Про Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 858-22/2018
м. Івано-Франківськ

Про Програму з виконання робіт
із землеустрою для забезпечення
оформлення права на землі лісового
фонду на 2018-2022 роки

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного, Лісового та Бюджетного кодексів України, законів України “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки (додається).
 2. Уповноважити Івано-Франківське обласне комунальне агролісо- господарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” та підпорядковані йому підприємства здійснювати необхідні дії з виконання Програми.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та формуванні проекту обласного бюджету на наступні роки передбачати кошти для реалізації Програми.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

Голова обласної ради                                                     Олександр Сич    

     

ПАСПОРТ
Програми з виконання робіт із землеустрою
для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду
на 2018-2022 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
 2. Розробники Програми: Обласна рада та Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”.
 3. Термін реалізації Програми: 2018-2022 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.):_______________________
 • розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні підпорядкованих підприємств Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” відповідно до рішення обласної ради від l10.2001. № 537-22/2001;
 • внесення відомостей про землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення до Державного земельного кадастру та проведення державної реєстрації права на землі лісового фонду за підпорядкованими підприємствами Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”;
 • встановлення чітких меж земель лісового фонду кожного підпорядкованого підприємства, які надані у постійне користування відповідно до рішення обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001;
 • встановлення обмежень у використанні земельних ділянок та укладення відповідних договорів сервітуту;
 • ефективне управління підпорядкованими підприємствами та збереження лісових насаджень на землях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. Термін звітності: Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – один раз на півріччя до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Замовник Програми:

Івано-Франківське обласне комунальне
агролісогосподарське
підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”                                                       О. Олійник

 

Керівник Програми:

Голова обласної ради                                    Олександр Сич    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 858-22/2018

 

Програма
з виконання робіт із землеустрою
для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду
на 2018-2022 роки

 

Замовник Програми:

Івано-Франківське обласне
комунальне агролісогосподарське підприємство
“Івано-Франківськоблагроліс”                                                                   О.Олійник
                                                                 

Керівник Програми:

Голова обласної ради                                                                                         Олександр Сич    


Програма з виконання робіт із землеустрою
для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду
на 2018-2022 роки

 1. Загальна частина

Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до норм Земельного, Лісового та Бюджетного кодексів України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та визначає пріоритети, завдання і способи регулювання земельних відносин з метою забезпечення оформлення права на землі лісового фонду.

Рішенням обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 “Про реформування лісового господарства в системі АПК області” створено Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”. Пунктом 5.2 цього рішення визначено необхідність передбачити в обласному бюджеті на 2001 рік видатки на виготовлення проектної документації та отримання державного акту на право постійного користування земельними ділянками лісового фонду підприємством “Івано-Франківськоблагроліс”.

Рішенням обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду” надано в постійне користування районним спеціалізованим агролісгоспам та районним підприємствам обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” із земель запасу обласної ради, які були у тимчасовому користуванні колишніх міжгосподарських лісгоспів, лісництв, колгоспів, земельні ділянки лісового фонду для ведення лісового господарства.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності обласного комунального підприємства є управління підпорядкованими спеціалізованими підприємствами, які розташовані в різних районах області на площі 73,82 тис. га, що складає 12% лісів області, яким надано в постійне користування землі лісового фонду згідно з рішенням обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001, а саме:

 • Снятинське спеціалізоване агролісництво – 1,48 тис. га;
 • Богородчанський спеціалізований агролісгосп – 6,87 тис. га;
 • Долинський спеціалізований агролісгосп – 7,84 тис. га;
 • Коломийський спеціалізований агролісгосп – 7,4 тис. га;
 • Надвірнянський спеціалізований агролісгосп – 8,06 тис. га;
 • Верховинський районний лісгосп – 21,77 тис. га;
 • Косівське районне підприємство “Райагроліс” – 20,4 тис. га.

Статтею 122 Земельного кодексу України визначено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

Відповідно до частини першої статті 83 Земельного кодексу України землі, які належать на праві власності територіальних громад сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.

Водночас згідно зі статтями 8, 10, частиною третьою статті 86 Земельного кодексу України суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.

Статтею 9 Лісового кодексу України визначено, що у комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.

У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті або віднесені до об’єктів комунальної власності у встановленому законом порядку. Право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди, виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Статтею 79-1 Земельного кодексу України передбачено, що земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права на неї.

Пунктом 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу України визначено, що до одержання у встановленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

Згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний земельний кадастр” та пункту 115 Порядку ведення Державного земельного кадастру земельні ділянки, право користування на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими, а державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розроблення та затвердження документації із землеустрою передбачено Законом України “Про землеустрій”.

Державна реєстрація права на земельні ділянки здійснюється після внесення відомостей про землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Державного земельного кадастру та затвердження відповідної документації в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення виконання комплексу робіт із землеустрою з виготовлення відповідної документації для державної реєстрації права на землі лісового фонду.

Завданнями Програми є:

 • розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні підпорядкованих підприємств Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” відповідно до рішення обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001;
 • внесення відомостей про землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення до Державного земельного кадастру та проведення державної реєстрації права на землі лісового фонду за підпорядкованими підприємствами Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.

Замовником виконання робіт із землеустрою для відновлення меж земельних ділянок лісового фонду та реєстрації речових прав на них є підпорядковані підприємства                         Івано-Франківського                                          обласного                                    комунального

агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.

 • Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Напрямки використання коштів згідно з передбаченими заходами Програми погоджуватимуться постійними комісіями обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, а також з питань бюджету, фінансів та податків за поданням Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми забезпечить:

 • розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні підпорядкованих підприємств Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” відповідно до рішення обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001;
 • внесення відомостей про землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення до Державного земельного кадастру та проведення державної реєстрації права на землі лісового фонду за підпорядкованими підприємствами Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”;
 • встановлення чітких меж земель лісового фонду кожного підпорядкованого підприємства, які надані у постійне користування відповідно до рішення обласної ради від 18.10.2001. № 537-22/2001;
 • встановлення обмежень у використанні земельних ділянок та укладення відповідних договорів сервітуту;
 • ефективне управління підпорядкованими підприємствами та збереження лісових насаджень на землях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”, яке:

 • подає на погодження постійним профільним комісіям обласної ради переліки заходів, необхідних для реалізації Програми;
 • контролює реалізацію й виконання таких заходів;
 • вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми та обсягів фінансування з обласного бюджету;
 • забезпечує дотримання фінансово-бюджетної дисципліни у процесі освоєння коштів.

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” один раз на півріччя – до 15 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до поставлених мети та завдань, подає голові обласної ради інформацію про хід виконання Програми.

Координація виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на виконавчий апарат обласної ради.

 

Додаток

до Програми з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки

Назва замовника: Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано- Франківськоблагроліс”.

Назва програми: Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки.

Найменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.Очікувані

результати

Рокиусьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний

бюджет

районні та міські бюджетиінші

джерела

Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні підпорядкованих підприємств Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано- Франківськоблагроліс”2018

2022

роки

20182022, у т.ч.:1150011500  Внесення відомостей про землі до Державного земельного кадастру та проведення державної реєстрації права на землі лісового фонду
2018250250
201923002300
202024002400
202134003400
202231503150
Генеральний директор Івано-Франківського
обласного комунального агролісогосподарського
підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”                                                       О.Олійник

 

 

 

О. Олійник

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]