Про Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.12.2018. № 1045-26/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про Порядок оприлюднення
інформації, що стосується
діяльності комунальних
підприємств Івано-Франківської
обласної ради

 

На виконання вимог статті 78 Господарського кодексу України, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою фективного управління комунальними підприємствами Івано-Франківської обласної ради, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради (додається).
 2. Комунальним підприємствам Івано-Франківської обласної ради
  у 30-денний термін з моменту прийняття рішення забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах наявної інформації, передбаченої Порядком оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   Рішення обласної ради
                                                                                  від 21.12.2018. № 1045-26/2018

 

 

Порядок
оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради (далі – підприємств).
 2. Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

У разі відсутності у підприємства власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація за письмовим поданням керівника розміщується на офіційному веб-сайті органу управління у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі відповідно до вимог Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Вид інформації про діяльність підприємств, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, періодичність і строки оприлюднення наведені в додатку.

 1. Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств та веб-сайту органу управління, на яких підприємства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим і безоплатним.
 2. Інформація про діяльність підприємств, що оприлюднюється ними, має бути достовірною.
 3. Керівник підприємства визначає з числа працівників підприємства особу або підрозділ, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації.
 4. Відповідальним за технічне забезпечення оприлюднення інформації, що надається підприємством до виконавчого апарату обласної ради, є відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради.


Додаток
до рішення обласної ради
від 21.12.2018. № 1045-26/2018

 

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І СТРОКИ
оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств
Івано-Франківської обласної ради

 

Вид інформації, яка відповідно до статті 78  Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненнюПеріодичність оприлюдненняСтроки оприлюднення
Цілі діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради(далі – підприємство)щорокуодночасно з річною фінансовою звітністю
Квартальна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансуваннящокварталуне пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом
Річна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансуваннящорокуне пізніше 30 квітня року, що настає за звітним
Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону, за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або за рішенням органу управліннящорокуне пізніше 30 квітня року, що настає за звітним
Статут підприємства у чинній редакції

Статут підприємства у редакціях, що діяли раніше

після державної реєстрації

щороку

протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації

протягом 15 календарних днів після прийняття рішення обласної ради
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)щороку

у разі призначення/
обрання нового керівника підприємства

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформаціїпротягом 10календарних днів з дня призначення/ обрання на посаду
Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, відомості про їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання із зазначенням відомостей про те, хто із членів наглядової ради підприємства є незалежнимщороку

у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства – після прийняття рішення про призначення

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації
протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду
Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємстващорокуодночасно з річною фінансовою звітністю
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненнямщорокуне пізніше 30 квітня року, що настає за звітним
Рішення органу управління щодо підприємствапісля прийняття рішення органом управлінняпротягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризикамищорокуодночасно з річною фінансовою звітністю
Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”після укладення договорівпротягом 10 календарних днів з дня укладення договорів
Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства, (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерствапісля проведення операції або виникнення зобов’язанняпротягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]