Про Порядок приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 206-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про Порядок приватизації майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, обласна рада

вирішила:

  1. Встановити, що управління об’єктами спільної власності територіальних громад області є Органом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  2. Доручити управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад області (В.Даниш) укладати з Прикарпатською універсальною товарною біржею договори на здійснення приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що включені в переліки для приватизації.
  3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при внесенні змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами) та при затвердженні обласного бюджету на наступні роки передбачати обласній раді для управління об’єктами спільної власності територіальних громад області відшкодування Прикарпатській універсальній товарній біржі витрат, пов’язаних з приватизацією об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у розмірі 4 відсотки від вартості проданого майна.
  4. Затвердити Порядок приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
  5. Затвердити Типовий договір купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
  6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 08.06.2012. № 560-15/2012 “Про затвердження Положення про порядок відчуження та Типового договору купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області” (зі змінами).
  7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 206-5/2016

 

ПОРЯДОК
приватизації майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про приватизацію державного майна”.

 1.2. Дія цього Порядку поширюється на приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майно), яке:

віднесено до основних засобів (фондів) та перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та закріплено на правах повного господарського відання чи оперативного управління;

передане в оренду.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – майно, яке підлягає приватизації згідно з Програмою приватизації;

приватизація – передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;

оцінка майна – процес визначення його вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

аукціон – спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

викуп – спосіб продажу майна, за яким його власником стає орендар:

 який здійснив за згодою орендодавця за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного майна без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менше як 25 відсотків (ринкової) вартості майна;

який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, якщо це не заборонено законодавчими актами;

 початкова вартість продажу – визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, затверджена на пленарному засіданні обласної ради, з якої розпочинається продаж майна;

покупець – юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

замовник послуг з приватизації майна – управління об’єктами спільної власності територіальних громад області (надалі – замовник);

виконавець послуг з приватизації майна – Прикарпатська універсальна товарна біржа (надалі – виконавець);

ліцитатор – уповноважена виконавцем особа, яка володіє технікою проведення торгів і веде аукціон у встановленому порядку.

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.4. Відчуження рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно та закріплене на правах повного господарського відання чи оперативного управління відповідно до окремого рішення обласної ради.

 

2. Підготовка майна до продажу

2.1. Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації шляхом викупу чи продажу на аукціоні, затверджується рішенням обласної ради при схваленні Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (надалі – Програма приватизації) та при внесенні змін і доповнень до Програми приватизації в частині додаткового включення об’єктів приватизації.

2.2. Ціна продажу майна, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу майна на аукціоні визначається шляхом проведення незалежної оцінки вартості майна.

Виконавець забезпечує проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна та рецензування звіту з незалежної оцінки. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності публікується в газеті “Галичина”.

2.3. Незалежна оцінка вартості майна та рецензія звіту з незалежної оцінки вартості майна, що підлягає приватизації, проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Висновок про вартість майна затверджується на сесії обласної ради.

2.4. Після проведення незалежної оцінки майна замовнику забороняється вчиняти щодо майна дії, які можуть призвести до зміни його вартості.

 

  1. Викуп майна

3.1. Після затвердження висновку про вартість майна, що підлягає приватизації шляхом викупу, замовник пропонує покупцю укладення не пізніше як в місячний термін договору купівлі-продажу.

Покупець зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення цього договору. У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення цього договору. покупець не внесе на рахунок замовника кошти за майно, він сплачує на рахунок замовника неустойку в розмірі 20 відсотків від вартості продажу майна.

У разі, якщо покупець протягом наступних 30 календарних днів не розрахується за майно разом з неустойкою, договір підлягає розірванню.

 

4. Підготовка до проведення аукціону

4.1. Приватизація майна шляхом продажу на аукціоні включає наступні етапи:

– прийняття рішення обласною радою про продаж майна;

– підготовку інформації про майно та умови його продажу;

– проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

– укладення відповідного договору з виконавцем.

4.2. Після затвердження на сесії обласної ради початкової вартості продажу майна, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні, виконавець забезпечує опублікування в газеті “Галичина” та інших засобах масової інформації оголошення (інформаційне повідомлення) про проведення аукціону не пізніше, ніж за 30 календарних днів до оголошеної дати проведення аукціону.

В оголошенні вказуються такі відомості:

– назва та місцезнаходження майна;

– відомості про майно;

– площа земельної ділянки, на якій розташоване майно, умови користування земельною ділянкою;

– початкова вартість продажу та умови продажу;

– сума грошових коштів (застава), які має внести покупець за участь в аукціоні, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу майна;

– назва банку та номер рахунку для перерахування застави та розрахунків за придбане майно;

– кінцевий строк прийняття заяви на участь в аукціоні;

– час та місце проведення аукціону;

– можливість попереднього ознайомлення з майном всім юридичним та фізичним особам, які бажають взяти участь в аукціоні;

– можливість ознайомлення з проектом договору купівлі-продажу.

– адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

 

4.3. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:

– найменування майна, його місцезнаходження;

– відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);

– початкова вартість продажу майна;

– фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна);

– інша інформація, яка визначається замовником або передбачена Програмою приватизації.

 

4.4. Аукціон припиняється і майно знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників та замовника, якщо:

– не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 4.3. цього Порядку, та строку її опублікування;

– не надано у встановленому порядку погодження та/або згоди на продаж майна;

– не виконано вимоги замовника щодо способу продажу майна, зміни його початкової вартості.

 

5. Умови участі покупців в аукціоні

5.1. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

5.2. Не можуть брати участь в аукціоні юридичні та фізичні особи, які не подали у встановлений строк документи або перебувають у стадії припинення (ліквідації, банкрутства).

5.3. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного майна та не підлягають розголошенню до визначення переможця.

5.4. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні – три робочих дні до оголошеної дати проведення аукціону.

 

6. Проведення аукціону

6.1. Продаж майна на аукціоні здійснює виконавець на підставі укладеного із замовником відповідного договору, в якому зазначаються:

– строк проведення аукціону;

– початкова вартість продажу майна;

– розмір і порядок виплати винагороди виконавцю;

– взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

– інші умови.

6.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника та найменування майна, продаж якого здійснюється.

6.3. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором. До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу майна. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості продажу майна.

6.4. Особи, які беруть участь в проведенні аукціону: представник замовника, представник Івано-Франківської обласної ради, ліцитатор, учасники аукціону.

6.5. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу майна, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання майна).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).

6.6. Протокол затверджується замовником у триденний термін з дня проведення аукціону.

6.7. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

– відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

– коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 5 календарних днів з дати затвердження дати протоколу аукціону;

– порушення умов проведення аукціону відповідно до цього Порядку;

– коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю.

 

7. Розрахунки за придбане майно

7.1. Балансоутримувач майна забезпечує його збереження до набуття покупцем права власності на це майно.

7.2. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 5 календарних днів, між покупцем, як переможцем аукціону, та замовником договору купівлі-продажу, типова форма якого затверджена рішенням обласної ради. У договорі зазначаються:

– відомості про замовника та покупця;

– найменування та технічна характеристика майна;

– ціна продажу майна на аукціоні;

– взаємні зобов’язання замовника і покупця;

– момент передачі майна покупцю (після сплати коштів у повному обсязі);

– номери поточних рахунків;

– найменування та адреси банківських установ;

– порядок розрахунків за придбане майно;

– інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.

7.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати проведення аукціону, в іншому випадку, покупець сплачує на рахунок замовника неустойку в розмірі 20 відсотків від вартості продажу майна.

У разі, якщо Покупець протягом наступних 30 календарних днів не розрахується за майно разом з неустойкою, Договір підлягає розірванню.

Замовник здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю шляхом укладення акта приймання-передачі у триденний термін після сплати ним коштів у повному обсязі.

7.4. У разі коли аукціон не відбувся, обласна рада може прийняти рішення про проведення повторного аукціону.

У разі проведення повторного аукціону можлива зміна умов продажу майна, включаючи його початкову вартість. При цьому, початкову вартість продажу майна може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

Повторний аукціон може проводитися за наявності одного учасника. У цьому випадку майно може бути продано за початковою вартістю.

Повторний аукціон проводиться відповідно до вимог цього Порядку. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Оголошення про проведення повторного аукціону публікується згідно з пунктом 4.2. цього Порядку.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. У десятиденний термін після проведення аукціону виконавець повертає заставу учасникам аукціону, які не стали переможцями. Переможцю аукціону застава не повертається, а зараховується як перший внесок за майно.

8.2. Інформація про результати аукціону публікується виконавцем в газеті “Галичина”.

8.3. До покупця, який придбав майно, переходить право володіння, користування і розпорядження цим майном з моменту укладення акта приймання-передачі.

8.4. За невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу замовник застосовує до нього санкції, передбачені чинним законодавством, та може порушувати у встановленому порядку питання про розірвання договору купівлі-продажу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 206-5/2016

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., Україна

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони, Управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, код ЄДРПОУ 34844218, розташоване за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, в особі начальника управління _______________________________________________________________, який діє на підставі Положення про управління, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від _______________. № ___, рішення обласної ради від ___________________ (надалі – Продавець),

та з другої сторони, _______________________________________, код ЄДРПОУ ____________, розташоване за адресою: _________________________ в особі _________________________________________, який діє на підставі ____________________________, (надалі – Покупець), уклали цей Договір про нижчевикладене.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю включену рішенням Івано-Франківської обласної ради від _____________ № ______ нежитлову будівлю (приміщення) площею _______ (_____________) кв. м за адресою _____________________ (надалі – Об’єкт Приватизації), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі ______________________, а Покупець зобов’язується прийняти Об’єкт Приватизації, сплатити за нього кошти в розмірі і в терміни, визначені цим Договором, та здійснити реєстрацію Об’єкта Приватизації.

Характеристика Об’єкта Приватизації наводиться в технічному паспорті, виготовленому (назва БТІ) ____________, та у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому ____________ за № _________.

Об’єкт Приватизації розташований на земельній ділянці площею __________, кадастровий номер ______________________.

Земельна ділянка, на якій розташований Об’єкт Приватизації, використовується Покупцем на підставі договору оренди (державного акта на право постійного користування земельною ділянкою ______________).

1.2. Право власності на Об’єкт Приватизації переходить до Покупця з моменту сплати повної вартості придбаного Об’єкта Приватизації та підписання акта приймання-передачі.

1.3. Згідно з висновком незалежного оцінювача про вартість Об’єкта приватизації, затвердженим рішенням обласної ради від ______________ № ____________, ціна продажу Об’єкта Приватизації становить_________ (___________________________________________) гривень без ПДВ, сума податку на додану вартість становить ______ (________________) гривень, ціна продажу Об’єкта Приватизації з врахуванням податку на додану вартість становить ___________ (______________________________) гривень.

Вказаний у цьому Договорі Об’єкт Приватизації продано за ___________ (_______________________) гривень, у тому числі ПДВ ________ (____________________) гривень, (надалі – ціна продажу Об’єкта Приватизації).

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ

2.1. Покупець зобов’язаний внести ________________ (______________) гривень, у тому числі ПДВ ___________________ (____________________) гривень, за придбаний Об’єкт Приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (з дати проведення аукціону.). Плата за Об’єкт Приватизації вноситься на підставі цього Договору.

2.2. Розрахунки за Об’єкт Приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми на рахунок Продавця.

2.3. Розрахунки за Об’єкт Приватизації здійснюються з рахунку Покупця № _________________, код ___________ в ___________________ (назва банку), код ЗКПО ________, МФО ____________ таким чином:

кошти Покупця в сумі _________ (________________) гривень, у тому числі ПДВ _____ (_____________) гривень, перераховуються Покупцем на рахунок Продавця: __________________________________________________________

 

3. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

3.1. Передача Покупцеві Об’єкта Приватизації здійснюється Продавцем у
3-денний строк після сплати повної вартості придбаного Об’єкта Приватизації.

3.2. Передача Об’єкта Приватизації Продавцем і приймання Об’єкта Приватизації Покупцем засвідчується актом приймання-передачі, що підписується обома сторонами.

3.3. Продавець передає, а Покупець приймає Об’єкт Приватизації за принципом “як він є”.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний у встановлені цим Договором строки сплатити вартість продажу Об’єкта Приватизації.

5.2. Покупець зобов’язаний у встановлений цим Договором строк прийняти Об’єкт Приватизації.

5.3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону культурної спадщини”.

5.4. Покупець зобов’язаний надавати на вимогу Продавця необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання Покупцем умов цього Договору.

5.5. Покупцеві забороняється здавати в оренду весь Об’єкт Приватизації або його частину, продавати, дарувати або іншим чином відчужувати Об’єкт Приватизації, в тому числі вносити його до статутного капіталу господарського товариства або іншої юридичної особи в цілому або частково, до повної сплати вартості продажу Об’єкта Приватизації.

5.6. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем Об’єкта Приватизації у період чинності умов цього Договору після повної сплати вартості продажу Об’єкта Приватизації здійснюються за погодженням з Івано-Франківською обласною радою із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором прав та обов’язків Покупця, згідно із законодавством України.

5.7. Покупець зобов’язаний у найкоротший термін оформити право на користування земельною ділянкою, на якій розташований Об’єкт Приватизації, та подати у всі відповідні організації (в тому числі в державну податкову службу ________________) відомості про фактичне користування земельною ділянкою.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Об’єкт Приватизації у термін, встановлений цим Договором.

6.2. Продавець зобов’язується здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору до повної сплати вартості продажу Об’єкта Приватизації.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

7.1. У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення цього Договору (з дати проведення аукціону.) Покупець не внесе на рахунок Продавця кошти за Об’єкт Приватизації, він сплачує на рахунок Продавця неустойку в розмірі 20 відсотків від вартості продажу Об’єкта Приватизації.

У разі, якщо Покупець протягом наступних 30 календарних днів не розрахується за Об’єкт Приватизації разом з неустойкою, Договір підлягає розірванню.

7.2. За недопущення представників органу, уповноваженого Івано-Франківською обласною радою, на Об’єкт Приватизації для здійснення контролю за виконанням умов цього Договору, протидію чи перешкоджання проведенню ним перевірки дотримання умов цього Договору на Покупця Об’єкта Приватизації накладається штраф у розмірі 1700 грн. за кожний встановлений факт.

7.3. У випадку розірвання або визнання недійсним цього Договору Покупець зобов’язаний у місячний термін з дня розірвання або визнання Договору недійсним повернути Продавцеві згідно з актом приймання-передачі Об’єкт Приватизації, що був переданий йому відповідно до умов цього Договору.

7.4. У випадку розірвання цього Договору або визнання його недійсним, повернення Покупцеві коштів, сплачених ним за Об’єкт Приватизації, здійснюється лише на підставі рішення господарського суду. Розрахунки з Покупцем здійснюються тільки після повторного продажу Об’єкта Приватизації, повернутого Продавцю, у десятиденний термін з дня надходження коштів від повторного продажу Об’єкта Приватизації.

 

8. ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

Продавець гарантує, що Об’єкт Приватизації не включено до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає, відсутні приховані недоліки.

 

9. РИЗИК ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об’єкта Приватизації несе:

Покупець, як переможець аукціону, – з моменту підписання акта приймання-передачі;

Покупець, як орендар, що викупив Об’єкт приватизації, – з моменту укладення договору купівлі-продажу.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови цього Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори, що виникають із цього Договору або у зв’язку з його вимогами та тлумаченнями, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Зміни умов цього Договору здійснюються за погодженням сторін згідно із законодавством України.

12.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі і підлягають нотаріальному посвідченню.

12.3. У разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду або господарського суду, а Об’єкт Приватизації повернутий до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

13. ВИТРАТИ

Всі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та виконанням, бере на себе Покупець.

 

14. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

14.1. Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

14.2. Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається у справах приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ____________________, а інші видаються сторонам.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 

 

ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                      ПОКУПЕЦЬ:

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]