Про Програму удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2017-2018 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 08.12.2017. № 686-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про Програму удосконалення
казначейського обслуговування
коштів місцевих бюджетів у
Івано-Франківській області
на 2017-2018 роки

З метою покращення якості казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів Івано-Франківської області, впровадження нових дистанційних форм обслуговування усіх учасників бюджетного процесу та відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти на реалізацію Програми протягом 2017 та 2018 років з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 08.12.2017. № 686-19/2017

 

 

 

 

  

 

ПРОГРАМА
удосконалення казначейського обслуговування
коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області
на 2017-2018 роки

 

 

 

Замовник Програми:

Головне управління Державної казначейської служби України в областіВ. Смачило

Розробник Програми:

Головне управління Державної казначейської служби України в областіВ. Смачило

 

Співрозробник Програми:

Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Мацькевич

Керівник Програми:

Перший заступник голови облдержадміністраціїМ. Савка

 

 


 

ПАСПОРТ
програми удосконалення казначейського обслуговування коштів
місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): головне управління Державної казначейської служби України в області. 
 1. Розробник Програми: головне управління Державної казначейської служби України в області. 
 1. Співрозробник Програми: Департамент фінансів облдерж-адміністрації. 
 1. Термін реалізації Програми: 2017 – 2018 роки 
 1. Етапи фінансування Програми: 2017 – 2018 роки 
 1. Обсяг фінансування Програми: 1333,65 тис. гривень. 
 

Рік

Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн.
в тому числі за джерелами
ВсьогоОбласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
2017- 20181333,651333,65  
в т.ч.:
2017642,00642,00
2018691,65691,65

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області;

впровадження організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів для захисту інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області та департаменту фінансів облдержадміністрації

забезпечення безперебійного обміну даними між головним управлінням Державної казначейської служби України в області та департаментом фінансів облдержадміністрації;

покращення зусиль, направлених на підвищення рівня професійних знань всіма учасниками бюджетного процесу, а особливо посадових осіб (головних бухгалтерів, начальників управлінь та відділів) новостворених об’єднаних територіальних громад;

впровадження сучасних механізмів та форм обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через систему “Клієнт Казначейства – Казначейство”.

 1. Термін проведення звітності: Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

 

Замовник Програми:
Головне управління Державної
казначейської служби України в області                            Віра Смачило

  

 

Керівник Програми:
Перший заступник голови
облдержадміністрації                                                              Марія Савка


 

 Обґрунтування доцільності розроблення Програми 

 1. Загальна частина

Протягом останніх років органами Державної казначейської служби області спільно з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування здійснено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечення належного казначейського обслуговування місцевих бюджетів, в тому числі і новостворених об’єднаних територіальних громад, частково впроваджено систему дистанційного обслуговування “Клієнт Казначейства – Казначейство”, не допущено неефективне, або з порушеннями бюджетного законодавства, використання коштів місцевих бюджетів у 2015 – 2016 роках на загальну суму понад 74,0 млн. грн. Забезпечено роботу інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області, а також не допущено несанкціонованого витоку інформації із інформаційно-телекомунікаційних систем як Головного управління, так і розпорядників коштів.

На сьогодні в Головному управлінні для забезпечення обслуговування місцевих бюджетів відкрито більше 66 тисяч рахунків для обліку бюджетних надходжень, більше 46 тисяч рахунків для обліку видатків бюджетних установ, а до мережі органів місцевого самоврядування включено  1733 розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.

Головним управлінням здійснюються заходи щодо подальшого впровадження системи дистанційного обслуговування і захисту інформаційних ресурсів, заходи із впровадження Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нового плану рахунків, електронної подачі звітності, покращення форм та методів казначейського обслуговування бюджетних коштів, в тому числі заходи, направлені на забезпечення організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління.

Починаючи з 2008 року удосконалено обмін інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2008 року
№ 373 зі змінами), згідно з яким Державна казначейська служба України передала Мінфіну та місцевим фінорганам програмне забезпечення для формування звітів про виконання місцевих бюджетів та опис структур даних.

В умовах існуючих соціально-економічних кризових явищ 2014-2016 років в області не допущено випадків не забезпечення або не своєчасного забезпечення обслуговування бюджетних коштів як за доходами, так і за видатками. Реєстрація та оплата зареєстрованих фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів здійснюється в строгій відповідності до вимог нормативних документів, що їх регулюють.

Активно вживалися заходи щодо проведення семінарів-нарад із учасниками бюджетного процесу, надання їм в межах компетенції роз’яснень та відповідей на запити. Велася робота з питань контролю для недопущення використання коштів із порушенням бюджетного законодавства.

Разом з тим 06 грудня 2016 року Державна казначейська служба України зазнала масштабної кібератаки, що спричинило численні відмови в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства, в тому числі і територіальних органів казначейства в Івано-Франківській області, що призвело до неможливості виконання функцій та завдань, покладених на Казначейство, та поставило під загрозу фінансову стабільність і безпеку держави, оскільки жодних платіжних операцій з коштами державного та місцевих бюджетів не проводилося, як в частині зарахування надходжень, так і в частині проведення видатків.

Нещодавно комп’ютерні системи багатьох державних та недержавних установ зазнали значної шкоди від вірусної атаки вірусом “Petya.A”.

В умовах зростаючої загрози атак на інформаційно-телекомунікаційні системи виникає необхідність посилення заходів інформаційної безпеки, однією з основних передумов яких є запровадження сучасних апаратних та програмних засобів, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Залишаються невирішеними та потребують активізації заходи щодо:

1) забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області;

2) впровадження системи дистанційного обслуговування та подання електронної звітності;

3) покращення зусиль, направлених на підвищення рівня професійних знань всіма учасниками бюджетного процесу, а особливо посадових осіб (головних бухгалтерів, начальників управлінь та відділів) новостворених об’єднаних територіальних громад.

Здійснені у попередні роки організаційні та практичні заходи досягли певного рівня впливу на стан дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, обліку доходів місцевих бюджетів, поверненні помилково та/або зайво сплачених платежів до місцевих бюджетів, однак, потребують в наступних бюджетних періодах вдосконалення та покращення певних процедур і механізмів, що прямо впливають на процеси казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів області, в т.ч. виконання заходів з інформаційної безпеки.

Передбачені Програмою заходи потребують фінансування з обласного бюджету, адже їх реалізація сприятиме підвищенню якості казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів та обласного бюджету зокрема, забезпечить оперативне впровадження нових сервісів обслуговування, покращить ступінь захищеності систем Казначейства і клієнтів.

 1. Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення оперативного та якісного казначейського обслуговування місцевих бюджетів області як за доходами так і за видатками, а також розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку області, адже розвиток області невід’ємно пов’язаний із стабільною роботою системи органів Казначейства області.

Завданням Програми є підвищення оперативного та безпечного інженерно – технічного рівня обслуговування, забезпечення місцевих органів влади та місцевого самоврядування інформацією про виконання бюджетів для оперативного управління бюджетними коштами і на підставі цього прийняття управлінських рішень шляхом фінансування з обласного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан роботи органів Казначейства області, але не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету, та підвищення рівня знань бюджетного законодавства посадовими особами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем казначейської системи області, захисту інформації, а тому визначає досягнення специфічних для області цілей і завдань на шляху удосконалення системи, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація Програми забезпечується шляхом фінансування визначених заходів за рахунок коштів обласного бюджету, що дозволить протягом двох років здійснити комплекс заходів щодо підвищення оперативного та безпечного інженерно-технічного рівня обслуговування, забезпечення оперативною та цілісною інформацією про виконання бюджетів, підвищення рівня знань бюджетного законодавства посадовими особами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Виконання Програми розраховане на 2 роки в два етапи.

Шляхами досягнення мети Програми є:

1) забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області та департаменту фінансів облдержадміністрації, предбачає наступні заходи:

придбання мережевого сховища даних – QNAP;

заміна непрацюючого прецизійного кондиціонера серверного приміщення;

придбання жорстких дисків для мережевого сховища даних – QNAP;

заміна жорстких дисків дискових масивів серверів баз даних;

придбання корпоративного принтера лазерного друку;

придбання Сервера антивірусного захисту;

придбання Сервера оновлення ПО MS (WSUS).

2) забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи департаменту фінансів облдержадміністрації, предбачає наступні заходи:

заміна непрацюючого кондиціонера серверного приміщення;

заміна жорстких дисків дискових масивів серверів баз даних;

придбання програмно-апаратного комплексу антивірусного захисту;

здійснення обслуговування та ремонтів комп’ютерної, іншої наявної техніки.

3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів протягом 2017- 2018 років: а саме:

організація і проведення семінарів, нарад, “круглих столів”, в тому числі виготовлення роздаткових роз’яснювальних та нормативних документів для посадових осіб органів місцевого самоврядування;

підготовка і випуск тематичних сторінок з актуальних питань бюджетного законодавства в друкованих засобах масової інформації;

виготовлення друкованої продукції (брошури, пам’ятки, буклети, листівки, ручки, календарі тощо) для розпорядників та одержувачів коштів з актуальних питань бюджетного законодавства.

4) впровадження системи дистанційного обслуговування механізмом програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство”, подання електронної звітності, передбачає наступні заходи:

придбання комп’ютерної техніки;

здійснення ремонтів та обслуговування комп’ютерної, іншої наявної техніки;

закупівля матеріалів і малоцінних предметів для облаштування місць обслуговування клієнтів місцевого бюджету.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету з урахуванням вимог статті                                 85 Бюджетного кодексу України, виходячи з можливостей дохідної частини, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 2. Забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області передбачає залучення відповідно до чинного законодавства протягом 2017 – 2018 років коштів обласного бюджету в сумі 683,65 тис. гривень:

 

№ з/пОбладнання та програмне забезпечення, яке сприятиме досягненню мети ПрограмиТип, модельЦіна (тис. грн.)Кіль-кістьУсього (тис.грн.)Пріо-ритет
   1.          Сервер оновлення ПО MS (WSUS), апаратна та програмна частина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 207,5

1.  HP, ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v4 1x16GB 2400T-R  P440ar/2GB 8SFF DVD-RW 1x500W, (або аналогічний)

2.  HP, HDD 600GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT,

3.  MS WS16 (16-Core) Std ROK en SW.

83

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

28,5

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

83

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

28,5

Високий
   2.          Заміна непрацюючого прецизійного кондиціонера серверного приміщення

 

Daikin, FHQ 125B (або аналогічний)1251125Першо-черго-вий
   3.          Закупівля мережевого сховища даних– QNAPQNAP, TS 879 PRO85185Високий
   4.          Закупівля жорстких дисків для мережевого сховища даних– QNAPSeagate, Enterprise Capacity 10Tb 7200 rpm 256MB ST10000NM0016 3.5’ SATA III12,58100Високий
   5.          Програмно- апаратний комплекс антивірусного захистуFortinet,

Fortigate 80 C

55155Високий
   6.          Заміна жорстких дисків дискових масивів серверів баз даних

 

 

 

 

 

 

Всього: 26,15

1.  Spare: 365695-008, U320-SCSI-146 GB,

2.  Spare: 432146-001, SAS- 300 GB,

3.  Spare: 432320-001, serial SCSI-146 GB

5,3

 

 

3,85

 

 

3,1

1

 

 

3

 

 

3

5,3

 

 

11,55

 

 

9,3

Серед-ній
   7.          Корпоративний принтер лазерного друкуHP, M712XH (або аналогіч-ний)85185Серед-ній
Всього:683,65

 

 1. Забезпечення  безперебійної  роботи  інформаційно-телекомунікаційної системи департаменту фінансів облдержадміністрації передбачає залучення відповідно до чинного законодавства протягом 2017 – 2018 років коштів обласного бюджету в сумі 350,0 тис. гривень (заміна непрацюючого кондиціонера серверного приміщення, заміна жорстких дисків дискових масивів серверів баз даних, придбання програмно-апаратного комплексу антивірусного захисту, здійснення обслуговування та ремонтів комп’ютерної, іншої наявної техніки).
 2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів протягом 2017 – 2018 років не передбачає залучення протягом 2017– 2018 років коштів обласного бюджету.
 3. Впровадження системи дистанційного обслуговування програмно-технічним комплексом “Клієнт Казначейства – Казначейство” та подання електронної звітності передбачає залучення відповідно до чинного законодавства протягом 2017– 2018 років коштів обласного бюджету в сумі 300 тис. гривень. 
 1. Очікувані результати та соціально-економічна ефективність впровадження Програми

Реалізація заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області;

забезпечення безперебійного обміну даними між головним управлінням Державної казначейської служби України в області та департаментом фінансів облдержадміністрації;

впровадження організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів для захисту інформаційно-телекомунікаційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області та департаменту фінансів облдержадміністрації;

провадження сучасних механізмів та форм обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через систему “Клієнт Казначейства – Казначейство”;

 запровадження системи електронної звітності;

покращення зусиль, направлених на підвищення рівня професійних знань всіма учасниками бюджетного процесу, а особливо посадових осіб (головних бухгалтерів, начальників управлінь та відділів) новостворених об’єднаних територіальних громад. 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент фінансів облдержадміністрації.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.   


                               

Додаток
до Програми удосконалення казначейського
обслуговування коштів місцевих бюджетів
у Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування

Назва замовника: Головне управління Державної казначейської служби у Івано-Франківській області

Назва Програми: Програма удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківської області на 2017-2018 роки

 

№ з/п

 

Перелік заходів Програми

 

Термін вико-нання заходу

 

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн.

 

Очікуваний результат

 

роки

 

Всього

в тому числі за джерелами
облас-ний бюджетІнші дже-рела
1.      Забезпечення безперебійної діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи 

головного управління Державної казначей-

ської служби України в області

2017-2018Головне управління Державної казначейської служби України в області,

Департамент фінансів облдержадмініст-рації

2017-2018,

в т.ч.

683,65683,65 Підвищення відмовостійкості інформаційно-телекомуні-каційної системи головного управління Державної казначейської служби України в області. Придбання у
2017 – 2018 роках нового комп’ютерного обладнання
2017342,00342,00 
2018341,65341,65 
2.Забезпечення безперебійної діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи  департаменту фінансів облдерж-адміністрації2017-2018Департамент фінансів облдерж-адміністрації2017-2018,

в т.ч.

350,00350,00 Підвищення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи  департаменту фінансів облдержадміністрації
2017150,00150,00 
2018200,00200,00 
3.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів протягом
2017– 2018 років
2017-2018Головне управління Державної казна-чейської служби України в області, департамент фінансів облдерж-адміністрації,

головні розпоря-дники коштів

2017-2018Зниження рівня порушень бюджетного законодавства
4.Вжиття скоординованих заходів для самостійного підвищення рівня професійних знань з питань бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів2017-2018Головне управління Державної казна-чейської служби України в області, департамент фінансів облдерж-адміністрації,

головні розпорядники коштів

2017-2018   Зниження рівня порушень бюджетного законодавства
5.Підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів при зарахуванні надходжень, здійсненні фінансування та витрат2017-2018Головне управління Державної казна-чейської служби України в області, департамент фінансів облдерж-адміністрації, головні розпорядники коштів2017-2018   Зниження рівня порушень бюджетного законодавства

 

6.Проведення в межах чинного законодавства спільних заходів щодо перевірки виконання місцевих бюджетів, правильності зарахування доходів, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ, дотримання бюд-жетного законодавства при використанні коштів2017-2018Головне управ-ління Державної казначейської служби України в області, депар-тамент фінансів облдержадмініст-рації, головні розпорядники коштів2017-2018   Зниження рівня порушень бюджетного законодавства
7.Впровадження системи дистанційного обслуговування програмно-технічним комплексом “Клієнт Казначейства – Казначейство” та подання електронної звітності2017-2018Головне управ-ління Державної казначейської служби України в області,

департамент фінансів облдержадмініст-рації, учасники бюджетного процесу

2017-2018,

в т.ч.

300,00300,00 Забезпечення безпаперового обміну інформацією між казначейством і розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів області
2017150,00150,00
2018150,00150,00
7.1.Активізація роботи із залучення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до підключення та використання системи дистанційного обслуговування “Клієнт Казначейства – Казначейство”2017-2018Головне управління Державної казначейської служби України в області2017-2018   Залучення та підключення до системи всіх клієнтів обласного бюджету до кінця 2018 року
7.2.Придбання комп’ютерної техніки для заміни морально та фізично зношеної, що нездатна в повній мірі опрацьо-вувати документи, які використовуються в процесі експлуатації програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство”2017-2018

 

 

Головне управління Державної казначейської служби України в області, департамент фінансів облдержадміні-страції

 

 

2017-2018, в т.ч.300,00300,00 Придбання у
2017 – 2018 роках нового комп’ютерного обладнання
2017150,00150,00
2018150,00150,00 

 

7.3.Надання практичної та методичної допомоги учасникам системи дистанційного обслугову-вання з питань запро-вадження нового сервісу “Електронна звітність”2017-2018Головне управління Державної казначейської служби України в області2017-2018   Залучення та підключення до системи до кінця
2018 року всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
 

Всього коштів за Програмою

  2017-2018,

в т.ч.

1333,651333,65 
2017642,00642,00 
2018691,65691,65 

 

Начальник головного управління
Державної казначейської служби
України в області                                                                                          Віра Смачило

 

 

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                       Ірина Мацькевич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]