Про програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина” на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 02.03.2018. № 819-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про програму розвитку
та оновлення матеріально-технічного
забезпечення ОТБ “Галичина”
на 2018-2022 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 16, 19, 20, 56 Закону України “Про телебачення та радіомовлення”, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова, з метою забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення умов для планомірного розвитку, оновлення матеріально-технічного забезпечення та виробництва конкурентоспроможної інформаційної продукції ОТБ “Галичина”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина” на 2018-2022 роки (далі – Програма), (додається).
  2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич)

передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 819-20/2018

 

Програма
розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення
ОТБ “Галичина”  на 2018-2022 роки

 

Замовник програми:

Івано-Франківське обласне
телебачення “Галичина”:                                                   І. Дебенко

 

Розробник програми:

Івано-Франківське обласне
телебачення “Галичина”                                        І. Дебенко

 

Керівник програми:

Перший заступник голови
обласної ради                                                               В. Гладій


ПАСПОРТ
програми розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина”
на 2018-2022 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”.
  2. Розробник Програми: Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”.
  3. Терміни реалізації Програми: 2018-2022 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн): 8280 тис. грн.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві
бюджети
 інші
джерела
2018-202282808280в межах кошторисних призначеньвласні кошти
в т.ч.
201810501050-//--//-
201932403240-//--//-
202015801580-//--//-
202114901490-//--//-
2022920920-//--//-

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення планомірного розвитку та якісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;

– покращення умов для забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань;

– покращення якості трансляції, якості зображення відеоконтенту та міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів;

– розвиток супутникового мовлення, зменшення можливих негативних наслідків неминучого відключення аналогового мовлення й завершення переходу країни на цифровий стандарт, одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення, в разі оголошення відповідних конкурсів серед мовників;

– збільшення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів;

– створення підґрунтя для нарощення потенційних доходів від трансляції та реклами; 

– пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації, підвищення оперативності в реагуванні на інформаційні приводи та подачі інформаційних матеріалів;

– інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, започаткування спільних інформаційних проектів;

– облаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки;

– оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відео-потоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій;

– покращення міри електронної захищеності ОТБ “Галичина” у призмі інформаційних загроз та російської агресії;

– забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;

– популяризація та просування бренду телеканалу.

 

  1. Терміни проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник програми:

Івано-Франківське обласне
телебачення “Галичина”                                           І. Дебенко

 

Керівник програми:

Перший заступник голови
обласної ради                                                                   В. Гладій


Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
програми розвитку та оновлення матеріально-технічного

забезпечення ОТБ “Галичина”

на 2018-2022 роки

 

Вступ

Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина” сьогодні – єдиний на теренах Прикарпаття телевізійний канал, що здійснює цілодобове мовлення в аналоговому, цифровому та супутниковому форматах, широко представлений в кабельних мережах й охоплює мільйони телеглядачів як в Україні, так і в країнах Європи та Азії.

Засноване Івано-Франківською обласною радою 30 листопада 1991 року, ОТБ “Галичина” продовжує залишатися чи не першою в Україні спробою і прикладом громадського телевізійного мовлення. Відігравши непересічну роль в процесах декомунізації, демократизації та становлення громадянського суспільства на Прикарпатті й у країні в цілому, здійснюючи мовлення 100% державною українською мовою, власним прикладом протидіючи повзучій русифікації національного інформаційного простору, телеканал є вагомим засобом масової інформації, що ставить собі за мету бути майданчиком здорової дискусії, змагання аргументів та точок зору з метою пошуку оптимальних рішень, поступального розвитку, отримання краянами повної, достовірної та оперативної інформації. Майбутнє телеканал вбачає передусім в нарощенні кількості прямих трансляцій, стрімів, започаткуванні інтерактивних майданчиків для фахових дискусій із залученням до співпраці компаній з інших районів області та регіонів країни в цілому.

Разом з тим, розвиток телеканалу, а особливо в умовах конкуренції, неможливий без поступу, вимагає змін, трансформації підходів, появи нових телевізійних проектів та програм. Ще більшою мірою до цього мотивує початок у 2017 році ведення телеканалом супутникового мовлення, обумовлюючи першочергову потребу забезпечення сучасних, усталених стандартів трансляції, якості відео, виробництва та зйомок телевізійних програм, перегляду та оновлення самого контенту відповідно до запитів глядачів.

Протягом двадцяти шести років ОТБ “Галичина”, пройшовши непростий шлях від позиченої камери, принесених самими працівниками телевізорів, магнітофонів та мікрофонів, поетапно, в умовах обмежених наявних фінансових можливостей, здійснювало зміцнення своєї матеріально-технічної бази. Втім, станом на сьогодні наявні технічні засоби телеканалу гостро потребують оновлення. Рівень технічного зносу відеокамер, комплектуючих, локальної мережі та файлових серверів, комп’ютерного та програмного забезпечення, монтажних пультів, які несуть на собі основне навантаження при трансляції, виробництві та випуску програм, негативно впливає на оперативність та якість виконаних робіт. Крім того, морально і фізично застаріле обладнання час від часу призводить до збоїв у роботі. Відсутність сучасного студійного обладнання обмежує можливості забезпечення якісної телевізійної картинки, створення нових інтерактивних соціально значущих програм. Парадоксально, але на двадцять шостому році існування телеканал не має власного придатного для перевезення технічного обладнання при організації виїзних прямих трансляцій автотранспорту, чим завдає постійного дискомфорту засновнику та нашим партнерам.

Наприкінці 2017 – на початку 2018 року завдяки закумульованим коштам ОТБ “Галичина” самостійно вдалося придбати відеокамеру, кілька нових комп’ютерів, оновити програмне забезпечення для трансляції ефіру. Висловлюючи щиру вдячність за фінансову підтримку, що її з року в рік надавала Івано-Франківська обласна рада в якості засновника для забезпечення та оплати трансляції, телеканал все ж об’єктивно не має можливості в повному обсязі власноруч здійснити оновлення основних технічних засобів, у зв’язку з чим вирішення цієї проблеми вимагає застосування програмних методів та засобів.

Реалізація програми дозволить спланувати обсяги бюджетних інвестицій в сферу розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина”, яке є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на найближчі роки, сприятиме планомірному розвитку, покращенню якості відео та оновленню контенту телеканалу.

 

Прийняття Програми зумовлено такими причинами:

– об’єктивною необхідністю заміни та оновлення наявного матеріально-технічного телевізійного та комп’ютерного обладнання, облаштування студій та декорацій для нових програм;

– прагненням покращення якості трансляції та міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів, зв’язку з ними;

– потребою пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації, підвищення оперативності роботи та подачі інформаційних матеріалів.

 

Законодавча база для розроблення Програми:

– Конституція України;

– Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;

– Бюджетний кодекс України;

– Рішення Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017. № 550-16/2017. “Про Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”;

– інші нормативно-правові акти.

 

Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення умов для планомірного розвитку, оновлення матеріально-технічного забезпечення та виробництва конкурентоспроможної інформаційної продукції ОТБ “Галичина”.

 

Основні завдання Програми:

– розвиток та розбудова власної телемережі;

– просування трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах міст України та загальнонаціональних мережах інтерактивного інтернет-телебачення, IPTV, шляхом укладання угод на трансляцію з кабельними операторами та провайдерами міст України, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та телевізійних каналів;

– заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового матеріально-технічного телевізійного обладнання;

– оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, програмного забезпечення;

– облаштування студій та декорацій для нових програм;

– налагодження та інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, організація спільних телевізійних проектів, розвиток мережі кореспондентських пунктів;

– промоція телеканалу та популяризація бренду, виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, виходячи з можливостей дохідної частини, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення планомірного розвитку та якісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;

– покращення якості трансляції, якості зображення відеоконтенту та міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів;

– розвиток супутникового мовлення, зменшення можливих негативних наслідків неминучого відключення аналогового мовлення й завершення переходу країни на цифровий стандарт, одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення, в разі оголошення відповідних конкурсів серед мовників;

– збільшення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів;

– створення підґрунтя для нарощення потенційних доходів від трансляції та реклами; 

– пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації, підвищення оперативності в реагуванні на інформаційні приводи та подачі інформаційних матеріалів;

– інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, започаткування спільних інформаційних проектів;

– облаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки;

– оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відео-потоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій;

– покращення міри електронної захищеності ОТБ “Галичина у призмі інформаційних загроз та російської агресії;

– забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;

– популяризація та просування бренду телеканалу.

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.


Додаток
до програми розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення
ОТБ “Галичина” на 2018-2022 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування програми розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина” на 2018-2022 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
1.Розвиток та розбудова власної телемережі
1.1. Переоформлення ліцензії телеканалу на багатоканальне мовлення НР №1456-м
1.2. Підтримка і розвиток супутникового мовлення, інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на подальше збільшення аудиторії телеглядачів
1.3. Переоформлення чинних ліцензій на аналогове мовлення у зв’язку з запланованим Кабінетом Міністрів України припиненням використання технології аналогового телевізійного мовлення й розширення території охоплення цифровим ефірним телебаченням шляхом одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення при наявності вільних каналів у цифрових мультиплексах
1.4. Просування телеканалу в мережі Інтернет, соціальних мережах та Youtube-каналі зокрема
ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.180180Власні коштиПокращення якості трансляції та міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів;
– переоформлення та внесення змін до чинних ліцензій на мовлення, забезпечення діяльності відповідності до вимог Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
– розвиток супутникового мовлення;
– зменшення можливих негативних наслідків неминучого відключення аналогового мовлення й завершення переходу країни на цифровий стандарт, одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення в разі оголошення відповідних конкурсів серед мовників.
2018–//–
20194040–//–
20208080–//–
20214040–//–
20222020–//–
2.Просування трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах міст України та загальнонаціональних мережах інтерактивного інтернет-телебачення, IPTV, укладаючи угоди на трансляцію з кабельними операторами та провайдерами міст України, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів
2.1. Розширення мережі трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах населених пунктів України
2.2. Просування телеканалу шляхом включення в загальнонаціональні мережі інтерактивного телебачення, IPTV
ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.Власні коштиВласні коштиЗбільшення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів;
– створення підґрунтя для нарощення потенційних доходів від трансляції та реклами 
2018–//––//–
2019–//––//–
2020–//––//–
2021–//––//–
2022–//––//–
3.Заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового матеріально-технічного обладнання
3.1. Оновлення обладнання для  передачі даних при організації та проведенні прямих трансляцій (супутникові та наземні канали зв’язку)
3.2. Придбання телевізійних камер (відеокамер)
3.3. Придбання телевізійного обладнання та комплектуючих  (відеомікшери, відеомонітори, аудіомонітори та інше обладнання)
3.4. Закупівля та оновлення існуючих монтажних станцій
ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.35003500Власні коштиЯкісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;
– перехід з формату відео 4:3 на сучасний 16:9;- покращення якості зображення відеоконтенту;
– підвищення оперативності роботи та подачі інформації;
– оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відеопотоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій
2018600600–//–
201910001000–//–
2020800800–//–
2021800800–//–
2022300300–//–
4.Оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, програмного забезпечення
4.1. Оновлення локальної мережі та файлових серверів
4.2. Закупівля нової та ремонт наявної комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих
4.3. Закупівля, оновлення програмного забезпечення
4.4. Оновлення та підтримка офіційного веб-сайту телеканалу
ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.800800Власні коштиЗабезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;
– якісне пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації;
– покращення міри електронної захищеності ОТБ “Галичина” у призмі інформаційних загроз та російської агресії
2018150150–//–
2019200200–//–
2020200200–//–
2021150150–//–
2022100100–//–
5.Облаштування студій та декорацій для нових програм
5.1. Закупівля сучасних світлодіодних LED екранів для відеостіни
5.2. Закупівля відеомоніторів//телевізорів
5.3. Закупівля, оновлення декорацій студії прямих ефірів,студій запису телепрограм
5.4. Закупівля, оновлення світлової апаратури та обладнання в студіях запису телепрограм
ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.15001500Власні коштиОблаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки
2018300300–//–
2019900900–//–
2020100100–//–
2021100100–//–
2022100100–//–
6.Придбання автотранспорту (автомобіль//мікроавтобус) для організації та технічного забезпечення проведення виїзних прямих трансляцій, зйомок програм тощоОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.700700Зростання рівня самостійності та незалежності телеканалу, вирішення питання транспортного забезпечення при організації та проведенні прямих трансляцій
2018
2019700700
2020
2021
2022
7.Модернізація системи електрозабезпеченняКомунальне підприємство обласної ради з експлуатації  майна, ОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.В межах кошт.призначеньВ межах кошторисних призначеньВирішення питання безперебійності роботи внутрішніх електромереж та електрозабезпечення
2018–//––//–
2019–//––//–
2020–//––//–
2021–//––//–
2022–//––//–
8.Налагодження та інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, організація спільних телевізійних проектів, розвиток мережі кореспондентських пунктівОТБ “Галичина”, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.16001600В межах кошт.приз- наченьВласні коштиЗбільшення оперативності в реагуванні на інформаційні приводи та подачі інформаційних матеріалів;- започаткування спільних інформаційних проектів
2018–//––//–
2019400400–//––//–
2020400400–//––//–
2021400400–//––//–
2022400400–//––//–
9.Організація та участь працівників телеканалу в навчаннях, тренінгах, семінарах з підвищення професійних знань та практичних навиків сучасної телевізійної журналістикиОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.Власні коштиВласні коштиОбмін досвідом, підвищення та вдосконалення знань і навичок працівників
2018–//––//–
2019–//––//–
2020–//––//–
2021–//––//–
2022–//––//–
10.Промоція телеканалу та популяризація бренду, замовлення та придбання сувенірної та поліграфічної продукціїОТБ “Галичина”2018-2022 роки2018-2022 роки, в т.ч.Власні коштиВласні коштиПросування бренду
2018–//––//–
2019–//––//–
2020–//––//–
2021–//––//–
2022–//––//–

 

 

Генеральний директор ОТБ “Галичина”                                               І. Дебенко

 

Перший заступник голови обласної ради                                                          В. Гладій

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]