Про обласний бюджет на 2017 рік


  УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016. № 408-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

 

Про обласний бюджет
на 2017 рік

 

 

 

 

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, обласна рада

вирішила:

 1. Визначити на 2017 рік:

– доходи обласного бюджету в сумі 7 256 740,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 7 109 051,2 тис. гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 147 689,1 тис. гривень згідно з додатком 1;

– видатки обласного бюджету в сумі 7 247 530,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 6 996 531,3 тис. гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 250 999,0 тис. гривень згідно з додатком 3;

– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 025,0 тис. гривень згідно з додатком 4;

– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 11 235,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 9190,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 045,0 тис. гривень згідно з додатком 4;

– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 103 329,9 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 103 329,9 тис. гривень згідно з додатком 2.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 6 996 531,3 тис. гривень та спеціальному фонду – 250 999,0 тис. гривень згідно з додатком 3.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.
 3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі 5 262 498,3 тис. гривень;

субвенції з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:

– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 920,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” – 940,0 тис. гривень;

– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 280,0 тис. гривень;

інші субвенції місцевим бюджетам із загального фонду обласного бюджету на:

– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 629,7 тис. гривень;

– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 845,7 тис. гривень;

– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 574,0 тис. гривень;

– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 2 894,0 тис. гривень;

інші субвенції місцевим бюджетам зі спеціального фонду обласного бюджету:

– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 21 262,9 тис. гривень.

 1. Встановити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2017 рік в сумі 1000,0 тис. гривень.

Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

 1. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік, а саме на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 362 167,9 тис. гривень згідно з додатком 6.
 2. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 24 156,9 тис. гривень згідно з додатком 7.
 3. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 6. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Обласній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради:

– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– з питань екології та раціонального природокористування, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що сформується станом на 01.01.2017 року.

Розподіл коштів обласного бюджету, що спрямовуються на природоохоронні заходи, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури та соціально-культурної сфери також погоджувати з постійною комісією обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства.

Спрямувати частину коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік в сумі 1000,0 тис. гривень департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації за КПКВК 4716310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій” на капітальний ремонт комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” в м. Коломиї.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

 1. Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

 1. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом
  на 01.01.2017 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 2. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
 3. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.
 4. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 13151100 “Інші видатки” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.
 5. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 2414030 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” на проведення культурно-мистецьких заходів.
 6. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВК 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення” для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів.
 7. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2017 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Переліки заходів щодо реалізації у 2017 році регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2017 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

 1. Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2017 року.
 2. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2017 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.
 3. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

 

Доходи обласного бюджету на 2017 рік

(тис. грн.)

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
РазомЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження551 496,5471 496,580 000,00,0
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості444 776,5444 776,50,00,0
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб405 000,1405 000,10,00,0
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати362 970,1362 970,1
11010200Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами22 220,022 220,0
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата10 500,010 500,0
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування8 100,08 100,0
11010900Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу1 210,01 210,0
11020000Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності)39 776,439 776,40,00,0
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності260,4260,4  
11020300Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів10 650,010 650,0
11020500Податок на прибуток іноземних юридичних осіб390,0390,0
11020600Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України18,018,0
11020700Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України1 345,01 345,0
11020900Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань57,057,0
11021000Податок на прибуток приватних підприємств27 000,027 000,0
11021600Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій56,056,0
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 26 720,026 720,00,00,0
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування14 100,014 100,0
13020000Рентна плата за спеціальне використання води7 920,07 920,0

 

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
РазомЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
13020100Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення)7 048,07 048,0
13020300Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики158,0158,0
13020400Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства714,0714,0
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення4 700,04 700,0
19000000Інші податки та збори80 000,00,080 000,00,0
19010000Екологічний податок80 000,00,080 000,00,0
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення74 100,074 100,0
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти400,0400,0
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини5 500,05 500,0
20000000Неподаткові надходження110 260,942 571,867 689,10,0
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності5 650,55 450,5200,00,0
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету150,5150,5
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів5 000,05 000,0  
21080500Інші надходження300,0300,0  
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва200,0 200,0 
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності35 721,335 721,30,00,0
22010000Плата за надання адміністративних послуг29 520,829 520,8  
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів8,68,6  
22010700Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами2,52,5  
22010900Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)3,53,5  
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами8 006,28 006,2  
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами20 850,020 850,0  
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності650,0650,0  
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном6 200,06 200,0  

 

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
РазомЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності6 200,06 200,0
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами0,50,5  
24000000Інші неподаткові надходження620,0300,0320,00,0
24060000Інші надходження 620,0300,0320,00,0
24060300Інші надходження 300,0300,0  
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності320,0320,0
24110000Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 20,00,020,00,0
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла20,020,0
24160000Концесійні платежі1 100,01 100,00,00,0
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)1 100,01 100,0
25000000Власні надходження бюджетних установ67 149,10,067 149,10,0
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством50 075,50,050 075,50,0
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю43 633,243 633,2
25010200Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності4 896,24 896,2
25010300Плата за оренду майна бюджетних установ 1 530,61 530,6
25010400Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)15,515,5
25020000Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 17 073,60,017 073,60,0
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки439,0439,0
25020200Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т.ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб16 634,616 634,6
40000000Офіційні трансферти    
41000000Від органів державного управління6 594 982,96 594 982,90,00,0
41020000Дотації 292 639,8292 639,80,00,0
41020100Базова дотація115 496,7115 496,7
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я177 143,1177 143,1

 

КодНайменування доходів
згідно із бюджетною класифікацією
РазомЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
41030000Субвенції6 302 343,16 302 343,10,00,0
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам174 071,2174 071,2
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам835 593,6835 593,6
41030600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу2 817 429,42 817 429,4
41030800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот2 374 112,92 374 112,9
41031000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу57 650,257 650,2
41032600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги4 894,24 894,2
41033700Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії672,9672,9
41035800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя13 305,813 305,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1 559,31 559,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання5 320,15 320,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань17 733,517 733,5
 Всього доходів 7 256 740,37 109 051,2147 689,10,0

 

 

 

Начальник організаційного відділу

виконавчого апарату обласної

ради – заступник керуючого

справами обласної ради                                                                     Любов Романів

 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

 

 

Фінансування обласного бюджету на 2017 рік

(тис. грн.)

КодНайменуваннязгідно з класифікацією фінансування бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Разому т. ч. бюджет розвитку
200000Внутрішнє фінансування0,0-103 329,9103 329,9103 329,9
208000Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів0,0-103 329,9103 329,9103 329,9
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-103 329,9103 329,9103 329,9
600000Фінансування за активними операціями0,0-103 329,9103 329,9103 329,9
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)0,0-103 329,9103 329,9103 329,9

 

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                                 Любов РоманівДодаток 3
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

Розподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0100000  Обласна рада38 340,2038 340,209 234,50224,001 120,00134,00 10,00986,00980,00980,0039 460,20
0110000  Обласна рада38 340,2038 340,209 234,50224,001 120,00134,00 10,00986,00980,00980,0039 460,20
011017001700111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради10 109,2010 109,207 779,50198,00510,0054,00456,00450,00450,0010 619,20
01172107210 Підтримка засобів масової інформації7 176,707 176,707 176,70
011721172110830Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (фінансова підтримка обласного телебачення “Галичина”)5 332,605 332,605 332,60
011721272120830Підтримка періодичних видань (газет та журналів)1 844,101 844,101 844,10
011860086000133Інші видатки21 054,3021 054,301 455,0026,00610,0080,0010,00530,00530,00530,0021 664,30
1000000  Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації448 537,80448 537,80257 168,8031 415,4025 755,7010 122,401 450,10693,6015 633,3014 750,0014 750,00474 293,50
1010000  Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації448 537,80448 537,80257 168,8031 415,4025 755,7010 122,401 450,10693,6015 633,3014 750,0014 750,00474 293,50
101104010400922Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами21 885,5021 885,5014 282,901 348,8021 885,50
101106010600910Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя11 773,6011 773,607 499,90931,6012,5012,5011 786,10
101107010700922Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку135 268,80135 268,8089 453,3010 893,00485,60444,6020,004,0041,00135 754,40
101108010800922Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою38 356,7038 356,7022 304,503 711,40841,00291,00550,0039 197,70
101109010900960Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми22 220,6022 220,6016 964,70790,60192,00172,0026,9041,0020,0022 412,60

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
101110011000930Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти149 262,30149 262,3086 304,3011 809,005 974,105 731,801 181,20571,20242,30155 236,40
101112011200941Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації24 818,8024 818,802 632,002 632,0027 450,80
101114011400950Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)15 641,8015 641,8011 788,10824,80634,90634,90202,0047,1016 276,70
101117011700990Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти100,00100,00100,00
101118011800990Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями993,80993,80660,60993,80
101119011900990Централізоване ведення бухгалтерського обліку2 269,802 269,801 685,6080,0080,002 349,80
101121012100990Утримання інших закладів освіти1 641,101 641,101 194,7025,7027,0027,0020,001 668,10
101122012200990Інші освітні програми8 050,008 050,00114,2014 600,0014 600,0014 600,0014 600,0022 650,00
10131403140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері752,00752,00752,00
101314131411040Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”752,00752,00752,00
101316031601040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)6 900,006 900,006 900,00
10150305030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту8 468,008 468,004 916,001 080,50126,6096,6030,3030,008 594,60
101503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл8 468,008 468,004 916,001 080,50126,6096,6030,3030,008 594,60
10172107210 Підтримка засобів масової інформації 150,00150,00150,00150,00150,00
101721372130830Підтримка книговидання 150,00150,00150,00150,00150,00
101860086000133Інші видатки135,00135,00135,00
1300000  Управління спорту облдержадміністрації30 289,3030 289,304 517,6064,70854,50   854,50854,50854,5031 143,80
1310000  Управління спорту облдержадміністрації30 289,3030 289,304 517,6064,70854,50   854,50854,50854,5031 143,80
13150105010Проведення спортивної роботи в регіоні5 882,605 882,605 882,60
131501150110810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту4 928,904 928,904 928,90
131501250120810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту953,70953,70953,70
13150205020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів1 905,201 905,201 280,0029,101 905,20
131502150210810Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл1 756,501 756,501 280,0029,101 756,50
131502250220810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту148,70148,70148,70
13150305030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту18 762,5018 762,502 807,6023,5018 762,50

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
131503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 748,601 748,601 070,0011,001 748,60
131503250320810Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств13 017,8013 017,8013 017,80
131503350330810Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності3 996,103 996,101 737,6012,503 996,10
13150405040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 821,40821,40821,40
131504150410810Утримання комунальних спортивних споруд821,40821,40821,40
13150505050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху724,00724,00724,00
131505350530810Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості724,00724,00724,00
13150605060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту2 193,602 193,60430,0012,10854,50   854,50854,50854,503 048,10
131506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону700,80700,80430,0012,10854,50854,50854,50854,501 555,30
131506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні1 492,801 492,801 492,80
1400000  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації924 858,80924 858,804 599,80131,2034 171,5024 834,50  9 337,008 340,008 340,00959 030,30
1410000  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації924 858,80924 858,804 599,80131,2034 171,5024 834,50  9 337,008 340,008 340,00959 030,30
141112011200941Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації19 125,0019 125,0013 100,0012 600,00500,0032 225,00
141114011400950Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)1 772,701 772,701 462,101 772,70
141201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню179 495,70179 495,701 946,001 846,00100,00181 441,70
141203020300732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню302 015,70302 015,705 522,105 487,1035,00307 537,80
141205020500733Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим33 540,3033 540,3030,0030,0033 570,30
141206020600734Санаторне лікування хворих на туберкульоз22 333,2022 333,2022 333,20
141207020700734Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)20 305,3020 305,30169,00169,0020 474,30
141209020900761Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування10 822,7010 822,7010 822,70
141210021000762Створення банків крові та її компонентів9 321,209 321,20850,00588,00262,0010 171,20

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
141211021100724Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню179 264,10179 264,10179 264,10
141214021400722Надання стоматологічної допомоги населенню6 918,006 918,004 189,404 089,40100,0011 107,40
141217021700740Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я3 000,503 000,5010,0010,0010,0010,003 010,50
141219021900763Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)7 143,007 143,007 143,00
141220022000763Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування1 612,701 612,701 118,80100,00100,00100,00100,001 712,70
14122102210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я22 955,3022 955,30200,00200,00200,00200,0023 155,30
141221222120763Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом1 360,001 360,00200,00200,00200,00200,001 560,00
141221322130763Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу1 230,001 230,001 230,00
141221422140763Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет18 365,3018 365,3018 365,30
141221522150763Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих2 000,002 000,002 000,00
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’я102 772,20102 772,20126,408 025,0025,008 000,008 000,008 000,00110 797,20
141406040600824Бібліотеки2 461,202 461,201 892,50131,2030,0030,0030,0030,002 491,20
2000000  Служба у справах дітей облдержадміністрації 5 890,805 890,803 363,70575,302 310,00   2 310,002 310,002 310,008 200,80
2010000  Служба у справах дітей облдержадміністрації 5 890,805 890,803 363,70575,302 310,00   2 310,002 310,002 310,008 200,80
20131103110Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту5 890,805 890,803 363,70575,302 310,002 310,002 310,002 310,008 200,80
201311131111040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах5 818,405 818,403 363,70575,305 818,40
201311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту72,4072,402 310,002 310,002 310,002 310,002 382,40
1500000  Департамент соціальної політики облдержадміністрації89 974,1089 974,1046 122,0010 404,0017 037,0016 627,00250,006,40410,00  107 011,10
1510000  Департамент соціальної політики облдержадміністрації89 974,1089 974,1046 122,0010 404,0017 037,0016 627,00250,006,40410,00  107 011,10
15131003100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування71 316,9071 316,9043 766,6010 096,9016 513,6016 103,60410,0087 830,50
151310131011010Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку21 207,8021 207,8013 225,802 625,004 752,904 502,90250,0025 960,70

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
151310231021020Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби46 610,5046 610,5028 096,907 342,1011 760,7011 600,70160,0058 371,20
151310531051010Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам3 498,603 498,602 443,90129,803 498,60
15131103110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту720,30720,30440,00137,40720,30
151311131111040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 720,30720,30440,00137,40720,30
15131303130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення1 547,901 547,901 070,3039,401 547,90
151313131311040Центри соціальних служб для сімї, дітей та молоді1 477,001 477,001 070,3039,401 477,00
151313231321040Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді70,9070,9070,90
151350035001040Інші видатки914,00914,00500,00120,70914,00
15131803180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги635,00635,00635,00
151318231821010Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування630,00630,00630,00
151318331831010Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп5,005,005,00
15132103210 Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту66,8066,8053,9066,80
151321132111090Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень66,8066,8053,9066,80
151330033001090Інші установи та заклади 374,60374,60291,209,60374,60
151340034001090Інші видатки на соціальний захист населення 14 398,6014 398,60523,40523,40250,006,4014 922,00
2400000  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації110 957,90110 957,9024 073,202 505,603 311,101 844,00397,009,401 467,101 090,001 090,00114 269,00
2410000  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації110 957,90110 957,9024 073,202 505,603 311,101 844,00397,009,401 467,101 090,001 090,00114 269,00
241112011200941Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації29 415,9029 415,90700,00595,00105,0030 115,90
241402040200821Театри29 880,0029 880,0029 880,00
241403040300822Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи12 124,4012 124,4012 124,40

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
241404040400829Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва1 142,001 142,00780,00780,00780,00780,001 922,00
241406040600824Бібліотеки11 477,5011 477,508 409,00730,80362,0052,00310,00310,00310,0011 839,50
241407040700824Музеї і виставки21 568,7021 568,7013 347,901 663,801 450,101 178,00397,009,40272,1023 018,80
241409040900828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу2 409,802 409,801 761,30111,0019,0019,002 428,80
241420042000829Інші культурно-освітні заклади та заходи1 836,401 836,40555,001 836,40
24172107210 Підтримка засобів масової інформації500,00500,00500,00
241721372130830Підтримка книговидання500,00500,00500,00
241860086000133Інші видатки603,20603,20603,20
5300000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації36 426,4036 426,4027 865,0095,5010 955,809 455,804 649,50537,901 500,00  47 382,20
5310000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації36 426,4036 426,4027 865,0095,5010 955,809 455,804 649,50537,901 500,00  47 382,20
531110011000930Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти483,10483,10365,0015,50       483,10
531733073300421Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства1 700,001 700,00  1 700,00
531761276120511Охорона і раціональне використання земель   100,00100,00   100,00
532761276120511Охорона і раціональне використання земель   100,00100,00   100,00
532734073400421Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій34 243,3034 243,3027 500,0080,0010 755,809 255,804 649,50537,901 500,00 44 999,10
0300000  Господарське управління облдержадміністрації 6 272,106 272,103 411,80136,90158,00152,0026,503,006,00  6 430,10
0310000  Господарське управління облдержадміністрації 6 272,106 272,103 411,80136,90158,00152,0026,503,006,00  6 430,10
031860086000133Інші видатки4 500,004 500,002 100,0080,50100,00100,004 600,00
031114011400950Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)1 772,101 772,101 311,8056,4058,0052,0026,503,006,001 830,10
0900000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації3 565,003 565,00  350,00   350,00350,00350,003 915,00
0910000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації3 565,003 565,00  350,00   350,00350,00350,003 915,00
091860086000133Інші видатки3 565,003 565,00  350,00   350,00350,00350,003 915,00

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
7300000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації3 100,003 100,00         3 100,00
7310000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації3 100,003 100,00         3 100,00
731741074100470Заходи з енергозбереження2 700,002 700,00         2 700,00
731750075000411Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю400,00400,00400,00
6700000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 5 244,405 244,403 331,70127,80100,00   100,00100,00100,005 344,40
6710000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 5 244,405 244,403 331,70127,80100,00   100,00100,00100,005 344,40
671781078100320Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха150,00150,00150,00
672784078400320Організація рятування на водах2 530,102 530,101 831,70103,40100,00100,00100,00100,002 630,10
671860086000133Інші видатки2 564,302 564,301 500,0024,402 564,30
4700000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації     128 292,4080 320,00  47 972,4047 972,4047 972,40128 292,40
4710000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації     128 292,4080 320,00  47 972,4047 972,4047 972,40128 292,40
471606060600620Благоустрій міст, сіл, селищ 500,00500,00500,00500,00500,00
471611061100620Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 800,00800,00800,00800,00800,00
471631063100490Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 31 000,0031 000,0031 000,0031 000,0031 000,00
471643064300443Розробка схем та проектних рішень масового застосування 300,00300,00300,00300,00300,00
471642264220829Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 372,40372,40372,40372,40372,40
471665066500456Утримання та розвиток інфраструктури доріг 14 000,0014 000,0014 000,0014 000,0014 000,00
471860086000133Інші видатки 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
471911091100511Охорона і раціональне використання природних ресурсів 80 320,0080 320,0080 320,00
30000007200 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації1 200,001 200,00         1 200,00
30100007200 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації1 200,001 200,00         1 200,00
301721072100830Підтримка засобів масової інформації1 200,001 200,001 200,00
301721372130830Підтримка книговидання1 200,001 200,001 200,00

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
7600000  Департамент фінансів облдержадміністрації 5 291 874,505 291 874,50  26 583,00   26 583,0026 583,0026 583,005 318 457,50
7610000  Департамент фінансів облдержадміністрації 5 291 874,505 291 874,50  26 583,00   26 583,0026 583,0026 583,005 318 457,50
   в т. ч. загальнообласні видатки             
761829082900180Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування2 140,002 140,002 140,00
761880088000180Інші субвенції місцевим бюджетам, в тому числі:6 943,406 943,40  21 262,90   21 262,9021 262,9021 262,9028 206,30
   – на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА2 574,002 574,002 574,00
   – на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни629,70629,70629,70
   – пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи845,70845,70845,70
   – на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки2 894,002 894,0021 262,9021 262,9021 262,9021 262,9024 156,90
   Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: 5 281 791,105 281 791,10  5 320,10   5 320,105 320,105 320,105 287 111,20
761826082600180виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу2 817 429,402 817 429,40   2 817 429,40
761832083200180надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот2 374 112,902 374 112,902 374 112,90
761834083400180 надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу57 650,2057 650,2057 650,20
761848084800180виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя13 305,8013 305,8013 305,80
761863086300180надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами1 559,301 559,301 559,30
761865086500180придбання ангіографічного обладнання  5 320,105 320,105 320,105 320,105 320,10

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВК МБ / ТКВБ МСКод ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
Всьоговидатки споживанняз нихВсьоговидатки споживанняз нихрозвиткуз них
оплата працікомунальні послуги та енергоносіїоплата працікомунальні послуги та енергоносіїбюджетрозвиткуз них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
761866086600180відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань17 733,5017 733,5017 733,50
761801080100133Резервний фонд1 000,001 000,00        1 000,00
   ВСЬОГО ВИДАТКІВ6 996 531,306 996 531,30383 688,1045 680,40250 999,00143 489,706 773,101 260,30107 509,30103 329,90103 329,907 247 530,30

 

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                               Любов Романів


 

Додаток 4
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

 

Повернення кредитів до обласного бюджету
та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в 2017 році

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код ФКВКБНайменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМСНадання кредитівПовернення кредитівКредитування – всього
Загальний фондСпеціальний фондз нихРазомЗагальний фондСпеціальний фондз нихРазомЗагальний фондСпеціальний фондз нихРазом
бюджет розвиткубюджет розвиткубюджет розвитку
4700000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації8840,0160,0 9000,0 -140,0 -140,08840,020,0 8860,0
4710000 Івано-Франківське регіональне управління ДСФУ “Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву”8840,0160,09000,0-140,0-140,08840,020,08860,0
471810381031060Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла8309,6160,08469,68309,6160,08469,6
471810481041060Повернення коштів, наданих для кредитування  громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла-140,0-140,00,0-140,0-140,0
471810881081060Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла530,4530,4530,4530,4
5300000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації250,0385,0 635,0 -385,0 -385,0250,00,0 250,0
5310000 Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі250,0385,0635,0-385,0-385,0250,0250,0
531810681061060Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам250,0385,0635,0250,0385,0635,0
531810781071060Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам-385,0-385,00,0-385,0-385,0
7300000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації100,01500,0 1600,0 -1500,0 -1500,0100,00,0 100,0
7310000 Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області100,01500,01600,0-1500,0-1500,0100,0100,0
731745074500411Підтримка малого і середнього підприємництва100,01500,01600,0100,01500,01600,0
731745074510411Повернення наданих кредитів для підтримки малого і середнього підприємництва-1500,0-1500,00,0-1500,0-1500,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ9190,02045,0 11235,0 -2025,0 -2025,09190,020,0 9210,0

 

Начальник організаційного відділу

виконавчого апарату обласної

ради – заступник керуючого             

справами обласної ради                                                                                                                                                                                           Любов Романів

 

Додаток 5
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим та іншим бюджетам на 2017 рік

(тис. грн.)

Код бюджетуНазва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціСубвенції з державного бюджетуСубвенції з обласного бюджету
Субвенція загального фонду на:Разом субвенцій з державного бюджетуСубвенція загального фонду на:Субвенція спеціального фонду на:Разом субвенцій з обласного бюджету
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователявиплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладунадання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистотнадання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газупоховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війнипільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофидодаткові виплати ветеранам ОУН-УПАВолинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. ОликаЛьвівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування №2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла”Львівському обласному бюджету для  обласної клінічної лікарнівиконання Програми розвитку місцевого самовряду-вання в Івано-Франківській області на 2016-2020 рокивиконання Програми розвитку місцевого самовряду-вання в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
09301200000Богородчанський р-н439,7265 110,0126 963,13 537,0396 049,820,018,8132,0300,02 650,03 120,8
09302200000Верховинський р-н1 733,0142 970,0725,95 754,0151 182,98,011,2132,0200,01 180,01 531,2
09303200000Галицький р-н1 011,065 470,0113 349,61 710,0181 540,619,025,1108,0250,0849,41 251,5
09304200000Городенківський р-н381,080 800,079 165,61 141,1161 487,720,028,190,01 430,51 568,6
09305200000Долинський р-н327,0213 480,095 191,02 682,0311 680,035,037,4174,0319,0750,01 315,4
09306200000Калуський р-н436,793 420,096 999,22 526,0193 381,928,019,660,01 050,01 157,6
09307200000Коломийський р-н184,3185 580,0202 991,11 628,0390 383,438,029,436,0250,02 200,02 553,4
09308200000Косівський р-н1 804,0215 610,0138 376,49 530,0365 320,428,020,6324,0350,01 530,02 252,6
09309200000Надвірнянський р-н657,0317 720,0210 771,911 318,0540 466,947,043,1246,0150,01 830,02 316,1
09310200000Рогатинський р-н88,961 450,0105 175,41 471,0168 185,315,024,9138,0200,0748,01 125,9
09311200000Рожнятівський р-н270,3153 300,076 898,67 059,0237 527,920,021,760,0900,01 001,7
09312200000Снятинський р-н620,0105 320,0132 601,13 208,0241 749,125,0221,4156,0225,01 275,01 902,4
09313200000Тисменицький р-н723,2136 600,0269 264,41 150,0407 737,637,030,2168,0150,01 950,02 335,2
09314200000Тлумацький р-н71,4123 670,0121 391,61 144,0246 277,018,018,284,0500,01 870,02 490,2
09202100000м. Болехів46 380,028 278,11 149,075 807,15,012,872,0150,0239,8
09206100000м. Бурштин19 300,010 779,01,130 080,15,027,366,098,3
09201100000м. Івано-Франківськ1 757,7320 919,4335 518,03,0658 198,1173,7155,5168,0450,0947,2
09203100000м. Калуш1 894,4109 720,0111 869,920,0223 504,340,051,1138,0229,1
09204100000м. Коломия820,585 550,0102 606,344,0189 020,838,042,296,0176,2
09205100000м. Яремче85,775 060,015 196,72 575,092 917,410,07,196,0113,1
09502000000отг с-ще Печеніжин30,0150,0180,0
09501000000отг с. Верхня150,0150,0
09503000000отг с. Старі Богородчани150,0150,0
09100000000Обласний бюджет920,0940,0280,02 140,0
 Всього13 305,82 817 429,42 374 112,957 650,25 262 498,3629,7845,72 574,0920,0940,0280,02 894,021 262,930 346,3

 

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                                            Любов Романів


 

Додаток 6
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменуваннязгідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
7300000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації   
7310000  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації3 200,001 500,004 700,00
731741074100470Заходи з енергозбереженняПрограма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки1 200,001 200,00
731741074100470Заходи з енергозбереженняЦільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки1 500,001 500,00
731750075000411Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністюПрограма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року400,00400,00
731745074500411Сприяння розвитку малого та середнього підприємництваРегіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки100,001 500,001 600,00
6700000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації   
6710000  Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації5 244,40100,005 344,40
  Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, в тому числі підпрограми:4 844,40100,004 944,40
671781078100320Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лихаПідпрограма накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки150,00150,00
672784078400320Організація рятування на водахПідпрограма організації запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах Івано-Франківської області на 2016-2020 роки2 530,10100,002 630,10
671860086000133Інші видаткиІнші видатки2 164,300,002 164,30
671860086010133Інші видаткиПідпрограма створення страхового фонду документації Івано-Франківської області на 2016-2020 роки12,2012,20
671860086020133Інші видаткиПідпрограма утримання обласної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016-2020 роки.1 607,901 607,90
671860086030133Інші видаткиПідпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин на 2016-2020 роки100,00100,00
671860086040133Інші видаткиПідпрограма утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2016-2020 роки444,20444,20
671860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки400,00400,00
0900000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації   
0910000  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації3 565,00350,003 915,00
091860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки350,00 350,00
091860086000133Інші видаткиКомплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки2 650,00 2 650,00
091860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки565,00565,00
091860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки250,00250,00
091860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на 2014-2017 роки100,00100,00

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменуваннязгідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
5300000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації   
5310000  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації2 515,00585,003 100,00
531733073300421Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливстваКомплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016- 2020 роки1 700,001 700,00
531761276120511Охорона і раціональне використання земель100,00100,00
532761276120511Охорона і раціональне використання земельРегіональна програма відтворення, поліпшення, раціонального використання та охорони лісових ресурсів Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2016-2020 роки100,00100,00
531810681061060Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникамРегіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки250,00385,00635,00
532734073400421Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторійРегіональна цільова програма проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки565,00565,00
4700000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації   
4710000  Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації8 840,0097 452,40106 292,40
471606060600620Благоустрій міст, сіл, селищРегіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2016-2020 роки500,00500,00
471611061100620Заходи, пов`язані з поліпшенням питної водиРегіональна цільова програма “Питна вода” на 2012-2020 роки800,00800,00
471643064300443Розробка схем та проектних рішень масового застосуванняРегіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки300,00300,00
471642264220829Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам`яток архітектури, премії в галузі архітектуриРегіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки372,40372,40
471860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки1 000,001 000,00
471665066500456Утримання та розвиток інфраструктури дорігРегіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року14 000,0014 000,00
471810381031060Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житлаРегіональна цільова Програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки8 309,60160,008 469,60
471810881081060Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла530,40530,40
471911091100511Охорона та раціональне використання природних ресурсівОбласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року80 320,0080 320,00
3000000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
3010000 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 1 200,000,001 200,00
30172107210 Підтримка засобів масової інформації1 200,001 200,00
301721372130830Підтримка книговиданняРегіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки1 200,001 200,00
2400000 Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
2410000 Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 4645,20780,005425,20
241403040300822Філармонії, музичні колективи, і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходиОбласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,0060,00
241403040300822Філармонії, музичні колективи, і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходиРегіональна цільова програма “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки1440,001 440,00
241404040400829Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва800,00570,001 370,00
24172107210 Підтримка засобів масової інформації500,00500,00
241721372130830Підтримка книговидання500,00500,00
241404040400829Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтваОбласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки342,00210,00552,00
241420042000829Інші культурно-освітні заклади та заходиРегіональна цільова програма “Просвіта ХХІ століття” на 2017-2021 роки900,00900,00
241860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки603,20603,20

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменуваннязгідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
15000001500000Департамент соціальної політики облдержадміністрації
15100001510000Департамент соціальної політики облдержадміністрації 14 398,60523,4014 922,00
151340015134001090Інші видатки на соціальний захист населення 14 398,60523,4014 922,00
151340015134001090Інші видатки на соціальний захист населенняОбласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки60,0060,00
151340015134001090Інші видатки на соціальний захист населенняРегіональна цільова програма соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки523,40523,40
151340015134001090Інші видатки на соціальний захист населенняОбласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки7 238,607 238,60
151340015134001090Інші видатки на соціальний захист населенняОбласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення7 100,007 100,00
01000000100000Обласна рада
01100000110000Обласна рада28 231,00530,0028 761,00
01172100117210 Підтримка засобів масової інформації 7 176,700,007 176,70
011721101172110830Сприяння діяльності телебачення і радіомовленняПрограма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки5 332,605 332,60
011721201172120830Підтримка періодичних видань (газет та журналів)1 844,101 844,10
011860001186000133Інші видатки 21 054,30530,0021 584,30
011860001186000133Інші видаткиПрограма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки7 541,807 541,80
011860001186000133Інші видаткиПрограма забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки2 331,00500,002 831,00
011860001186000133Інші видаткиРегіональна цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” на 2016-2018 роки220,0030,00250,00
011860001186000133Інші видаткиОбласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на 2016-2018 роки300,00300,00
011860001186000133Інші видаткиПрограма фінансової підтримки Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” на 2015-2019 роки396,00396,00
011860001186000133Інші видаткиРегіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки275,00275,00
011860001186000133Інші видаткиРегіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки9 990,509 990,50
0300000Господарське управління облдержадміністрації
0310000Господарське управління облдержадміністрації4 500,00100,004 600,00
031860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу господарського управління облдержадміністрації на 2017-2019 роки4 500,00100,004 600,00
1300000 Управління спорту облдержадміністрації
1310000 Управління спорту облдержадміністрації2 258,70854,503 113,20
131501150110810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спортуОбласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки765,90765,90
131506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні1 492,801 492,80
131506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону854,50854,50

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменуваннязгідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
1000000 Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
1010000 Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації15 837,0014 750,0030 587,00
101122012200990Інші освітні програмиПрограма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки8 050,0014 600,0022 650,00
10131403140 Реалізація державної політики у молодіжній сферіОбласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки752,00 752,00
101314131411040Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки752,00752,00
101316031601040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки6 900,006 900,00
10172107210Підтримка засобів масової інформаціїРегіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки 150,00150,00
101721372130830Підтримка книговиданняРегіональна цільова програма підтримки книговидання на 2016-2020 роки150,00150,00
101860086000133Інші видатки135,000,00135,00
101860086000133Інші видаткиОбласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення125,00 125,00
101860086000133Інші видаткиРегіональна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки10,0010,00
1400000 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1410000 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 112 966,808 200,00121 166,80
14122102210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 22 955,30200,0023 155,30
141221222120763Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозомПрограма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки1 360,00200,001 560,00
141231322130763Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДуОбласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки1 230,001 230,00
141221422140763Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабетКомплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020”18 365,30 18 365,30
141221522150763Централізовані заходи з лікування онкологічних хворихПрограма “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”2 000,00 2 000,00
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’я 90 011,508 000,0098 011,50
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’яКомплексна програма “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020рр.”84 761,505 500,0090 261,50
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’яРегіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки2 500,001 000,003 500,00
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’яРегіональна цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2017 роки750,00750,00
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’яОбласна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення2 000,002 000,00
141222022200763Інші заходи в галузі охорони здоров’яРегіональна цільова програма “Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області” на період до 2020 року1 500,001 500,00

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменуваннязгідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальний фондСпеціальний фондРазом загальний та спеціальний фонди
2000000Служба у справах дітей облдержадміністрації
2010000Служба у справах дітей облдержадміністрації0,002 310,002 310,00
201311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захистуРегіональна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки2 310,002 310,00
7600000 Департамент фінансів облдержадміністрації
7610000 Департамент фінансів облдержадміністрації5 468,0021 262,9026 730,90
761880088000180Інші субвенції місцевим бюджетамПрограма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківської області на 2016-2020 роки2 894,0021 262,9024 156,90
761880088000180Інші субвенції місцевим бюджетамОбласна комплексна Програма соціального захисту населення
Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА)
2 574,002 574,00
ВСЬОГО:212 869,70149 298,20362 167,90

 

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                                         Любов Романів


 

 

Додаток 7
до рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 408-12/2016

Перелік
розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

(тис. грн.)

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Богородчанський районБогородчанська селищна радаОрганізація надання первинної медико-санітарної допомоги жителям селища Богородчани150,0 
Манявська сільська радаКапітальний ремонт системи опалення в Манявській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини150,0 
Монастирчанська сільська радаСтворення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі – крок назустріч пацієнту150,0 
Старобогородчанська сільська рада об’єднаної територіальної громадиОблаштування зони відпочинку та дозвілля в с. Старі Богородчани150,0 
Глибівська сільська радаЗбереження сільського клубу як культурної та духовної спадщини села Глибівка150,0 
Старунська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів в Ластівцівському НВК150,0 
Горохолинська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів в Горохолинській ЗОШ
І-ІІІ ст.
150,0 
Хмелівська сільська радаРеновація Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст.150,0 
Бабченська сільська радаКапітальний ремонт автомобільної дороги Росільна-Надвірна (в межах сіл Маркова, Бабче)200,0
Марківська сільська рада200,0
Грабовецька сільська радаКапітальний ремонт покрівлі Грабовецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів150,0
Росільнянська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Росільнянському будинку культури150,0
Кривецька сільська радаКапітальний ремонт приміщення Кривецької ЗОШ І-ІІ ст.150,0
Яблуньська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів в Яблуньській ЗОШ І-ІІІ ст.150,0
Богрівська сільська радаКапітальний ремонт покрівлі Богрівського НВК150,0
Порогівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій у Порогівській ЗОШ
І-ІІІ ст.
150,0
Хмелівська сільська радаВідремонтовані дороги – розвинуті села150,0
Глибоківська сільська рада150,0
Дзвиняцька сільська радаДах над головою – запорука розвитку культури села150,0
Міжгірська сільська радаКапітальний ремонт будівлі Міжгірського навчально-виховного комплексу150,0

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Верховинський районКрасноїлівська сільська радаПроектно-пошукові роботи та розроблення генерального плану села Красноїлля Верховинського району (перший етап)150,0
Стебнівська сільська радаКапітальний ремонт спортивного залу та благоустрій території Стебнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів150,0 
Красницька сільська радаТепло води – на користь дітям150,0 
Замагорівська сільська радаРеконструкція нежитлової будівлі під дитячий садочок для покращення умов навчання та виховання дітей дошкільного віку130,0 
Перехресненська сільська радаІ в найвищому селі – засвітяться вуличні ліхтарі150,0 
Довгопільська сільська радаДотримання санітарно-гігієнічних вимог у дошкільних навчальних закладах – основна вимога сьогодення (облаштування санвузлів у ДНЗ “Струмок” с. Довгополе)150,0 
Головівська сільська радаТепло в школі – здоров`я дітям150,0 
Криворівнянська сільська радаСпорт для здоров’я150,0 
Галицький районБринська сільська радаПідсилення системи водопостачання села Бринь Галицького р-ну шляхом побудови вітки водопроводу150,0 
Блюдниківська сільська радаБудівництво дитячо-спортивного майданчика в селі Блюдники Блюдниківської сільської ради79,4 
Старомартинівська сільська радаОрганізація ефективної системи надання медичних послуг населенню села Старий Мартинів та впровадження енергозберігаючих заходів у приміщенні ФАПу150,0
Деліївська сільська радаПодбаємо про вічність. Встановлення огорожі кладовища с. Бишів Галицького району Івано-Франківської області120,0 
Кінашівська сільська радаРеконструкція вуличного освітлення в с. Кінашів Галицького р-ну Івано-Франківської області150,0 
Сапогівська сільська радаОблаштування спортивно-відпочинкового майданчика в Сапогівському НВК100,0 
Насташинська сільська рада“Теплий клуб”: впровадження системи заходів з енергоефективності в будинку культури с. Насташине Галицького району
Івано-Франківської області
100,0 
Комарівська сільська радаРеконструкція вуличного освітлення сіл Комарівської  сільської ради150,0 
Городенківський районТопорівська сільська радаСтворення належних умов функціонування первинної медико-санітарної допомоги в селах Торговиця та Топорівці Городенківського району340,5 
Семаківська сільська радаОрганізація системи водопостачання в селі Семаківці шляхом кооперації зусиль влади та громади250,0 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Городенківський районЧернятинська сільська радаВпровадження ефективної системи водопостачання на території Чернятинської сільської ради150,0 
Топорівська сільська радаЧерез систему освітлення вулиць села Топорівці – до комфорту і безпеки громади150,0 
Раковецька сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів на базі Семенівської ЗОШ І-ІІ ступенів150,0 
Ясеневопільнівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Ясеневопільнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна частини віконних блоків)90,0 
Городенківська міська радаКомфортна школа – важлива складова збереження здоров`я молоді150,0 
Рашківська сільська радаРашківський будинок культури – як осередок відродження та збереження духовної та культурної спадщини громади села150,0 
Долинський районРахинянська сільська радаДля здоров`я молоді – сучасний спортивний майданчик150,0 
Раківська сільська радаСтворення безпечних умов на дорогах в с. Раків150,0 
Станковецька сільська радаРемонт приміщення амбулаторії в с. Станківці – як важлива умова перетворення його в сучасний сільський медичний заклад150,0 
Підлісківська сільська радаВиготовлення генерального плану забудови села Підліски Підлісківської сільської ради Долинського району119,0
Вигодська селищна радаРозширення пізнавальної експозиції Центру спадщини Вигодської вузькоколійки150,0 
Кропивницька сільська радаКапітальний ремонт даху Кропивницького НВК Долинського району – перша черга150,0 
Калуський районПідмихайлівська сільська радаКапітальний ремонт покрівлі головного корпусу Підмихайлівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст. в селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області150,0 
Кадобнянська сільська радаПокращення умов виховання та фізичного розвитку дітей через облаштування дитячого та спортивно-ігрового майданчика в селі Кадобна150,0 
Верхнянська сільська рада об’єднаної територіальної громадиПокращення умов виховання та фізичного розвитку дітей через облаштування дитячого майданчика в селі Довгий Войнилів150,0 
Боднарівська сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Боднарівському ФАПі150,0 
Кропивницька сільська радаЕнергозберігаючі заходи в Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІ етап)150,0 
Вістівська сільська радаКапітальний ремонт шатрової покрівлі Вістівського НВК І-ІІ ст. с.Вістова Калуського району Івано-Франківської області150,0 

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Калуський районКопанківська сільська радаСтворення сприятливих умов, забезпечення благоустрою та організації місць відпочинку в парковій зоні села Копанки150,0 
Студінська сільська радаКапітальний ремонт мереж вуличного освітлення на території Студінської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області150,0 
Коломийський районВеликокам’янська сільська радаБудівництво водопроводу на батьківщині Героїв Небесної Сотні, Героїв України Ігоря Ткачука та Богдана Калиняка в селі Кам’янка як продовження проекту DESPRO (третя черга)500,0 
Воронська сільська радаКапітальний ремонт даху та фасаду фельдшерсько-акушерського пункту та адмінбудинку у с. Ворона150,0 
Воскресинцівська сільська радаКапітальний ремонт меморіального комплексу біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в с. Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської області150,0 
Пилипівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів у фельдшерсько-акушерському пункті с. Кропивище Коломийського району Івано-Франківської області150,0 
Черемхівська сільська радаПокращення умов проведення дозвілля у приміщенні сільського клубу села Черемхів Коломийського району150,0 
Ценявська сільська радаВпровадження енергозберігаючих заходів у дошкільному навчальному закладі с. Ценява Коломийського району Івано-Франківської області150,0 
Угорницька сільська радаКрок за кроком до Європи (капітальний ремонт адміністративного будинку Угорницької сільської ради та приміщення фельдшерсько-акушерського пункту)150,0 
Турківська сільськаі радаСільська дорога – запорука розвитку громад сіл Турки і Джуркова200,0 
Джурківська сільськаі рада200,0 
Дебеславцівська сільська радаСільська дорога – запорука розвитку об’єднаної територіальної громади200,0 
Пилипівська сільська рада200,0 
Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громадиРеконструкція вуличного освітлення в с. Слобода Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади150,0 
Косівський районСтарокутська сільська радаКапітальний ремонт Старокутського дошкільного закладу “Гуцулочка” в с. Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області150,0 
Соколівська сільська радаКапітальний ремонт будинку культури в селі Соколівка Косівського району      Івано-Франківської області380,0 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Косівський районПістинська сільська радаКапітальний ремонт в Пістинській ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон та дверей)150,0 
Рожнівська сільська радаСтворення сприятливих умов, забезпечення благоустрою та організації місць відпочинку в парковій зоні села Рожнів (продовження капітального ремонту)150,0 
Брустурівська сільська радаУвага до дитини сьогодні – майбутнє країни завтра (улаштування штучного покриття)400,0 
Яворівська сільська радаПроектно-пошукові роботи з інвентаризації та упорядкування земель Яворівської сільської ради Косівського району150,0
Тюдівська сільська радаКапітальний ремонт вуличного освітлення в с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області150,0 
Середньоберезівська сільська радаВпровадження енергозберігаючих технологій на базі Середньоберезівської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон)150,0 
Надвірнянський районНадвірнянська міська і
Пнівська сільська ради
Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XVI століття в селі Пнів400,0 
Зеленська сільська радаЩастя та здоров’я дітей – найбільша цінність української громади120,0 
Ланчинська селищна радаГерої серед нас150,0 
Делятинська селищна радаУ здоровому тілі – здоровий дух150,0 
Парищенська сільська радаКраїна мрій150,0 
Надвірнянська міська радаНове поле для футболу – нові здобутки юних футболістів150,0 
Надвірнянська міська радаДітям тепліше – батькам спокійніше150,0 
Білоославська сільська радаСільська школа ХХІ століття: курс на ІТ інновації110,0 
Гвіздська сільська радаСпільна справа єднає громади150,0 
Битківська селищна радаСтворення якісних санітарно-гігієнічних умов в школі – запорука збереження здоров`я  школярів150,0
Зарічанська сільська радаЗдорова молодь – запорука здорової нації150,0 
Пнівська сільська радаРозвиток спорту – запорука зростання здорової і сильної нації150,0 
Рогатинський районРогатинська міська радаПідтримання належного рівня обороноздатного потенціалу держави шляхом ремонту стрілецьких тирів Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву148,0 
Бабухівська сільська радаПокращення умов соціально-культурного розвитку місцевої громади шляхом утеплення та ремонту фасаду клубу села Бабухів150,0 
Вербилівська сільська радаКапітальний  ремонт будинку Залузької сільської лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Рогатинського району Івано-Франківської області з впровадженням енергозберігаючих технологій150,0 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Рогатинський районСарниківська сільська радаСільська амбулаторія майбутнього150,0 
Явченська сільська радаЕнергозбереження Явченської ЗОШ І-ІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області150,0 
Рожнятівський районНижньострутинська сільська радаЕнергозберігаючі вікна для Нижньострутинської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району150,0 
Рожнятівська селищна радаКапітальний ремонт дитячої школи мистецтв у селищі Рожнятів шляхом заміни вікон на енергозберігаючі150,0 
Перегінська селищна радаЕнергозберігаючі технології у Перегінській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Рожнятівської районної ради150,0 
Князівська сільська радаЗбережемо тепло – збережемо здоров’я дитини. Утеплення фасаду ДНЗ “Малятко”150,0 
Брошнів-Осадська селищна радаПартнерство влади та громади – капітальний ремонт вул. Залізнична в селищі Брошнів-Осада150,0 
Вербівська сільська радаЗаміна віконних блоків на енергозберігаючі лікарської амбулаторії в с. Вербівка150,0 
Снятинський районКрасноставська сільська радаЗелена дорога в нове життя200,0 
Белелуївська сільська рада200,0 
Джурівська сільська радаШкільна будівля – стратегічний об’єкт села150,0 
Троїцька сільська радаОздоровлення та відпочинок на Покутті125,025,0
Кулачківська сільська радаНове життя для наймолодших (Реорганізація Кулачківської ЗОШ
І-ІІ ст. у навчально-виховний комплекс)
150,0 
Шевченківська сільська радаЗбережемо будівлю – покращимо культурне життя на селі150,0 
Підвисоцька сільська радаСадочку – вікно, діткам – тепло150,0 
Потічківська сільська радаБудинок культури – душа села, а душу треба берегти150,0 
Тисменицький районПавлівська сільська радаСпорт – запорука здоров’я та зцілення нації150,0 
Милуванська сільська радаЯкісні дороги – запорука інвестиційного розвитку громади150,0
Пшеничниківська сільська радаВідродження духовності – основа відродження української нації. Упорядкування релігійного туристичного маршруту на території Духовно-паломницького Центру Матері Божої у с. Погоня150,0 
Чукалівська сільська радаОсвітлення вулиць – крок до створення європейських умов проживання жителів села Чукалівка150,0 
Колодіївська сільська радаРеконструкція вуличного освітлення в селі Колодіївка Тисменицького району150,0 
Поберезька сільська радаУніверсальні послуги поштового зв’язку – капітально відремонтоване приміщення для обслуговування сіл Побережжя та Ганнусівка150,0 

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Тисменицький районВільшаницька сільська радаТепло і затишок в школі150,0 
Чорнолізька сільська радаСучасний стадіон с.Чорнолізці – запорука здоров’я, популяризація футболу та розвиток територіальної громади150,0 
Рошнівська сільська радаІнноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Рошнів. Реконструкція з використанням світлодіодних світильників (друга черга)150,0 
Старокривотульська сільська радаКапітальний ремонт даху будівлі Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ступенів150,0 
Новокривотульська сільська радаСтворення належних умов для всебічного розвитку культури в селі150,0 
Черніївська сільська радаСтворення мережі вуличного освітлення вулиць Князя Володимира, Нова, Франка, Кіндрата, Шевченка в селі Черніїв Тисменицького району150,0 
Радчанська сільська радаКапітальний ремонт приміщень санвузлів в ЗОШ І-ІІІ ст. села Радча150,0 
Клубівецька сільська радаЗдорові діти – майбутнє нації150,0 
Тлумацький районДелівська сільська радаСвітло нашого дому150,0 
Олешанська сільська радаУкраїнській культурі – європейське  забезпечення150,0 
Будзинська сільська радаБлагоустрій кладовища в селі Будзин Тлумацького району150,0
Вікнянська сільська радаКапітальний ремонт клубу села Вікняни Тлумацького району150,0 
Долинська сільська радаВода в кожній оселі. Забезпечення населення питною водою через централізоване водопостачання в селі Долина Тлумацького району Івано-Франківської області150,0 
Королівська сільська радаВуличне освітлення с. Королівка150,0 
Грушківська сільська радаШкола – єдине джерело сили, що рухає машиною суспільства120,0 
Обертинська селищна радаСтворення умов для виховання та фізичного розвитку дітей через облаштування дитячого майданчика в селищі Обертин150,0 
Тарасівська сільська радаОрганізація системи водопостачання в селі Тарасівка шляхом кооперації зусиль влади та громади400,0 
Бортниківська сільська радаНародний дім – культурно-просвітницький центр життя сільської громади150,0 
Петрівська сільська радаДбайливе харчування школярів – запорука успіху у навчанні (капітальне облаштування їдальні в шкільному закладі с. Сокирчин)150,0 
Надорожнянська сільська радаПам’ятаючи минуле – творимо свідоме майбутнє150,0 

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Івано-Франківська міська радаУгорницька сільська радаСело живе, коли у школі комфортно і затишно дітям150,0 
Хриплинська сільська радаСприяння розвитку добровільної пожежної дружини у громаді с. Хриплин300,0 
Болехівська міська радаТисівська сільська рада“Промінь світла в житті селян” – реконструкція  вуличного освітлення з використанням новітніх енергозберігаючих технологій150,0 
 Всього 133 21262,91194,0

 

 

Назва районного чи міського бюджетуОрган місцевого самоврядування – переможецьНазва проекту – переможця КонкурсуВидатки розвиткуВидатки споживання
Верховинський районВерховинська селищна радаКраща етнокультурна громада 200,0
Галицький районКукільницька сільська радаКраща спортивна громада 100,0
Долинський районВеликотур’янська сільська радаКраща етнокультурна громада 200,0
Коломийський районГвіздецька селищна радаКраща спортивна громада 150,0
Матеївецька сільська радаГромада кращого довкілля 100,0
Косівський районКосівська міська радаГромада кращого довкілля 200,0
Рогатинський районСвітанківська сільська радаКраща етнокультурна громада 200,0
Снятинський районГорішньозалучанська сільська радаКраща спортивна громада200,0
Тлумацький районКутищенська сільська радаГромада кращого довкілля 150,0
Гостівська сільська радаКраща етнокультурна громада 200,0
Всього   1700,0

 

 

Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної
ради – заступник керуючого
справами обласної ради                                                                                           Любов Романів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]