Про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 207-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про передачу в оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про оренду державного та комунального майна”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995. № 786 “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” із змінами та доповненнями, та з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 1. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу (додається).

 

 1. Затвердити Типовий договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 1. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 1. Редакції газети “Галичина” публікувати інформаційні повідомлення щодо проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна, конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради від 10.06.2011. № 166-6/2011 “Про Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” із змінами та доповненнями, від 06.04.2012. № 476-13/2012 “Про Методику розрахунку пропорції розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ” із змінами та доповненнями, від 10.06.2011. № 168-6/2011 “Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності” із змінами та доповненнями та від 10.06.2011.

  № 167-6/2011 “Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 207-5/2016

 

Порядок
передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

 

Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Порядок) розроблений на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих актів України з метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

Цей Порядок регулює:

– організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майна);

– майнові відносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем щодо господарського використання майна.

 

1. Об’єкти оренди

 

1.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

– цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів;

– нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

 

1.2. Мінімальна площа об’єкта оренди, що пропонується для оренди, становить 2 кв.м.

 

2. Орендодавець

 

2.1. Орендодавцем згідно з цим Порядком є обласна рада (далі – орендодавець). Повноваження орендодавця, за його дорученням, здійснює управління об’єктами спільної власності територіальних громад області (далі – Управління).

2.2. При передачі в оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) орендодавцем може бути його балансоутримувач у разі прийняття відповідного рішення обласної ради.

 

3. Орендарі

 

3.1. Орендарями згідно з цим Порядком можуть бути:

– господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу;

– інші юридичні особи (державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані у встановленому законом порядку) та громадяни України;

– фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

 

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

4. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

 

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

– фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до розділу 3 цього Порядку;

– орендодавця;

– органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувача майна.

 

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу Управління у триденний термін повинно повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, стосовно майна якого подано заяву про оренду.

 

4.3. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати Управлінню у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

 

4.4. Управління формує переліки майна, що може бути передано в оренду, і забезпечує їх оприлюднення в газеті “Галичина” та на офіційному веб-сайті обласної ради.

 

5. Порядок укладання договору оренди

 

5.1. Фізичні або юридичні особи, які бажають укласти договір оренди майна, подають Управлінню заяву із зазначенням:

– назви та місця знаходження об’єкта оренди, мети та терміну його використання;

– найменування, місця знаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника;

– інформації про засоби зв’язку з ним.

 

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб

– завірені належним чином копії установчих документів;

– завірена належним чином копія звіту про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірена належним чином копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

– завірена належним чином копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

– погодження органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувача майна;

– погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини);

– завірена належним чином копія ліцензії на провадження юридичною особою певного виду господарської діяльності, якщо це передбачено законом;

 

для фізичних осіб

– завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

– завірена належним чином копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

– завірена належним чином копія ідентифікаційного номера;

– погодження органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувача майна;

– погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини);

– завірена належним чином копія ліцензії на провадження фізичною особою певного виду господарської діяльності, якщо це передбачено законом.

 

У разі оренди цілісних майнових комплексів до заяви також додаються:

– висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі в оренду цілісного майнового комплексу;

– техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.

 

Зазначені документи повинні бути засвідченими печаткою заявника.

 

5.2. Пропозиції щодо оренди майна погоджуються з органом, уповноваженим управляти цим майном, (за його наявності) та/або балансоутримувачем майна.

 

5.3. Опрацьовані матеріали щодо оренди майна терміном на п’ять років і менше чи проект рішення обласної ради щодо оренди майна терміном більше п’яти років Управління подає голові обласної ради для направлення їх у постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

 

5.4. Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу за результатами розгляду подає Управлінню висновки та рекомендації щодо згоди на оренду майна або відмови у передачі в оренду. У разі негативного висновку, його підстава зазначається у протоколі засідання постійної комісії обласної ради.

 

5.5. Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, Управління готує проект розпорядження голови обласної ради з питань щодо оренди майна терміном на п’ять років і менше, а саме:

продовження договору оренди,

укладення договору оренди без проведення конкурсу (аукціону),

передачі в оренду на умовах конкурсу (аукціону).

 

5.6. Питання щодо передачі майна в оренду терміном більше п’яти років вирішується на пленарних засіданнях обласної ради.

 

5.7. У передачі майна в оренду може бути відмовлено у випадку:

– прийняття обласною радою рішення про приватизацію або перед-приватизаційну підготовку об’єкта;

– необхідності використання об’єкта для потреб орендодавця, балансоутримувача;

– невиконання або порушення орендарем істотних умов договору оренди та наявності заборгованості з орендної плати;

– резервування об’єкта для розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій комунальної власності та інше;

– передачі об’єкта в оренду бюджетній установі, організації.

 

6. Передача майна на умовах конкурсу (аукціону)

 

6.1. Вільні об’єкти нерухомого майна передаються в оренду на умовах конкурсу (аукціону).

 

6.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна покладається на Управління.

 

6.3. Оголошення про конкурс (аукціон) на право оренди майна публікується в газеті “Галичина” та оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради.

 

6.4. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу (аукціону) і повинно містити такі відомості:

– інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – вид виробничої діяльності, кількість і склад робочих місць, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості);

– умови конкурсу (аукціону);

– перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі (аукціоні);

– кінцевий строк прийняття заяв та документів від претендентів;

– дату, час і місце проведення конкурсу (аукціону).

 

6.5. Умовами конкурсу (аукціону) є:

– стартовий розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності);

– застава для участі в конкурсі (аукціоні);

– дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

– компенсація переможцем конкурсу (аукціону) витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди

 

Умови конкурсу (аукціону) можуть також передбачати інші зобов’язання.

 

6.6. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу (аукціону).

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу, затвердженою рішенням обласної ради.

 

6.7. Умови конкурсу (аукціону) визначає та затверджує комісія з проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

6.8. Для участі в конкурсі (аукціоні) претендент подає на розгляд конкурсної (аукціонної) комісії заяву про участь у конкурсі (аукціоні) із зазначенням:

– пропозиції щодо розміру орендної плати;

– пропозиції щодо виконання умов конкурсу (аукціону);

– інформації про засоби зв’язку з ним

 

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

 завірені належним чином копії установчих документів;

– завірена належним чином копія звіту про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірена належним чином копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

– завірена належним чином копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

– довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

– документ, що засвідчує сплату застави для участі в конкурсі (аукціоні);

 

для фізичних осіб

– завірена належним чином копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлена довіреність;

– завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

– документ, що засвідчує сплату застави для участі в конкурсі (аукціоні).

 

У разі оренди цілісних майнових комплексів до заяви також додаються:

– висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту цілісного майнового комплексу;

– техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.

 

6.9. Управління для проведення конкурсу (аукціону) залучає ліцитатора, з яким укладає відповідний договір.

 

6.10. Результати конкурсу (аукціону) оформляються протоколом та затверджуються конкурсною (аукціонною) комісією.

 

6.11. Управління протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу (аукціону) повідомляє про результати конкурсу (аукціону) всім учасникам і забезпечує їх оприлюднення в газеті “Галичина” та на офіційному веб-сайті обласної ради.

 

6.12. За результатами проведення конкурсу (аукціону) Управління готує проект розпорядження голови обласної ради щодо укладення з переможцем конкурсу (аукціону) договору оренди майна.

До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу (аукціону), та інші пропозиції переможця.

 

6.13. У разі наявності одного учасника конкурсу (аукціону) конкурсна (аукціонна) комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору оренди майна, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної (аукціонної) комісії.

 

6.14. Якщо не надійшло жодної заяви про участь у конкурсі (аукціоні), конкурс (аукціон) визнається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна (аукціонна) комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу (аукціону).

 

6.15. У разі коли об’єкт оренди не менш як два рази пропонувався для оренди за конкурсом (аукціоном), але за відсутності заяв такі конкурси (аукціони) не відбулися, конкурсна (аукціонна) комісія може прийняти рішення про укладення договору на оренду такого майна із особою, яка виявила заінтересованість в оренді майна і подала Управлінню заяву та відповідні документи не пізніше ніж за 6 місяців від дати опублікування в газеті “Галичина” та на офіційному веб-сайті обласної ради переліку майна, що може бути передано в оренду.

 

7. Оцінка об’єкта оренди

 

7.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди.

Оцінка об’єкта оренди – це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

 

7.2. Відбір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради.

 

7.3. Звіт про оцінку об’єкта оренди є документом, що містить висновки про вартість об’єкта оренди та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності.

Рецензування звіту про оцінку об’єкта оренди є обов’язковим.

 

8. Умови договору оренди

 

8.1. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженому рішенням обласної ради.

 

9. Договір оренди

 

9.1. Підставою для укладення договору оренди майна є рішення обласної ради чи розпорядження голови обласної ради.

 

9.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами (орендодавець, балансоутримувач, орендар) тексту договору.

 

9.3. Передача об’єкта оренди орендодавцем і балансоутримувачем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

 

9.4. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради.

 

9.5. Стягнення заборгованості з орендної плати провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

9.6. Якщо об’єкт оренди є об’єктом культурної спадщини, орендар зобов’язаний виконувати вимоги охоронного договору.

 

10. Надання орендарю згоди орендодавця майна
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна

 

10.1. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

– подання орендарем заяви і пакета документів;

– розгляд питання про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;

– прийняття відповідного рішення.

 

10.2. Для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар подає Управлінню заяву і такий пакет документів:

– дефектний акт, підписаний орендарем і затверджений балансоутримувачем;

– інформацію про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;

– приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);

– довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

– дозвіл органу охорони культурної спадщини на проведення робіт на об’єкті оренди (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини);

– проектно-кошторисну документацію, погоджену з балансоутримувачем майна, та з результатами її експертизи, здійсненої організацією, яка має ліцензію на зазначену діяльність.

 

10.3. Інформація про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень надається органом, уповноваженим управляти відповідним майном, (за його наявності) та/або балансоутримувачем майна на підставі наданих орендарем документів.

 

10.4. Проект рішення обласної ради щодо надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна Управління подає голові обласної ради для направлення його у постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

 

10.5. Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу за результатами розгляду надає висновки та рекомендації щодо згоди на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень або відмови у їх здійсненні. У разі негативного висновку, його підстава зазначається у протоколі засідання постійної комісії обласної ради.

 

10.6. Згода на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна надається рішенням обласної ради.

 

10.7. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцеві акт приймання виконаних робіт, погоджений з комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт”, та копії документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

 

11. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

 

11.1. Орендодавець спільно з органом, уповноваженим управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувачем майна здійснюють контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

 

11.2. Орган, уповноважений управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувач майна інформують Управління про наявність об’єктів нерухомого майна, що вивільняються або не використовуються та можуть бути передані в оренду.

 

12. Прикінцеві положення

 

Взаємовідносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем, не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 207-5/2016

 

 Склад
комісії з проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

Гладій
Василь Іванович
–     перший заступник голови обласної ради, голова комісії
Члени комісії:
Даниш
Василь Степанович
–     начальник управління об’єктами спільної власності територіальних громад області
Грицків
Марія Іванівна
–     начальник договірно-правового відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад області
Загурський
Олег Васильович
–     депутат обласної ради
Іваськів 
Андрій Степанович
–     депутат обласної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 207-5/2016

 

Методика
розрахунку орендної плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу

 

1. Загальні положення

1.1. Методику розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області: цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів; нерухомго майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); іншого окремого індивідуально визначеного майна (далі – майна).

 

1.2. Орендодавцем майна є обласна рада (далі – орендодавець). Повноваження орендодавця, за його дорученням, здійснює управління об’єктами спільної власності територіальних громад області (далі – Управління).

У разі прийняття відповідного рішення обласної ради орендодавцем може бути балансоутримувач майна при передачі в оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди).

 

1.3. Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем, орендарем та балансоутримувачем орендованого майна.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 

1.4. До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

 

1.5. Договір оренди майна строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Такі послуги нотаріуса оплачує орендар.

 

1.6. При продовженні договору оренди майна на строк, який був раніше встановлений договором, чи на інший строк, обумовлений сторонами, проводиться нова незалежна оцінка вартості об’єкта оренди.

 

2. Методика розрахунку орендної плати

 

2.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

визначається розмір річної орендної плати;

на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

 

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 

2.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів визначається за формулою:

 

Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц / 100,

 

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц = 10 відсотків – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів.

 

2.3. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у п.2.5. цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор / 100,

 

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатками 1 та 2.

 

2.4. Розмір річної орендної плати, у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

 

Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

 

У випадку продовження договору оренди майна Управління виступає замовником проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди шляхом укладання тристоронньої угоди між Управлінням, орендарем та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством. Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

На вимогу Управління здійснюється рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит орендаря до осіб, які відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди. Рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди є обов’язковим.

Оплату послуг з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди проводить орендар. Затрати, понесені орендарем за здійснення незалежної оцінки та рецензування, Управлінням не відшкодовуються.

 

У випадку передачі майна на умовах конкурсу (аукціону) Управління також виступає замовником проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди шляхом укладання двосторонньої угоди між Управлінням та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.

Оплату послуг з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди проводить Управління. Затрати, понесені Управлінням за здійснення незалежної оцінки та рецензування, відшкодовує переможець конкурсу (аукціону) на право оренди майна.

 

2.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, а також громадськими та благодійними організаціями, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну, правову допомогу, волонтерську роботу, реабілітацію та адаптацію учасників АТО становить 1,20 гривень (з ПДВ). Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

 

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 рекламного та еротичного характеру;

 заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

 заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

2.6. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно до розміру займаної орендарями загальної площі.

 

2.7. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл.міс. = (Опл : 12) х Iд.о. х Ім,

 

де Опл.міс. – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;

 Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

 Iд.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

 Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 

2.8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

2.9. На суму орендної плати, визначеної за цією Методикою, нараховується податок на додану вартість у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством.

 

3. Терміни внесення орендної плати

 

3.1. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди. 

 

3.2. Суми орендної плати, зайво перераховані до обласного бюджету або орендодавцеві чи балансоутримувачу, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5–денний термін від дня одержання його письмової заяви.

 

4. Пропорції розподілу орендної плати між
обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем

 

4.1. Частина орендної плати в розмірі, визначеному чинним законодавством, від загальної суми орендної плати з врахуванням ПДВ, що поступила на рахунок орендодавця, підлягає перерахуванню до державного бюджету як податок на додану вартість.

 

4.2. Після відрахування до державного бюджету податку на додану вартість частина плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств спрямовується:

до обласного бюджету – 100 відсотків.

 

4.3. Після відрахування до державного бюджету податку на додану вартість частина плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебуває на балансі:

 

– бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, та підприємств, установ, організацій, яким виділяється дотація з обласного бюджету, спрямовується:

до обласного бюджету – 70 відсотків;

балансоутримувачу – 30 відсотків;

 

– підприємств, установ, організацій, спрямовується:

 до обласного бюджету – 70 відсотків;

 балансоутримувачу – 25 відсотків;

 орендодавцю – 5 відсотків.

 Обсяг коштів, необхідних орендодавцю для виконання його повноважень, визначається при затвердженні обласного бюджету.

 

4.4. При передачі балансоутримувачем майна в оренду на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) отримані від такої оренди кошти, після відрахування до державного бюджету податку на додану вартість, повністю залишаються на рахунку балансоутримувача та спрямовуються для належного утримання нерухомого майна (проведення поточних та капітальних ремонтів), зміцнення матеріально-технічної бази, а у разі наявної заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги – на її погашення.

 

5. Використання орендної плати

 

5.1. Частина орендної плати, отримана відповідно до цієї Методики, використовується:

орендодавцем – для здійснення повноважень орендодавця:

– забезпечення публікації у засобах масової інформації оголошень про проведення конкурсів на право оренди майна;

– відшкодування державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у випадках і в порядку, встановлених законодавством;

– оплата послуг експертів з незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості об’єкта оренди для забезпечення проведення конкурсу (аукціону) на право оренди майна та з незалежної оцінки розміру збитків, які підлягають відшкодуванню орендарем при поверненні орендованого майна у випадках, встановлених законодавством;

– створення та функціонування єдиної комп’ютерної мережі, придбання обчислювальної техніки, засобів зв’язку, оргтехніки, програмної продукції;

– оплата послуг з проведення аудиторської перевірки при передачі в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

– утримання, облаштування, ремонт та придбання майна;

– оплата послуг згідно з укладеними угодами;

– оплата послуг з проведення аудиту та екологічного аудиту;

балансоутримувачем – для належного утримання нерухомого майна.

 

Додаток 1
до Методики розрахунку орендної
плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області та пропорції її розподілу

 

 ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 


з/п
Використання орендарем нерухомого майна
за цільовим призначенням
Орендна ставка,
відсотків
1.Розміщення пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських, рекламних і рієлторських контор (агентств нерухомості), комерційних банків, банкоматів50
2.Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет50
3.Розміщення стоматологічних клінік та кабінетів30
4.Розміщення аптек, аптечних пунктів і кіосків30
5.Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів25
6.Розміщення виробників реклами, зовнішньої реклами на будівлях і спорудах25
7.Розміщення ресторанів25
8.Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості21
9.Розміщення приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики20
10.Провадження ліцензійної діяльності в галузі охорони здоров’я20
11.Розміщення офісних приміщень20
12.Розміщення торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів18
13.Проведення виставок непродовольчих товарів із здійсненням торгівлі18
14.Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів18
15.Розміщення комп’ютерних клубів та інтернет-кафе18
16.Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів підакцизної групи18
17.Розміщення кафе, барів, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи18
18.Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи15
19.Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі та непродовольчі товари15
20.Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів12
21.Розміщення ательє з пошиву та ремонту одягу12
22.Розміщення складів12
23.Розміщення стоянок для автомобілів12
24.Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення10
25.Розміщення банків з державною часткою, їх відділень та банкоматів10
26.Розміщення об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку10
27.Розміщення кафе, барів, буфетів, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи8
28.Розміщення публічних акціонерних товариств 100 відсотків акцій яких належить державі7
29.Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі5
30.Розміщення суб’єктів господарювання, що надають послуги зв’язку (у разі надання послуг бюджетній установі через встановлене ним обладнання у приміщенні установи, не менше 75 відсотків потужності якого використовується для її потреб)5
31.Розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою4
32.Розміщення україномовних телерадіокомпаній, видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою4
33.Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів4
34.Розміщення об’єктів поштового зв’язку в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську4
35.Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, без здійснення торгівлі3
36.Розміщення бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, що утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів2
37.Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час2
38.Розміщення Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, державного науково-реставраційного управління Івано-Франківської області, відділу з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації2
39.Розміщення громадських організацій і політичних партій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв.м2
40.Розміщення громадських організацій і політичних партій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв.м20
41.Розміщення дитячих молочних кухонь1
42.Розміщення їдалень, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах, закладах освіти і культури, адміністративній будівлі на вул. С. Бандери, 77 та у Будинку правосуддя на вул. Грюнвальдській, 11 у м. Івано-Франківську1
43.Розміщення салонів-магазинів та виставкових залів виробів народних художніх промислів1
44.Розміщення дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, спортивних закладів для дітей та молоді (крім бюджетних)1
45.Розміщення благодійних організацій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, воїнів УПА, праці, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв.м1
46.Розміщення благодійних організацій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, воїнів УПА, праці, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв.м20
47.Розміщення творчих спілок, релігійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв.м1
48.Розміщення творчих спілок, релігійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв.м20
49.Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовуються для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв.м1
50.Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовуються для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв.м20
51.Розміщення громадських приймалень народних депутатів України від Івано-Франківської області для виконання ними депутатських повноважень на площі, що становить не більш як 50 кв.м1
52.Розміщення громадських приймалень народних депутатів України від Івано-Франківської області для виконання ними депутатських повноважень на площі, що становить понад 50 кв.м20
53.Інше використання нерухомого майна15

 

Примітка: орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

Керуючий справами
обласної ради                                                                                Василь Скрипничук

 

Додаток 2
до Методики розрахунку орендної
плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області та пропорції її розподілу

  

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області
для організації культурно-мистецьких заходів

 

№ з/пВикористання орендарем нерухомого майна за цільовим призначеннямОрендна ставка,
відсотків
I. Проведення концертної та іншої видовищно-розважальної діяльності:
1.фестивалі, концерти, театральні вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів та інші шоу-програми зарубіжних естрадних, театральних, циркових виконавців50
2.концерти зарубіжних колективів народного мистецтва40
3.фестивалі, концерти, театральні вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів та інші шоу-програми естрадних, театральних, циркових виконавців всеукраїнського рівня 25
4.концерти колективів народного мистецтва всеукраїнського рівня20
5.фестивалі, концерти, театральні вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів та інші шоу-програми естрадних, театральних, циркових виконавців обласного рівня15
II. Інше використання:
1.заходи за участю всеукраїнських та обласних партійних і громадських організацій20
2.заходи закладів охорони здоров’я, освіти10
3.культурно-мистецькі заходи для дітей, юнацтва та молоді; благодійні заходи; заходи обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування1
4.заходи з відзначення свят державного та регіонального значення*

 

Примітка: * – плата за використання нерухомого майна становить 1,20 грн.

   

Керуючий справами
обласної ради                                                                                Василь Скрипничук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
Від 10.06.2016. № 207-5/2016

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області

м. Івано-Франківськ                                                         від “___” ____________ 20__ р.

 

Ми, що нижче підписалися

_____________________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)

надалі “Орендодавець”, в особі ________________________________________  ,

(посада, прізвище, ім’я , по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________

(рішення обласної ради чи розпорядження голови обласної ради)

з однієї сторони, та ___________________________________________________

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

надалі “Орендар”, в особі керівника ______________________________________

(посада, прізвище, ім’я , по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з другої сторони,

(статут, положення, довіреність)

та __________________________________________________________________

(повна назва Балансоутримувача)

надалі “Балансоутримувач”, в особі керівника _____________________________

(посада, прізвище, ім’я , по батькові)

що діє на підставі ____________________________________, з третьої сторони,

(статут, положення, довіреність)

уклали цей договір оренди нерухомого майна (далі – Договір) про наведене нижче:

 1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування_________________________загальною площею___________ кв.м,

за адресою ____________________________________ (надалі – Об’єкт оренди),

що перебуває на балансі ______________________________________________

(повна назва Балансоутримувача)

Вартість Об’єкта оренди визначена відповідно до Звіту про оцінку Об’єкта оренди і становить без ПДВ ____________________ грн.

1.2. Об’єкт оренди передається Орендарю з метою ____________________

____________________________________________________________________

 

1.3. Стан Об’єкта оренди на момент укладення  Договору визначається у висновку, узгодженому Балансоутримувачем та Орендарем.

 

2. Умови і терміни передачі та повернення Об’єкта оренди

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди з моменту підписання сторонами Акта приймання-передачі. Термін оформлення Акта приймання-передачі Об’єкта оренди не може перевищувати трьох календарних днів з дня підписання цього Договору.

2.2. Передача майна в оренду не надає Орендарю право власності на це майно. Майно залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.3. Після закінчення дії цього Договору, у тому числі у разі його припинення у зв’язку із відмовою Орендодавця від Договору в порядку статті 782 Цивільного кодексу України, або у випадку іншого розірвання, включаючи розірвання Договору внаслідок істотної зміни обставин (стаття 652 Цивільного кодексу України), набрання законної сили рішення суду про визнання цього Договору недійсним, неукладеним або про застосування наслідків нікчемної угоди, Орендар повертає Балансоутримувачу Об’єкт оренди за актом приймання-передачі у погоджений Сторонами термін, але не пізніше як протягом 20-ти календарних днів із дня припинення дії Договору.

2.4. Оформлення акта приймання-передачі здійснює сторона, яка передає Об’єкт оренди іншій стороні Договору.

3. Взаємовідносини Орендодавця, Орендаря і Балансоутримувача

3.1. Відносини, що виникають між сторонами, регулюються чинним законодавством України та цим Договором.

3.2. Орендар зобов’язується:

3.2.1. Використовувати Об’єкт оренди за призначенням відповідно до пункту 1.2. цього Договору.

3.2.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату.

3.2.3. Утримувати Об’єкт оренди у справному стані, за власні кошти і за письмовим погодженням Орендодавця та Балансоутримувача здійснювати його поточний і капітальний ремонт. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень Об’єкта оренди.

3.2.4. Підтримувати чистоту Об’єкта оренди, а також закріпленої території згідно з санітарними правилами.

3.2.5. Забезпечувати дотримання правил протипожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.6. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати на користь Балансоутримувача Об’єкт оренди в порядку, визначеному чинним законодавством, на суму не меншу за вартість, визначену шляхом проведення незалежної оцінки. Копію договору страхування подати Балансоутримувачу. Договір страхування поновлювати таким чином, щоб Об’єкт оренди був застрахованим увесь строк оренди.

3.2.7. У тримісячний термін оформити право на користування земельною ділянкою, на якій розташований Об’єкт оренди, про що повідомити Балансоутримувача .

3.2.8. Письмово повідомити Орендодавця про зміну юридичного статусу Орендаря, керівника, юридичної адреси та реквізитів банку. У разі невиконання цього зобов’язання всі повідомлення, які направлені за юридичною адресою, вказаною у договорі, вважаються врученими.

3.2.9. У місячний термін із дня укладення цього Договору укласти з Балансоутримувачем будинку, в якому розташований Об’єкт оренди, угоду про спільне користування будинком та прибудинковою територією.

3.2.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Балансоутримувачу Об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду та відшкодувати  збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Об’єкта оренди з вини Орендаря.

3.3. Орендар має право:

3.3.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність, використовуючи Об’єкт оренди за призначенням відповідно до п.1.2 цього Договору.

3.3.2. У випадку прийняття рішення про приватизацію Об’єкта оренди, брати участь у його приватизації в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3.3. При належному виконанні умов цього Договору, після закінчення строку дії Договору, має переважне право перед іншими особами на укладення Договору на новий строк.

3.4. Орендодавець має право:

3.4.1. Контролювати стан та ефективність використання Об’єкта оренди.

3.4.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання у разі погіршення стану Об’єкта оренди внаслідок неналежного його використання Орендарем або невиконання умов Договору.

3.4.3. В односторонньому порядку розірвати цей Договір відповідно до статті 782 Цивільного кодексу України.

3.5. Орендодавець зобов’язується:

3.5.1. Передати Орендарю Об’єкт оренди по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором.

3.5.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Об’єктом оренди на умовах цього Договору.

3.6. Балансоутримувач має право:

3.6.1. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання у разі погіршення стану Об’єкта оренди внаслідок невиконання умов цього Договору.

3.6.2. Виступати з ініціативою щодо укладення з Орендарем окремої угоди про спільне користування будинком та прибудинковою територією.

3.6.3. На доступ до Об’єкта оренди.

3.7. Балансоутримувач зобов’язується:

3.7.1. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Об’єктом оренди на умовах цього Договору. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Об’єкта оренди. У випадку нецільового використання Об’єкта оренди повідомити Орендодавця про порушення умов цього Договору.

4. Орендна плата

4.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від ______________ № __________,  і становить ____________грн. з ПДВ за базовий місяць.

У разі, якщо Орендар визначений за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, цей пункт викладається у такій редакції:

“4.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проведеного ____________, і становить  _______грн. з ПДВ на місяць.” .

4.2. Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця і вноситься Орендарем щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця з врахуванням індексу інфляції.

До орендної плати не включаються витрати за комунальні послуги, пов’язані з використанням та утриманням Об’єкта оренди.

4.3. Платіжні документи на перерахування Орендодавцеві орендних платежів подаються Орендарем установам банку до настання терміну платежу.

4.4. Розмір орендної плати може бути змінено в разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.5. Своєчасно не перерахована або перерахована не в повному розмірі орендна плата стягується за весь період заборгованості на рахунок Орендодавця з врахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховувалася пеня із заборгованої суми за кожний день прострочення (включаючи день оплати), визначеної Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором, зокрема:

5.1.1. У разі погіршення стану Об’єкта оренди чи його загибелі з вини Орендаря, Орендар відшкодовує Орендодавцеві нанесені збитки, при умові, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних збитків, які Орендар повинен відшкодувати Орендодавцеві, визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.1.2. У випадку невиконання Орендарем зобов’язання щодо повернення Орендодавцеві Об’єкта оренди відповідно до пункту 2.3 цього Договору, він сплачує Орендодавцеві неустойку в сумі подвійного розміру орендної плати, встановленої і нарахованої згідно з цим Договором, з врахуванням ПДВ, за період безпідставного користування Об’єктом оренди.

5.2. Орендар не відповідає за будь-які зобов’язання Орендодавця та Балансоутримувача перед третіми особами.

5.3. Орендодавець не відповідає за будь-які зобов’язання Орендаря та Балансоутримувача перед третіми особами.

5.4. Балансоутримувач не відповідає за будь-які зобов’язання Орендаря та Орендодавця перед третіми особами.

 1. Використання амортизаційних відрахувань

6.1. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення будівлі, в якій розташований Об’єкт оренди, у тому числі і на сам Об’єкт оренди.

6.2. Поліпшення Об’єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

7. Строк чинності, умови зміни та припинення дії Договору

7.1. Цей договір діє з ___________________ по ____________________.

7.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

7.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

7.4. У разі припинення або розірвання цього Договору, поліпшення Об’єкта оренди, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця і які можна відокремити від Об’єкта оренди не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря. Вартість поліпшень Об’єкта оренди, здійснених Орендарем без згоди Орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

7.5. Реорганізація Орендодавця, Балансоутримувача чи Орендаря або перехід права власності на Об’єкт оренди не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди, і він зберігає свою чинність для нового власника Об’єкта оренди (його правонаступників), за винятком приватизації Об’єкта оренди Орендарем.

7.6. Цей Договір припиняється у випадках:

7.6.1. Закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому випадку Сторони повідомляють одна одну не пізніше як в місячний термін із дня закінчення цього Договору.

7.6.2. Приватизації Об’єкта оренди за участю Орендаря.

7.6.3. Загибелі Об’єкта оренди.

7.6.4. Достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням господарського суду.

7.6.5. Банкрутства Орендаря та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.6.6. Невиконання пункту  3.2  цього Договору.

7.6.7. Розірвання Договору Орендодавцем в односторонньому порядку згідно зі статтею 782 Цивільного кодексу України.

7.7. Орендодавець має право відмовитись від цього Договору і вимагати повернення Орендарем Об’єкта оренди, якщо останній не вносить орендну плату, визначену згідно з пунктом 4.1 цього Договору, протягом трьох місяців. У разі такої відмови, Договір вважається розірваним з дня одержання Орендарем письмового повідомлення Орендодавця.

7.8. Договір оренди підлягає продовженню при умові, що Орендар належним чином виконував умови цього Договору, у тому числі своєчасно та в повному обсязі сплачував орендну плату, і не пізніше як за 30 календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору подав Орендодавцеві письмову заяву на продовження терміну його дії.

7.9. Договір оренди не підлягає продовженню у випадках:

7.9.1. Необхідності використання Об’єкта оренди для потреб власника, Балансоутримувача.

7.9.2. Прийняття обласною радою рішення про приватизацію Об’єкта оренди на конкурентних засадах.

7.9.3. Порушення Орендарем істотних умов цього Договору.

7.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

7.11. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один зберігається в Орендодавця, другий – в Орендаря, третій – в Балансоутримувача.

 

8. Додаткові умови

8.1.__________________________________________________________

8.2.__________________________________________________________

8.3.__________________________________________________________

 

9. Платіжні та поштові реквізити сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ _______________________________________________ ____________________________________________________________________

 

ОРЕНДАР ______________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ __________________________________________

___________________________________________________________________

 

 1. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

– розрахунок орендної плати;

– акт приймання-передачі Об’єкта оренди.

 

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                   ОРЕНДАР

 

___________________________                      ___________________________

___________________________                      ___________________________

___________________________                      ___________________________

___________________________                      ___________________________

 

М.П.                                                                                       М.П.

 

 

 

 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 207-5/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області

 1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та керуючись Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом  Фонду державного майна України  від  31.12.2015.       № 2075 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016. за                 № 60/28190.
 2. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) у випадках, коли замовником послуг з незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виступає управління об’єктами спільної власності територіальних громад області (далі – Управління) або у інших випадках, визначених законодавством.

Ця процедура застосовується Управлінням у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” вартості предмета державної закупівлі.

 1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані у встановленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Управління необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають вимогам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також терміну їх виконання;

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна.

 1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – комісія), склад якої затверджено рішенням обласної ради.
 2. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії;

– видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

 1. Секретар комісії:

– забезпечує виконання доручень голови комісії;

– готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

– оформляє протоколи засідань комісії.

 1. На період довготривалої відсутності голови комісії та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.
 2. До повноважень комісії належать:

– підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

– підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

– розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування  їх  повноти і відповідності пункту 13  цього  Положення;

– повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 1. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

– відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;

– досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

– письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

– у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

Підготовка до проведення конкурсу

 1. З метою публікації умов конкурсу інформацію про об’єкт оцінки за встановленою формою (додаток 1) до комісії подає Управління.
 2. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомість про об’єкт оцінки згідно з додатком 1 до цього Положення;

– кінцевий термін подання документів;

– термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

– кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

– місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 1. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті “Галичина” та розміщується на офіційному веб-сайті обласної ради за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
 2. Претенденти подають до Управління конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення);

– копія установчого документа претендента;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, а також терміну їх виконання.

 1. Конкурсна документація подається до Управління за 3 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація не є повною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі у конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

 1. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.
 2. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
 3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 4. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

– кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

– запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки;

– кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

– кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області із зазначеним учасником конкурсу, та причини такого невиконання;

­– наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу.

 1. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос голови комісії визнається вирішальним.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки згідно з додатком 3 до цього Положення.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті “Галичина” та розміщується на офіційному веб-сайті обласної ради.

 

Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для  здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт оцінки
(для визначення вартості майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області)

Назва об’єкта оцінки __________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Місцезнаходження об’єкта оцінки _______________________________________

 

Мета проведення незалежної оцінки _____________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

До управління об’єктами спільної
власності територіальних громад
області

 

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник

____________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ______________________________________________________

 

Місцезнаходження ____________________________________________________

——————- ——————- ——————-

——————- ——————- ——————-

(телефон)                (телефакс)             (телекс)

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право здійснення незалежної оцінки _________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(повна назва об’єкта)

 

 

“___” __________ 20___ р.                                               __________________

(дата заповнення заяви)                                                               (підпис керівника)

 

 

 

М. П.

 

Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

Додаток № 1
до протоколу засідання
конкурсної комісії
від ___________ 20__ р.

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

 

Об’єкт оцінки ________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 


з/п
Учасник конкурсуКількість голосів
“за”“проти”
    
    
    
    
    
    

 

 

 

Секретар комісії   ____________                       ______________________

(підпис)                                           (ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від  10.06.2016. № 207-5/2016

 

Склад
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 

Лебідь
Оксана Василівна
–          заступник начальника управління об’єктами  спільної власності територіальних громад області, голова комісії
Грицків
Марія Іванівна
–          начальник договірно-правового відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, секретар  комісії
Члени комісії:
Візінський 
Іван Степанович
–          депутат обласної ради
Гошій
Вікторія Михайлівна
–          головний спеціаліст управління об’єктами  спільної власності територіальних громад області
Федорців
Сергій
Іванович
–          депутат обласної ради
Цимбалюк
Юрій Володимирович
–          начальник відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяльності виконавчого апарату обласної ради

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]