Про обласну цільову програму проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 448-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про обласну цільову програму
проведення мобілізаційних
заходів та підготовки до
територіальної оборони на 2017 рік

 

З метою виконання законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», рішень ради оборони Івано-Франківської області та відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити обласну цільову програму проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік (далі – Програма, що додається).
  2. Рекомендувати головам районних рад, міським головам міст обласного значення затвердити відповідні цільові програми проведення та фінансування мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік.
  3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету врахувати бюджетні запити господарського управління облдержадміністрації (В. Семків) на 2017 рік про виділення коштів на реалізацію заходів Програми.
  4. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба та постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади (Т. Виноградник).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


Паспорт
обласної цільової програми проведення мобілізаційних заходів
та підготовки до територіальної оборони
на 2017 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми:
сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації.
2. Розробники Програми:
сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації;
обласний військовий комісаріат;
господарське управління обласної державної адміністрації.
3. Термін реалізації Програми 2017 рік.
4. Етапи фінансування Програми 2017 рік.
5.Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РікОчікувані обсяги фінансування,  тис.грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2017905,0445,0460,0

 6. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми сприятиме:
забезпеченню в області мобілізаційних заходів, заходів з територіальної обороноздатності;
забезпеченню готовності до формування підрозділів територіальної оборони в особливий період та їх спроможності виконувати завдання територіальної оборони в області;
забезпеченню готовності штабів територіальної оборони та пунктів управління територіальною обороною до роботи та їх спроможності здійснювати планування і організацію територіальної оборони в області.

7. Термін проведення звітності:
інформація про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до визначених Програмою мети та завдань.

 

Замовники Програми:
Сектор мобілізаційної роботи
апарату обласної державної адміністрації                                        І. Дмитрів

Керівник Програми:
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                        М. Савка


Обґрунтування доцільності розроблення обласної цільової програми
проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік

 

Загальна частина

Враховуючи складність обстановки та нагальну необхідність підвищення рівня готовності до ведення територіальної оборони та на виконання законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23.09.2016 року № 406, та рішень Ради оборони області розроблено Програму.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території області до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.

 Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення своєчасної часткової мобілізації, підтримання системи управління області у готовності до роботи в умовах переведення військ на штати воєнного часу;

забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються, на військову службу та техніки ‑ на збірні пункти, у військові частини;

виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній поліції України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України для забезпечення потреб відповідно до мобілізаційних планів та плану територіальної оборони;

проведення заходів підготовки штабу зони та штабів районів територіальної оборони;

часткове забезпечення проведення заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони;

забезпечення формування підрозділів територіальної оборони та їх готовності до застосування в особливий період;

забезпечення готовності до ведення територіальної оборони;

надання транспортних послуг та забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділів обласного військового комісаріату та підрозділів територіальної оборони;

забезпечення готовності пунктів управління до виконання завдань.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається, виходячи із можливостей його дохідної частини.

 Очікувані результати виконання Програми

Результати виконання Програми:

покращення виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області;

підвищення готовності системи оповіщення керівного складу області та інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів з підготовки до територіальної оборони області;

забезпечення готовності до роботи  пунктів управління обласної державної адміністрації.

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку.


Додаток
до обласної цільової програми проведення
мобілізаційних заходів та підготовки
до територіальної оборони на 2017 рік

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Замовники Програми: сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, господарське управління обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат

Назва Програми: обласна цільова програма проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони на 2017 рік

№ з/пНайменування заходуВиконавецьОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
всьогов  т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
1Підготовка і проведення навчань та тренувань штабів зон та районів територіальної оборони, контроль за здійсненням заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, стану територіальної оборони в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області. Забезпечення доставки підрозділів територіальної оборони до місць проведення Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня та у зворотному напрямку.Сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, господарське управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення350,0160,0190,0Покращення виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області. Забезпечення гарантованого виконання планового завдання з комплектування мобілізаційними ресурсами військових організаційних структур, оплата транспортних послуг, забезпечення пально-мастильними матеріалами. Готовність особового складу організаційного ядра підрозділів територіальної оборони до виконання завдань
2Упорядкування запасних пунктів управління облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, обласного збірного пункту, пунктів управління районних (міських) військкоматів  для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборониСектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, господарське управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад  міст обласного значення40,010,030,0Забезпечення готовності до роботи  пунктів управління облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрацій та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,  районних (міських) військкоматів, обласного збірного пункту
3Забезпечення харчування особового складу підрозділів територіальної оборони під час  виконання ними заходів Єдиного Всеукраїнського стрілецького дняСектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, господарське управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення145,025,0120,0Готовність особового складу організаційного ядра до виконання завдань
4Забезпечення перевезення військовозобов’язаних (резервістів) до пунктів прийому військових частин та у зворотному напрямку.Сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, господарське управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад  міст обласного значення 370,0 250,0 120,0Забезпечення готовності до територіальної оборони
5Проведення військово-спортивних таборів для молодіСектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації. Підвищення патріотичного духу молоді
Всього905,0445,0460,0

 

Замовники Програми:
Сектор мобілізаційної роботи апарату
обласної державної адміністрації                                                                   І. Дмитрів

Керівник Програми:
Перший заступник
голови обласної державної адміністрації                                                     М. Савка

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]