15 888,008 158,001 828,8083,8083,803,0015 971,80
080207Будинки дитини8 761,204 856,001 768,008 761,20
080208Станції переливання крові6 592,004 068,00497,00820,00550,0094,00270,007 412,00
080209Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги107 113,1069 788,002 411,80107 113,10
в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги608,80         608,80
080500Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки5 142,203 375,00340,203 830,803 650,801 874,00184,30180,008 973,00
080704Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти1 882,701 180,00143,004,004,001 886,70
081001Медико-соціальні експертні комісії5 527,203 856,00109,305 527,20
081002Інші заходи по охороні здоров’я97 188,906 348,40297,9012 392,207,2012 385,0012 385,0012 385,00109 581,10
в т. ч. кошти субвенцій з державного бюджету:            
на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії4 304,00         4 304,00
081003Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування1 129,50724,001 129,50
081007Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом560,00560,00
081008Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу1 230,001 230,00
081009Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет17 195,2017 195,20
081010Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих1 500,00400,00400,00400,00400,001 900,00
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення79 762,8031 250,209 503,8016 323,7014 190,70322,106,402 133,001 700,001 700,0096 086,50
090412Інші видатки на соціальний захист населення12 423,00593,20593,20322,106,4013 016,20
090601Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів14 797,608 123,002 226,003 892,603 742,60150,0018 690,20
090700Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах4 989,102 528,00624,504 989,10
090802Інші програми соціального захисту дітей72,401 500,001 500,001 500,001 500,001 572,40
090901Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту33 963,1017 929,006 408,5010 137,909 854,90283,0044 101,00
091101Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді982,90609,3020,10982,90
091102Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді70,9070,90
091103Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді789,60789,60
091106Інші видатки728,60316,50110,90728,60
091107Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї (Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року “Нова українська родина”)60,6060,60
091108Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи6 274,606 274,60
091206Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів2 346,101 542,00105,10200,00200,00200,00200,002 546,10
091209Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів450,00450,00
091210Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом48,7035,0048,70
091212Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій963,30963,30
091214Інші установи та заклади244,90167,408,70244,90
091303Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування551,40551,40
091304Встановлення телефонів інвалідам I та II груп6,006,00
130000Фізична культура і спорт29 975,306 326,501 041,701 897,8088,30 30,301 809,501 779,501 779,5031 873,10
130102Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань4 582,004 582,00
130104Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл1 371,80881,1022,1010,0010,0010,0010,001 381,80
130105Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту148,70148,70
130107Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл7 670,703 983,50997,40118,3088,3030,3030,007 789,00
130110Фінансова підтримка спортивних споруд663,20663,20
130112Інші видатки1 479,001 479,00
130114Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності3 053,901 163,6011,30915,00915,00915,00915,003 968,90
130115Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури572,70298,3010,90854,50854,50854,50854,501 427,20
130203Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)9 669,309 669,30
130204Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій764,00764,00
100000Житлово-комунальне господарство400,00  1 400,00   1 400,001 400,001 400,001 800,00
100203Благоустрій міст, сіл, селищ1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
100209Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води400,00400,00400,00400,00400,00800,00
110000Культура і мистецтво67 190,3019 021,302 421,602 811,301 122,40341,207,801 688,901 446,401 446,4070 001,60
110102Театри24 045,4024 045,40
110103Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи10 097,7010 097,70
110104Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва850,001 150,001 150,001 150,001 150,002 000,00
110201Бібліотеки11 741,707 837,30810,70347,8051,40296,40296,40296,4012 089,50
110202Музеї і виставки16 749,609 329,001 510,901 300,501 058,00341,207,80242,5018 050,10
110204Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу2 208,401 440,00100,0013,0013,002 221,40
110502Інші культурно-освітні заклади1 497,50415,001 497,50
120000Засоби масової інформації7 034,60  300,00   300,00300,00300,007 334,60
120100Телебачення і радіомовлення3 808,003 808,00
120201Періодичні видання (газети та журнали)1 478,401 478,40
120300Книговидання1 748,20300,00300,00300,00300,002 048,20
150000Будівництво   36 688,70   36 688,7036 688,7035 688,7036 688,70
150101Капітальні вкладення36 000,0036 000,0036 000,0035 000,0036 000,00
150202Розробка схем та проектних рішень масового застосування316,30316,30316,30316,30316,30
150203Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури372,40372,40372,40372,40372,40
160000Сільське і лісове господарство, рибальство та мисливство27 820,4017 923,4080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,50  36 790,80
160903Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства1 860,801 860,80
160904Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій25 959,6017 923,4080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,5034 930,00
180000Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю2 372,00         2 372,00
180107Фінансування енергозберігаючих заходів1 200,001 200,00
180109Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій127,00127,00
180410Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю1 045,001 045,00
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека   36 500,00500,00  36 000,0036 000,0036 000,0036 500,00
200200Охорона і раціональне використання земель500,00500,00500,00
200700Інші природоохоронні заходи   36 000,0036 000,0036 000,0036 000,0036 000,00
210000Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха1 925,501 140,1091,00150,00   150,00150,00150,002 075,50
210105Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха100,00100,00
210110Заходи з організації рятування на водах1 825,501 140,1091,00150,00150,00150,00150,001 975,50
240000Цільові фонди   250,00250,00     250,00
240601Охорона та раціональне використання природних ресурсів250,00250,00250,00
250000Видатки, не віднесені до основних груп2 829 097,703 080,30121,1034 925,50170,00 9,0034 755,5034 755,5034 755,502 864 023,20
250102Резервний фонд383,50383,50
250404Інші видатки27 854,803 080,30121,1023 830,00170,009,0023 660,0023 660,0023 660,0051 684,80
250323Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2 140,002 140,00
250380Інші субвенції6 808,8011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5017 904,30
 ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ2 791 910,60         2 791 910,60
250326Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 035 236,30         2 035 236,30
250328Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот686 770,00         686 770,00
250376Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”7 710,907 710,90
250330 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу15 162,3015 162,30
250329Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян47 031,1047 031,10
ВСЬОГО ВИДАТКІВ4 163 701,90613 318,0098 228,30210 234,1063 542,2011 788,602 405,80146 691,90143 988,10142 988,104 373 936,00

 

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                       Іван Данів

 

 

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

Розподіл видатків обласного бюджету на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код

типової відомчої класифікації

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
01Обласна рада29 718,105 628,70201,50176,00100,009,0076,0056,0056,0029 894,10
0101160111Органи місцевого самоврядування , в т. ч.:7 192,404 898,70178,50106,0030,0076,0056,0056,007 298,40
утримання апарату обласної ради6 389,904 310,50169,2056,0056,0056,0056,006 445,90
Утримання управління майна спільної власності територіальних громад області обласної ради802,50588,209,3050,0030,0020,00852,50
1201000830Телебачення і радіомовлення (фінансова підтримка обласного телебачення “Галичина”)3 808,003 808,00
1202010830Періодичні видання (газети та журнали), в т. ч.:1 478,401 478,40
Фінансова підтримка газети “Галичина”1 120,001 120,00
Фінансова підтримка літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”268,80268,80
Фінансова підтримка журналу “Дзвіночок”89,6089,60
2504040133Інші видатки, в т. ч.:17 239,30730,0023,0070,0070,009,0017 309,30
Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки2 223,00730,0023,0070,0070,009,002 293,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016- 2020 роки6 535,906 535,90
Програма з реєстрації речових прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) на 2015-2016 роки110,00110,00
Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2014-2016 роки7 054,407 054,40
Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2014-2016 роки95,0095,00
Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки300,00300,00
Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів ”Пам’ять” на 2016-2018 роки250,00250,00
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки275,00275,00
Регіональна цільова програма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2015-2019 роки396,00396,00
10 Департамент освіти і науки облдержадміністрації404 233,00188 803,6038 473,9036 050,4018 187,604 014,901 081,4017 862,8017 127,0017 127,00440 283,40
0703010922Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати14 855,308 339,801 207,9014 855,30
0703020922Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків8 183,204 408,701 238,409,009,008 192,20
0703030910Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)8 159,004 479,30834,8017,3017,308 176,30
0703040922Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку86 431,2049 179,808 904,30105,6089,6016,0086 536,80
0703070922Загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою28 243,8013 780,003 205,30354,60354,6086,6028 598,40
0704010960Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми15 433,3010 124,30678,301 064,70164,7024,7037,10900,00900,00900,0016 498,00
0705010930Професійно-технічні заклади освіти192 490,4085 541,5020 671,2013 822,6013 132,803 780,00900,30689,80206 313,00
0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації19 922,403 875,203 659,20216,00216,00216,0023 797,60
0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)11 177,207 243,70739,80916,40555,40175,2027,10361,00361,00361,0012 093,60
0708020990Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти100,00100,00
0708030990Служба технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом734,70459,50734,70
0708040990Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти1 867,701 202,10100,0060,0040,0040,0040,001 967,70
0708060990Інші заклади освіти1 252,20801,4021,5056,7056,7035,001 308,90
0708070990Інші освітні програми7 000,0015,3015 410,0015 410,0015 410,0015 410,0022 410,00
0911081040Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1 924,301 924,30
1203000830Книговидання200,00200,00200,00200,00200,00
1301070810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл6 312,803 228,20972,40118,3088,3030,3030,006 431,10
2504040133Інші видатки145,50145,50
Управління молоді і спорту облдержадміністрації28 802,403 098,3069,301 779,501 779,501 779,501 779,5030 581,90
0911031040Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді789,60789,60
0911081040Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи4 350,304 350,30
1301020810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань4 582,004 582,00
1301040810Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл, в т. ч.:1 371,80881,1022,1010,0010,0010,0010,001 381,80
Видатки на утримання обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів839,60548,00839,60
Видатки на утримання центру з інвалідного спорту532,20333,1022,1010,0010,0010,0010,00542,20
1301050810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту148,70148,70
1301070810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 357,90755,3025,001 357,90
1301100810Фінансова підтримка спортивних споруд663,20663,20
1301120810Інші видатки1 479,001 479,00
в т. ч. фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування1 000,001 000,00
1301140810Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності3 053,901 163,6011,30915,00915,00915,00915,003 968,90
1301150810Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури572,70298,3010,90854,50854,50854,50854,501 427,20
1302030810Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості), в т. ч.:9 669,309 669,30
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ “Україна”5 642,005 642,00
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ “Спартак”1 692,601 692,60
Фінансова допомога дитячо-юнацьким спортивним школам ФСТ “Колос”2 088,502 088,50
Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи “Говерла-2003”246,20246,20
1302040810Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій764,00764,00
14Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації691 736,80344 229,7047 378,7033 433,0019 531,603 253,30649,7013 901,4012 831,4012 831,40725 169,80
0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації14 992,0010 300,009 800,00500,0025 292,00
0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)1 197,50895,001 197,50
0801010731Лікарні142 960,1086 386,0014 256,102 811,302 811,30711,30175,00145 771,40
0802010732Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади220 230,00130 123,0019 705,602 719,502 599,50658,00193,40120,00222 949,50
0802030733Перинатальні центри, пологові будинки23 627,0013 038,004 564,2025,0025,0010,0023 652,00
0802040734Санаторії для хворих туберкульозом17 040,1010 082,001 304,8017 040,10
0802050734Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)15 888,008 158,001 828,8083,8083,803,0015 971,80
0802070761Будинки дитини8 761,204 856,001 768,008 761,20
0802080762Станції переливання крові6 592,004 068,00497,00820,00550,0094,00270,007 412,00
0802090724Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги107 113,1069 788,002 411,80107 113,10
в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги608,80608,80
0805000722Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки5 142,203 375,00340,203 830,803 650,801 874,00184,30180,008 973,00
0807040740Центри здоров’я і заходи у сфері санітарної освіти1 882,701 180,00143,004,004,001 886,70
0810010763Медико-соціальні експертні комісії5 527,203 856,00109,305 527,20
0810020763Інші заходи по охороні здоров’я97 188,906 348,40297,9012 392,207,2012 385,0012 385,0012 385,00109 581,10
в т. ч. кошти субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії4 304,004 304,00
0810030763Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування1 129,50724,001 129,50
0810070763Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом560,00560,00
0810080763Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу1 230,001 230,00
0810090763Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет17 195,2017 195,20
0810100763Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих1 500,00400,00400,00400,00400,001 900,00
1102010824Бібліотеки (обласна науково-медична бібліотека)1 980,101 352,30152,0046,4046,4046,4046,402 026,50
20Служба у справах дітей облдержадміністрації4 533,702 250,00503,501 500,001 500,001 500,001 500,006 033,70
0907001040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах4 461,302 250,00503,504 461,30
0908021040Інші програми соціального захисту дітей, в тому числі:72,401 500,001 500,001 500,001 500,001 572,40
Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки1 500,001 500,001 500,001 500,001 500,00
15Департамент соціальної політики облдержадміністрації68 264,9029 000,209 000,3014 823,7014 190,70322,106,40633,00200,00200,0083 088,60
0904121090Інші видатки на соціальний захист населення, в т. ч.:12 423,00593,20593,20322,106,4013 016,20
обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках4 108,004 108,00
обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,0060,00
обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення8 255,008 255,00
регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки593,20593,20322,106,40593,20
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік100,00100,00
0906011010Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів14 797,608 123,002 226,003 892,603 742,60150,0018 690,20
0909011020Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту33 963,1017 929,006 408,5010 137,909 854,90283,0044 101,00
0912061010Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів2 346,101 542,00105,10200,00200,00200,00200,002 546,10
0912091030Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів450,00450,00
0912101090Служба технічного нагляду за будівництвом та капремонтом48,7035,0048,70
0912121090Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій963,30963,30
0912141090Інші установи та заклади (Івано-Франківський обласний контактний центр)244,90167,408,70244,90
0913031010Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування551,40551,40
0913041010Встановлення телефонів інвалідам I та II груп6,006,00
0907001040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)527,80278,00121,00527,80
0911011040Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді982,90609,3020,10982,90
0911021040Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді70,9070,90
0911061040Інші видатки (Центр соціально-психологічної допомоги)728,60316,50110,90728,60
0911071040Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї (Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року “Нова українська родина”)60,6060,60
24Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації89 531,6017 669,002 269,603 598,901 732,40341,207,801 866,501 500,001 500,0093 130,50
0706010941Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації23 173,20734,00610,00124,0023 907,20
1101020821Театри24 045,4024 045,40
1101030822Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи10 097,7010 097,70
1101040829Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва850,001 150,001 150,001 150,001 150,002 000,00
1102010824Бібліотеки9 761,606 485,00658,70301,4051,40250,00250,00250,0010 063,00
1102020824Музеї і виставки16 749,609 329,001 510,901 300,501 058,00341,207,80242,5018 050,10
1102040828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття)2 208,401 440,00100,0013,0013,002 221,40
1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи1 497,50415,001 497,50
1203000830Книговидання548,20100,00100,00100,00100,00648,20
2504040133Інші видатки (Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки)600,00600,00
53Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації28 164,3018 150,6091,909 470,409 397,903 857,10651,5072,5037 634,70
0705010930Професійно-технічні заклади освіти343,90227,2011,90343,90

 

Код

типової відомчої класифікації

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
1609030421Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роках1 860,801 860,80
2002000511300,00300,00300,00
1609040421Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій25 959,6017 923,4080,008 970,408 897,903 857,10651,5072,5034 930,00
в т. ч. регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік900,00900,00
2002000511Охорона і раціональне використання земель (регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки)200,00200,00200,00
03Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення5 891,902 417,50124,50158,00152,006,006 049,90
2504040133Інші видатки (регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік)3 485,201 420,0074,00100,00100,003 585,20
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік600,00600,00
0707010950Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)1 806,70997,5050,5058,0052,006,001 864,70
09Департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації1 785,001 410,001 410,001 410,001 410,003 195,00
2504040133Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки:350,00350,00
2504040133Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки1 000,001 000,00
2504040133Регіональна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки435,00435,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області
III фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки
710,00710,00710,00710,00710,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області III фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки700,00700,00700,00700,00700,00
51Департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації1 200,001 200,00
1801070470Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки1 200,001 200,00

 

 

Код

типової відомчої класифікації

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціо-нальної класифікації кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ загальний і спеціальний фонди
Всьогоз нихВсьогоспоживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
123456789101112131415=5+8
73Департамент економіки облдержадміністрації1 172,001 172,00
1801090490Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік127,00127,00
1804100411Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року1 045,001 045,00
67Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації5 275,302 070,40115,10700,00700,00700,00700,005 975,30
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, в тому числі:3 475,302 070,40115,10150,00150,00150,003 475,30
2101050320Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки100,00         100,00
2101100320Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 825,501 140,1091,00150,00   150,00150,00150,001 975,50
2504040133Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 роки12,20         12,20
2504040133Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки1 114,10716,50        1 114,10
2504040133Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки323,50213,8024,10       323,50
2504040133Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки100,00         100,00
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік1 800,00550,00550,00550,00550,002 350,00
47Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації400,0096 038,70250,0095 788,7095 788,7094 788,7096 438,70
1002030620Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
1002090620Регіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки400,00400,00400,00400,00400,00800,00
150101Капітальні вкладення36 000,0036 000,0036 000,0035 000,0036 000,00
1502020443Регіональна цільова програма містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 роки316,30316,30316,30316,30316,30
1502030829Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки372,40372,40372,40372,40372,40
250404Інші видатки (Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року)21 000,0021 000,0021 000,0021 000,0021 000,00
250404Інші видатки (Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки)700,00700,00700,00700,00700,00
2007000540Інші природоохоронні заходи36 000,0036 000,0036 000,0036 000,0036 000,00
2406010511Охорона і раціональне використання природних ресурсів250,00250,00250,00
30Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації1 750,001 750,00
1203000830Книговидання1 200,001 200,00
2504040133Інші видатки550,00550,00
76Департамент фінансів облдержадміністрації (загальнообласні видатки)2 800 859,4011 095,5011 095,5011 095,5011 095,502 811 954,90
в т. ч. загальнообласні видатки 8 948,8011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5020 044,30
2503230180Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, в т. ч.:2 140,002 140,00
Субвенція Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика 960,00960,00
Субвенція Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла”940,00940,00
Субвенція Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні240,00240,00
2503800180Інші субвенції місцевим бюджетам, в тому числі:6 808,8011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5017 904,30
– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки2 486,0011 095,5011 095,5011 095,5011 095,5013 581,50
– на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА2 958,002 958,00
– на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни582,50582,50
– пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи782,30782,30
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету2 791 910,602 791 910,60
2503260180– на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 035 236,302 035 236,30
2503280180– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот686 770,00686 770,00
2503760180– на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”7 710,907 710,90
2503300180 – на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу15 162,3015 162,30
2503290180– на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян47 031,1047 031,10
2501020133Резервний фонд обласного бюджету383,50383,50
ВСЬОГО ВИДАТКІВ4 163 701,90613 318,0098 228,30210 234,1063 542,2011 788,602 405,80146 691,90143 988,10142 988,104 373 936,00

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                       Іван Данів

 

 

Додаток 4
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

Показники міжбюджетних трансфертів
між обласним бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік

(тис. грн.)

Назва районного, міського бюджетусубвенції з державного бюджетусубвенції з обласного бюджетуВсього субвенцій з обласного бюджету
загальний фондспеціальний фонд
загальний фонд
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладуна надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газуна надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадянРазом субвенцій з державного бюджетуна поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни на пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофина додаткові виплати ветеранам ОУН-УПАВолинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. ОликаЛьвівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування №2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла”Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарніна виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на
2016-2020 роки
на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на
2016-2020 роки
Богоpодчанський290,0152 052,741 096,1927,2885,5195 251,521,817,0156,02 040,02 234,8
Веpховинський1 059,898 225,4416,32 293,5552,1102 547,17,410,4132,0600,0749,8
Галицький539,951 781,524 148,4593,3848,577 911,615,922,6120,0275,0195,0628,5
Гоpоденкiвський147,366 697,921 843,9303,2936,989 929,220,326,8102,0240,0389,1
Долинський175,1155 939,225 595,3894,81 529,2184 133,629,932,0192,0425,0480,01 158,9
Калуський326,466 606,136 305,9551,32 574,7106 364,429,718,284,01 020,01 151,9
Коломийський114,5143 985,743 921,1462,32 501,7190 985,332,927,1102,0850,0597,01 609,0
Косiвський1 274,1159 367,834 478,72 274,81 375,8198 771,224,418,6378,0250,0816,01 487,0
Hадвipнянський350,1244 677,856 908,82 077,31 318,1305 332,137,539,6258,0959,51 294,6
Рогатинський47,948 267,233 979,4522,4808,083 624,916,121,7162,0150,0688,01 037,8
Рожнятівський322,0112 326,340 295,51 768,8832,0155 544,622,418,796,0364,0405,0906,1
Снятинський362,774 639,536 727,2540,11 825,1114 094,622,3218,2174,0172,0575,01 161,5
Тисменицький503,2108 856,484 813,1342,41 190,4195 705,532,328,6198,01 400,01 658,9
Тлумацький37,878 516,437 532,6446,81 379,6117 913,217,316,3102,0840,0975,6
м.Болехів35 020,010 143,4259,0216,345 638,75,810,290,0120,0226,0
м.Бурштин13 597,24 006,20,7460,918 065,05,225,072,0102,2
м.Iвано-Фpанкiвськ967,3229 036,289 177,61,922 520,4341 703,4159,5138,7168,0466,2
м.Калуш811,775 104,430 520,22 657,1109 093,435,447,7150,0233,1
м.Коломия340,761 713,428 861,113,52 283,493 212,133,838,5108,0180,3
м.Яремче40,458 825,25 999,2889,0335,466 089,212,66,4114,0120,0253,0
обласний960,0940,0240,02 140,0
Всього 7 710,92 035 236,3686 770,015 162,347 031,12 791 910,6582,5782,32 958,0960,0940,0240,02 486,011 095,520 044,3

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                                       Іван Данів

 

Додаток 5
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

 

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2016 році

(тис. грн.)

Код відомчої класи-фікаціїКод тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджетуКод функці-ональної класи-фікації видатківНайменування згідно з типовою відомчою /типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНадання кредитівПовернення кредитівКредитування – всього
Загальний фондСпеціальний фондРАЗОМЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМЗагальний
фонд
Спеціальний фондРАЗОМ
Всьогов т.ч. бюджет розвиткуВсьогов т.ч. бюджет розвиткуВсьогов т.ч. бюджет розвитку
47Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації3840,0160,04000,0-140,0-140,03840,020,03860,0
Івано-Франківське регіональне управління ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”3840,0160,04000,0-140,0-140,03840,020,03860,0
2509081060Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла3840,0160,04000,03840,0160,04000,0
2509091060Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла-140,0-140,00,0-140,0-140,0
53Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації200,0385,0585,0-385,0-385,0200,00,0200,0
Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 200,0385,0585,0-385,0-385,0200,0200,0
2509111060Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам200,0385,0585,0200,0385,0585,0
2509121060Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам-385,0-385,00,0-380,0-385,0
73Департамент економіки облдержадміністрації300,01500,01800,0-1500,0-1500,0300,00,0300,0
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області300,01500,01800,0-1500,0-1500,0300,0300,0
1804041060Підтримка малого і середнього підприємництва300,01500,01800,0300,01500,01800,0
1804041060Повернення наданих кредитів для підтримки малого і середнього підприємництва-1500,0-1500,00,0-1500,0-1500,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ4340,02045,06385,0-2025,0-2025,04340,020,04360,0

 

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                               Іван Данів

 

Додаток 6
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

Фінансування обласного бюджету на 2016 рік

(тис. грн.)

КодНайменування згідно з класифікацією фінансування бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Разомв т.ч. бюджет
розвитку
200000Внутрішнє фінансування0,0-142988,1142988,1142988,1
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів0,0-142988,1142988,1142988,1
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-142988,1142988,1142988,1
600000Фінансування за активними операціями0,0-142988,1142988,1142988,1
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-142988,1142988,1142988,1

 

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                               Іван Данів

 

 

Додаток 7
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
Департамент економіки облдержадміністрації
1801090490Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік127,00127,00
1804100411Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року1045,001045,00
1804040411Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки300,001 500,001 800,00
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, в тому числі підпрограми:5275,30700,005975,30
2101050320Підпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки100,00 100,00
2101100320Підпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 825,50150,001 975,50
2504040133Підпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 роки12,20 12,20
2504040133Підпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки.1 114,10 1 114,10
2504040133Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки100,00 100,00
2504040133Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки323,50 323,50
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік1800,00550,002350,00
Департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації
2504040133Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки350,00 350,00

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2504040133Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки1 000,00 1 000,00
2504040133Регіональна цільова Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки435,00435,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки710,00710,00
2504040133Регіональна цільова програма впровадження в області III фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки700,00700,00
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
1609030421Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки1 860,801 860,80
2002000511300,00300,00
2002000511Регіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки200,00200,00
2509111060Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки200,00385,00585,00
1609040421Регіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2016 рік900,00900,00
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
1002030620Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року1 000,001 000,00
1002090620Регіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки400,00400,00800,00
1502020443Регіональна цільова програма містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2012-2016 роки316,30316,30
1502030829Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки372,40372,40
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки700,00700,00
2504040133Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року21 000,0021 000,00
2509081060Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки3 840,00160,004 000,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2007000540Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року36 000,0036 000,00
2406010511250,00250,00
Департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
1801070470Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки1 200,001 200,00
 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки1 200,001 200,00
2504040133Програма соціально-економічного і культурного розвитку області на 2016 рік500,00500,00
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік50,0050,00
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
1101030822Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках55,0055,00
1101030822Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки15,0015,00
1101030822Регіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки1012,301 012,30
1101040829700,00800,001 500,00
1203000830448,20448,20
1101040829Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки150,00350,00500,00
1105020829Регіональна цільова програма “Просвіта ХХІ століття” на 2013-2016 роки754,40754,40
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки100,00100,00200,00
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки600,00600,00
Департамент соціальної політики облдержадміністрації
0904121090Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,0060,00
0904121090Регіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки593,20593,20
0904121090Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках4108,004 108,00
0912091030450,00450,00
0904121090Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення8 255,008 255,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік100,0100,00
0911071040Обласна цільова соціальна програма підтримки сім’ї “Нова українська родина” на 2013-2016 роки60,6060,60
Обласна рада
1201000830Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016- 2020 роки3 808,003 808,00
12020108301 478,401 478,40
25040401336 535,906 535,90
2504040133Програма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки2 223,002 223,00
2504040133Програма з реєстрації речових прав на земельні ділянки, виконання робіт із землеустрою та погодження меж земельних ділянок, щодо яких обласній раді видано державні акти на право їх постійного користування (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) на 2015-2016 роки110,00110,00
2504040133Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2014-2016 роки95,0095,00
2504040133Програма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2015-2019 роки396,00396,00
2504040133Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2014-2016 роки7 054,407 054,40
2504040133Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів300,00300,00
2504040133Регіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів ”Пам’ять”250,00250,00
2504040133Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області275,00275,00
Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення
2504040133Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік3 485,203 485,20
2504040133Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2016 рік600,00600,00
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
0911031040Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки789,60789,60

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
0911081040Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки4350,304 350,30
1301020810Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки695,40695,40
130104081010,0010,00
13011208101479,001 479,00
1301140810915,00915,00
1301150810Регіональна цільова програма “Спортивний майданчик” на 2012-2016 роки854,50854,50
 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
0708070990Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки7 000,0015 410,0022 410,00
1203000830Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки200,00200,00
2504040133Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення100,0100,00
2504040133Регіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки35,0 35,00
2504041040Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки10,510,50
 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
0810020763Комплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”79 346,205 185,0084 531,20
081009076317 195,2017 195,20
0810020763Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки2 000,002 000,00
0810020763Регіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки400,00400,00
0810020763Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення2 000,002 000,00
0810020763Регіональна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року7 200,007 200,00
0810080763Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2015-2018 роки1 230,001 230,00
0810100763Заходи на виконання загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року1 500,00400,001 900,00

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
0810070763Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області у 2014-2016 роках560,00560,00
 Служба у справах дітей облдержадміністрації
0908021040Регіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки1 500,001 500,00
 Департамент фінансів облдержадміністрації
2503800180Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки2 486,0011 095,5013 581,50
2503801090Обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2012-2016 роках (на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА)2 958,002 958,00
2503230180Обласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення340,00340,00
ВСЬОГО:185 812,70109 306,90295 119,60

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                               Іван Данів

 

 

Додаток 8
до рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015

 

Перелік
розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

(тис. грн.)

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Богородчанський районДзвиняцька сільська радаНові вікна – не розкіш, а потреба120,0
Відновне лікування хворих, реабілітація – крок до успіху, до повноцінного життя120,0
Монастирчанська сільська радаШкола радості і здоров`я120,0
Міжгірська сільська радаКапітальний ремонт адміністративного будинку Міжгірської сільської ради та приміщення ФАПу120,0
Нивочинська сільська радаБудівництво дитячо-спортивного майданчика в селі Лесівка Нивочинської сільської ради120,0
Богрівська сільська радаТеплі вікна Богрівської школи – теплі серця дітей120,0
Глибоківська сільська радаКапітальний ремонт спортзалу Глибоківського будинку культури120,0
Старобогородчанська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій у Старобогородчанській ЗОШ І-ІІІ ст. – 2120,0
Саджавська сільська радаРеконструкція тиру Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. для підготовки майбутніх захисників Вітчизни120,0
Хмелівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Хмелівській ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Богородчанська селищна радаПарк, приязний для мешканців та гостей Богородчан120,0
Манявська сільська радаЗдорова Манява – здорова Україна120,0
Підгірська сільська радаЗавершення енергозберігаючих заходів в Підгірському будинку культури120,0
Гутянська сільська радаКапітальний ремонт даху над спортзалом Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.120,0
Грабовецька сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій на базі Грабовецької
ЗОШ І-ІІ ст.
120,0
Луквицька сільська радаКапітальний ремонт покрівлі Луквицької ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Марківська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Марківській ЗОШ І-ІІІ ст. (етап ІІ)120,0
Верховинський районПерехресненська сільська радаЗдорові діти в “Диво краї” – щастя і радість у рідному краї120,0
Замагорівська сільська радаКапітальний ремонт (запровадження енергозберігаючих технологій) Замагорівського сільського клубу та благоустрій довкола клубу120,0
Стебнівська сільська радаКапітальний ремонт будинку спеціалістів та благоустрій території довкола будівлі в селі Стебні Верховинського району Івано-Франківської області120,0
Будівництво огорожі кладовища та благоустрій території в селі Стебні Верховинського району Івано-Франківської області за ініціативою та участю сільської громади120,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Верховинський районВерховинська селищна радаЕнергозберігаючі технології – металопластикові вікна для школи-інтернату120,0
Галицький районЗалукв’янська сільська радаБібліотека як інформаційно-культурний центр школи та села120,0
Маріямпільська сільська радаТеплий клас75,0
Городенківський районДалешівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Дубківській ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Семаківська сільська радаСтворення комфортних умов для навчання дітей в Семаківській ЗОШ I-IIІ ст.120,0
Долинський

район

Геринська сільська радаСвітле село – будівництво системи освітлення вулиць села Гериня Долинського району120,0
Станковецька сільська радаЯкісне вуличне освітлення – запорука безпеки та ознака добробуту120,0
Великотур’янська сільська радаВстановлення зовнішнього освітлення в с. Велика Тур’я Долинського району Івано-Франківської області120,0
Белеївська сільська радаКапітальний ремонт покрівлі ФАП в селі Белеїв як важлива умова перетворення його в сучасний сільський медичний заклад120,0
Калуський

район

Голинська сільська радаРеконструкція нежитлової будівлі під паливну на твердому паливі як умова енергоефективності та незалежності держави120,0
Кропивницька сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ст.120,0
Завадківська сільська радаШкола – осередок майбутнього України120,0
Станьківська сільська радаКапітальний ремонт крівлі будівлі школи в селі Станькова Калуського району120,0
Кадобнянська сільська радаКапітальний ремонт огорожі кладовища в селі Кадобна120,0
Боднарівська сільська радаЗдорова нація – сильна Україна (продовження)120,0
Сівко-Войнилівська сільська радаЗдорова сім’я – здорова громада300,0
Коломийський районСемаківська сільська радаПравильний туалет – запорука здоров’я школяра117,0
Пилипівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Пилипи Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Загайпільська сільська радаЗабезпечення енергозбереження в фельдшерсько-акушерському пункті села Назірна Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Матеївецька сільська радаКапітальний ремонт стадіону в селі Матеївці Коломийського району Івано-Франківської області120,0
Струпківська сільська радаШкола – центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі120,0
Отинійська селищна радаПоточний ремонт дороги Тлумач – Лісна Тарновиця (на ділянці між селищем Отинія та селом Виноград Коломийського району)300,0
Коршівська сільська радаСільська дорога – запорука розвитку об’єднаної територіальної громади150,0
Жукотинська сільська рада150,0
Косівський

район

Лючанська сільська радаЕнергозберігаючі вікна для Лючанської ЗОШ І-ІІ ст. – ще один крок до комфортних умов навчання і праці120,0
Хімчинська сільська радаПродовження капітального ремонту будинку культури села Хімчин105,0
Рожнівська сільська радаСтворення сприятливих умов, забезпечення благоустрою та організації місць відпочинку в парковій зоні села Рожнів120,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Косівський

район

Брустурівська сільська радаУвага до дитини сьогодні – майбутнє країни завтра (завершення робіт з улаштування основи під спортивний майданчик із штучним покриттям)120,0
Стопчатівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи на базі Стопчатівської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівського району Івано-Франківської області120,0
Розтоківська сільська радаРеконструкція мережі вуличного освітлення центральної частини с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області111,0
Яблунівська селищна радаКапітальний ремонт спортивного залу Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області120,0
Навірнянський районЛанчинська селищна радаЩасливі діти – успішна країна119,5
Здоров’я громади – понад усе120,0
Ліс – неоціненний дар Божий, наш національний скарб. Збережімо і примножмо його для майбутніх поколінь120,0
Надвірнянська міська радаСадочок для дитини другий дім – тепло та затишно в нім120,0
До боротьби їх кликав рідний край120,0
Місто Надвірна – місто мікрорайонів120,0
Франковими стежками120,0
Зеленська сільська радаСпільна справа єднає громади120,0
Рогатинський районСарниківська сільська радаСільська амбулаторія майбутнього120,0
Світанківська сільська радаСтворення нової системи енергозбереження Світанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області108,0
Підгородянська сільська радаБібліотека – інформаційний центр громади120,0
Долинянська сільська радаСтворення ефективної системи енергозбереження Долинянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
120,0
Кліщівнянська сільська радаСтворення інноваційної системи енергозбереження в ФАПі с.Кліщівна Рогатинського району120,0
Вербилівська сільська радаСтворення інноваційного Центру самоосвіти, культури та дистанційного навчання в клубі села Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківської області100,0
Рожнятівський районРожнятівська селищна радаБлагоустрій по-європейськи (капітальний ремонт парку Івана Франка в селищі Рожнятів)120,0
Ясеновецька сільська радаКапітальний ремонт клубу села Ясеновець Рожнятівського району Івано-Франківської області90,0
Петранківська сільська радаКапітальний ремонт із заміни дверей і вікон на енергозберігаючі в приміщенні сільської ради та амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Петранка Рожнятівського району120,0
Камінська сільська радаПоточний ремонт адмінприміщення сільської ради с.Камінь64,0
Грабівська сільська радаЕнергозберігаючі вікна для Грабівської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівського району Івано-Франківської області75,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Рожнятівський районКамінська сільська радаРемонт дороги в урочищі “Сигавка” в с. Камінь та с. Берлоги Рожнятівського району150,0
Берлогівська сільська рада150,0
Снятинський районВовчківська сільська радаТеплий навчальний заклад – Вовчківська ЗОШ І-ІІI ст.120,0
Видинівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій у Видинівській ЗОШ І-ІІ ступенів ім. І.Беци120,0
Устянська сільська радаТепла школа – здорове майбутнє країни. Впровадження енергозберігаючих технологій в Устянській ЗОШ І-ІІІ ступенів120,0
Княженська сільська радаТеплий навчальний заклад – запорука здоров’я дітей в Драгасимівській ЗОШ І ст.120,0
Троїцька сільська радаДорога в майбутнє через “Покутську полонину”95,0172,0
Тисменицький районБратковецька сільська радаСтворення комфортних умов для навчання школярів в селі Братківці120,0
Радчанська сільська рада“Тобі, Кобзарю, наша шана”, відновлення естетичного та промоційного вигляду скверу біля пам’ятника Т.Г.Шевченку120,0
Клубовецька сільська радаЗдорові діти – майбутнє нації120,0
Березівська сільська радаІнфраструктуру села – на сучасні рейки120,0
Узинська сільська радаЗавершення реконструкції вуличного освітлення в селі Узин Тисменицького району100,0
Сілецька сільська радаРеконструкція вуличного освітлення в селі Сілець Тисменицького району100,0
Рошнівська сільська радаІнноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Рошнів. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)120,0
Липівська сільська радаОблаштування комфортних місць гігієни в Липівській ЗОШ І-ІІІ ст.120,0
Поберезька сільська радаЗапровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери в селі Побережжя120,0
Єзупільська селищна радаСтворення умов для оптимізації споживання енергоносіїв в Єзупільському НВК І-ІІІ ст.120,0
Старокривотульська сільська радаКапітальний ремонт даху будівлі Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів120,0
Драгомирчанська сільська радаТепло приміщень і тепло сердець – життєвий вогник здорової дитини120,0
Тлумацький районДелівська сільська радаСвітло нашому дому120,0
Грушківська сільська радаПромінь надії (перспективний підхід до надання медичної допомоги жителям сіл Грушка та Мельники Тлумацького району Івано-Франківської області)120,0
Олешанська сільська радаУкраїнському селу – європейський заклад культури120,0
Яківська сільська радаСвітло нашому дому120,0
Остринська сільська радаСпільними зусиллями для добробуту кожного120,0
Палагицька сільська радаЗатишна світлиця120,0
Встановлення огорожі кладовища с. Локітка Тлумацького району Івано-Франківської області120,0
Болехівська міська радаТисівська сільська радаОблаштування тротуарів – запорука безпеки жителів с. Тисів120,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Яремчанська міська радаТатарівська сільська радаВодозабір “Ілемський”, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водозабору в с. Татарів, ур. Ілемський120,0
 Всього 97 11095,51136,0

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого
самоврядування – переможець
Назва КонкурсуВидатки розвиткуВидатки спожи-

вання

Галицький районКомарівська сільська радаКраща спортивна громада150,0
Крилосівська сільська радаГромада кращого довкілля125,0
Долинський районГошівська сільська радаКраща спортивна громада125,0
Княжолуцька сільська радаГромада кращого довкілля150,0
Белеївська сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Коломийський районМатеївецька сільська радаГромада кращого довкілля100,0
Отинійська селищна радаКраща етнокультурна громада150,0
Косівський районЯблунівська селищна радаКраща спортивна громада100,0
Яворівська сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Рогатинський районВерхньолипицька сільська радаКраща етнокультурна громада150,0
Всього1350,0

 

 

Керуючий справами – заступник керівника
виконавчого апарату обласної ради                                                                                               Іван Данів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]