Про обласну цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 48-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про обласну цільову
соціальну програму з
оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши проект обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, розроблені заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Управлінню молоді і спорту обласної державної адміністрації (Р.Микитюк), районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити неухильне виконання Програми.
 3. Управлінню молоді і спорту обласної державної адміністрації (Р.Микитюк) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г.Карп) бюджетних запитів на наступні роки врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Рекомендувати районним та міським радам міст обласного значення затвердити відповідні цільові соціальні програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, передбачивши видатки на виконання завдань, визначених Програмою, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 48-2/2015

 

 

 

Обласна цільова соціальна програма
з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки

 

 

 

Замовник Програми:
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                          Р. Микитюк

 

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної адміністрації                                       І. Пасічняк

 

ПАСПОРТ
обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: управління молоді і спорту облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: управління молоді і спорту облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2016-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.) :

Роки

Орієнтовані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні, міські бюджетиінші джерела
2016-202028196,328196,3
в т.ч.
20164624,04624,0
20175227,05227,0
20185707,95707,9
20196107,46107,4
20206530,06530,0
 1. Очікувані результати виконання Програми: виконання обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки дасть змогу:

– щороку забезпечувати оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей пільгових категорій віком 7-16 років. Зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій), дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

– створити сприятливі умови для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

– зберегти мережу закладів відпочинку та оздоровлення дітей на території області.

 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

 

Замовник Програми
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                    Ростислав Микитюк

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                          Ігор Пасічняк

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення
обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки

Загальна характеристика Програми

Для розв’язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначити перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовуючи цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Для галузі актуальними залишаються питання фінансової підтримки оздоровлення та відпочинку дітей, завдання збільшення позабюджетних додаткових надходжень. З цією метою необхідно об’єднати зусилля державного і недержавного секторів, що призведе до суттєвих змін якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах: рівність права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок; визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку; створення оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; адресність соціальної допомоги, що надається з державного, обласного, районного бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.

Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки розроблена управлінням молоді і спорту обласної державної адміністрації на виконання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державні цільові програми”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, рішення обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2015 “Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року”.

Програма є нормативним документом для збереження і розвитку оздоровчих та відпочинкових послуг, які являють собою комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладам оздоровлення та відпочинку .

Упродовж останніх років в Україні зберігається погіршення стану здоров’я дітей, зумовлене негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перенавантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку в дітей хронічних захворювань.

Звідси виникає гостра потреба у зміні програмних підходів та визначення пріоритетних напрямків розвитку сфери оздоровлення та відпочинку дітей, яка б забезпечувала ефективне функціонування даного напрямку в нових умовах.

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови виділення коштів на проведення оздоровчої кампанії. Це зумовлює необхідність прийняття обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

Мета Програми

Метою Програми є:

– створення належних умов для ефективної реалізації державної політики щодо відпочинку та оздоровлення дітей в області;

– надання якісних послуг з відпочинку та оздоровлення дітей;

– зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення;

– створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

– збереження мережі закладів відпочинку та оздоровлення, покращення їх матеріально-технічної бази.

Основні завдання Програми

Реалізація обласної цільової соціальної програми з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020 роки забезпечить:

– об’єднання зусиль органів державної влади та недержавних організацій у напрямку забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

– створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку дітей;

– усунення недоліків у роботі закладів оздоровлення та відпочинку, збереження їх мережі;

– підтримку ініціатив молодіжних громадських організацій, спрямованих на формування культури здорового способу життя;

– покращення виховної роботи у закладах різних типів, сприяння патріотичному вихованню дітей, популяризації народних традицій, утвердження духовних цінностей, розвиток нахилів та здібностей дітей під час проведення у закладах оздоровлення та відпочинку тематичних змін;

– вчасне надання необхідної невідкладної допомоги;

– урізноманітнення форм відпочинку дітей за рахунок створення та забезпечення діяльності наметових таборів;

– створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та районних, міських бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Під час розроблення проекту обласного бюджету на 2016 рік та наступні роки департамент фінансів облдержадміністрації передбачає видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання Програми, виходячи із можливостей дохідної частини обласного бюджету.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку.

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми, здійснює управління молоді і спорту облдержадміністрації.

Програма реалізується за участю структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, місцевих громад, громадських організацій.

Контроль за виконанням Програми покладається на керівництво облдержадміністрації.

Інформація про виконання Програми публікується у засобах масової інформації.

 

 

 

Начальник управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                   Ростислав Микитюк

 

Додаток
до обласної цільової соціальної
програми з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування, очікуваних результатів програми

Замовник: управління молоді і спорту обласної державної адміністрації.

Назва програми: обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

Найменування завданняНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняу т.ч. за рокамиОчікувані результати
РокиВсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетІнші джерела
1. Організаційно-консультаційні заходи щодо реалізації державної політики з оздоровлення та відпочинку дітейЗабезпечення роботи Координаційної ради облдержадміністрації з питань відпочинку та оздоровлення дітейУправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначеньЗабезпечення злагодженої діяльності відповідальних за підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Забезпечення діяльності робочої групи облдержадміністрації з питань оздоровлення та відпочинку дітей із залученням відповідних фахівців з метою здійснення перевірки закладів оздоровлення та відпочинку щодо готовності до оздоровчого сезону та під час надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітейУправління молоді і спорту, департаменти освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Держпраці в області, інспекція з питань захисту прав споживачів в області, головне управління Держсанепідслужби в області2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Організація роботи оперативного штабу облдержадміністрації з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у літній періодУправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Додержання вимог законодавства під час надання згоди на виїзд груп дітей для оздоровлення за кордоном і контроль за поверненням в УкраїнуУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
2. Забезпечення державної підтримки заходів з оздоровлення та відпочинку дітейЗдійснення закупівлі путівок для дітей пільгових категорій віком 7-16 роківУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.26196,326196,3В межах кошторисних призначеньЗабезпечення на належному рівні функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, підтримки дітей пільгових категорій
20164224,04224,0-//-
20174827,04827,0-//-
20185307,95307,9-//-
20195707,45707,4-//-
20206130,06130,0-//-
Здійснення обміну групами дітей пільгових категорій віком 7-16 років для оздоровлення між Івано-Франківською та Херсонською областямиУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.500,0500,0В межах кошторисних призначень
2016100,0100,0-//-
2017100,0100,0-//-
2018100,0100,0-//-
2019100,0100,0-//-
2020100,0100,0-//-
Здійснення обміну групами дітей пільгових категорій віком 7-16 років для оздоровлення між Івано-Франківською та Миколаївською областямиУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.500,0500,0В межах кошторисних призначень
2016100,0100,0-//-
2017100,0100,0-//-
2018100,0100,0-//-
2019100,0100,0-//-
2020100,0100,0-//-
Здійснення обміну групами дітей пільгових категорій віком 7-16 років для оздоровлення між Івано-Франківською та Одеською областямиУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.500,0500,0В межах кошторисних призначень
2016100,0100,0-//-
2017100,0100,0-//-
2018100,0100,0-//-
2019100,0100,0-//-
2020100,0100,0-//-
Здійснення обміну групами дітей пільгових категорій віком 7-16 років для оздоровлення між Івано-Франківською та Запорізькою областямиУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.500,0500,0В межах кошторисних призначень
2016100,0100,0-//-
2017100,0100,0-//-
2018100,0100,0-//-
2019100,0100,0-//-
2020100,0100,0-//-
Забезпечення безперебійного електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєвоважливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей; підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборівРайдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
3.Організаційно-методичне, інформаційне забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітейОрганізація та проведення тематичних змін у закладах оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорійЗаклади оздоровлення та відпочинку дітей, департамент освіти і науки, управління молоді і спорту, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначеньОрганізаційно-методичне та інформаційне забезпечення в повному обсязі заходів з оздоровлення та відпочинку дітей
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Проведення роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, пропаганди здорового способу життя для дітей, які перебувають в закладах оздоровлення та відпочинкуЗаклади оздоровлення та відпочинку дітей, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління молоді і спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Організація проведення культурно-мистецьких заходів для дітей у закладах оздоровлення та відпочинкуУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, заклади оздоровлення та відпочинку дітей2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Забезпечення належного санітарно-епідеміологічного нагляду за харчуванням у закладах оздоровлення та відпочинку різних типів, забезпечення дітей якісними продуктами харчування і лікарськими засобамиГоловне управління Держсанепідслужби в області, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Проведення тематичних семінарів для медичного персоналу закладів оздоровлення та відпочинку дітей, закріплення лікувально-профілактичних установ за закладами оздоровлення та відпочинку відповідно до територіального розташуванняДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Закріплення у літній період відповідальних працівників правоохоронних органів за закладами оздоровлення та відпочинкуГоловне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Сприяння у проведенні громадськими об’єднаннями, фондами, молодіжними, релігійними організаціями наметових таборів, таборів праці та відпочинку, духовно-просвітницьких таборівУправління молоді і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Проведення навчально-методичних семінарів щодо проходження літньої педагогічної практики студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яких скеровано до дитячих закладів відпочинку та оздоровлення для здійснення виховної роботиПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, департамент освіти і науки, управління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
4. Забезпечення проведення державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку, подання документів для ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуЗабезпечення проведення державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку дітей комунальної та приватної форм власностіУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначеньВідповідність закладів оздоровлення та відпочинку присвоєним раніше категоріям та покращення рівня їх матеріально-технічної бази
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Сприяння в проведенні державної атестації закладів оздоровлення та відпочинку дітей державної форми власності, що розташовані на території областіУправління молоді і спорту облдержадміністрації2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-
Організація роботи щодо подання відповідної інформації про заклади для внесення в Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуУправління молоді і спорту облдержадміністрації, заклади оздоровлення та відпочинку дітей2016-2020 рр.2016-2020 рр.0,00,0В межах кошторисних призначень
20160,00,0-//-
20170,00,0-//-
20180,00,0-//-
20190,00,0-//-
20200,00,0-//-

Начальник управління молоді і спорту
облдержадміністрації                                                                Ростислав Микитюк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]