Про Положення про президію обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ

 

від 15.01.2016. № 97-3/2016

м. Івано-Франківськ

 

Про Положення про
президію обласної ради

 

Відповідно до частини третьої статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про президію обласної ради (додається).
  2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 10.12.2010. № 11-1/2010 “Про Положення про президію обласної ради”.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія.

 

Голова обласної ради                                                                                                    Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 15.01.2016. № 97-3/2016

 

Положення
про президію обласної ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Президія обласної ради (далі – президія) утворюється відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд обласної ради.

1.3. Рішення президії мають дорадчий характер.

  1. Склад президії

2.1. До складу президії входять:

– голова обласної ради – голова президії;

– перший заступник голови обласної ради – перший заступник голови президії;

– заступник голови обласної ради – заступник голови президії;

– голови постійних комісій обласної ради – члени президії;

– уповноважені представники депутатських груп і фракцій обласної ради – члени президії.

2.2. Зміни до складу президії вносяться рішенням обласної ради.

  1. Основні завдання президії

3.1. Основним завданням президії є прийняття на її засіданнях рекомендаційних рішень стосовно питань, які віднесені до компетенції обласної ради, розгляд у порядку контролю стану виконання рішень обласної ради, власних рішень.

3.2. Президією попередньо розглядаються проекти рішень обласної ради, які вносяться на розгляд обласної ради, приймаються пропозиції щодо внесення до них відповідних змін і доповнень або повернення їх на доопрацювання.

3.3. Президія у питаннях, які вносяться на її розгляд, має право отримувати від керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності необхідні матеріали та документи.

3.4. Порядок денний засідання президії затверджується більшістю голосів від її загального складу.

3.5. Члени президії мають право вносити на її розгляд питання, які стосуються повноважень обласної ради та депутатської діяльності. Вони включаються до порядку денного, якщо за це проголосувало не менше як одна третина членів президії від її загального складу.

  1. Проведення засідання президії

4.1. Засідання президії скликає голова президії, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови президії. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів президії від її загального складу.

4.2. На засідання президії при необхідності можуть запрошуватися керівники обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, правоохоронних органів області, керівники підприємств, установ і організацій, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, представники засобів масової інформації.

4.3. Депутати обласної ради можуть брати участь у засіданні президії з правом дорадчого голосу.

4.4. Рішення президії приймається більшістю голосів від її загального складу. Рішення підписує голова президії, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови президії.

4.5. На засіданнях президії ведеться протокол, який підписує головуючий на засіданні – голова президії, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови президії.

4.6. Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи їх керівники повідомляють президію у встановлений нею строк.

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]