Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 02.03.2018. № 817-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про Програму забезпечення
мобілізаційної підготовки
та оборонної роботи
в області на 2018-2022 роки

 

З метою забезпечення на території області заходів мобілізаційної підготовки, організації та виконання завдань територіальної оборони відповідно до вимог Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” і Закону України “Про оборону України”, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Обласній державній адміністрації:

– при формуванні та внесенні змін до обласного бюджету на відповідні роки передбачати бюджетні асигнування, необхідні для реалізації Програми, в межах наявних фінансових ресурсів;

– спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетними організаціями, установами забезпечити організацію та виконання Програми.

 1. Рекомендувати районним, міським радам міст обласного значення, затвердити відповідні Програми та передбачати кошти на їх реалізацію в межах наявних фінансових ресурсів.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 817-20/2018

 

Програма

забезпечення мобілізаційної підготовки

та оборонної роботи в області

на 2018 – 2022 роки

 

Замовник Програми:

Сектор мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації                                                                        І. Дмитрів

 

Керівник Програми:

Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                                                        М. Савка


Паспорт
програми забезпечення мобілізаційної підготовки
та оборонної роботи в області
на 2018-2022 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми:

сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації.

 1. Розробники Програми:

сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації;

обласний військовий комісаріат;

господарське управління обласної державної адміністрації.

 1. Термін реалізації Програми: 2018 – 2022 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 3. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн.
Всьогоу т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2018-20226300,02550,03750,0
20181260,0510,0750,0
20191260,0510,0750,0
20201260,0510,0750,0
20211260,0510,0750,0
20221260,0510,0750,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми протягом 2018 – 2022 років буде сприяти:

вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпеченню проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодженню чіткої системи військового обліку, накопиченню якісних мобілізаційних ресурсів, виконанню завдань територіальної оборони.

 1. Терміни проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

сектор мобілізаційної роботи
апарату обласної державної адміністрації                                                    І. Дмитрів

 

Керівник Програми:

перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                                     М. Савка


І. Загальні положення

У зв’язку зі складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України військовими комісаріатами спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

З метою забезпечення повноцінної роботи військових комісаріатів з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області, функціонування системи управління територіальною обороною існує потреба в забезпеченні військових комісаріатів за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи військових комісаріатів з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території області до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі військової агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку.

Організація виконання заходів Програми покладається на обласний військовий комісаріат.

 

ІV. Фінансування заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається, виходячи із можливостей його дохідної частини.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку.

 

V. Очікувані результати

Реалізація Програми впродовж 2018-2022 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони, покращення виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області.


Додаток

до Програми
забезпечення мобілізаційної
підготовки та оборонної
роботи в області
на 2018-2022 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми забезпечення
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки

 

№з/п Найменування заходуВиконавецьОрієнтовні обсяги фінансування,тис. грн.
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022рік в т. ч. за джереламифінансування
Облас-нийбюджетМісцевібюджетиІншіджерела
1.Забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору військових комісаріатів та пунктів прийому військових частин, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів мобілізаціїСектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, господарське управління облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення150,0150,0150,0150,0150,040,0110,0
2.Підготовка і проведення навчань та тренувань штабів зони та районів територіальної оборони, забезпечення доставки підрозділів територіальної оборони до місця проведення Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня та у зворотному напрямку. Контроль за здійсненням заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, стану територіальної оборони в місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області.  Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, господарське управління облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення240,0240,0240,0240,0240,0110,0130,0
3.Забезпечення ефективного функціонування запасних пунктів управлінь територіальної оборони облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, обласного збірного пункту, пунктів управління районних (міських) військкоматів для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборониСектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, господарське управління облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення110,0110,0110,0110,0110,030,080,0
4.Підготовка навчальних місць, придбання спорядження, речового майна та забезпечення харчування для особового складу підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у зоні територіальної оборони та під час виконання ними заходів Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня  Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, господарське управління облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення410,0410,0410,0410,0410,0220,0190,0
5.Перевезення резервістів до місця проведення навчальних зборів для планомірної підготовки і комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний і воєнний час, підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, господарське управління облдержадміністрації, обласний військовий комісаріат,райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення350,0350,0350,0350,0350,0110,0240,0
 Разом:12601260126012601260510750

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації                                                         Ігор Дмитрів

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]