Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 16.02.2018. № 764-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про програму соціально-
економічного та культурного
розвитку області на 2018 рік

 

            Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 10.03.2017. № 434-13/2017 “Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2016 рік і програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік”.
 3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій спільно з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік.
 4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад області вжити заходів для забезпечення виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                 Рішення обласної ради
                                                                 від 16.02.2018. № 764-20/2018

 

 

 

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК

 

 

 

Івано-Франківськ – 2018


Зміст

Вступ.. 4

 

І. Аналітична частина.. 6

 1. Соціально-економічний розвиток області у 2017 році 6
 2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області 34
 3. Хід виконання регіональних цільових програм у відповідних
  галузях і сферах діяльності 36

 

ІІ. Цілі та завдання на 2018 рік.. 37

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ                   ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ 39

 

 1. Розвиток реального сектору економіки. 39

1.1. Промисловий комплекс. 39

1.2. Паливно-енергетичний комплекс. 40

1.3. Енергоефективність та енергозбереження. 42

1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини.   Лісове господарство  45

Агропромисловий комплекс. 45

Земельні відносини. 46

Лісове господарство. 46

1.5. Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок. 47

Дорожнє господарство. 47

Транспорт та зв’язок. 48

1.6. Будівельна діяльність. 50

Розвиток будівельної галузі 50

Містобудування та архітектура. 51

1.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика. 52

Якість води. 53

Водовідведення. 54

Поводження з побутовими відходами. 54

Житлова політика. 55

 

 1. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери. 56

2.1. Охорона здоров’я. 56

2.2. Освіта. 58

2.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика. 60

2.4. Культура. 61

2.5. Фізична культура і спорт. 63

2.6. Ринок праці та зайнятість населення. 64

2.7. Оплата праці 66

2.8. Соціальний захист населення. 66

2.9. Пенсійне забезпечення. 68

2.10. Розбудова громадянського суспільства. 68

2.11. Розвиток інформаційного простору. 69

 

 1. Територіальний розвиток …………………………………………70

3.1. Соціально-економічний розвиток територій області 70

3.2. Розвиток об’єднаних територіальних громад. 72

3.3. Розвиток гірських територій. 73

3.4. Розвиток місцевого самоврядування в області 74

 

 1. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання. 75

4.1. Податково-бюджетна політика. 75

4.2. Інвестиційна діяльність. 77

4.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність. 79

4.4. Споживчий ринок. Цінова політика. 80

4.5. Розвиток підприємництва. 82

4.6. Розвиток туристичної галузі 83

4.7. Зовнішньоекономічна діяльність. 84

4.8. Розвиток міжнародного співробітництва. 85

4.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 87

4.10. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади….87

 

 1. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека 88

 

Додатки. 92

 

Додаток 1   Заходи щодо здійснення у 2018 році аналітичних  досліджень, прогнозування, програмування  та моніторингу реалізації основних завдань програми  соціально-економічного та культурного розвитку області  на 2018 рік  92

Додаток 2. 93

Таблиця 1  Основні показники соціально-економічного розвитку області на 2018 рік. 93

Таблиця 2 Показники розвитку промисловості 98

Таблиця 3  Виробництво основних видів сільськогосподарської  продукції (всіма категоріями господарств) 99

Таблиця 4  Показники розвитку транспорту і зв’язку. 100

Таблиця 5  Основні показники розвитку дорожньої галузі 100

Таблиця 6  Показники діяльності малих підприємств. 101

Таблиця 7 Інноваційний розвиток. 101

Таблиця 8 Основні фінансові показники. 102

Таблиця 9  Основні показники розвитку охорони здоров’я області 102

Таблиця 10 Розвиток освіти. 103

Таблиця 11 Основні показники розвитку культури. 104

Таблиця 12 Основні показники розвитку фізичної культури і                 спорту 104

Таблиця 13 Розвиток туристично-рекреаційного комплексу. 105

Таблиця 14 Оплата праці 105

Таблиця 15  Основні показники соціального захисту населення. 106

Таблиця 16  Основні показники ринку праці 107

Таблиця 17  Основні екологічні показники. 108

 

Додаток 3  Перелік регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку області у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2018 році 108


Вступ

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2018 рік (далі – Програма) розроблено департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” і від 31.05.2017 року № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки”.

В основу Програми покладені ключові положення:

– Закону України від 05.02.2015 року № 156-VIII “Про засади державної регіональної політики”;

– Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII “Про добровільне об’єднання територіальних громад”;

– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385;

–  Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020  року, затвердженої   рішенням   обласної   ради    від  17.10.2014 року № 1401-32/2014;

– регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку області.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку області за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 2018 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення.

 

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює обласна державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з обласною радою, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, органами місцевого самоврядування.


І. Аналітична частина

1. Соціально-економічний розвиток області у 2017 році

Упродовж 2017 року зусилля місцевих органів влади спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових завдань та заходів, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік.

 

Розвиток реального сектору економіки

 

Промисловий комплекс. Промислові підприємства області працюють над пошуком ринків збуту продукції до країн Європейського Союзу та на внутрішній ринок.

Індекс виробництва промислової продукції у січні-листопаді 2017 року (на останню звітну дату) склав 111,8 відс. (по Україні  99,9 відс.), що відповідає 2 місцю серед регіонів України.

У січні-листопаді 2017 року реалізовано промислової продукції на 41,7 млрд. грн.; обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 30167,9 гривень.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у: виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (+460,7 відс.), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів  (+ 46,2 відс.), добувній промисловості та розробленні кар’єрів (+ 15,3 відс.), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (+11,6 відс.), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+ 10,4 відс.), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  (+ 6,9 відс.).

Ріст обсягів реалізації продукції переробної промисловості відбувся за рахунок освоєння виробництва продукції з високим ступенем доданої вартості.

Зокрема, на ТОВ “Карпатнафтохім” введено в дію виробничі потужності, працевлаштовано майже 1900 осіб, а також завершено роботи щодо реалізації низки проектів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Досягнуто проектну потужність виробництва етилену (250 тис. тонн на рік).

На новозбудованому заводі німецького концерну “LEONI” відкрито першу чергу виробництва з виготовлення електрокабельної продукції із працевлаштуванням  близько 560 осіб та обсягом інвестицій понад 16 млн. євро. Очікується відкриття ще чотирьох черг зі збільшенням кількості працівників та виробничих площ.

На ДП ВО “Карпати”  у січні-грудні 2017 року в 1,3 раза збільшено випуск електрокабельної продукції для легкових автомобілів та реалізовано її на суму 526,7 млн. гривень.

З метою випуску конкурентоздатної продукції на ТОВ “Падана Кемікал Компаундс” відкрито нову, сучасну технологічну лінію для виробництва інноваційної імпортозаміщуваної продукції – сировини для виготовлення медичного обладнання. На її впровадження було інвестовано 1,5 млн. євро.

На СП ТОВ “Памібро” введено в дію нову виробничу лінію з виготовлення паперових мішків та закуплено обладнання для флексографічного друку. Підприємством залучено близько 220,0 млн. грн. капітальних інвестицій.

У листопаді 2017 введено в дію виробництво пресованих бетонних виробів на ТОВ “Унібрук” потужністю 40 тис. куб. метрів  в рік.

Завершена перша стадія модернізації голкопробивної лінії на ТОВ “Таркетт Вінісін”, що дасть можливість впровадити у виробництво новий вид лінолеуму на текстильній лінії.

Разом з тим, спад промислового виробництва спостерігається у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 10,8 відс. (через зниження виробництва продуктів яєчних сушених на ТОВ “Імперово-Фудз”, м’яса свиней та ковбасних виробів на ДП “М’ясопереробний комплекс “Росан” ТОВ “Росан-Агро”, призупинення виробничої діяльності на  Івано-Франківському ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ДП “Укрспирт”); текстильному виробництві, виробництві одягу – на 6,8 відс. (через зменшення виробництва одягу, аксесуарів до одягу з хутра на ТОВ “Тисхутролюкс” та припинення виробничої діяльності на ВАТ “Хутрофірма “Тисмениця”).

 

Паливно-енергетичний комплекс. Позитивну динаміку зростання обсягів виробництва за січень-листопад 2017 року (на останню звітну дату) забезпечено у постачанні електроенергії, газу, пари (на 6,9 відс.) через збільшення виробництва електроенергії на ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго” та ДП “Калуська ТЕЦ – нова”, яке спричинене підвищенням навантажень і часу роботи в об’єднаній енергетичній системі України та оптимізацією режимів роботи, також у добувній промисловості та розробленні кар’єрів (на 15,3 відс.) у зв’язку із відновленням ТОВ “СП “Укркарпатойл ЛТД” розробки Битків-Бабченського нафтогазового родовища та інтенсифікацією видобутку вуглеводнів на двох родовищах НГВУ “Долинанафтогаз”  ПАТ “Укрнафта”.

У 2017 році ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ “ДТЕК Західенерго” вироблено 8775,0 млн. кВт год.  електроенергії, що на 3,3 відс. більше, ніж у 2016 році та 70,7 тис. Гкал теплоенергії − на 2,4 відс. менше, ніж за попередній рік. При цьому спожито 4429,2 тис. тонн вугілля, що на 3,2 відс. більше, ніж у попередньому році, 58,9 млн. куб. метрів природного газу, що на 1,9 відс. більше, ніж у 2016 році, та 5,4 тис. тонн мазуту (у 15 разів більше, ніж у попередньому році). 

На цей час на теплоелектростанції проводиться реконструкція енергоблоку № 10 та середній ремонт енергоблоку № 11. Також завершено поточний ремонт енергоблоків №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 і 12 та капітальний ремонт енергоблоку № 1.

Крім цього, у листопаді 2017 року Бурштинською ТЕС придбано в українського виробника ПАТ “Запоріжтрансформатор” автотрансформатор  для установки на відкритому розподільчому пристрої 220 кВ вартістю майже 34 млн. гривень. Автотрансформатор суттєво збільшить надійність живлення електроенергією споживачів Калуського, Галицького, Рогатинського, Тисменицького районів та міста Івано-Франківська, які знаходяться в Бурштинському енергоострові.

У 2017 році ДП “Калуська ТЕЦ – нова” вироблено 492,8 млн. кВт год.  електроенергії, що на 32,7 відс. більше, ніж у 2016 році, та 338,5 тис. Гкал теплоенергії – на 229,0 відс. більше, ніж у порередньому році. При цьому спожито 355,2 тис. тонн вугілля (на 41,8 відс. більше, ніж за 2016 рік) та  337,5 тис. куб. метрів природного газу (-67,2 відс.).

У 2017 році на теплоелектроцентралі виконано поточний ремонт котлів №№ 1, 2, 3 і 4, капітальний ремонт турбогенератора № 1 та поточний ремонт турбогенератора № 2.

Для покращення якості електро­постачання у гірських районах АТ “Прикарпаттяобленерго” відповідно до інвестиційної програми здійснюється перебудова ліній електропередач з використанням самоутримних ізольованих проводів, а саме:

          – технічне переоснащення електромереж 0,4-10 кВ у селищі Делятин Надвірнянського району (протяжність 3,97 км);

          – технічне переоснащення електричних мереж 0,4-6 кВ у селі Пасічна Надвірнянського району (протяжність 12,46 км);

          – технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ у селі Космач Косівського району (протяжність 13,37 км).

Роботи на об’єктах профінансовано стовідсотково.

У липні поточного року введено в експлуатацію підвідний газопровід Надвірна-Ланчин, будівництво якого тривало в дві черги: перша − 7300 метрів; друга − 5800 метрів. Загальна вартість будівництва становить 6735, 9 тис. грн., зокрема: кошти місцевого бюджету складають 2735,9 тис. грн.; кошти НАК “Нафтогаз України” − 2500,0 тис. грн.; кошти державного фонду регіонального розвитку − 1500,0 тис. гривень. Введення в експлуатацію цього газопроводу дасть змогу продовжити газифікацію селища Ланчин, сіл Саджавка, Красна та Верхній Майдан.

ТОВ “СП “Укркарпатойл ЛТД” відновило у березні 2017 року розробку Битків-Бабченського родовища нафти і газу. У процесі розробки цього родовища задіяні основні засоби та персонал НГВУ “Надвірна-нафтогаз” ПАТ “Укрнафта”.

 

Енергоефективність та енергозбереження. Одним з важливих напрямків діяльності є розвиток альтернативної енергетики, забезпечення енергоефективності та енергозбереження, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергонезалежності цілого регіону.

В області функціонують: 

          – три сонячні електростанції (у тому числі введена в дію у 2017 році СЕС в с. Попельники Снятинського району) загальною потужністю 10,626 МВт,  виробництво яких за рік склало 10,6 млн. кВт/год. електроенергії;

          – п’ять міні ГЕС, загальною потужністю 3,504 МВт., якими за рік вироблено  9,75 млн. кВт/год. електроенергії;

          – біогазовий завод ТзОВ “Даноша”, потужністю 1,1 МВт, річне виробництво склало понад 7 млн. кВт/год. електроенергії та 7283 Гкал теплової енергії.

В листопаді 2017 року введено в експлуатацію 4 сонячні електростанції у Тисменицькому районі, загальна потужність яких склала 20 МВт. У найближчій перспективі планується ввести в експлуатацію ще шість сонячних електростанцій (у Снятинському районі – 2, у Тисменицькому районі – 4). Також планується завершення будівництва вітрової електростанції потужністю 6 МВт (с. Шевченкове Долинського району) та біогазового заводу (с. Тустань Галицького району).

У рамках реалізації Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки станом на 01.01.18 року в нашій області видано 5057 “теплих” кредитів, які впровадили енергоефективні заходи на суму майже 124,0 млн. гривень. Кількість учасників програми збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 32 відсотки. Таке зростання зумовлене успішною реалізацією обласної програми відшкодування частини відсотків за “теплими” кредитами (з обласного бюджету використано кошти в сумі 1,0 млн. гривень).

В області діє цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, на яку з обласного бюджету було профінансовано кошти в розмірі 1,74 млн. гривень. Кошти успішно реалізовано на заходи з термореновації приміщень, а саме заміна віконних конструкцій та вхідних дверей у закладах бюджетної сфери області.

 

Агропромисловий комплекс. У січні-листопаді 2017 року (на останню звітну дату) індекс обсягу продукції сільського господарства, порівняно з відповідним періодом минулого року, склав 103,4 відс., у тому числі продукції рослинництва – 107,7 відс., тваринництва – 98,5 відсотка.

У цьому році всіма категоріями господарств зібрано 741,8 тис. тонн зернових і зернобобових культур при врожайності 51,4 ц/га, що на 0,4 ц/га більше попереднього року. Ріпаку зібрано 98,7 тис. тонн, що на 42,5 тис. тонн (у 1,8 раза) більше, ніж торік.

Досягнуто суттєвого зростання валового збору сільськогосподарських культур, зокрема: картоплі – 1000,2 тис. тонн (на 25,2 тис. тонн або 2,6 відс. більше минулого року), овочів – 174,2 тис. тонн (на 2,0 тис. тонн або на 1,2 відс. більше), плодів та ягід – 51,1 тис. тонн (на 2,4 тис. тонн або на 4,9 відс. більше), соняшнику – 76,8 тис. тонн (на 23,7 тис. тонн або в 1,4 раза більше), сої – 65,2 тис. тонн (на 16,0 тис. тонн або в 1,3 раза більше).

Забезпечено посів озимих зернових культур під урожай наступного року на площі 74,8 тис. га, що на 13,5 тис. га (22,1 відс.) більше попереднього року, крім того, ріпаку – 17,8 тис. гектарів.

Вдалося стабілізувати ситуацію у галузі тваринництва. Цьому сприяла фінансова підтримка дрібних та середніх фермерських господарств, надана за рахунок регіональної галузевої програми.

У січні-листопаді звітного року всіма категоріями господарств вироблено м’яса (в живій вазі) 109,6 тис. тонн, молока – 428,0 тис. тонн, яєць – 334,9 млн. штук.

У всіх категоріях господарств утримується 158,5 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 97,2 тис. голів корів. Поголів’я свиней склало  317,9 тис. голів, овець та кіз – 30,2 тис. голів, птиці – 4,3 млн. голів.

Потенціал аграрного сектору області в достатній мірі забезпечує сировиною підприємства харчової та переробної промисловості. На 33 підприємствах впроваджена європейська система НАССР, у тому числі 8 підприємств мають дозвіл на експорт продукції до країн ЄС та Митного Союзу.

Завдяки залученню інвестицій у регіоні реалізуються проекти щодо створення нових і реконструкції існуючих виробничих потужностей агропромислових підприємств. Так, ТОВ “Даноша” проводить будівництво комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення для обслуговування свинокомплексу в с. Тустань Галицького району (біогазовий завод та приміщення для зберігання зерна), ФГ “Персей Агро” Рогатинського району проводить реконструкцію тваринницького комплексу на
2 тис. молочних корів у с. Чесники та приміщень для зберігання зерна в с. Конюшки, ФГ “Еко-Карпати” і ФГ “Флора Долинщини” Долинського району закладають ягідні насадження відповідно на площі 11 та 8 га.

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі овочів, плодів, м’яса та молока в області функціонують 78 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

Земельні відносини. Станом на 29.12.2017 року в області із загальної площі земель населених пунктів 427,7 тис. га проведено інвентаризацію 239,81 тис. га, що складає 56,2 відс. усіх земель, із земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 102,4 тис. га, що становить 17,0 відсотків.

Впродовж 2017 року укладено два договори на проведення інвентаризації земель комунальної власності загального користування на території Хотимирської сільської ради Тлумацького району. Роботи профінансовано за кошти, які надходили в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

У 2017 році зареєстровано 36132 земельні ділянки, надано 24640 витягів із Державного земельного кадастру, внесено 1285 змін до відомостей Державного земельного кадастру, надано 5838 викопіювань з кадастрових карт, виправлено технічних помилок  у відомостях Державного земельного кадастру, які було допущено не з вини органу, що здійснює його ведення, на 4405 земельних ділянок.

Із 804 населених пунктів встановлено межі 693, з них 686 – за проектами формування територій і встановлення меж сільських рад, населених пунктів, що складає 86,1 відс. та 7 – за проектами землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема, із 6 міст обласного значення встановлено межу м. Калуш; не встановлено межі міст районного значення; із 24 селищ встановлено межі 19; із 765 сіл встановлено межі 673.

Виділені кошти з місцевих бюджетів на роботи по розробленню проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів у наступних районах: Богородчанському (селище Богородчани, села Підгір’я та
Похівка), Галицькому (села Залуква та Шевченкове), Долинському (села Гериня та Якубів Солуківської сільської ради), Калуському (с. Боднарів), Надвірнянському (села Добротів та Красна). Рожнятівському (с. Рівня) та Рогатинському (села Сарники, Діброва та Заливки).

Завершено роботи по встановленню меж населеного пункту села Пістинь Пістинської сільської ради Косівського району площею 2504,2 га. Роботи по встановленню меж м. Івано-Франківськ призупинені у зв’язку з тим, що не затверджений новий генплан міста. Проводяться роботи по встановленню меж міста Рогатин.

 

Лісове господарство. За  2017 рік державними лісогосподарськими підприємствами відтворено лісів на загальній площі 3256 га, що становить 114 відс. від річного завдання.

З початку року підприємствами від усіх видів рубок заготовлено  953,3 тис. куб. метрів деревини (-37,8 тис. куб. метрів менше рівня 2016 року). Реалізовано 912,3 тис. куб. метрів деревини, з яких 100 відс. – на внутрішній ринок.

У 2017 році державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано продукції на загальну суму 716,8 млн. грн., її реалізація зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 115,9 млн. грн.                (+19,3 відс.).

Збудовано 38 км та капітально відремонтовано 25,1 км лісових автомобільних доріг.

З початку року державними лісогосподарськими підприємствами сплачено податків та обов’язкових платежів на суму 280,5 млн. грн., що на 53,0 млн. грн. більше, ніж у 2016 році (+ 23,3 відс.).

Продовжується сертифікація лісів державних лісогосподарських підприємств на відповідність міжнародним вимогам сталого лісовпорядкування. Сертифікати вже отримали 8 лісогосподарських підприємств.

 

Дорожнє господарство. У 2017 році на теренах Івано-Франківщини проводились масштабні ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення Н-09 Мукачеве-Львів, Н-10 Стрий-Мамалига, Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський.

За підсумками року на розвиток дорожнього господарства області спрямовано – 1 328,5 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 823,7 млн. грн., з місцевих бюджетів – 504,8 млн. грн. (у тому числі кошти в рамках митного експерименту – 121,8 млн. грн.).

У вересні 2017 року за участю Президента України відкрито відбудований міст у с. Драгомирчани Тисменицького району довжиною  152,5 метра. У звітному році завершено також ремонт мостів через р. Дністер у с. Лука Городенківського (232 пог. метра), у с. Криворівня Верховинського  (36 пог. метрів) та с. Раковець Богородчанського (18 пог. метрів) районів.

Поточним середнім ремонтом відремонтовано найпроблемніші ділянки автомобільних доріг Н-09 Мукачеве-Львів на ділянці границя Закарпатської обл.-Яремче-Надвірна, Н-10 Стрий-Мамалига на ділянках Боднарів-Івано-Франківськ-Коломия-границя Чернівецької обл., Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський на ділянках Татарів-Ворохта, об’їзна   м. Косів, окремі ділянки Коломийського  та  Городенківського  районів,  Р-62  Криворівня-Чернівці, Т-09-05 Делятин-Раківчик, Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, Т-09-09 Снятин-Косів-Старі Кути.

Протяжність відремонтованого покриття доріг верхнім шаром складає  64,8 кілометрів. Також відремонтовано 124,5 км покриття влаштуванням вирівнюючого шару асфальтобетону.

Поточним дрібним ремонтом відремонтовано окремі ділянки  автомобільних доріг Р-20 Снятин-Тязів, Кричка-Росільна, Більшівці- Княгиничі, Залуква-Боднарів, Мала Кам’янка-П’ядики, Старий Гвіздець-Малий Гвіздець, Товмачик-Торговиця, Отинія-Середній Майдан, Лопушня-Медуха, Підкамінь- Княгиничі, Тулуків-Стецева, Тисмениця-Одаї, Хом’яківка-Погоня, Озеряни- Делева, Калуш-Осмолода, Озеряни-Рожнів.

 

Транспорт та зв’язок. В 2017 році обсяги вантажних перевезень збільшилися на 26,0 відсотків. Всього підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено понад 14 млн. тонн вантажів. Показники перевезення пасажирів зросли на 4,8 відс. у порівнянні з попереднім роком.

Рівень забезпечення населених пунктів області регулярним автобусним сполученням складає понад 97,0 відс., що є одним з кращих показників в Україні.

У реєстрі міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутів обліковується 908 регулярних маршрутів, з них: 199 – міжміських, 709 – приміських (з яких 351 – міжрайонних та 358 –  внутрішньорайонних).

На цей час 13 районних державних адміністрацій здійснюють організацію перевезень на приміських внутрішньорайонних маршрутах.

Виконавчими комітетами Івано-Франківської, Коломийської, Калуської, Долинської, Надвірнянської, Яремчанської міських рад організовано перевезення на міських маршрутах.

Також область має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне сполучення. Зокрема, територією області проходять автобуси 43 міжнародних маршрутів до таких країн як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, та понад 100 міжобласних (добре налагоджене сполучення з сусідніми Закарпатською, Львівською, Тернопільською, Чернівецькою областями, з населеними пунктами Волинської Хмельницької, Рівненської, Вінницької, Житомирської областей та м. Київ).

У звітному році в області не тільки забезпечено стабільне функціонування залізничного транспорту, але й збільшено кількість пасажирських поїздів та розширено мережу сполучення. Зокрема, з січня на маршруті “Київ-Івано-Франківськ-Київ” курсують дві пари пасажирських поїздів з вагонами-трансформерами. З грудня Укрзалізницею запроваджено курсування поїздів за маршрутами “Костянтинівка-Івано-Франківськ“, “Харків-Івано-Франківськ-Рахів“ та “Білгород Дністровський-Одеса-Івано-Франківськ-Чернівці”, що значно наблизить нашу область для туристів з інших регіонів країни.

Впродовж року з “Міжнародного аеропорту ”Івано-Франківськ” виконувалися 2 щоденні рейси до м. Київ та 7 щотижневих регулярних рейсів до міст Іспанії, Італії та Туреччини (Валенсія, Аліканте, Венеція, Анталія).

У поточному році операторами мобільного зв’язку продовжувалася робота по охопленні територій області мобільним зв’язком третього покоління 3G, що забезпечило стабільний та високошвидкісний доступ населення області до мережі Інтернет.

 

Розвиток будівельної галузі. У січні-листопаді 2017 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1533,5 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016 року становив 116,6 відсотка. Зведення будівель зросло на 3,7 відсотка.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 68,3 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,6 відс. та 9,1 відс. відповідно.

Значні обсяги будівельних робіт забезпечили підприємства обласного центру (68,3 відс. від загального обсягу), Калуського (6,4 відс.)  Тисменицького  (3,2 відс.)  та  Косівського  (3,1 відс.) районів та м. Калуш (4,7 відс.).

У січні-вересні 2017 року (на останню звітну дату) введено в експлуатацію  425,9 тис. кв. метрів загальної площі житла, що становить 127,2 відс. до відповідного періоду 2016 року.

У рамках реалізації програми молодіжного житлового будівництва станом на 01.01.2018 року з обласного бюджету профінансовано 8469,6 тис. грн. та використано в повному обсязі. За вказані кошти надано 16 пільгових кредитів на будівництво житла, з них 13 кредитів – для сімей учасників антитерористичної операції, 2 – для багатодітних сімей та 1 – для молодої сім`ї. Площа придбаного житла склала 1150,1 кв. метр, загальна вартість –12078,45 тис. гривень.

За програмою “Власний дім” у 2017 році введено в експлуатацію 11 житлових будинків загальною площею 1723,1 кв. метра, забезпечено водопостачанням 5 будинків.

Впродовж 2017 року в області здійснювалась робота щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної сфери та розвитку інфраструктури із залученням коштів державного бюджету. Зокрема, в область залучено кошти державного фонду регіонального розвитку у сумі  149,82 млн. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 188,3 млн. грн., у тому числі на придбання обладнання для закладів охорони здоров’я області – 59,3 млн. грн., субвенції місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних   громад – 43,224 млн. гривень.

Станом на 01.01.2018 року в області використано 135,647 млн. грн. коштів державного фонду регіонального розвитку, 169,2 млн. грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 43,156 млн. грн. – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.

На 2017 рік профінансовано по області 137,57 млн. грн. капітальних видатків, а також 29,9 млн. грн. на виконання заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року. На ці цілі профінансовано 95,2 млн. грн. коштів, передбачених на капітальні видатки, та 29,9 млн. грн. коштів, передбачених на виконання заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року.

Завдяки концентрації бюджетних коштів усіх рівнів упродовж 2017 року прийнято в експлуатацію:  дитсадок на 75 місць у  с. Крихівці Івано-Франківської міської ради; реконструкцію корпусу № 2 Ямницької ЗОШ І-ІІІ ст. під НВК потужністю 170 учнівських місць; спортзал ЗОШ в с. Пістинь Косівського району на 520 кв. метрів тренувальної площі; спортивний майданчик з штучним покриттям на 956 кв. метрів у с. Старі Кути Косівського району; очисні споруди та каналізаційні мережі у селищі Рожнятів; завершено будівництво ІІ черги підвідного газопроводу Надвірна-Ланчин; будівництво ІІІ пускового комплексу школи № 2 (мікрорайон Дора) м. Яремче; Станковецького навчально-виховного комплексу ‘‘Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад” у с.Станківці Долинського району. Завершено капітальні ремонти системи опалення Делятинського психоневрологічного диспансеру та дитячого садка “Дзвіночок” в  с. Дзвиняч   Богородчанського району, відкрито дошкільний навчальний заклад (з басейном) “Світанок” в с. Брошнів-Осада Рожнятівського району. Спільними зусиллями Федерації Футболу України, обласної ради та облдержадміністрації, міської ради, обласної федерації футболу вдалося збудувати футбольний стадіон в м. Івано-Франківську.

 

Містобудування та архітектура. Для оновлення та розроблення містобудівної документації у місцевих бюджетах було передбачено у 2017 році кошти у сумі 5842,2 тис. грн., із яких впродовж року освоєно  2774,5 тис. гривень.

На виконання регіональної цільової Програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки впродовж 2017 року виготовлено 75 паспортів пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, освоєно 372,4 тис. грн. з обласного бюджету.

Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” на території області у розрізі районів створено 13 служб містобудівного кадастру, а в розрізі міст обласного значення – 6.

На виконання рішення обласної ради від 23.12.2016 року № 405-12/2016 “Про регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки” у обласному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі 300,0 тис. грн., здійснено закупівлю і встановлення підсистеми програмного комплексу “SoftPro: Містобудівний кадастр”.

Налаштовано комунікаційні канали обміну інформацією, завершується робота зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з обмеженим доступом в АС класу “1”.

Відповідно до моніторингу ефективності ведення містобудівної діяльності у 2017 році видано: 3323 будівельних паспорти (на 20,0 відс. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року); 887 містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок (+4 відс.); 461 паспорт прив’язки розміщення  тимчасових споруд (+73 відс.).

Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування органами містобудування та архітектури проведено
45 засідань архітектурно-містобудівних рад, на яких розглядались генеральні плани населених пунктів області та інша містобудівна документація.

На засіданні архітектурно-містобудівної ради управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства містобудування та архітектури опрацьовано 21 проект детальних планів та проекти генеральних планів для населених пунктів області: с. Брошнів Рожнятівського району, села Погоня та Пшеничники Тисменицького району; проект змін до генерального плану в урочищі “Рінь” с. Загвіздя та с. Драгомирчани Тисменицького району, с. Красне Рожнятівського району, селища Гвіздець та с. Берем’яни Коломийського району, с. Добровляни Калуського району, с. Пороги Богородчанського району, с. Дубівці Галицького району, с. Пуків Рогатинського району, села Вовчківці, Борщівська Турка, Борщів та Хлібичин Снятинського району, села Стратин та Погребівка і селище Пилипівці Рогатинського району тощо.

 

Житлово-комунальне господарство. З метою забезпечення населення та інших споживачів комунальними послугами належної якості та в достатній кількості проводилась відповідна робота щодо реформування житлово-комунального господарства.

Опалювальний сезон  2017/18 років в області проходить стабільно та без суттєвих зривів.

У січні-листопаді 2017 року підприємствами теплоенергетики надано послуг на суму 371,1 млн. грн., оплачено 385,6 млн. гривень. Рівень розрахунків усіх категорій споживачів за послуги з теплопостачання склав 103,9 відс. до спожитого. Підприємствами водопостачання та водовідведення надано послуг на суму 245,5 млн. грн., оплачено 235,4 млн. грн. або 95,8 відс. до спожитого.

У 2017 році на території області створено 147 ОСББ, загальна кількість ОСББ станом на 01.01.2018 року становить 807.

В області у 64 населених пунктах частково здійснювався роздільний збір твердих побутових відходів. Зібрана вторинна сировина направляється на переробку через заготівельні  підприємства.

На реалізацію заходів регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року передбачено та профінансовано 500 тис. грн., регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки – 800 тис. гривень.

 

Податково-бюджетна політика

 

За підсумками 2017 року приріст доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склав 1414,4 млн. грн. або 38,7 відсотка. Фактично за звітний період надійшло 5068,7 млн. грн., з яких до загального фонду – 4186,7 млн. грн., спеціального фонду – 882,0 млн. гривень.

Виконання затверджених планових показників з урахуванням змін по доходах загального фонду місцевих бюджетів склало 101,8 відс. (+73,1 млн. грн.) і забезпечено всіма зведеними бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім бюджетів Городенківського району – 95,5 відс. (недоотримано – 4,3 млн. грн.), Косівського району – 94,5 відс. (недоотримано – 5,4 млн. грн.), Надвірнянського району – 93,3 відс. (недоотримано – 14,1 млн. грн.),   Тлумацького району – 82,7 відс. (недоотримано – 6,8 млн. грн.)  м. Яремче – 88,6 відс. (недоотримано – 12,2 млн. грн.), м. Болехів – 94,6 відс. (недоотримано – 2,2 млн. грн.), Тлумацької ОТГ – 82,8 відс. (недоотримано – 6,1 млн. грн.), Витвицької ОТГ – 82,6 відс. (недоотримано – 0,8 млн. грн.) Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду в цілому по області зросли на 38,0 відс. або 1153,2 млн. гривень.

З державного бюджету за підсумками 2017 року місцеві бюджети області отримали трансфертів у сумі 11921,8 млн. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 37,8 відсотка.

Видатки зведеного бюджету області за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком зросли на 4459,0 млн. грн. (36,7 відс.) і склали 16,6 млрд. грн., з яких на галузь “Освіта” спрямовано 4,4 млрд. грн., або 26,7 відс. від загального обсягу видатків, “Охорона здоров’я” – 2,7 млрд. грн. (16,5 відс.), “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 5,9 млрд. грн. (35,4 відс.).

 Капітальних видатків в цілому по області за 2017 рік проведено в сумі 1793,1 млн. гривень.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на проведення капітального та поточного ремонту доріг області у 2017 році спрямовано біля 363,1 млн. грн., що майже на 13,1 відсотка більше ніж у 2016 році.

 

Забезпечення умов для соціально-економічного зростання

 

Інвестиційна діяльність. У січні-вересні 2017 року (на останню звітну дату) підприємствами та організаціями області освоєно 5387,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 13,8 відс. більше від обсягу січня-вересня попереднього року. Основна частина інвестицій (99,2 відс.) вкладена у матеріальні активи. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій область посіла 13 місце. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 3908,6 грн., що відповідає 17 місцю серед регіонів держави.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 55,9 відс. загального обсягу інвестицій. Кошти населення на будівництво житла склали 24,1 відс. загального обсягу капітальних інвестицій, кошти державного та місцевих бюджетів – 10,6 відсотків.

Найбільшу частку капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток промисловості (40,6 відс.) та будівництва (31,6 відс.).

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017 року (на останню звітну дату) становив 922,4 млн. дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 669,2 дол. У звітному періоді в економіку інвестовано   1783,1 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 1390,8 тис. дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017 року збільшився на 11,6 відсотка.

Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій область посіла 9 місце, у розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 4.

На 1 жовтня 2017 року інвестиції вкладено нерезидентами 49 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 843,6 млн. дол. США інвестицій (91,5 відс. загального обсягу акціонерного капіталу). До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85 відс. загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

Привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства  промисловості, куди спрямовано 686,4 млн. дол. США (74,4 відс. загального обсягу акціонерного капіталу), з них переробної – 675,5 млн. дол. США. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі,  склала 11,9 відс., сільського, лісового та рибного господарства – 7,6 відс., будівельної діяльності – 2,7 відсотка.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (506,4 млн. дол. США або 54,9 відс. загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (264,6 млн. дол. США або 28,7 відс.). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського і Калуського (по 3,1 відс.) та Тисменицького   (2,7 відс.) районів.

У вересні 2017 року в місті Коломиї урочисто відкрито завод з виробництва кабельних мереж для автомобільної індустрії концерну “LEONI”, на якому до 2021 року буде створено 5 тис. робочих місць.

 

Споживчий ринок. На споживчому ринку області оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним  видом  економічної  діяльності  яких  є роздрібна торгівля)  у січні-листопаді  2017 року  (на останню звітну дату) становив  17, 2  млрд. гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)  до  січня-листопада  2016  року  (враховуючи індекс споживчих цін)  становив  104,9 відс. (в Україні – 108,0 відс.).  За цим показником область посіла 17 місце серед регіонів України

Провідна роль у розвитку споживчого ринку області належить місцевим виробникам, які широко залучаються до участі у ярмарках, виставках-продажах, що проводяться в обласному і районних центрах та  великих населених пунктах області. Всього станом на 01.12.2017 року (на останню звітну дату) в області проведено 2441 ярмарковий захід.

Торговельна  діяльність 73 місцевих товаровиробників здійснюється  у  294 фірмових магазинах, павільйонах і кіосках, торговою площею 7175,6 кв. метрів.

Крім того, впродовж січня-вересня 2017 року (на останню звітну дату) в області додатково відкрито 272 об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення області.

За даними Держстату індекс споживчих цін в області за 11 місяців 2017 року (на останню звітну дату) до грудня попереднього року склав 113,0 відс. і є дещо вищим від загальнодержавного показника.

Згідно з моніторингом цін, що проводиться Держстатом, упродовж 2017 року в області нижчими темпами, ніж в середньому по Україні, зросли роздрібні ціни на хліб пшеничний з борошна І ґатунку та житньо-пшеничний, борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко, сметану, олію соняшникову, яйця, капусту, моркву і буряк. Як і в цілому в Україні, знизились роздрібні ціни на крупу гречану та цукор.

Станом на 28.12.2017 року вищими від середньоукраїнських є роздрібні ціни на 8 із 23 охоплених моніторингом продовольчих товарів.

У загальнодержавному рейтингу за сумою місць щодо продовольчих товарів область посідає 12 місце.

 

Розвиток підприємництва. З метою підтримки підприємництва реалізується Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки. На виконання заходів Регіональної та місцевих програм на 2017 рік передбачено 3096,2 тис. грн., у тому числі в обласному бюджеті – 1600,0 тис. грн., у районних та міських – 1496,2 тис. гривень. Впродовж 2017 року через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Івано-Франківській області профінансовано 925,1 тис. грн., які були спрямовані на реалізацію 9 інвестиційних проектів.

Станом на 28.12.2017 року у кожному районі та містах обласного значення, а також у Печеніжинській, Верхнянській і Старобогородчанській об’єднаних територіальних громадах та в с. Паляниця Яремчанської міської ради діють центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), всього 24 одиниці. Для створення зручностей суб’єктам звернень додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська. А також, відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” та з метою забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями та осіб обмежених у пересуванні, для отримання окремих адміністративних послуг через ЦНАП м. Івано-Франківська доступна послуга “Мобільний адміністратор”, що працює за принципом віддаленого робочого місця. У звітному періоді через центри надання адміністративних послуг надано понад 402 тис. послуг.

У роботі центрів надання адміністративних послуг застосовуються різноманітні інноваційні технології. Зокрема, у ЦНАПі м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті (www.cnap.if.ua), через сервіс “Он-лайн консультацій” та за допомогою мобільного додатку “Мобільний Івано-Франківськ”.

Через центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська ініціативно запроваджено надання 37 адміністративних послуг в електронній формі (за допомогою он-лайн сервісу Bank-ID або через Персональний кабінет).

 

Розвиток туристичної галузі. За попередніми даними у 2017 році область відвідало 2,4 млн. осіб (у 2016 році – 2,2 млн. осіб). Туристичний збір становив 3,0 млн. грн., що складає 130,4 відс. показника 2016 року.

В області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних закладів на 20 тис. місць, послуги розміщення надають близько 800 садиб сільського зеленого туризму; зареєстровано більше 200 туристичних фірм, з них 36 мають туроператорську ліцензію. Працює 6 центрів туристичної інформації.

За рахунок коштів регіональної програми розвитку туризму у 2017 році облаштовано місця для стоянок туристичного автотранспорту на території Галицького національного природного парку, криївку біля
с. Грабівка Калуського району, притулок на полонині Плісце в Рожнятівському районі; встановлено перильне загородження оглядового майданчика в урочищі Городище поблизу с. Одаїв Тлумацького району, відпочинкову альтанку біля пам’ятки природи Білий Камінь.

У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Івано-Франківська область – край для туризму” споруджено візит-центри для короткотермінового відпочинку автотуристів у с. Ільці Верховинського району та у м. Галичі, встановлено 39 туристично-інформаційних стендів біля популярних туристичних об’єктів і атракцій.

У звітному періоді проведено тематичний семінар “Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму”, навчальний тренінг з питань організації послуг у сфері сільського зеленого туризму, тренінг-семінар “Сприяння розвитку туризму в Івано-Франківській області”; тренінг з питань маркетингу послуг у сфері сільського зеленого туризму “Результативна гостинність: від основ сервісу до підбору персоналу”.

Виготовлено промоційні матеріали: буклет “Івано-Франківщина фестивальна”, флаєр “Літо на Івано-Франківщині”, туристичні сезонні путівники “Івано-Франківщина справжня” тощо. Туристичний потенціал Івано-Франківщини презентовано на виставках у Києві, Одесі, Ужгороді та Львові.

 

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні-жовтні 2017 року (на останню звітну дату) обсяги експорту й імпорту товарів області збільшилися відповідно на 15,1 і 45,4 відс. у порівнянні з обсягами січня-жовтня 2016 року та склали 515,3 і 490,4 млн. дол. США. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області позитивне та склало 24,9 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,05 (у січні-жовтні 2016 року – 1,29).

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 102 країн світу.

Забезпечено зростання обсягів експорту товарів наступних груп: електричні машини (20,2 відс. до загального обсягу експорту товарів області, збільшення на 41,7 відс. порівняно з січнем-жовтнем 2016 року); деревина і вироби з деревини (16,4 відс., збільшення на 5,6 відс.); пластмаси, полімерні матеріали (13,2 відс., збільшення у 4,1 раза); насіння і плоди олійних рослин (6,6 відс., збільшення у 3,0 рази); органічні хімічні сполуки (3,9 відс., збільшення у 45,5 раза), папір і картон (3,3 відс., збільшення на 14,4 відс.), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (3,2 відс., збільшення в 14,9 раза) тощо.

Зросли обсяги експорту товарів області до країн Європи на 23,1 відс., частка яких становила 65,0 відс. усіх товарів.

 

Розвиток міжнародного співробітництва.

У 2017 році в області реалізовувалось 25 проектів міжнародної технічної допомоги у таких сферах: розвиток малого та середнього підприємництва; розвиток інвестиційного потенціалу; розвиток туристичної галузі; правосуддя; охорона здоров`я; вирішення екологічних проблем; модернізація теплопостачання і підвищення енергоефективності; запобігання природних, спричинених людиною катастроф.

Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 роки (далі – ППС ЄІС).

У рамках ППС ЄІС “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” одним із  17 переможців конкурсу за пріоритетом “Спадщина” став проект “Світ Карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат”.  Розмір гранту ЄС складає майже 1,4 млн. євро. Проект має на меті збереження історико-культурної спадщини, традицій, звичаїв, обрядів, ремесел, музики, архітектури Карпатського регіону.

У рамках ППС ЄІС “Румунія-Україна 2014-2020” облдержадмі-ністрація забезпечила супровід великих інфраструктурних проектів, які увійшли до переліку тих, що фінансуватимуться у рамках Програми поза конкурсом: “Поліпшення безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (09.03.2017 року резюме проекту схвалено Європейською Комісією); “Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією і Україною” (02.05.2017 року резюме проекту схвалено Європейською Комісією).

Облдержадміністрація підтримала проект “Шляхи до здорових лісів: посилення стійкості, життєздатності і адаптаційної спроможності лісів в прикордонних регіонах України та Словаччини”, який подається на конкурс у рамках першого конкурсу заявок великих інфраструктурних проектів
ППС ЄІС “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020”. Проект підготовлений консорціумом із 6 організацій зі Словаччини і України, спрямований на збільшення стійкості та адаптаційної спроможності Карпатських лісових екосистем з огляду на прояви впливів зміни клімату на особливо вразливі гірські екосистеми Українських Карпат і Високих Татрів.

У травні 2017 року оголошено про початок другого конкурсу з відбору проектів для фінансування в рамках Дунайської транснаціональної програми. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року
№ 869-р схвалено Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми, що дасть можливість Івано-Франківській області долучитись до залучення фінансових ресурсів цієї програми.

У рамках проекту “Збереження карпатських пралісів” облдержадміністрацією ведеться робота над розширенням територій національних природних парків (Карпатський, “Верховинський”, “Гуцульщина”) для сталого збереження залишків унікальних ділянок пралісів і старовікових лісів, інших природних середовищ існування, а також захисних лісів, що несуть екологічну безпеку Карпатському регіону.

У області завершено реалізацію III фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки“. Підтримку на втілення ініціатив сталого місцевого розвитку отримали 32 громади з 8 районів області: Верховинського, Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Тисменицького і Тлумацького (по 4 в кожному).

У листопаді 2017 року підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо сталого розвитку між Програмою розвитку ООН, Івано-Франківською облдержадміністрацією та Івано-Франківською обласною радою з метою визначення рамок співробітництва і взаємодії у сферах спільних інтересів.

Завершено реалізацію ІІІ фази швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO. Упродовж виконання ІІІ фази проекту в області реалізовувалися проекти з будівництва нових систем водопостачання та утримання наявного водопровідно-каналізаційного господарства у Долинському районі (села Тростянець та Оболоня); Калуському районі (с. Вістова), Коломийському районі (с. Велика Кам’янка); Тлумацькому районі (м. Тлумач, села Підвербці та Вікняни); Верхнянській об’єднаній територіальній громаді.

В області триває реалізація проекту ПРОМІС, який впроваджуватиметься в Україні з квітня 2015 року до грудня 2020 року Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Партнерами проекту в області є обласна рада та обрані міста-партнери (Івано-Франківськ, Коломия, Долина, Яремче).

На сьогодні чинними є 10 угод про співпрацю з регіонами іноземних держав, зокрема, із: землею Тіроль (Австрія), провінцією Шаньсі (КНР), Любуським, Опольським і Підкарпатським воєводствами (Республіка Польща), Кахетинським краєм (Грузія), повітами Васлуй, Сучава і Марамуреш (Румунія), провінцією Альберта (Канада). Співпраця також відбувається на рівні районів, міст та місцевих громад.

 

Розвиток гуманітарної та соціальної сфери

 

Охорона здоров’я. Реформування галузі охорони здоров’я області здійснюється в напрямку модернізації первинної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги. Всього для потреб охорони здоров’я області на 2017 рік за загальним фондом передбачено кошти на суму 2497,46 млн. грн., у тому числі медичної субвенції – 2045,5 млн. гривень. Впродовж року профінансовано видатки на суму 2472,23 млн. грн., що становить 99,0 відс. від загальної суми.

На виконання заходів регіональних медичних програм у 2017 році профінасовано кошти на суму 143,05 млн. гривень.

Продовжувалися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області. Відкрито нову поліклініку Коломийської центральної районної лікарні та новозбудований корпус Галицької центральної районної лікарні.

У обласній клінічній лікарні розпочав роботу Центр рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування з рентгенопераційною, у якому встановлений новий сучасний операційний ангіограф вартістю 20 млн. гривень. На капітальний ремонт Центру затрачено більше 1,0 млн. грн. з обласного бюджету, а також залучено 45 тис. грн. спецкоштів і понад 200 тис. грн. позабюджетних надходжень.

В обласній дитячій клінічній лікарні відбулося відкриття Центру реабілітації дітей з порушенням слуху та мови для дітей з кохлеарними імплантатами, досвід створення якого перейнято у хорватському слухомовному центрі “SUVAG”.

В обласній психоневрологічній лікарні №3 відкрилося вже друге паліативне/хоспісне відділення для осіб, які страждають на деменцію. Реконструкцію приміщень проведено за рахунок залучених коштів на суму 620,0 тис. гривень. Приміщення облаштоване за сприяння організації ADAJ (Франція), яка вже 17 років допомагає закладу.

У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі відкрито після капітального ремонту два підрозділи: хіміотерапевтичне відділення на 35 ліжок та радіологічне відділення на 45 ліжок, на оновлення відділень затрачено понад мільйон гривень з обласного бюджету.

Проведено реновацію палат обласного госпіталю для ветеранів війни у м. Коломиї, на що залучено 471,5 тис. гривень. 

Розпочали роботу капітально відремонтоване терапевтичне відділення Тлумацької ЦРЛ (вартість робіт – 1049,0 тис. грн.), відділення гемодіалізу на 5 ліжок в Долинській ЦРЛ (686 тис. грн.), оновлене ЛОР-відділення в Коломийській ЦРЛ (972,0 тис. грн.), приймальне відділення Коломийської дитячої лікарні, відкрито 2 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини на базі ФАПів сіл Заріччя Надвірнянського та Креховичі Рожнятівського районів, створено ФАП в с. Дегова Рогатинського району, відремонтоване приміщення фельдшерсько-акушерського пункту у  с. Братківці Тисменицького району.

В обласній дитячій лікарні введено в експлуатацію комп’ютерний томограф, в Богородчанській ЦРЛ – рентгендіагностичний апарат-мамограф LORANT AFFINITI вартістю 1 млн. грн., в Долинській ЦРЛ – новітню цифрову рентгенографічну систему Perform-X Digital.

З метою оптимізації ліжкового фонду скорочено 209 ліжок, з них 149 – у районних та 60 – в обласних закладах. Показник забезпеченості ліжками на 10 тис. населення становить – 74,7.

У 2017 році лікувальні заклади області отримали 352 одиниці  сучасного медичного обладнання на загальну суму 39386,6 тис. грн., у тому числі за кошти місцевого бюджету – на суму 18686,2 тис. гривень.

Шляхом співфінансування за кошти медичної субвенції та обласного бюджету придбано ангіографічну установку для Коломийської ЦРЛ вартістю 23150,0 тис. гривень. На виконання заходів комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” закуплено медичне обладнання на суму 5320,0 тис. гривень. У порядку благодійної допомоги отримано обладнання на загальну суму 1993,6 тис. гривень.

 

Станом на 01.01.2018 року виконано капітальних та поточних ремонтів на суму 41752,87 тис. грн. (державний бюджет – 358,0 тис. грн., місцевий бюджет – 36146,8 тис. грн., залучені кошти – 5248,1 тис. грн.).

Продовжується міжнародна співпраця закладів охорони здоров’я області з іноземними колегами. В рамках угоди про співпрацю 15 неврологів пройшли стажування в Литовському інституті наук здоров’я.

Обласна клінічна лікарня підписала угоду про співпрацю з Інститутом клінічної та експериментальної медицини міста Прага (Чеська республіка) щодо проведення спільних конференцій, реалізації спільних ініціатив, навчання та стажування працівників обласної клінічної лікарні на робочому місці у чеській клініці за трьома напрямами: серцево-судинна хірургія, діабетологія та трансплантологія.

Крім того, делегація медиків відвідала університет імені Павла Йозефа Шафарика та університетську клініку в місті Кошице (Словаччина) та заклади охорони здоров’я Опольського воєводства (Польща) з підписанням угоди про співпрацю в напрямку проведення спільних конференцій, обміну досвідом та стажування лікарів.

В області відбувся дводенний міжнародний науково-практичний медичний форум “Медицина України – європейський вибір” за участю фахівців Литви, Естонії та Словаччини, а також VII українсько-польський кардіохірургічний форум спільно з провідними кардіохірургами з Польщі, Білорусі, Німеччини, Великої Британії та Узбекистану.

 

Освіта. За підсумками 2017 року збережено позитивні тенденції розвитку освіти в області. Розширено мережу дошкільних навчальних закладів, зокрема: відкрито 10 дошкільних навчальних закладів (у містах Івано-Франківськ та Рогатин, Верховинському, Коломийському та Рожнятівському районах); відновлено роботу 1 дошкільного закладу (Тисменицький район); реорганізовано 9 загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси (у Богородчанському, Верховинському, Тисменицькому, Снятинському  районах, с. Верхня Верхнянської ОТГ Калуського району та селищі Більшівці  Більшівцівської ОТГ Галицького району); відкрито додатково 9 груп у діючих дошкільних закладах.

У нові приміщення переведено вихованців дошкільних навчальних закладів у с. Сваричів Рожнятівського району та с. Поляниця Яремчанської міської ради, реконструйовано приміщення Пістинського ДНЗ, Лючанського та Малорожинського НВК Косівського району.

Таким чином, додатково створено 1468 місць для дітей дошкільного віку.

Станом на 01.01.2018 року в області функціонує 436 дошкільних навчальних закладів (з них 153 – навчально-виховні комплекси), у яких виховується понад 41 тис. дітей.

Створено 3 опорні школи, яким виділено 4,5 млн. грн. на впровадження заходів з енергозбереження та передано 3 шкільних автобуси (Галицький,  Рогатинський, Тлумацький райони).

У 2017-2018 навчальному році інклюзивне навчання організовано у 131 загальноосвітній школі (охоплено 183 дитини з особливими освітніми потребами у 171 класі). У цих школах введено по 0,5 ставки асистента вчителя. Крім того, для 4 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 4 дошкільних навчальних закладах області.

За кошти освітньої субвенції з державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів закуплено 12 шкільних автобусів. У 2017-2018 навчальному році безкоштовним підвезенням забезпечено 94,0 відс. учнів та 60,9 відс. педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності.

На завершення реконструкції навчального корпусу Солотвинської санаторної школи-інтернату та гуртожитку обласного академічного ліцею-інтернату виділено та освоєно 1,0 млн. грн., на будівництво другої черги Черченського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату – 1,5 млн. гривень.

У рамках реалізації пілотного проекту з модернізації підготовки кваліфікованих робітників на базі Івано-Франківського професійного будівельного ліцею відкрито навчально-практичний центр за професією “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, на базі Центру професійно-технічної освіти № 1 (м. Івано-Франківськ) – навчально-практичний центр за професією “Швачка. Кравець. Закрійник”.

Відповідно до потреб сучасного ринку праці відкрито нові професії: “Флорист”, “В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів”, “Пекар”, “Столяр-реставратор виробів з дерева, виконавець художньо-оформлювальних робіт”.

Збережено мережу дитячих стаціонарних закладів відпочинку та оздоровлення: влітку 2017 року функціонували 252 заклади різних типів. Впродовж літньої оздоровчої кампанії відпочинком та оздоровленням забезпечено понад 25,0 тис. дітей.

На виконання заходів обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки в поточному році з обласного бюджету профінансовано понад 7,1 млн. гривень. За кошти обласного бюджету оздоровлено 1330 дітей соціально незахищених категорій.

Реалізуються заходи обласної комплексної програми “Молодь Прикарпаття”. З метою національно-патріотичного виховання молоді області проведено молодіжну науково-пізнавальну експедицію “Повстанськими стежками”; молодіжну патріотичну науково-пізнавальну програму “Чорний ліс”; національно-патріотичну молодіжну військово-спортивну гру “Карпатський легіон”; молодіжну акцію “Почесна варта Говерли”.

 

Молодіжна та сімейна політика. На кінець 2017 року на обліку служб у справах дітей перебувало 1390 дітей, які мають статус дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та 388 дітей – що опинились у складних життєвих обставинах.

Із 1390 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1099 – влаштовані під опіку, піклування.

В області функціонують 85 прийомних сімей, у які влаштована 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, 10 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), у яких виховується 58 дітей.

Загалом, у 2017 році сімейними формами виховання охоплено 92,6 відс. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 2016 році – 91,5 відс.).

З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві обставини, в області збережено мережу закладів соціального захисту для дітей: Обласний (м. Івано-Франківськ) та Міжрегіональний (с. Мединя Галицького району) центри соціально-психологічної реабілітації дітей (на 30 місць кожний, термін перебування дітей до 9 місяців).

У зазначених закладах впродовж 2017 року отримали допомогу 195 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

У центрі уваги обласної державної адміністрації перебувало питання забезпечення дітей житлом. У 2017 році з обласного бюджету виділено кошти у сумі 2310 тис. грн. та придбано житло 19 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

З державного бюджету використано кошти у сумі 4693,6 тис. грн. для придбання соціального житла 14 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

 

Культура. Впродовж звітного періоду в області було створено належні умови для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня громадян, збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

На кінець 2017 року мережа закладів культури і мистецтв  області складала 1556 одиниць, які належать до комунальної власності, з них: клубних установ – 720, бібліотечних установ – 747, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів – 56, театрально-концертних установ – 5, музейних установ – 25, кінотеатрів – 3, Івано-Франківське музичне училище ім. Дениса Січинського, Калуський коледж культури і мистецтв, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття, Яворівський центр народного мистецтва, науково-редакційний відділ “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область”, Калуський міський парк культури і відпочинку ім. І. Франка. На території Івано-Франківської області функціонують Національний заповідник “Давній  Галич”, Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю “Гуцулія” та філія національного військово-патріотичного музею України – Івано-Франківський музей “Герої Дніпра”.

На державному обліку перебуває 3944 пам’ятки, у тому числі 169 пам’яток національного значення, з них: 1490 – пам’ятки археології (у тому числі 21 – національного значення), 869 – пам’ятки історії (5 – національного значення), 142 – пам’ятки монументального мистецтва (1 – національного значення), 1443 – пам’ятки архітектури та містобудування  (151 – національного значення).

Впродовж 2017 року в області реалізовувались 5 регіональних цільових та обласних програм у сфері культури: “Культура Івано-Франківщини” на  2016-2020 роки, “Просвіта: ХХІ століття” на 2017-2021 роки, “Духовне життя” на 2016-2020 роки, “Теплий заклад культури Прикарпаття“ на 2016-2020 роки, “Регіональна цільова програма підтримки книговидання” на 2016-2020 роки. На їх реалізацію спрямовано 6334,0  тис. гривень.

За звітний період проведено капітальні ремонтні роботи у 28 обласних закладах культури на суму  1793,0 тис. гривень.

Серед найвизначніших культурно-мистецьких заходів 2017 року можна назвати: VIІ Різдвяний фестиваль “Коляда на Майзлях” та Обласний різдвяний фестиваль “Різдво в Карпатах”; обласний відкритий фестиваль професійного музичного мистецтва “Прикарпатська весна-2017”; другий Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону “Карпатський простір” (у фестивалі взяли участь представники з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, Чехії, Молдови, Естонії, Латвії, Литви Азербайджану, Грузії); відкритий обласний фестиваль народного танцю “Арканове коло”; обласне свято “Полонинське літо”; XVIII Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль “Карпатські соловейки”; Міжнародний фестиваль карильйонного та дзвонового мистецтва “Дзвони Ясної гори єднають усіх”; ХХІV Міжнародний гуцульський фестиваль; Всеукраїнський театральний фестиваль “Коломийські представлення-2017”; обласну естафету районів та міст області “Воскресне волі дух і наша слава”, присвячену 75-ій річниці УПА; мистецьку акцію “Театр для дітей”; Тиждень українського патріотичного кіно з показом фільмів – “Залізна сотня”, “Нескорений” та “Жива” тощо. Під час проведення фестивалів традиційно працювали етноярмарки, на яких представлені всі види виробів декоративно-ужиткового мистецтва Прикарпаття.

Відбувалася активна гастрольна діяльність театрально-концертних установ області, продовжувалася співпраця області з районами та містами обласного значення.

 

Фізична культура і спорт. Упродовж 2017 року в області проведено 354 спортивні заходи серед різних вікових груп. Загалом у заходах регіонального рівня взяли участь 17769 учасників. 4275 спортсменів області взяли участь у 328 всеукраїнських та міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах.

На змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів спортсменами області здобуто 641 нагороду різного ґатунку, з яких 246 – золотих, 197 –  срібних, 198 – бронзових нагород.

Впродовж 2017 року обласним, районними та міськими центрами з фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” серед усіх верств населення у місцях масового відпочинку та проживання громадян проведено 330 фізкультурно-масових заходів, в яких взяли участь 22642 учасника.

Серед осіб з особливими потребами проведено 25 обласних змагань, у яких взяли участь 454 спортсмени різних нозологій, 59 навчально-тренувальних зборів, у яких взяли участь 168 спортсменів-інвалідів. 125 спортсменів-інвалідів представляли нашу область на 38 національних та міжнародних змаганнях, де здобули 32 – золотих 30 – срібних та 24 – бронзових нагород.

Рішенням обласної ради від 08.12.2017 року № 687-19/2017 утворена Івано-Франківська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту та затверджено її Статут.

Завершене будівництво футбольного стадіону зі штучним покриттям для дитячо-юнацького та аматорського футболу, який було зведено за програмою УЄФА “Хет-трик”.

Триває робота щодо капітального ремонту бігових доріжок із встановленням сучасного покриття та легкоатлетичних секторів на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в м. Івано-Франківську.

Розпочато будівництво типової будівлі басейну “H2O – CLASSIC” у м. Коломиї за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. 

Впродовж 2017 року в області за рахунок різних джерел фінансування зведено 38 спортивних майданчиків зі штучним покриттям та антивандальним обладнанням.

 

Ринок праці та зайнятість населення. Чисельність безробітних у віці 15-70 років, визначена за методологією Міжнародної організації праці, за 9 місяців 2017 року (на останню звітну дату), у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зменшилася на 0,9 тис. осіб і становила 51,1 тис. осіб. Рівень безробіття становив 8,4 відс. економічно активного населення (за 9 місяців 2016 року – 8,5 відс.). В Україні цей показник становив 9,4 відсотка.

У 2017 році,  порівняно з 2016 роком, досягнуто позитивної динаміки по основних напрямах діяльності служби зайнятості. Зокрема, кількість працевлаштованих осіб  зросла на 0,7 тис. або 2,0 відс. та становила 36,4 тис. осіб. При цьому 25,4 тис. осіб (або 69,8 відс.) з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 644 безробітних, 67 робочих місць створено  шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 11,0 тис. осіб, що на 5,6 відс. більше, ніж у 2016 році, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 6,5 тис. осіб з числа безробітних (+5,2 відс.).

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 7,8 відс. та становила 7,9 тисяч. Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості області збільшилася на 5,5 відс. і становила 39,6 тис. одиниць. За сприяння служби зайнятості у звітному періоді було укомплектовано 36,3 тис. вакансій. Рівень укомплектування вакансій склав 91,7 відсотка.

 

Оплата праці. Одним з пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади є суттєве підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в економіці області, у січні-листопаді 2017 року (на останню звітну дату) склала 5995 грн., що на 45,1 відс. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

За розміром заробітної плати серед регіонів України область за 11 місяців цього року посіла 12 місце. Серед областей Західного регіону розмір заробітної плати по області за цей період був вищим на 10,3 відс. ніж у Тернопільській і на 9,6 відс. – ніж у Чернівецькій областях. При цьому індекс реальної заробітної плати по області у січні-листопаді 2017 року становив 126,6 відс. порівняно з відповідним періодом попереднього року.

На вирішення питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2017 року проведено 67 засідань обласної, міських і районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано звіти усіх керівників підприємств-боржників, прийнято ряд додаткових заходів.

Здійснюються щотижневі моніторинги стану погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах і стану виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також щомісячний моніторинг виконання арбітражними керуючими зобов’язань з погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі на підприємствах-банкрутах. За результатами перевірок внесено 486 приписів щодо усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 209 протоколів про адміністративні правопорушення, за невиконання вимог приписів винесено 17 постанов про накладання адміністративного штрафу. У результаті вжитих заходів впродовж року працівникам області виплачено понад 45,0 млн. грн. заборгованої заробітної плати. Відсутня заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах комунальної форми власності.

Поряд з цим, станом на 01.12.2017 року борги з оплати праці склали 34,1 млн. гривень. Значна частина заборгованості із заробітної плати припадає на підприємства-банкрути (10,9 млн. грн., або 32,0 відс.). Темпи погашення заборгованості із заробітної плати на цих підприємствах низькі через відсутність покупців при реалізації майна підприємств та відсутність активів і майна на деяких з них.

 

Соціальний захист населення. Загальна кількість отримувачів державних соціальних виплат станом на 01.12.2017 року складає  110,0 тис. сімей, з них: державну допомогу сім’ям з дітьми отримували 63,7 тис. сімей; малозабезпеченим сім’ям – 25,2 тис. сімей; інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам – 17,0 тис. отримувачів; особам, які проживають разом з інвалідом  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 3,2 тис. осіб, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 0,8 тис. осіб.

На обліку у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення станом на 01.01.2018 року перебували 3465 внутрішньо переміщених осіб (1624 особи працездатного віку, 877 дітей, 168 інвалідів, 796 пенсіонерів).

Станом на 01.12.2017 року субсидію отримували 265 тис. домогосподарств на суму 2,45 млрд. гривень.

Станом на 01.12.2017 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебували 316,2 тис. осіб, які мають право на пільги. З державного бюджету надано пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, інших послуг на суму 150,4 млн. гривень.

У  2017 році з обласного бюджету для здійснення додаткових виплат ветеранам ОУН-УПА профінансовано 2211,8 тис. гривень. Безоплатне поховання учасників бойових дій та інвалідів війни забезпечено 90 сім’ям на суму 228,61 тис. гривень. Для відшкодування пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовано 845,7 тис. гривень.

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 2154 особи пільгових категорій, а саме: 417 учасників антитерористичної операції; 863 особи з інвалідністю (з них 64 особи, що супроводжують інвалідів І групи); 482 ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 257 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 135 ветеранів, активістів національно-визвольних змагань, політв’язнів та реабілітованих громадян.

У рамках виконання обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016 № 402-12/2016 впродовж 2017 року: виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань 1106 жителям області на суму майже 2,2 млн. грн.; придбано обладнання, проведено поточні та капітальні ремонти в інтернатних установах на 2,6 млн. грн.; проведено додаткові виплати 381 ветерану визвольних змагань за рахунок субвенції з обласного місцевим бюджетам у загальній сумі 2211,8 тис. грн.; надано фінансову підтримку 28 громадським організаціям на суму 550,0 тис. гривень.

У рамках реалізації обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014 року № 1259-28/2014 у 2017 році проведено наступні виплати: 6 сім’ям загиблих надано матеріальну допомогу у зв’язку з втратою члена сім’ї, смерть якого пов’язана з участю в антитерористичній операції, на загальну суму 300,0 тис. грн.; 16 сім’ям виплачено матеріальну допомогу до роковин трагедії на суму 450,0 тис. грн., 7 сім’ям зниклих безвісти надано матеріальну допомогу у сумі 90,0 тис. гривень.

Виплачено матеріальну допомогу 445 постраждалим учасникам антитерористичної операції на загальну суму 1996,0 тис. грн., 80 бійцям-добровольцям (400,0 тис. грн.), 115 сім’ям загиблих (560,0 тис. грн.), 13 сім’ям померлих після демобілізації (130,0 тис. грн.), 27 сім’ям виплачено матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов (680,7 тис. грн.).

У санаторії “Черче” пройшли курс лікування 26 учасників антитерористичної операції та 5 постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року на суму 186,0 тис. гривень. Організовано сімейний відпочинок 252 сімей (865 осіб) учасників антитерористичної операції на загальну суму 464,9 тис. гривень.

 

Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2018 року на обліку в органах Пенсійного фонду в області перебуває 360,1 тис. одержувачів пенсій (на 01.01.2017 року – 362,6 тис.).

Впродовж 2017 року призначено 13,5 тис. нових пенсій (за 2016 рік – 12,7 тис.) та проведено 27,0 тис. перерахунків (у 2016 році – 22,8 тис.). Призначено 291 пенсію за особливі заслуги перед Україною.

З 01.05.2017 року відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” проведено перерахунок пенсій 307,0 тис. пенсіонерів у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. З 1 жовтня 2017 року проведено перерахунки пенсій відповідно до Закону України від 03.10.2017 року № 2148-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”. Всього підвищено пенсії 320,0 тис. пенсіонерів.

Середній розмір пенсій в області зріс з 1686,53 грн. станом на 01.01.2017 року до 2148,60 грн. на 01.01.2018 року.

Продовжується залучення пенсіонерів до виплати пенсій через вкладні рахунки у банківських установах.

Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду в області станом на 01.01.2018 року склала 8313,7 млн. грн., що на 1208,8 млн. грн. або на 17,0 відс. більше, ніж у 2016 році. На виплату пенсій та допомог у 2017 році спрямовано 8211,9 млн. грн., у тому числі авансове фінансування пенсій за січень 2018 року – 229,0 млн. гривень.

У структурі доходів понад 38,5 відс. або 3201,2 млн. грн. складають власні надходження, отримані з джерел в області, які у порівнянні з 2016 роком зросли на 1115,7 млн. грн. або на 53,4 відсотка.

Виконання бюджету Фонду за платежами, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, забезпечено на 105,8 відс. або в сумі 104,0 млн. грн., що на 14,8 млн. грн. більше, ніж у 2016 році. Від розщеплення єдиного соціального внеску до бюджету Пенсійного фонду надійшло 3097,2 млн. грн., що на 1100,9 млн. грн. або на 55,1 відс. більше, ніж у 2016 році.

Заборгованість платників області до бюджету Фонду на 01.01.2018 року склала 260,8 млн. гривень. Найбільшими боржниками залишаються  ВАТ “Оріана” (184,0 млн. грн.) та ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана” (20,2 млн. грн.), заборгованість яких складає 78,3 відс. у загальній сумі боргу в області і зросла впродовж 2017 року на 16,7 млн. гривень.

 

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека

Відповідно до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 59-2/2015 з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 році передбачено фінансування 257 природоохоронних заходів на загальну суму 175,31 млн. гривень.

Найбільшу частку фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році становлять заходи з: охорони і раціонального використання водних ресурсів (72,03 млн. грн. або 41 відс. від загального обсягу запланованих видатків); охорони і раціонального використання земель (63,19 млн. грн. або 36,1 відс.); раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (28,83 млн. грн. або 16,5 відс.).

Загалом впродовж року було профінансовано 116 заходів, спрямованих на охорону водних ресурсів, 62 – на охорону і раціональне використання земель, 44 – в напрямку поводження з відходами, 1 – на збереження природно-заповідного фонду, 5 – на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів, 3 – на охорону і раціональне використання ресурсів тваринного світу та 25 – фінансувалось на науку, інформацію і освіту, екологічну експертизу та організацію праці та 9 – по інших напрямках.

Облдержадміністрацією та обласною радою прийнято розпорядження від 31.05.2017 року № 298/498-р “Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 01.01.2017 року” для виготовлення проектно-кошторисної документації з ліквідації джерел забруднення підземних вод та рекультивації порушених земель на території гірничо-технологічних об’єктів колишнього Калуського калійно-магнієвого виробництва в сумі 2700,0 тис. гривень.

На проектування, будівництво, і реконструкцію комунальних очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області у 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано кошти у сумі 57,99 млн. гривень. Зокрема, виконувались роботи з: будівництва очисних споруд в селищі Верховина та с. Дуба Рожнятівського району; будівництва каналізаційних мереж та споруд на них у м. Косові, селищах Брошнів і Лисець та селах Чукалівка та Клубівці Тисменицького району, Копанки Калуського району, Красноїлля Верховинського району; реконструкції очисних споруд у селищі Брошнів-Осада та с. Коршів Коломийського району; реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних колекторів у м. Надвірна, селищах Брошнів-Осада, Перегінське та с. Копанки Калуського району; будівництва роздільних каналізаційних мереж на 65 вулицях області; будівництва необхідних споруд для очищення стічних вод та зовнішніх мереж каналізації у 23 закладах освіти області, 13 закладах охорони здоровʼя, 2 закладах соцполітики та 1 будинку культури.

У 2017 році продовжено роботи з розширення та реконструкції споруд для складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні твердих побутових відходів (далі – ТПВ) в м. Снятині, придбано сортувально-подрібнюючий комплекс для сортування ТПВ у м. Івано-Франківську, розпочато роботи на полігонах у селищі Брошнів-Осада “Сміттєзвалище”, “Деренівка” Городенківського району та “Гіракова яма” у м. Тлумачі.

Мінприроди України схвалено клопотання Українського товариства охорони птахів та видано експертні висновки стосовно розширення територій: національного природного парку “Гуцульщина” (на 600,4 га), національного природного парку “Верховинський” (на 11675,9 га), національного природного парку “Верховинський” (на 5734,6 га), Карпатського національного природного парку ( на 25301 га).

У 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було здійснене фінансування спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ландшафтний заказник місцевого значення “Річка Лімниця” з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 м) на суму 134,34 тис. гривень. Отримано витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель стосовно вказаного об’єкту природно-заповідного фонду.

Водночас, готуються належні матеріали стосовно створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення орієнтовною площею 71,8 гектарів.

 

Територіальний розвиток

 

Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Станом на 01.01.2018 року в області утворено 23 об’єднані територіальні громади, до складу яких увійшло 107 місцевих рад, що становить 20,7 відс. від їх загальної кількості. Загалом в ОТГ проживає 213,7 тис. жителів (15,5 відс. від загальної кількості населення області). Площа усіх ОТГ складає 2 369,4 кв. км або 17,0 відс. від загальної площі області.

У 2017 році утворено 11 об’єднаних територіальних громад, з яких у Дзвиняцькій ОТГ Богородчанського району, Яблунівській та Рожнівській ОТГ Косівського району, Ланчинській та Переріслянській ОТГ Надвірнянського району, Брошнів-Осадській ОТГ Рожнятівського району, Заболотівській ОТГ Снятинського району, Ямницькій ОТГ Тисменицького району перші місцеві вибори сільських, селищних голів та депутатів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад відбулися 29 жовтня, а у  Войнилівській ОТГ Калуського району, Делятинській ОТГ Надвірнянського району та Спаській ОТГ Рожнятівського району – 24 грудня 2017 року.

У 2017 році для ОТГ були передбачені кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 43,2 млн. грн., які розподілені відповідно: Витвицька – 3,6 млн. грн., Печеніжинська – 5,8 млн. грн., Старобогородчанська – 3,1 млн. грн., Верхнянська – 5,3 млн. грн., Білоберізька – 1,4 млн. грн., Матеївецька – 3,3 млн. грн., Більшівцівська – 2,5 млн. грн., Нижньовербізька – 4,3 млн. грн., П’ядицька – 4,7 млн. грн., Космацька – 4,1 млн. грн., Тлумацька – 5,1 млн. гривень. За ці кошти громадами реалізовано 95 проектів.

Станом на 01.01.2018 року на рахунки ОТГ надійшли кошти інфраструктурної субвенції у повному обсязі. З них громадами використано 43,156 млн. грн., що становить 99,84 відсотка.

До бюджетів ОТГ у 2017 році залучено доходів на суму 107,3 млн. грн., що на 35,8 млн. грн. або 50,1 відс. більше проти відповідного періоду минулого року. Приріст доходів, в основному, забезпечено за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 24,6 млн. грн. (+69,8 відс.).

 

2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області

До чинників, що гальмують економічний розвиток області, належать:

 • неповна завантаженість виробничих потужностей промислових підприємств, низька конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема, внаслідок використання у виробничих процесах морально застарілого, технологічно зношеного та енергоємного обладнання, а також значна потреба у внутрішніх та зовнішніх інвестиціях для відновлення і розвитку виробництва тощо. Зокрема, на розвиток промислового сектора економіки області негативно впливають:

– зниження обсягів видобутку нафти та природного газу, недостатнє фінансування робіт із пошуку та розробки нових родовищ, буріння та введення в експлуатацію  свердловин, що негативно позначається на фінансово-економічних показниках нафтогазовидобувних підприємств області, спричиняє виникнення соціальної напруги в трудових колективах, призводить до зменшення ресурсної бази вуглеводнів і не забезпечує передумов для відновлення роботи нафтогазопереробних підприємств;

– неповна завантаженість основних виробництв одного з найбільших хімічних підприємств України – ТОВ “Карпатнафтохім”, яке забезпечує понад 2,0 тис. робочих місць і є бюджетоутворюю­чим для області. На цей час залишається невирішеним питання підвищення ставки ввізного мита на полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, до гранично допустимого СОТ рівня – 6,5 відс. для забезпечення вітчизняного ринку продукцією українського виробництва, створення належних умов для конкуренції вітчизняних хімічних підприємств з аналогічними іноземними виробниками;

– незавантаженість енергогенеруючих потужностей та відповідної інфраструктури:  ліній електропередач, газотранспортних та газорозподільних мереж;

– відсутність високотехнологічного обладнання для забезпечення глибинної переробки в деревообробній галузі, основною причиною якої є недосконалість механізму забезпечення сировиною;

          – низький рівень випуску конкурентоспроможної продукції на підприємствах оборонно-промислового комплексу області;

– низький рівень участі промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах регіонального та державного рівня;

          – недостатнє фінансування робіт із пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазових свердловин, використання фізично та морально застарілого обладнання та технологій при розвідці та розробці родовищ нафти  і газу;

          – незадовільний технічний стан електричних і газових мереж, значна кількість технологічних порушень на об’єктах електроенергетики, недостатнє фінансування робіт з капітальних ремонтів на об’єктах електророзподільних і газорозподільних систем;

          – висока плинність кваліфікованих кадрів в електроенергетичній і газовій галузях через неналежний рівень заробітної плати, нестача кадрів значною мірою впливає на зниження якості та безпеки електропостачання і газопостачання споживачів області;

– неналежний стан автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення та доріг комунальної власності;

– висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору;

– потребує покращення стан об’єктів соціальної сфери;

– відсутність забезпечення якісною питною водою окремих населених пунктів області;

– відсутність потужностей для сортування та переробки твердих побутових відходів;

– низька густота лісових доріг (у 6-7 разів нижча від оптимальної), що лімітує ефективне використання лісових ресурсів, стримує розвиток рекреаційного використання лісових територій;

– всихання ялинових насаджень в лісах Карпат, які  набули масштабів стихійного лиха;

– відсутність прямих договорів із деревообробниками області, які мають потужності, легальну робочу силу і є добросовісними платниками податків, реалізації їм необробленої деревини;

– недостатня робота щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО, зокрема, у міських населених пунктах;

– недостатня робота щодо проведення заходів із створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

– залишаються диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі гірських;

– застосування режиму неповного робочого часу в бюджетній сфері (освіта, охорона здоров’я, культура);

– недостатня робота щодо врегулювання забезпечення місцевих бюджетів області видатками на оплату праці працівників освіти і охорони здоров’я;

– наявність заборгованості із виплати заробітної плати (на 1 грудня 2017 року залишалися невиплаченими 34,1 млн. грн. заборгованої заробітної плати);

– заборгованість із заробітної плати на підприємствах-банкрутах через відсутність покупців при реалізації майна цих підприємств або відсутність активів та майна на деяких з них.

 

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки регіону та територій, створення робочих місць, зростання добробуту та комфортного життя населення області та є важливими для вирішення у 2018 році.

 

3. Хід виконання регіональних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності

Упродовж 2017 року в області діяло 72 регіональні цільові програми у відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених на 2017 рік програм, з обласного бюджету передбачено фінансування 52 програм на суму 523511,6 тис. грн., з яких на 1 січня 2018 року (оперативні дані) частково профінансовано 496428,1 тис. грн. (або 94,8 відс. від запланованого).

Кошти спрямовувались на виконання заходів програм щодо:

– підтримки малого підприємництва – 986,4 тис. грн.,

– розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності – 39,9 тис. грн.,

– енергозбереження для населення області – 1245,0 тис. грн.,

– енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії – 1744,5 тис. грн.,

– соціально-економічного і соціального розвитку – 249,0 тис. грн.,

– агропромислового розвитку – 2969,0  тис. грн.,

– охорони здоров’я – 140399,7 тис. грн.,

– освіти, науки та молодіжної політики – 36472,9 тис. грн.,

– розвитку спорту – 4773,4 тис. грн.,

– культури, національностей та релігій – 7568,1 тис. грн.,

– соціального захисту населення – 20062,5 тис. грн.,

– цивільного захисту населення – 5042,7 тис. грн.,

– інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 1297,5 тис. грн.,

– профілактики правопорушень – 499,1 тис. грн.,

– будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури – 40972,4  тис. грн.,

– міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестиції – 3907,4 тис. грн.,

– охорони навколишнього природного середовища – 155669,7 тис. грн.,

– розвитку місцевого самоврядування та забезпечення діяльності обласної ради – 65381,0 тис. грн.,

– господарського управління – 4737,9 тис. грн.,

– проекту “Підтримки децентралізації в Україні ”DESPRO“ III фаза Швейцарсько-Українського – 100,0 тис. грн.,

– програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2310,0 тис. гривень.

Увесь виділений на програми фінансовий ресурс освоєний розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань програм.

 

ІІ. Цілі та завдання на 2018 рік

Цілі та завдання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення:

 

Стійкого розвитку економіки шляхом:

– стимулювання залучення інвестицій, у тому числі:

– підготовка інвестиційних продуктів,

– формування позитивного інвестиційного іміджу регіону,

– підвищення якості інвестиційного супроводу;

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, у тому числі:

– розвиток інфраструктури підтримки підприємництва,

– зміцнення інноваційного потенціалу виробників,

– підтримка конкурентоспроможності МСБ;

– забезпечення енергоефективності, зокрема:

– підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами,

– підтримка альтернативної енергетики;

– удосконалення управління регіональним розвитком, у тому числі:

– формування ефективної системи управління регіоном,

– покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем,

– покращення інструментів просторового планування,

– підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водо-провідно-каналізаційного господарства;

– забезпечення екологічної безпеки регіону, зокрема:

– запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій,

– зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів,

– розвиток екомережі та збереження біорізноманіття,

– збереження навколишнього природного середовища.

 

Розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом:

– підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, зокрема:

створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів,

– розвиток курортно-рекреаційних територій,

– розвиток спортивно-туристичної інфраструктури,

– розвиток екологічних видів туризму, у тому числі сільського, зеленого туризму;

– маркетингу туристичного потенціалу, у тому числі:

– просування і реклама місцевих туристичних продуктів,

– підтримка регіонального туристичного маркетингу.

 

Розвитку сільських територій шляхом:

збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, у тому числі:

– технологічне переоснащення діючих та створення високотехноло-гічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,

– розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування,

– покращення доступу агровиробників до ринків збуту;

 

розвитку сільських територій та периферії навколо малих міст, зокрема:

– розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі,

– підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу на сільських територіях,

– удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості,

– сприяння самозайнятості у селах, передусім – у гірській місцевості,

– розвиток системи первинної медицини сільських територій, зокрема, створення лікарських амбулаторій в населених пунктах області,

– забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання.

 

Розвитку людського капіталу шляхом:

– підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці, зокрема:

– вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці,

– покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі – розвиток системи освіти впродовж життя;

 

– підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю, у тому числі:

– розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді,

– створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до вирішення місцевих проблем,

– підвищення екологічної культури населення,

– забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування здорового способу життя,

– збереження регіональних традицій та розвитку української культури,

– підвищення творчого потенціалу жителів краю.

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ

1. Розвиток реального сектору економіки

 

1.1. Промисловий комплекс

 

Головні цілі на 2018 рік

Створення умов для підвищення виробничої активності промислових підприємств області за рахунок реалізації заходів інноваційного розвитку, проведення модернізації, технічного переоснащення, підвищення техноло-гічного рівня та конкурентоспроможності продукції, перепрофілювання діючих та відкриття нових виробництв зі створенням робочих місць, збереження інвестиційної привабливості, імпортозаміщення, підтримки регіонального виробника.

 

Основні заходи та завдання на 2018 рік:

          – забезпечення реалізації інвестиційного проекту з виробництва дроту та кабелю для різних галузей промисловості за участі німецького холдингу “Leoni AG”  зі створенням 500 додаткових робочих місць;

ТОВ “ЛЕОНІ  ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ”,   виконавчий комітет Коломийської міської ради, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації,    департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • збільшення виробництва електрокабельної продукції для автомобілів іноземних марок;

ДП ВО “Карпати”, ТОВ “Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед”, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • збільшення обсягів виробництва полівінілхлориду для забезпечення національного та міжнародного товарних ринків;

ТОВ “Карпатнафтохім”, виконавчий комітет Калуської міської ради, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – розширення  асортименту та збільшення виробництва споживчих товарів підприємствами хімічної промисловості;

ТОВ “Голд-Дроб Україна”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – забезпечення виробництва промислової продукції на новостворених підприємствах;

ТОВ “Унібрук”, підприємства області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – нарощення випуску деревообробної продукції за рахунок модернізації виробництва та освоєння нових видів продукції;

ПМП “Темп”, ТОВ “Насвуд-Укр”, ТОВ “Мілвуд”, підприємства області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – збільшення обсягів промислового виробництва товарів легкої промисловості за рахунок освоєння нових видів продукції та розширення асортименту одягу;

ТОВ “Таркетт Вінісін”, ПрАТ “Івано-Франківське ВТШП “Галичина“, підприємства області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – модернізація та впровадження новітніх технологічних процесів виробництва продукції;

ТОВ “Тенмарк”, підприємства області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

          – збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 6,0 відсотків.

 

1.2. Паливно-енергетичний комплекс

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення стабільного функціонування енергетичної системи шляхом покращення технічного стану енергогенеруючих станцій; забезпечення надійної та безаварійної роботи електричних і газових мереж для якісного постачання енергоресурсів споживачам області; забезпечення розвитку нафтогазової галузі шляхом нарощення ресурсної бази вуглеводнів за рахунок нових перспективних ділянок надр та збільшення обсягів видобування нафти і газу з родовищ, що розробляються.

 

Основні заходи та завдання на 2018 рік:

– забезпечення надійної роботи енергогенеруючих станцій, покращення їх технічного стану та зменшення шкідливого впливу на довкілля:

– капітальний ремонт енергоблоків №№ 4 і 12, середній ремонт енергоблоку  № 6, поточний ремонт енергоблоків №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10 і 11, будівництво та розширення золовідвалів на Бурштинській теплоелектро-станції;

Відокремлений підрозділ “Бурштинська теплоелектростанція” публічного акціонерного товариства “ДТЕК ”Західенерго“, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– капітальний ремонт котла № 1, поточний ремонт котлів №№ 2, 3, 4, капітальний ремонт турбогенератора № 2 і поточний ремонт турбогенератора № 1 Калуської теплоелектроцентралі;

Державне підприємство ”Калуська теплоелектроцентраль – нова“, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

          – підвищення надійності, якості та безпеки електропостачання і газопостачання споживачам області:

          – добудова повітряної лінії електропередавання 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією підстанції   330 кВ ”Богородчани“;

Державне підприємство ”Національна енергетична компанія “Укренерго”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– технічне переоснащення повітряних ліній електропередавання 10 кВ у селищі Делятин Надвірнянського району, 0,4 кВ у селищі Ворохта Яремчанської міської ради, 0,4 кВ в селі Устеріки Верховинського району, будівництво розвантажувальних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж до них;

ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– реконструкція магістрального газопроводу “Пасічна-Тисмениця” (на ділянці км 0 − км 48,7) та капітальний ремонт магістрального газопроводу “Пасічна − Долина” (на ділянці км 3,5 – км 7,0), реконструкція газорозподільних станцій “Калуш-2”, “Угринів”, “Старий Лисець”, “Стримба”;

Філія УМГ “Прикарпаттрансгаз” ПАТ “Укртрансгаз”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– реконструкція та капітальний ремонт газопроводів високого, середнього та низького тиску, будівель газорегуляторних пунктів, шафових регуляторних пунктів газу, установок електрохімічного захисту;

ПАТ “Івано-Франківськгаз”, ПАТ “Тисменицягаз”, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку нафти і газу;

– проведення геологічного вивчення перспективних ділянок нафтогазоносних надр, виконання робіт з дорозвідки надр біля відпрацьованих родовищ, здійснення пошуково-розвідувального буріння глибоких свердловин (в інтервалі від 4000 до 6500 м), у тому числі за рахунок залучення інвестицій;

Геологорозвідувальні та нафтогазовидобувні підприємства, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації

 

– проведення експлуатаційного буріння, введення в дію нових свердловин, оптимізація технологічних режимів роботи свердловин та відновлення з подальшим пуском бездіючого аварійного фонду свердловин, застосування прогресивних технологій для інтенсифікації видобутку вуглеводнів, зокрема, за рахунок спільної діяльності між власниками спеціальних дозволів на користування надрами та інвесторами.

Нафтогазовидобувні підприємства, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдерж­адміністрації    

Очікувані результати у 2018 році:

          – зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах електроенергетики на 1,0 відс.;

– зменшення кількості випадків витоків газу та аварійних ситуацій у газорозподільній системі на 0,5 відс.;

          – збільшення обсягів видобування нафти на території області на 5,0 відс., газу – на 4,0 відсотка.

 

1.3. Енергоефективність та енергозбереження

Головні цілі та пріоритети розвитку галузі на 2018 рік:

Скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв, залучення альтернативних джерел енергії, зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; формування світогляду населення щодо ефективного використання енергоресурсів за рахунок посилення регуляторних та інформаційно-освітніх функцій обласних та місцевих органів влади. Модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, термореновація будівель та споруд, поступовий перехід на попередньо ізольовані труби в теплових мережах.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– реалізація заходів:

– цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв  з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;

– програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

 • переведення паливних господарств на використання альтернативних видів палива;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади,  департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу у закладах бюджетної сфери;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– модернізація систем освітлення об’єктів соціальної сфери із заміною джерел освітлення на більш енергоефективні (світлодіодні джерела), впровадження системи підтримки сталої освітленості в залежності від рівня природної освітленості, автоматичних вимикачів освітлення в приміщеннях із періодичним перебуванням людей та встановлення сонячних батарей із акумуляцією електроенергії;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– створення дієвої системи регіонального управління у сфері енергоефективності;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

– стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднаним співвласникам багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

– впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах області.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та збільшення використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), за умови безумовного дотримання екологічних норм та стандартів;
 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
 • сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

 

1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини.

Лісове господарство

Агропромисловий комплекс

Головні цілі на 2018 рік:

Створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського населення, створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору, забезпечення продовольчої безпеки регіону.

 

Основні завдання і заходи на 2018 рік:

 • реалізація заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки;

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

 

– виробництво продукції рослинництва і тваринництва до рівня, який забезпечить мінімальні норми її споживання населенням регіону;

– виробництво насіння високоврожайних сортів і гібридів місцевими насінгоспами, своєчасне сортооновлення та сортозаміна;

– застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;

– призупинення спаду чисельності поголів’я худоби і птиці та забезпечення його поступового нарощування;

– підвищення продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я;

– зберігання і нарощування чисельності породного генофонду поголів’я свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і ліній;

– реконструкція існуючих та створення нових виробничих потужностей;

– більш повне охоплення селекційно-племінною роботою сільськогосподарських тварин особистих селянських та фермерських господарств;

– підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту продукції власного виробництва;

– поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та країн – стратегічних партнерів України для реалізації проектів в агропромисловому комплексі;

– залучення інвестицій у підприємства харчової і переробної промисловості для впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

– проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення конкурентоспроможності та виходу продукції сільськогосподарських товаровиробників області на зовнішні ринки збуту продукції;

– надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань роботи в ринкових умовах, господарювання в умовах обмежених ресурсів, технологічних, економічних та правових питань.

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Земельні відносини

Головні цілі на 2018 рік:

Інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, систематизація та упорядкування кадастрової інформації, встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень та винесення їх в натуру (на місцевість).

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Виконання заходів та їх фінансове забезпечення відповідно до регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року;

Головне управління Держгеокадастру в області, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Лісове господарство

Головні цілі на 2018 рік:

Збереження цілісності лісових масивів, як середовищ існування рідкісних  і цінних  видів  рослин  і  тварин; здійснення  лісівничих  заходів, направлених  на  відтворення  корінних  лісових  та  рослинних угруповань високої  якості  з   попереднім  проведенням  дослідних  робіт; максимальне використання  технологій,  що  сприяють  збереженню  і  відновленню біологічного  різноманіття  при  здійсненні  лісничих  заходів; підтримка складу  і вікової   структури  деревостанів з  метою  забезпечення збереження існуючих  в  них   популяцій  видів; організація  і  здійснення   системи заходів проти стихійних явищ.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних  комплексів,  територій  та  об’єктів природно-заповідного  фонду  (в частині  встановлення  на  місцевості  (в натурі) меж територій та об’єктів);
 • збільшення внеску лісового сектора в економіку області;
 • покращення стану і густоти лісових доріг, розвиток лісової інфраструктури для потреб лісового господарства, рекреації та туризму;
 • застосування економічних підходів у лісокористуванні;
 • завершення сертифікації лісів з метою оцінювання відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Обласне управління лісового та мисливського господарства

 

Очікувані результати у 2018 році:

– зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 0,3 відс., у тому числі: рослинництві – на 0,4 відс., тваринництві – на 0,2 відсотка;

– забезпечення валового збору зерна до 742,0 тис. тонн, цукрових буряків – до 46,5 тис. тонн, картоплі – до 1000,2 тис. тонн та овочів – до 174,4 тис. тонн;

– забезпечення виробництва м’яса до 120,5 тис. тонн, молока – до  463,5 тис. тонн, яєць – 358,0 млн. штук;

– зростання виробництва продукції харчової промисловості на 0,5 відс.;

–  проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– отримання достовірної інформації для здійснення справляння плати за земельні ділянки;

– встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу;

– обсяг чистого доходу від реалізації продукції лісового господарства (без ПДВ) на суму 688,6  млн. гривень;

– забезпечення заготівлі деревини в обсязі майже 943,4 тис. куб. метрів;

– проведення лісорозведення та лісовідновлення на площі 2960 га.

 

1.5. Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок

 

Дорожнє господарство

Головні цілі на 2018 рік:

Розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

          – будівництво та введення в дію мостових переходів:

         – на км 77+397 автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський;

         – на км 9+442 автомобільної дороги державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш;

         – на км 233+370 автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачеве-Львів.

         – продовження робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня-Чернівці, капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий-Мамалига, капітальний ремонт мостових переходів на км 82+881 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий-Мамалига та на км 94+415 автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський;

          – продовження робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг  державного  значення  Н-09  Мукачеве-Львів, Н-10 Стрий-Мамалига, Р-20 Снятин-Тязів, Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Р-62 Криворівня-Чернівці, Т-09-05 Делятин-Раківчик, Т-09-09 Снятин- Косів-Старі Кути, поточний середній ремонт доріг державного значення Н-18 Івано-Франківськ-Тернопіль, Р-21 Долина-Хуст, Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна, Т-09-10 Бурштин-Калуш, Т-14-17 Куровичі-Рогатин;

          – поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування мережі доріг області (ремонт земляного полотна, дорожнього одягу та покриття, штучних споруд, нанесення розмітки, озеленення, прибирання, зимове утримання, інженерно-технічне забезпечення тощо);

Служба автомобільних доріг в області, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

– забезпечення виконання заходів регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області на 2018 рік.

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг в області

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • зменшення щорічних втрат внутрішнього валового продукту внаслідок незадовільного стану автомобільних доріг;
 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів, створення належної інфраструктури;
 • підвищення безпеки руху;
 • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
 • створення нових робочих місць у дорожній і суміжних галузях;
 • забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування відповідно до темпів автомобілізації країни;
 • підвищення рівня конкурентоспроможності області;
 • підвищення соціально-економічного розвитку області, рівня її інноваційної, інвестиційної привабливості та спроможності.

 

Транспорт та зв’язок

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб населення та економіки області у послугах транспорту, зв’язку та інформації

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування шляхом пріоритетного запровадження соціально значимих приміських маршрутів сполученням сільських населених пунктів з райцентрами

Райдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • затвердження реєстру внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації

 

 • підвищення рівня транспортного обслуговування населення шляхом:
 • придбання тролейбусів та автобусів великої вмістимості вітчизняного виробництва, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також будівництво нових тролейбусних ліній;

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, ДКП “Електроавтотранс”

 

 • оновлення рухомого складу для обслуговування регулярних приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування;

Автотранспортні підприємства області, департамент  економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні адміністрації

 

 • реконструкція та ремонт залізничної інфраструктури, підвищення рівня якості  та доступності послуг залізничного транспорту;

ВСП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональна філія “Львівська залізниця”  ПАТ “Українська залізниця”

 

 • розширення географії авіасполучення з “Міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ“ та прилеглої інфраструктури;

Філія “Міжнародний аеропорт “Івано-Франківськ”  ТзОВ “Скорзонера“

 

 • розширення площі покриття території населених пунктів області зв’язком третього покоління 3G.

Оператори мобільного зв’язку, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації

Очікувані результати у 2018 році:

 • оновлення рухомого складу пасажирського автотранспорту на 10 відс., а пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями на 15 відс.;
 • зростання обсягів перевезень вантажів всіма видами транспорту на 7,3 відс.;
 • зростання обсягів перевезень пасажирів всіма видами транспорту на 5,3 відсотка.

 

1.6. Будівельна діяльність

 

Розвиток будівельної галузі

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів області, шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів будівельних робіт.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– виконання діючих в області програм будівництва із залученням різних джерел фінансування, зокрема:

– регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року;

– регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки;

– регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки;

– забезпечення потреб капітального будівництва та населення області будівельними матеріалами;

– сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування на завершення будівництва соціально важливих об’єктів загальнообласного і місцевого значення, які мають високу будівельну готовність;

– підвищення технічного та технологічного рівнів підприємств будівельного комплексу шляхом подальшого впровадження механізації та автоматизації технологічних процесів у будівництві, застосування сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

– збільшення потужності будівельної галузі та підвищення її конкурентоспроможності для закріплення на вітчизняному ринку будівельних послуг;

– розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних збірних будівельних елементів;

Департамент будівництва, житлово-комуналь­но­го господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

 

– сприяння забезпеченню будівельних організацій та підприємств-виробників будівельних матеріалів кваліфікованими робітничими кадрами.

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

Добудова об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення введення в експлуатацію:

– 2 загальноосвітніх навчальних закладів загальною потужністю 340 учнівських місць;

– 3 дитячих садки на 320 місць;

– 2,9 км газових мереж.

 

Містобудування та архітектура

 

Головні цілі на 2018 рік:

Оновлення та розробка містобудівної документації  на місцевому рівні  (схем планування територій, генеральних планів населених пунктів населених пунктів, детальних планів територій, розроблення проектів зонування територій); координація діяльності суб’єктів містобудування, ефективне управління та моніторинг містобудівної документації; паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення відповідно до регіональної цільової програми; дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил; впровадження містобудівного кадастру.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схем планування територій районів;
 • здійснення моніторингу стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій);
 • внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самовря-дування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
 • організація робіт для проведення паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення в межах регіональної цільової програми;
 • координація роботи місцевих органів містобудування та архітектури з питань містобудівного кадастру;
 • розгляд проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною  радою;
 • забезпечення виконання:
  • регіональної цільової програми містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки;
  • регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки.

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувальні результати у 2018 році:

 • продовження роботи щодо затвердження схеми планування території Верховинського та Косівського районів;
 • формування базового інформаційного ресурсу системи містобудівного кадастру області;
 • встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру;
 • встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
 • паспортизація 75 пам’яток архітектури місцевого значення;
 • зростання темпів розроблення містобудівної документації області.

 

1.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика

 

Головні цілі на 2018 рік:

Підвищення якості житлово-комунальних послуг та комфортності житла, забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі послуги, збільшення джерел їх фінансування при забезпеченні гарантій для соціально незахищених верств населення.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження різних форм власності підприємств житлово-комунального господарства;

– забезпечення виконання заходів:

 • регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2016-2020 роки;
 • регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки;

Департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

 

– перехід на конкурсне обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій;

– заміна на попередньо-ізольовані 2 км тепломереж;

– перевід 3 котелень на альтернативні види палива.

Органи місцевого самоврядування

 

Очікувані результати у 2018 році:

– стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, оптимізація їх собівартості через зменшення норм споживання, втрат і витрат, запровадження приладів обліку;

– зменшення взаємозаборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг, стабілізація фінансового стану підприємств галузі;

– підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг.

Якість води

 

Головні цілі на 2018 рік:

Покращення якості і забезпечення питною водою населення області та зменшення її втрат.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– забезпечення виконання заходів регіональної цільової програми “Питна вода” на 2012-2020 роки;

– завершення будівництва водопроводу в селищах Делятин та Ланчин Надвірнянського району;

– реалізація проектів водопостачання в рамках Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO;

– будівництво водопровідних мереж житлового кварталу “Галич-Заріка”;

– заміна і реконструкція 10 км аварійних водопровідних мереж в інших населених пунктах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господар­ства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

– зменшення затрат електроенергії в межах 3,0 відс. за рахунок заміни насосного обладнання на енергоощадне;

– заміна 2,0-4,0 відс. аварійних водопровідних мереж;

– покращення забезпечення населення питною водою.

 

Водовідведення

 

Головні цілі на 2018 рік:

Покращення технічного стану каналізаційних мереж та екологічного стану очисних споруд.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– початок реалізації проекту будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж потужністю 4000 метрів куб/добу в Яремче;

– початок робіт з реконструкції очисних споруд в м. Городенка;

– продовження реконструкції очисних споруд і каналізаційних насосних станцій в місті Болехові;

– завершення реконструкції очисних споруд в містах Косові та Коломиї;

– проектування будівництва та реконструкції систем каналізації в інших населених пунктах.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

– зменшення затрат електроенергії в межах 2,0 відс.;

– заміна близько 3,0 відс. аварійних мереж;

– зменшення забруднення ґрунтових вод.

 

Поводження з побутовими відходами

 

Головні цілі на 2018 рік:

Організація роздільного збору сміття в населених пунктах області та покращення санітарного стану; покращення матеріально-технічного стану комунальних підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ).

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– придбання спецтехніки для санітарної очистки населених пунктів області;

 

– покращення експлуатації полігонів ТПВ;

 

– придбання контейнерів для роздільного збору сміття в населених пунктах області;

 

– розробка концепції поводження з твердими побутовими відходами.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

Покращення санітарного стану населених пунктів, збільшення на
3,0-5,0 відс. об’єму відходів, які переробляються та утилізуються.

 

Житлова політика

 

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення конституційного права громадян на житло, у першу чергу сімей загиблих військовослужбовців та учасників АТО, в рамках реалізації державних та місцевих житлових програм.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– забезпечення введення в експлуатацію нового житла, реконструкція, розширення та капремонт існуючого житлового фонду;

– освоєння кредитних ресурсів на будівництво житла для молоді, сільських забудовників, розширення географії кредитування будівництва такого житла;

Департаменти будівництва, житлово-комуналь­ного господарства, містобудування та архітектури, агропромислового розвитку облдержадміністрації, регіональне управління державної спеціалізованої установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі “Власний дім”

 

– запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних рішень у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків;

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

 

– забезпечення реалізації заходів:

– регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки;

Департаменти агропромислового розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі “Власний дім”

 

– програми розвитку молодіжного житлового будівництва в Івано-Франківській області на 2018-2022 роки;

Департамент будівництва, житлово-комуналь­ного господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, регіональне управління державної спеціалізованої установи “Держаний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

 

Очікувані результати:

– введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 580,0 тис. кв. метрів загальної площі житла;

– у рамках регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки введення в експлуатацію  25 квартир загальною площею 1562,0 кв. метри;

– у рамках обласної цільової програми будівництва індивідуального житла на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки введення 21 житлового будинку загальною площею 2625,0 кв. метрів, газифікація 16 та забезпечення водопоста­чанням 35 раніше збудованих осель.

2. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери

 

2.1. Охорона здоров’я

 

Головні цілі на 2018 рік:

Удосконалення первинної медичної допомоги  в рамках впровадження першого етапу медичної реформи; надання ефективної медичної допомоги населенню області та підвищення її доступності, покращення здоров’я населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

здійснення заходів щодо реформування галузі охорони здоров’я:

– імплементація заходів з удосконалення первинної медичної допомоги, зокрема, автономізація закладів, старт приписної кампанії, початок укладання договорів про надання медичної допомоги, комп’ютеризація робочих місць, впровадження фінансування закладів ПМД за новою моделлю та нових стандартів надання медичних послуг, підключення до медичної інформаційної системи та створення електронної системи охорони здоров’я;

– реорганізація фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: с. Голови Верховинського, селах Кінашів та Делієве Галицького, с. Олієво-Королівка Городенківського, с. Старий Мізунь Долинського, селах Боднарів, Пійло Калуського, Рунгури, Торговиця та Корнич Коломийського, с. Гвізд Надвірнянського, селах Рудники, Вовчківці, Троїця та Підвисоке Снятинського районів, с. Яблуниця Яремчанської міської ради;

– відкриття ФАПів у селах Пациків та Новичка Долинського та Клузів Тисменицького районів,

– злиття окремих структур служби екстреної медичної допомоги в єдину юридичну особу – комунальний заклад “Івано-Франківський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, створення централізованої оперативно-диспетчерської служби.

продовження будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я:

– хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні (84,0 млн. грн.),

– обласного перинатального центру (орієнтовно 210,0 млн. грн.),

реалізація завдань, передбачених заходами регіональних програм в галузі охорони здоров’я, зокрема:

– регіональної цільової програми “Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області” на період до 2020 року;

– регіональної цільової програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки;

– комплексної програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013- 2020”;

– регіональної цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року;

– обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015‑2018 роки;

– програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”;

– програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки;

– регіональної програми з профілактики та лікування раку грудної залози на 2018-2020 роки;

– регіональної цільової програми лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки;

– обласної програми розвитку паліативної допомоги на Прикарпатті на 2018-2022 роки.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • стабілізація рівня смертності дітей першого року життя до 6,4 проміле;
 • зниження рівнів захворювання населення: загальної за всіма видами патології – на 0,5 відс., на туберкульоз – до 48 випадків на 100 тис. населення та онкопатологію – до 210 випадків на 100 тис. населення;
 • стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність;
 • зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 1,0 відсоток.

 

 

2.2. Освіта

 

Головні цілі на 2018 рік:

Розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності; створення умов для надання громадянам якісної освіти; рівний доступ до якісної освіти.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

У галузі дошкільної освіти:

 • відкриття 5 дошкільних навчальних закладів (Косівський, Тисменицький райони, м. Івано-Франківськ, Витвицька ОТГ);
 • відновлення роботи 3 дошкільних навчальних закладів (Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони);
 • реорганізація 14 загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси (Богородчанський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Снятинський райони, Витвицька ОТГ);
 • забезпечення функціонування дошкільних груп для дітей 5-річного віку при загальноосвітніх школах в населених пунктах, де дошкільні заклади відсутні.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

У галузі загальної середньої освіти:

 • створення і забезпечення функціонування опорних шкіл та їх філій;
 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями, довідковою літературою, технічними засобами навчання тощо;
 • придбання автобусів за рахунок коштів обласного бюджету для регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних працівників сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;
 • продовження реконструкції приміщення обласного академічного ліцею-інтернату;
 • початок будівництва спортзалу Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Освіта осіб з особливими потребами:

– продовження будівництва другої черги Черченського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату;

– продовження реконструкції приміщення Солотвинської спеціальної школи-інтернату;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

– подальше впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі­ністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

У галузі позашкільної освіти:

– збереження мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

У галузі професійно-технічної освіти:

– збереження мережі професійно-технічних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

– оновлення переліку професій кваліфікованих робітників за результатами моніторингу потреб регіонального ринку праці;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, обласний центр зайнятості

 

 • забезпечення виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;
 • збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням;
 • забезпечення підвозом до місця навчання і додому 99,0 відс. учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;
 • стовідсоткове підключення комп’ютерів ЗОШ І-ІІІ ступенів до мережі Інтернет;
 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня навчально-комп’ютерними комплексами;
 • забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл партами відповідно до санітарних вимог;
 • облаштування спортивних майданчиків у навчальних закладах;
 • зміцнення матеріально-технічної та методичної бази професійно-технічних навчальних закладів;
 • забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до потреб ринку праці;

–    концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиного освітнього простору.

 

2.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика

 

Головні цілі на 2018 рік:

Належна реалізація на території області державної політики з питань дітей та молоді; створення сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молоді; забезпечення належного оздоровлення та відпочинку дітей; реалізація прав дітей на сімейне виховання; влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу; забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах; організація наметових таборів;

 • забезпечення виконання заходів:

– обласної цільової соціальної програми ”Молодь Прикарпаття“ на 2016-2020 роки;

– обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

– попередження соціального сирітства шляхом здійснення раннього виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

 • забезпечення ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи “Діти“ (ЄІАС “Діти“) про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадян України, які бажають взяти їх на виховання, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • влаштування не менше як 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;
 • забезпечення діяльності закладів соціального захисту дітей, зокрема, Обласного   центру   соціально-психологічної   реабілітації дітей (м. Івано-Франківськ) та Міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей (с. Мединя Галицького району);
 • придбання житла не менше як для 25 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мали або витратили з незалежних від них причин;

Департаменти освіти, науки та молодіжної політики, соціальної політики, служба у справах дітей облдержадміністрації,  обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– виконання завдань регіональної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики, департамент соціальної політики, служба у справах дітей облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • влаштування не менше як 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;
 • придбання житла не менше як для 25 дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мали або витратили з незалежних від них причин.

2.4. Культура

 

Головні цілі на 2018 рік:

Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Прикарпаття, створення належних умов для розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, надання культурних послуг населенню в об’єднаних територіальних громадах.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення реалізації заходів цільових програм:
 • “Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки,
 • “Теплий заклад культури Прикарпаття” на 2016-2020 роки,
 • “Духовне життя” на 2016-2020 роки,
 • “Просвіта ХХІ століття” на 2017-2021 роки;
 • “Відродження Галича як давньої столиці України” на 2017-2021 роки”;

– забезпечення достатніх обсягів фінансування культурної сфери на оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів закладів культури області;

– створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;

– збереження рухомих і нерухомих пам’яток та цінностей музеїв, заповідників;

– забезпечення роботи підвідомчих установ культури в осінньо-зимовий період;

–  комплектування бібліотечних установ області сучасною україномовною літературою та періодичними виданнями;

– поетапне здійснення комп’ютеризації районних, міських, селищних та сільських бібліотек за бюджетні та позабюджетні гроші;

– підтримка професійної творчості, фінансування постановки нових вистав та концертних програм, гастрольної діяльності мистецьких колективів;

– надання якісної початкової спеціалізованої мистецької освіти;

 • підтримка аматорських колективів народної творчості, залучення до них молоді;
 • проведення святкових концертів та урочистостей з нагоди відзначення державних, професійних і релігійних свят;
 • традиційна фестивальна діяльність на збереження звичаїв та обрядів краю;
 • сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі культури;
 • продовження реалізації мистецьких акцій та проектів в галузі культури, обласні огляди музеїв, бібліотек, закладів клубного типу тощо;
 • участь професійних мистецьких та аматорських колективів, колективів театральних установ у Міжнародних проектах та фестивалях;
 • проведення (відповідно до фінансування) традиційних для Івано-Франківщини міжнародних, всеукраїнських, обласних відкритих фестивалів, всеукраїнських релігійних прощ;
 • організація заходів з нагоди оголошення 2018 року Роком охорони культурної спадщини в Україні, 1030-річчя Хрещення України-Русі, 100-річчя створення Західно-Української Народної Республіки, 170-річчя з часу заснування Коломийського академічного обласного українського драматичного театру ім. І. Озаркевича.

Управління культури, національностей та релігій облдерж­адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2018 році:

Збереження національної культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області, підтримка колективів аматорської творчості, майстрів та творчих спілок.

 

 

2.5. Фізична культура і спорт

 

Головні цілі на 2018 рік:

Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах; створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини; модернізація та розбудова спортивної інфраструктури області; максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
 • підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • збереження існуючої мережі об’єктів та закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
 • підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху шляхом проведення оптимальної кількості фізкультурно-спортивних заходів обласного рівня та участі спортсменів області у змаганнях національного та міжнародного рівнів.

Управління спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;
 • залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 15 відс. від загальної кількості учнівської молоді;
 • підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом до 15 відс. від загальної кількості населення області;
 • покращення стану матеріально-технічної бази та створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності;

–             покращення результатів виступів спортсменів області в офіційних національних та міжнародних змаганнях.

 

2.6. Ринок праці та зайнятість населення

 

Головні цілі на 2018 рік:

Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення сучасних робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості населення, сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці, покращення умов праці на підприємствах та підвищення рівня заробітної плати.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • реалізація заходів регіональної та місцевих програм зайнятості населення області шляхом активного соціального діалогу між усіма заінтересованими органами виконавчої влади та сторонами соціального партнерства;

Департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні організації та установи, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • підвищення рівня зайнятості, особливо в сільській місцевості, за рахунок створення нових та зменшення кількості ліквідованих робочих місць, створення умов для самозайнятості населення і підтримки підприємницької ініціативи;

Департаменти соціальної політики, економіки,  промисловості та інфраструктури, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму  та інвестицій обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, обласний центр зайнятості, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • здійснення системної професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій;

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості 

 

 • посилення роботи щодо забезпечення кваліфікованими працівниками підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, запровадження навчання інтегрованим (укрупненим) робітничим професіям;

 

Обласний центр зайнятості, навчальні заклади області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо:

 – проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ними з метою збереження та легалізації трудового потенціалу;

 – вивчення та прогнозування в професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій області в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою;

 – організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій;

– подальший розвиток системи професійного навчання  безробітних громадян безпосередньо на виробництві;

– стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних

Обласний центр зайнятості, департамент соціальної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– підвищення конкурентоспроможності молоді та інших вразливих верств населення:

– сприяння зайнятості громадян, що мають додаткові гарантії щодо працевлаштування, зокрема, стимулювання працевлаштування безробітних громадян, які недостатньо конкуренто-спроможні на ринку праці, шляхом щомісячної компенсації протягом 1 року єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують на нове робоче місце таких громадян за направленням служби зайнятості області, строком не менше ніж на два роки, зокрема на перше робоче місце, з числа молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту;

– cприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості, зокрема шляхом компенсації витрат роботодавцю на оплату праці, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб,  на переїзд до місця працевлаштування;

– одноразове надання ваучера незайнятим громадянам у віці старше 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, що дають змогу займатись підприємницькою діяльністю;

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • забезпечення участі безробітних у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • працевлаштування за сприяння служби зайнятості області 37,1 тис. незайнятих громадян;
 • залучення до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 12,5 тис. осіб; направлення на професійне навчання 6,8 тис. осіб;
 • зниження рівня економічного безробіття, визначеного за методологією МОП, до 8,5 відотка.

 

2.7. Оплата праці

 

Головні цілі на 2018 рік:

Тісна взаємодія місцевих органів виконавчої влади, профспілкових організацій та роботодавців щодо захисту прав працівників у сфері оплати праці; забезпечення першочерговості виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та скорочення загальної суми боргу з оплати праці.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з легальною виплатою заробітної плати та запобігання нелегальній її виплаті;

– повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області.

Головне управління ДФС в області, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати:

– зростання рівня заробітної плати до 7110 грн. або на 116,7 відс.;

– погашення в повному обсязі боргів з оплати праці на економічно активних підприємствах, відсутність їх у бюджетній сфері, а борг підприємств-банкрутів зменшити до 9,1 млн. грн. або на 63,3 відсотка.

 

2.8. Соціальний захист населення

 

Головні цілі на 2018 рік:

Створення умов для поліпшення соціального захисту населення області, зокрема, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими фізичними можливостями; соціальний супровід осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, а також поранених та членів сімей загиблих в ході антитерористичної операції на сході України, фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів; підвищення якості надання соціальних послуг.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області;

– поліпшення житлових умов сімей інвалідів І і ІІ груп, в яких проживають два і більше інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей, чиє житло пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, та інших категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення житлом;

– надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів, іншим громадським об’єднанням, статутними завданнями яких є здійснення заходів соціального захисту вразливих верств населення;

– розвиток мережі соціальної інфраструктури за рахунок залучення бюджетних коштів, спонсорської та благодійної допомоги, участі в конкурсах проектів, розвитку державно-приватного партнерства;

– забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань соціального захисту населення та діяльності органів виконавчої влади у цьому напрямку;

– проведення ремонтних робіт у будинках-інтернатах (пансіонатах) системи соціального захисту населення, будівництво очисних споруд, поліпшення матеріально-технічної бази установ системи соціального захисту населення;

– забезпечення виконання заходів:

– обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2017-2021 роках;

– обласної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки;

– регіональної цільової програми соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на 2015-2019 роки;

– обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року до  21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

Очікувані результати:

– надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам на суму 2951,68 млн. грн.;

– надання пільг та житлових субсидій населенню області на суму майже 5696,39 млн. грн.;

– надання за рахунок коштів обласного бюджету фінансової підтримки громадським організаціям на суму 550,0 тис. грн.;

– відкриття центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

– покращення умов проживання підопічних та вихованців інтернатних установ системи соціального захисту населення;

– поліпшення якості надання соціальних послуг та залучення до їх надання недержавних організацій;

– створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища в усіх сферах їх життєдіяльності.

 

2.9. Пенсійне забезпечення

 

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення своєчасності, правильності призначення та перерахунків і виплат пенсій, виконання планових показників по власних доходах, зменшення заборгованості платників області до Пенсійного фонду України.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– обслуговування громадян за новітніми технологіями з використанням електронної пенсійної справи;

– залучення пенсіонерів до виплати пенсій через установи уповноважених банків;

– скорочення заборгованості платників за платежами до бюджету Фонду.

Головне управління Пенсійного фонду України в області

 

Очікувані результати у 2018 році:

– підвищення середнього розміру пенсії по області до 2214,49 грн.;

– дистанційний доступ пенсіонера до своєї пенсійної справи та зменшення термінів обробки пенсійної документації;

– збільшення надходжень до Пенсійного фонду України, виконання доведених планових показників, у тому числі за рахунок погашення заборгованості за платежами до Фонду та збільшення кількості застрахованих осіб, залучених до сплати платежів.

 

2.10. Розбудова громадянського суспільства

 

Головні цілі на 2018 рік:

Налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) в процесі реалізації комплексу заходів, передбачених Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, сприяння  налагодженню конструктивного діалогу та партнерських відносин органів державної влади з інститутами громадянського суспільства, подальше розширення міри їх участі у процесі вироблення суспільно важливих управлінських рішень.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області;

–  проведення соціологічних досліджень з метою вивчення громадської думки із суспільно-важливих питань у межах області;

– проведення різноманітних публічних заходів (засідань за круглим столом, конференцій, форумів, громадських слухань та віч) з метою залучення громадськості до обговорення актуальних проблемних питань розвитку області;

– матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;

– ресурсне забезпечення проведення заходів (ініційованих інститутами громадянського суспільства) щодо відзначення пам’ятних дат і визначних подій;

– створення інформаційного продукту щодо питань розвитку громадянського суспільства з метою підвищення рівня інституційної та професійної спроможності діяльності інститутів громадянського суспільства;

– підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, досягнення мети і цілей створення і діяльності інститутів громадянського суспільства.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2018 рік складає 200 тис. гривень.

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • зростання рівня довіри мешканців області до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

–  розвиток громадянського суспільства, зростання міри участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;

– матеріально-технічна підтримка діяльності консультативно-дорадчих органів задля компетентного і послідовного виконання функцій відстоювання суспільних інтересів;

– підвищення якості нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом врахування законних інтересів громадськості;

– створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства, консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи, доступу до публічної інформації, обміну інформацією тощо;

– підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства.

 

2.11. Розвиток інформаційного простору

 

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння максимальній відкритості, прозорості та підзвітності громаді місцевих органів влади, оперативному інформуванню громадян про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в області, актуальні питання державної політики, забезпечення умов для підтримки свободи слова в регіоні, інформаційного супроводу реалізації реформ, формування та підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської області на шляху розбудови Української держави, реалізації Єврокарпатської ініціативи та інтеграції в ЄС.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– проведення інформаційних кампаній соціальної реклами щодо надання соціальних гарантій та допомог населенню області, військової служби у Збройних силах України та Національній гвардії, запровадження заходів із енергозбереження та енергоефективності, формування та підтримки позитивного іміджу Івано-Франківської області (білборди, сіті-лайти, плакати, листівки);

– здійснення інформаційно-методичних заходів щодо тенденцій розвитку інформаційного простору області, реформування комунальних засобів масової інформації,  перехід місцевих телерадіоорганізацій на цифрове мовлення;

– організація, проведення  семінарів, засідань “круглих столів”, нарада, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів та конкурсів журналістської майстерності;

– забезпечення оперативного інформування мешканців області про діяльність органів влади з актуальних питань життєдіяльності області, роз’яснення рішень органів влади засобами масової інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет-видання, веб-сайт ОДА).

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного, районних, міських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2018 рік складає 400 тис. гривень.

 

Очікувані результати у 2018 році:

– налагодження постійного, системного діалогу органів державної влади та громадськості, конструктивної співпраці між інституціями влади та засобами масової інформації;

– сприяння реформуванню комунальних медіа, додержанню свободи слова в регіоні;

– забезпечення інформаційного супроводу державної політики, доведення до громадськості рішень органів влади, позитивного позиціонування Івано-Франківської області в розрізі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та поглиблення євроінтеграційних процесів.

 

3. Територіальний розвиток

 

3.1. Соціально-економічний розвиток територій області

 

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення збалансованого розвитку територій і населених пунктів області.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);

– диверсифікація виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у містах і районах області;

– виконання завдань і заходів регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки;

– розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників області на світові ринки;

– залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку;

– всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення адміністративних та організаційних перешкод, надання комплексу інформаційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу;

– створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян в адміністративних послугах належної якості;

– забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;

– забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

– сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;

– проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої інфраструктури;

– здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та активізація роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області;

– сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення;

– вжиття заходів щодо недопущення нарахування заробітної плати нижче її мінімального рівня;

– реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених верств населення, демобілізованих учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;

– забезпечення якісних і доступних медичних послуг;

– забезпечення сучасної і якісної освіти;

– підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного простору;

– підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;

– забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної ситуації;

– зміцнення законності та правопорядку;

– забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного інформування територіальної громади області про діяльність органів виконавчої влади.

– проведення оцінки результатів діяльності районів і міст області, підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, що стримують розвиток територій;

– забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад;

– реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати;

– робота щодо залучення інвестицій в економіку районів та міст обласного значення;

– раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах;

– створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

– забезпечення виконання:

– регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки;

– антикорупційної програми на 2017-2020 роки.

Юридичний відділ, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

3.2. Розвиток об’єднаних територіальних громад

 

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • створення територіальних громад області відповідно до перспективного плану формування територій громад області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. №1077-р;
 • врегулювання питання передачі повноважень центральними органами виконавчої влади на місця об’єднаним територіальним громадам;
 • напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад;
 • створення центрів надання адміністративних послуг у всіх територіальних громадах;

Об’єднані територіальні громади; відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітетами міських рад міст обласного значення

 

 • надання практичної допомоги з підготовки планів соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;
 • залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку територіальних громад;
 • запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, розвиток та впровадження альтернативної енергетики;

Об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські організації

 

 • проведення робіт з благоустрою територіальних громад.

Об’єднані територіальні громади, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • високий рівень обізнаності жителів територіальних громад області, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;
 • забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на місцевому рівні;
 • забезпечення сталого розвитку територій об’єднаних територіальних громад шляхом реалізації розвиткових та інфраструктурних проектів за кошти різних джерел фінансування.

                

3.3. Розвиток гірських територій

 

Головні цілі на 2018 рік

Забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку гірських територій, збереження етнокультурної спадщини, поліпшення якості життєдіяльності населення.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– координація виконання Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, зокрема, статті 3 щодо державних гарантій соціально-економічного розвитку гірських територій;

– сприяння створенню оптимальної структури адміністративно-територіального устрою з урахуванням ландшафтно-кліматичних, демографічних, соціальних та інших специфічних особливостей гірських територій області із збереженням гірських районів при проведенні адміністративно-територіальної реформи;

– координація роботи щодо розроблення проекту програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу “Карпатський простір”;

– сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у соціально-економічний розвиток гірських територій;

– запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, розвиток та впровадження альтернативної енергетики;

– розвиток туризму та рекреації;

– відродження та розвиток традиційних промислів і ремесел, що сприятимуть самозайнятості населення;

– збереження та підтримка культурної спадщини та традиційних знань (обрядів) місцевого населення.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

3.4. Розвиток місцевого самоврядування в області

 

Головні цілі на 2018 рік:

Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо розвитку комунальних засобів масової інформації.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення реалізації заходів програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки;
 • забезпечення реалізації проектів-переможців попередніх обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

Органи місцевого самоврядування – переможці другого та восьмого обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, виконавчий апарат обласної ради

 

 • забезпечення проведення дев’ятого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та сьомих конкурсів “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”;

Виконавчий апарат обласної ради, відповідальні особи районних та міських (міст обласного значення) рад

 • повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і духовного життя України та області, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій;

Обласні та районні засоби масової інформації всіх форм власності, виконавчий апарат обласної ради

 

 • проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самовря­дування, надання науково-методичної допомоги та проведення навчань депутатів та представників органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів.

Виконавчий апарат обласної ради спільно з вищими навчальними закладами області, районними та міськими (міст обласного значення) радами.

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • реалізація 58 проектів-переможців восьмого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації;
 • участь у дев’ятому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та сьомих конкурсах “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” не менше 30,0 відс. сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад;
 • підвищення поінформованості населення області щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій;
 • підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування.

4. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання

4.1. Податково-бюджетна політика

Одним із основних завдань бюджетної політики на 2018 рік є забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Формування прогнозних показників місцевих бюджетів області на 2018 рік  здійснено з урахуванням Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року № 411-р, показників Плану заходів з реалізації у 2016-2018 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та поточної динаміки розвитку економіки області.

 

При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано:

 • норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України;
 • підвищення мінімальних соціальних стандартів;
 • проведення заходів по оптимізації видатків місцевих бюджетів;
 • дотримання жорсткої фінансової дисципліни.

    Загальний фінансовий ресурс місцевих бюджетів області на 2018 рік складе 17354,2 млн. грн., що на 733,2 млн. грн. або на 4,4 відс. більше проти фактичних надходжень 2017 року.

Обсяг доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) складе 5550,7 млн. грн., з них податок на доходи фізичних осіб – 2685,1 млн. гривень.

 

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення рівня їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення дохідної частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.

 

Основні завдання на 2018 рік:

 • вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати та ліквідації податкового боргу;

Головне управління Державної фіскальної служби в області; департамент соціальної політики; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування

 

 • забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів

 

 • проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед тих витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів;

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування

 

 • вжиття заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;

Головні розпорядники коштів, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування, Управління західного офісу Державної аудиторської служби в області

 

Очікувані результати у 2018 році

 • забезпечення виконання затверджених місцевими радами планових показників;
 • збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці працівників бюджетних установ, теплоенергоносіїв і комунальних послуг та інших захищених статей бюджету;
 • підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів шляхом вжиття заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів.

4.2. Інвестиційна діяльність

 

Головні цілі на 2018 рік:

Впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної діяльності шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для надходжень інвестицій в економіку регіону та забезпечення економічного зростання; заходів для поліпшення іміджу області серед потенційних інвесторів, покращення умов для залучення стратегічних інвестицій, вдосконалення системи надання адміністративних послуг та супроводу інвесторів, підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю, стимулювання розвитку об’єктів інноваційно-інвестиційної інфраструктури.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • розвиток діючих та налагодження нових зв’язків з інвесторами економіки області;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • поліпшення інвестиційної привабливості області через поглиблення промоції області, розвиток та функціонування сучасних веб-ресурсів з актуальною для інвесторів і постійно оновлюваною інформацією;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 • проведення заходів інвестиційного характеру та участь в таких заходах (форуми, ділові зустрічі, конференції, “круглі столи”, презентації тощо) з метою налагодження і розвитку співпраці з інвесторами;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • проведення семінарів, тренінгів, навчань з питань інвестиційного забезпечення розвитку територій для фахівців райдержадміністрацій та міськвиконкомів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • надання сприяння інвесторам, зокрема, в питаннях супроводу інвестиційних проектів, отримання необхідних дозволів і погоджень для початку реалізації проектів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій,  департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку  облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад

 

 • забезпечення подання проектних заявок та ефективного використання коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу на реалізацію проектів регіонального розвитку у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, структурні підрозділи облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 • сприяння розвитку індустріальних парків в області;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 • забезпечення ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток області;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку, що спрямовуються на фінансування інвестиційних програм;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури області та реалізації інвестиційних проектів використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих технологій з утилізації твердого та побутового сміття.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, департаменти будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

– збільшення обсягів залучених суб’єктами господарювання області прямих іноземних інвестицій до 970,0 млн. дол. США, що на 3,2 відс. більше, ніж у 2017 році;

– обсяг іноземного капіталу на одного жителя області збільшиться до 703,4 дол. США;

 • зростання обсягу капітальних інвестицій на 14,2 відс., капітальні інвестиції на одну особу становитимуть 6141,2 гривень.

 

4.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність

 

Головні цілі на 2018 рік:

Створення умов для активізації інноваційної та науково-технічної діяльності в регіоні, стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами області, підтримка розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • підвищення конкурентоспроможності регіональних виробництв внаслідок їх інноваційного технологічного оновлення;

Промислові підприємства області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури  облдержадміністрації

 

– забезпечення розвитку мережі об’єктів інноваційної інфраструктури в області;

Вищі навчальні заклади, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 • забезпечення виконання заходів програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади

 

 • просування інноваційної культури шляхом залучення максимально широкої аудиторії: проведення конкурсного відбору кандидатів на присудження обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова; випуск та розповсюдження каталогу “Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття”; організація та проведення обласних науково-практичних конференцій до Дня винахідника і раціоналізатора України;  наповнення розділу “Інноваційна діяльність” на офіційному сайті облдержадміністрації тощо.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури  обласної державної адміністрації, обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України, вищі навчальні заклади

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • створення ефективної системи взаємодії установ, підприємств та організацій у галузях науки, освіти, виробництва, підприємництва;
 • цільова орієнтація розробок науковців вищих навчальних закладів на користь перспективних напрямів розвитку промисловості і соціальної сфери;
 • концентрація фінансових та інтелектуальних ресурсів на здійсненні інноваційних заходів за визначеними державою пріоритетними напрямами інноваційного розвитку;
 • збільшення кількості інноваційно-активних підприємств на 3,7 відс. до 28 одиниць.

 

4.4. Споживчий ринок. Цінова політика

 

Головні цілі на 2018 рік:

Нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної торгівлі, у тому числі за рахунок легалізації сфери торгівлі; збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва шляхом ширшого залучення у товарооборот продукції місцевих товаровиробників; забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і безпекою продукції та послуг, що реалізуються населенню області; контрольованість і прогнозованість цінової ситуації на соціально важливі групи продовольчих товарів, запобігання необґрунтованому зростанню цін на них.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення насиченості споживчого ринку області широким асортиментом якісних товарів, в першу чергу, місцевого виробництва з урахуванням попиту населення;

Департаменти агропромислового розвитку, економіч-ного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • надання підтримки місцевим виробникам соціально важливих продовольчих товарів шляхом збільшення реалізації товарів місцевого виробництва через регіональну торгову мережу, сприяння їм у відкритті фірмових підприємств торгівлі для організації торгівлі продукцією власного виробництва, залучення їх до постачання продуктів харчування бюджетним установам області та до участі у ярмаркових заходах;

Департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • забезпечення державного нагляду за якістю товарів і послуг та дотриманням правил торгівлі;

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • вжиття комплексу заходів щодо необґрунтованого зростання цін на соціально важливі споживчі товари, а саме організація проведення постійного моніторингу рівня цін на основні групи продовольчих товарів;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства при формуванні цін на продукцію громадського харчування у загальноосвітніх та професійно-технічних освітніх закладах області;

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

 

 • використання борошна з державних ресурсів для запобігання зростання цін на хліб масового вжитку;

ПАТ “Аграрний фонд” в Івано-Франківській області, департаменти агропромислового розвитку, економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • координація дій контролюючих органів області щодо забезпечення дотримання державної дисципліни цін, недопущення монопольних зловживань, антиконкурентних узгоджених дій при формуванні цін товаровиробниками, посередниками та у торговельній мережі, а також проявів недобросовісної конкуренції між учасниками ринку.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури  обласної державної адміністрації, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України та інші контролюючі органи

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • забезпечення обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) на  рівні  12,0  млрд. грн., що на 2,0 відс. більше, ніж у  2017 році, у порівняних цінах і на 11,7 відс. –  у діючих;
 • зростання роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у розрахунку на одну особу до  8,7 тис. грн. або на 11,7 відсотка.

4.5. Розвиток підприємництва

 

Головні цілі на 2018 рік:

Пожвавлення ділової активності в регіоні, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу шляхом покращення якості ділового середовища, зменшення регуляторного навантаження на бізнес та активізації діалогу між бізнесом та владою.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, Головне управління Державної фіскальної служби в області, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, громадські організації

 

 • створення електронного кабінету на базі сайту облдержадміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, в тому числі суб’єктам підприємницької діяльності, в електронній формі та інтеграції таких послуг до єдиного порталу;

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

 

 • побудова ефективної та зручної в адмініструванні регуляції у тих сферах регіональної економіки, де вона необхідна;

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування

 

 • розширення можливостей доступу суб’єктів підприємницької діяльності до отримання кредитних ресурсів;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва по області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • проведення системної інформаційно-пропагандистської роботи з поширення інформації про підприємницьку діяльність для залучення до зайняття нею соціально незахищених верств населення;

Обласний, міські, районні, міськрайонні філії обласного центру зайнятості

 

 • сприяння створенню нових та розвиток існуючих об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, в тому числі інноваційного;

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Регіональний фонд підтримки підприємництва по області, ІваноФранківська торгово-промислова палата, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 

 • створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу через впровадження ефективного демократичного управління.

Облдержадміністрація, обласна рада

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • збереження кількості малих підприємств на 10 тис. осіб населення на рівні 2017 року – 49 одиниць;
 • збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів до 15,8 відс.;
 • збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в загальнообласному обсязі реалізації до 32,0 відсотків.

 

4.6. Розвиток туристичної галузі

 

Головні цілі на 2018 рік:

Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їзного (іноземного) туризму; розвиток туристичної інфраструктури; створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів; маркетинг туристичного потенціалу.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– реалізація заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки;

– розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі – в межах Дністровського каньйону;

– впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, облаштування місць відпочинку туристів, оглядових майданчиків тощо;

– підтримка розвитку рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області;

– підтримка і просування туристсько-екскурсійного продукту області (участь у виставкових заходах, проведення ознайомлювальних турів, видання промоційної продукції, розширення мережі туристично-інформаційних центрів).

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туриз-му та інвестицій обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади

 

 

Очікувані результати у 2018 році:

– збільшення обсягу надходжень туристичного збору до 3,5 млн. грн. або на 17,0 відс.;

– збільшення доходів від надання туристичних послуг суб’єктами туристичної діяльності до 380,0 млн. грн. або на 6,0 відс.;

– збільшення доходів від наданих послуг колективними засобами розміщення до 600,0 млн. грн. або на 9,0 відс.;

– збільшення загальної кількості туристів та екскурсантів до 2,5 млн. осіб або на 4,0 відсотка.

 

4.7. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Головні цілі та пріоритети розвитку на 2018 рік:

Нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції, оптимізація зовнішньої торгівлі шляхом удосконалення структури експорту та імпорту, збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO та розширення ринків збуту продукції.

 

Основні завдання та заходи, спрямовані на досягнення цілей:

 • активізація двостороннього співробітництва з країнами – основними торговельними партнерами;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • сприяння розвитку та модернізації виробничих потужностей, освоєнню нових видів продукції підприємствами господарського комплексу області, розширенню експортної бази промисловості та поглиблення її міжнародної спеціалізації;

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури,  управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

 • активізація інформаційного обміну із зарубіжними країнами з використанням можливостей дипломатичних установ України в країнах перебування;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

 • надання інформаційної підтримки обласним підприємствам-експортерам у пошуку потенційних партнерів;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

 • залучення провідних виробників області до участі у міжнародних тендерах, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових заходах країн-партнерів.

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • нарощення експорту товарів на 18,0 відс.;
 • зростання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами на 78,9 відс.;
 • збільшення експорту товарів у розрахунку на особу населення в області на рівні 504,1 дол. США.

 

4.8. Розвиток міжнародного співробітництва

 

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння поглибленню та розширенню міжрегіонального та транскордонного співробітництва, використанню можливостей суб’єктів і учасників транскордонного співробітництва у підготовці та реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва, створенню та підтримці позитивного іміджу області на міжнародній арені, залученню та ефективному використанню зовнішньої допомоги.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • виконання завдань і заходів:

          – регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки;

 • програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 “Польща-Білорусь-Україна”, “Румунія-Україна”, “Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна”;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

 • реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-територіальними одиницями і органами влади країн-членів ЄС та інших держав, розширення географії міжнародного співробітництва;
 • інтенсифікація участі області в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону;
 • налагодження ефективної роботи з іноземними дипломатичними представництвами в Україні та українськими за кордоном через промоцію соціально-економічного потенціалу області;

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

 • організація проведення днів Європи і ЄС, Європейського тижня місцевої демократії в Україні та інших заходів, пов’язаних із транскордонним співробітництвом і євроінтеграцією;
 • організація проведення навчально-інформаційних заходів для потенційних аплікантів і представників місцевих органів влади щодо підготовки і реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та транскордонного співробітництва задля підвищення рівня їх знань і практичних навичок;
 • моніторинг існуючих можливостей залучення МТД і забезпечення своєчасного інформування потенційних аплікантів про можливості різних програм і конкурсів;
 • посилення інституційної спроможності громадського сектору, органів влади у визначенні пріоритетів транскордонного співробітництва області та налагодження ефективної взаємодії між ними задля підготовки проектів МТД відповідно до реальних суспільних потреб;
 • підтримка потенційних учасників ППС ЄІС, у тому числі шляхом співфінансування пріоритетних для області проектів з місцевих бюджетів; налагодження діалогу із представниками громадських організацій – активними учасниками проектної діяльності, які мають значний досвід у цій сфері, на предмет співпраці з підготовки та реалізації пріоритетних для розвитку області проектів;
 • координація, сприяння та моніторинг впровадження в області проектів транскордонного співробітництва та інших програм і проектів міжнародних організацій.

Управління міжнародного співробітництва, туризму та інвестицій облдержадміністрації

 

Очікувані результати:

 • подальший розвиток міжнародного співробітництва;
 • поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади області та інших держав;
 • зростання рівня конкурентоспроможності області, підтримка її іміджу як надійного й стабільного партнера;
 • збільшення кількості проектів і обсягів залучення міжнародної технічної допомоги;
 • посилення спроможності представників громадського сектору та відповідних органів місцевої влади у сфері розроблення та управління проектами місцевого розвитку на основі принципів партнерства між громадою та владою.

4.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

Головні цілі на 2018 рік:

Підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; забезпечення надходження коштів від оренди та приватизації до обласного бюджету.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу

 

 • забезпечення прозорості процесу приватизації, недопущення незаконного відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області.

Прикарпатська універсальна товарна біржа

 

Очікувані результати у 2018 році:

 • поповнення обласного бюджету, залучення коштів на розвиток та оновлення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
 • забезпечення надходження до обласного бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності, коштів у сумі 6,7 млн. гривень.

 

4.10. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади

 

Головні цілі на 2018 рік:

Удосконалення роботи місцевих органів виконавчої влади для забезпечення виконання ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

Основні завдання на 2018 рік:

– забезпечення прозорості та публічності у діяльності місцевих органів виконавчої влади області шляхом проведення зустрічей з громадськістю, засідань круглих столів, брифінгів, тощо стосовно роз’яснень рішень органів виконавчої влади вищого рівня та актуальних питань соціально-економічного і культурного розвитку області;

– надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади нижчого рівня з питань виконання ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення участі у роботі колегій райдержадміністрації, сесій районних рад та засідань виконкомів органів місцевого самоврядування;

– покращення матеріального та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади  для забезпечення виконання ними функцій, покладених на місцеві державні адміністрації та здійснення делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування;

– підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня працівників органів виконавчої влади.

Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

Заходи реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету на 2018 рік, визначається виходячи із фінансових можливостей його дохідної частини з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

 

Очікуваний результат у 2018 році:

– забезпечення прозорості та публічності у діяльності місцевих органів виконавчої влади області;

– створення належних умов роботи місцевих органів виконавчої влади області в частині виконання ними делегованих органами місцевого самоврядування повноважень;

– організація належної співпраці місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, підприємствами, громадськими організаціями, населенням.

5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека

 

Головними цілями та пріоритетами розвитку галузі на 2018 рік є:

 • розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення умов життя населення, екологічної ситуації, зокрема:
 • зменшення концентрації золи у викидах в атмосферне повітря Бурштинської ТЕС шляхом закінчення реконструкції електрофільтрів на блоці № 10 ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ ДТЕК “Західенерго” та впровадження інших заходів, які суттєво зменшать техногенний вплив на атмосферне повітря;
 • проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти тощо;
 • запобігання негативному впливу на довкілля стихійних явищ, аварій природного і техногенного походження, зокрема:
 • запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського гірничопромислового району, у тому числі:
 • зменшення надходження засолених вод на територію Калуського гірничопромислового району, зокрема у Домбровський кар’єр;
 • зменшення водопритоку з підземних водоносних горизонтів та річки Сівка на північному борті Домбровського кар’єру;
 • будівництво установок з переробки розсолів в об’ємі, що забезпечить пониження рівня розсолів у Домбровському кар’єрі;
 • розроблення та реалізація альтернативних способів пониження рівня розсолів у Домбровському кар’єрі;
 • створення постійно діючої системи моніторингу на базі єдиної наукової установи, яка б містила гідрогеологічний моніторинг, спостереження за зсувом та просіданням земної поверхні (маркшейдерські вимірювання по геодезичних профілях), геохімічний та біогеохімічний моніторинг, геофізичні вимірювання на ділянках розташування гірничих і технологічних об’єктів та у сфері їх потенційного впливу для надання рекомендацій та контролю за виконанням природоохоронних робіт;

2) забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних дамб, берегоукріплень, регулювання гідрологічного режиму річок;

3) будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, проти обваль-них і протиселевих споруд, а також проведення заходів для запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території Івано-Франківської області.

 • недопущення збіднення біологічного і ландшафтного різноманіття, покращення умов для охорони природно-заповідних територій та об’єктів;

На шляху інтеграції України до Європейського Союзу створення заповідних територій та об’єктів є одним із ключових завдань. Згідно вимог Закону України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”, на виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.03.2015 року, в облдержадміністрації 15.11.2017 року проведено нараду стосовно розширення територій Карпатського національного природного парку, національного природного парку “Гуцульщина”, національного природного парку “Верховинський”. За результатами наради вирішено активізувати роботу щодо розширення заповідних територій національних природних парків, доручено внести зміни до складу відповідної робочої групи.

Водночас, готуються належні матеріали стосовно створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення орієнтовною площею 71,8 га.

– забезпечення виконання заходів обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року.

 

 

Завдання та заходи, спрямовані на досягнення цілей:

 • забезпечення ліквідації негативних наслідків, стабілізації та покращення ситуації на території Калуського гірничопромислового району;
 • охорона атмосферного повітря;
 • оздоровлення басейнів рік Прута та Дністра;
 • раціональне використання та утилізація відходів виробництва і побутових відходів;
 • створення нових природно-заповідних об’єктів та організація території заповідних об’єктів;
 • проведення робіт по боротьбі з шкідливою дією вод на території області.

Попередні очікувані прогнозні показники надходжень екологічного податку до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році становлять понад 163,0 млн. грн., що дозволить покращити стан довкілля за рахунок реалізації природоохоронних заходів.

 

Основними завданнями та заходами на 2018 рік є:

– запобігання виникненню екологічної катастрофи на території Калуського гірничопромислового району;

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології та природних ресурсів, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана”, Калуська міська рада

 

– зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом будівництва електрофільтрів на енергоблоках ВП “Бурштинська ТЕС” ПАТ ДТЕК “Західенерго”;

ВП “Бурштинська ТЕС “ПАТ ДТЕК “Західенерго”, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Бурштинська міська рада

 

– проектування, будівництво, ремонт і реконструкція комунальних очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах області з метою зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;

– раціональне використання твердих побутових відходів та запровадження сучасних технологій їх переробки;

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних дамб, берегоукріплень, регулюванням гідрологічного режиму річок;

Обласне управління водних ресурсів, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

 

– створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території області, організація території заповідних об’єктів;

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, обласне управління лісового та мисливського господарства

 

Очікувані результати у 2018 році:

– зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1,0 відс.;

– зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на 0,1 відс.;

– зменшення кількості розміщених відходів в навколишньому середовищі на 0,1 відс.;

– збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 0,3 відсотка.


Додатки до рішення 764-20

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]