Про Регламент Івано-Франківської обласної ради (нова редакція)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 63-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про Регламент
Івано-Франківської обласної ради
(нова редакція)

 

Відповідно до статей 43, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 25-27 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити в новій редакції Регламент Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 21.06.2013. № 949-22/2013 “Про затвердження в новій редакції Регламенту Івано-Франківської обласної ради”.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради О. Сича.

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 63-2/2015

 

РЕГЛАМЕНТ
Івано-Франківської обласної ради

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що відповідно до Конституції України представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області і відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно. Строк повноважень обласної ради – п’ять років.

1.2. Обласна рада, її органи та посадові особи керуються у своїй діяльності Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією і законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

1.3. Кількісний склад депутатів обласної ради відповідно до Закону України “Про місцеві вибори” становить 84 повноважних і рівноправних депутати.

1.4. Обласна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.5. Рішення обласної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законодавством, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

1.6. Регламент Івано-Франківської обласної ради визначає порядок проведення першої сесії ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії, засідань комісій, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів обласної ради та її посадових осіб, відповідно до законодавства.

1.7. Регламент обласної ради затверджується обласною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні обласної ради.

1.8. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:

– рада – Івано-Франківська обласна рада;

область – Івано-Франківська область;

сесія – сесія Івано-Франківської обласної ради;

депутат – депутат Івано-Франківської обласної ради;

голова – голова Івано-Франківської обласної ради;

перший заступник голови – перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради;

заступник голови – заступник голови Івано-Франківської обласної ради;

президія – президія Івано-Франківської обласної ради;

комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Івано-Франківської обласної ради;

виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради;

– законодавство – чинні закони та нормативно-правові акти України.

 

Розділ 2. Сесії Івано-Франківської обласної ради

2.1. Загальні положення

2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.

2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання, віднесені до її відання іншими законами, виходячи з державних і місцевих інтересів.

2.1.5. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.1.6. У засіданні ради можуть брати участь народні депутати України, керівництво обласної державної адміністрації та можуть бути присутні депутати інших рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації та помічники-консультанти депутатів обласної ради. Пропозиції щодо запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду на сесію. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом обласної ради формується список запрошених.

Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, запрошених на сесію. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам, зобов’язані дотримуватися порядку і виконувати законні вимоги головуючого. У випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням сесії, можуть бути видалені із зали.

2.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

 

2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

2.2.1. Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради

2.2.2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії (ОВК), який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

2.2.3. Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію правомочною та відкриває пленарне засідання.

2.2.4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

2.2.5. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Після обрання голови ради пленарні засідання веде голова обласної ради.

2.2.6. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається внести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної виборчої комісії та керуючого справами – заступника керівника виконавчого апарату обласної ради формують підготовчу групу.

2.2.7. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичними партіями депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції щодо кандидатур до складу підготовчої групи подаються за рішенням загальних зборів новообраних депутатів від політичних партій, які ввійшли до складу нової ради. Група обирає голову та секретаря. Засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

2.2.8. За 10 днів до початку першої сесії підготовча група подає голові ОВК проект порядку денного, обов’язковими питаннями якого повинні бути: про обрання голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, утворення постійних комісій ради та обрання їх голів. Повноваження підготовчої групи закінчуються після обрання голови обласної ради.

 

2.3. Чергові та позачергові сесії обласної ради

2.3.1. Сесії скликаються головою ради у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.3.2. Сесія також повинна бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, голови обласної державної адміністрації. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається головою не пізніше як через три робочих дні після подання звернення.

2.3.3. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається першим заступником голови:

1) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п. 2.3.1. цього Регламенту;

2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 2.3.2. цього Регламенту.

2.3.4. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини загального складу ради, або постійною комісією у разі, якщо у триденний строк голова або заступники голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 2.3.2.

2.3.5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

2.4. Підготовка проектів рішень ради

2.4.1. Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають голова ради, голова обласної державної адміністрації, постійні або тимчасові комісії, президія ради, депутат, депутатські фракції та групи.

2.4.2. Усі проекти рішень подаються до виконавчого апарату обласної ради у паперовому та електронному вигляді.

2.4.3. Проект рішення повинен містити:

– назву документа;

– преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів;

– додатки (якщо вони є);

– у разі потреби – пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

– службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супровід.

2.4.4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові ради не пізніше як за 20 днів до початку роботи сесії і, як правило, не пізніше як за три робочих дні до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення.

Проект рішення, підготовлений обласною державною адміністрацією, повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект рішення, керівником профільного структурного підрозділу або його заступником, заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Проект рішення, яким передбачається здійснення фінансування, повинен бути завізований керівником структурного підрозділу з питань фінансів обласної державної адміністрації.

Проекти рішень, ініційовані головою ради, президією, постійними або тимчасовими комісіями, депутатами, депутатськими фракціями та групами, повинні бути завізовані ними (їх керівниками).

2.4.5. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у пункті 2.4.3. Регламенту, він подається на реєстрацію.

При відсутності зазначеної в пункті 2.4.3. інформації виконавчий апарат обласної ради пояснює суб’єкту подання проекту рішення зауваження та повертає проект рішення суб’єкту подання на доопрацювання.

Відділ правового та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради опрацьовує проекти рішень на предмет можливості їх прийняття у запропонованій редакції, а також може пропонувати до них відповідні зміни або доповнення.

Погодження проектів оформляють візами, що складаються з ініціалів та прізвища, особистого підпису особи, яка візує документ, і дати візування.

Додатки до проектів рішень підписують керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники установ і організацій, що подали їх на розгляд обласної ради.

2.4.6. Після реєстрації проекту рішення виконавчий апарат обласної ради передає його голові обласної ради. Голова обласної ради скеровує проект першому заступнику чи заступнику голови обласної ради, які забезпечують його розгляд у постійній комісії (комісіях) та виконавчому апараті обласної ради.

Проект рішення повинен бути завізований начальником відділу правового та кадрового забезпечення, керуючим справами – заступником керівника виконавчого апарату обласної ради, першим заступником голови, заступником голови обласної ради, а також відповідальним працівником виконавчого апарату обласної ради.

2.4.7. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті обласної ради не повинна перевищувати трьох-п’яти робочих днів. У разі необхідності цей термін може бути продовжено керівництвом обласної ради на підставі обґрунтування керуючого справами – заступника керівника виконавчого апарату обласної ради.

2.4.8. Розглянуті першим заступником та заступником голови обласної ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту подаються голові обласної ради для направлення їх у відповідні постійні комісії.

2.4.9. Постійні комісії обласної ради до сесії розглядають проект рішення. Постійна комісія може:

– підтримати проект рішення обласної ради;

– запропонувати зміни до проекту рішення обласної ради;

– дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

– відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на засідання комісії суб’єктів подання, витребуванням додаткових матеріалів;

– відхилити проект рішення.

2.4.10. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія обласної ради, у разі його підтримки, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення до виконавчого апарату обласної ради для його внесення в проект порядку денного сесії обласної ради, а у разі відхилення – повертає його суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком.

2.4.11. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, через які вони не можуть бути подані депутатам за три робочих дні до початку роботи сесії, матеріали, за погодженням з головою ради, як виняток, подаються депутатам
у день проведення сесії.

2.4.12. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів, підготовка аналізу регуляторного впливу або експертного висновку, підготовка проектів рішень ради, що є регуляторними актами, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

При цьому, плани роботи та проекти регуляторних актів оприлюднюються шляхом їх публікації в газеті “Галичина” та розміщення на офіційній сторінці обласної ради в мережі “Інтернет”.

Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати 10 днів.

 

2.5. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

2.5.1. Поіменна реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.

2.5.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову обласної ради або виконавчий апарат обласної ради, який доводить цю інформацію до відома керівництва ради.

2.5.3. Сесію відкриває і веде голова, перший заступник або заступник голови ради, згідно із розподілом обов’язків.

Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України, відводиться час для молитви.

У виняткових випадках, передбачених п. 2.3.4. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи із однієї третини депутатів від загального складу ради, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

 

2.6. Затвердження порядку денного сесії, депутатські запити та заяви

2.6.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття рішень по них.

За наполяганням фракцій оголошені ними заяви вносяться на обговорення в порядок денний відповідно до п. 2.6.3.

2.6.2. Після виступів уповноважених представників депутатських фракцій, перед розглядом питань порядку денного чергової сесії обласної ради, відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів.

2.6.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.

Депутат особисто, стисло і лаконічно озвучує зміст одного депутатського запиту протягом не більше 1 хвилини або подає його/їх головуючому на сесії обласної ради для озвучення його/їх короткого змісту і проведення голосування.

Оприлюднення депутатами своїх запитів самостійно здійснюється почергово, по одному депутатському запиту.

2.6.4. Депутат має право звернутися із запитом до керівників місцевих рад та їх органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території області, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

2.6.5. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт щодо виконання рішення про запит депутата ради.

2.6.6. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Відповідь на депутатський запит підписується особою, якій він адресований, а в разі її відсутності – особою, яка виконує її обов’язки.

2.6.7. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення. Посадових осіб, яким скеровано запит, своєчасно інформують про дату і час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

2.6.8. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова ради або особа, яка головує на сесії, керівники або уповноважені представники фракцій, депутати.

2.6.9. Питання вважається внесеним до проекту порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.6.10. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від загального складу ради.

 

2.7. Ведення пленарних засідань

2.7.1. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні.

Після кожних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

Обідня перерва триває одну годину.

2.7.2. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються головуючому, який їх оголошує.

2.7.3. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних засадах.

2.7.4. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі.

Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.7.5. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь – до 20 хвилин;

2) співдоповідь – до 10 хвилин;

3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді – до 20 хвилин;

4) обговорення доповіді – до 1 години;

5) виступи в обговоренні – до 3 хвилин;

6) повторні виступи – до 1 хвилини;

7) запитання – до 1 хвилини;

8) відповіді на запитання – до 1 хвилини;

9) довідка – до 2 хвилин;

10) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час для доповіді, виступів, розгляду й обговорення окремих питань.

2.7.6. Головуючий стежить за додержанням встановленого Регламентом часу.

2.7.7. Якщо після припинення обговорення на виступі наполягає один з депутатів або голова постійної комісії, чи голова фракції, головуючий може додатково надати до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції.

2.7.8. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради на термін не більше 15 хвилин.

2.7.9. Після припинення дебатів, перед голосуванням, доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

2.7.10. Народні депутати України, голова обласної державної адміністрації мають право на виступ у межах часу, встановленого пунктом 2.7.5. цього Регламенту.

2.7.11. Перед голосуванням головуючий інформує присутніх про кількість виступаючих, після чого ставить питання на голосування та оголошує його результати.

2.7.12. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Депутатська фракція чи група мають право ставити на голосування питання про позачергову перерву (на 15 хв.) у роботі сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

Вимога про оголошення перерви на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради є обов’язковою підставою для її задоволення.

 

2.8. Розгляд питань

2.8.1. Розгляд проекту рішення відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач визначаються головою ради, президією, постійною комісією, фракцією та головою обласної державної адміністрації.

2.8.2. Результатом розгляду проекту рішення може бути неприйняття проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому.

2.8.3. У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються, узагальнюються й ставляться на голосування.

2.8.4. Пропозиції ставляться на голосування, якщо вони відповідають чинному законодавству. Кожна з поправок на вимогу депутата ставиться на голосування сесії.

2.8.5. У випадку, якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї з них затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в її остаточному варіанті.

2.8.6. Доповідач інформує про всі зауваження та доповнення: як враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію.

2.8.7. Після голосування за поправки проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення, він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.

 

2.9. Порядок голосування

2.9.1. На сесії з усіх питань проводиться відкрите особисте голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування. Голосування може бути простим, рейтинговим, поіменним, таємним.

2.9.2. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням.

На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.9.3. На вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради проводиться поіменне голосування.

Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує.

Поіменне голосування проводить головуючий на сесії.

При проведенні поіменного голосування, після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.

2.9.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції).

Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

По кожній пропозиції, прийнятій сесією до розгляду, незалежно від того чи проводилось обговорення і чи вносилися поправки, проводиться голосування для її прийняття.

Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.9.5. Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2) на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Порядок голосування встановлюється сесією.

2.9.6. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією.

Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії.

Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії.

Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку.

Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.

Відмова від підписання протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів голосування нечинними, якщо є більше половини підписів членів лічильної комісії.

 

2.10. Прийняття рішень

2.10.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.10.2. Рішення з процедурних питань (виїзне засідання ради, внесення питання до проекту порядку денного сесії, черговість його розгляду, час для доповіді, виступів, розгляду й обговорення окремих питань, позачергова перерва в роботі сесії, поіменне, рейтингове, таємне голосування) приймається не менше як однією третиною депутатів від загального складу ради.

2.10.3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2.10.4. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються або повертаються на доопрацювання розробникам або в постійні комісії.

2.10.5. Рішення ради підписуються головуючим на засіданні ради – головою ради, у разі його відсутності – першим заступником голови ради, у разі їх відсутності – заступником голови ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.5.3. цього Регламенту.

2.10.6. Депутат голосує особисто за результатами розгляду питання на пленарному засіданні.

2.10.7. Прийняті радою регуляторні акти та інші нормативно-правові рішення офіційно оприлюднюються в газеті “Галичина” не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання і набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено більш пізнього строку введення їх у дію.

 

2.11. Порядок контролю за виконанням рішень обласної ради

2.11.1. Контроль за виконанням рішень обласної ради здійснюється з метою перевірки якісного та кількісного стану показників виконання рішень обласної ради.

2.11.2. Чинним законодавством України у сфері місцевого самоврядування та з питань правового статусу депутатів місцевих рад передбачено, що:

– постійні комісії ради за дорученням її голови чи заступників голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також розглядають питання, віднесені до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради;

– депутат місцевої ради зобов’язаний виконувати доручення ради, її органів, голови ради, інформувати їх про виконання доручень;

– депутат місцевої ради має право пропонувати питання для розгляду радою та її органами, вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, подавати пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території, порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

– голова ради забезпечує доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням, координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2.11.3. У випадках, пов’язаних із необхідністю перевірки стану виконання рішень обласної ради, голова обласної ради видає розпорядження, в яких дає доручення конкретним виконавцям – постійним комісіям обласної ради, депутатам обласної ради чи працівникам виконавчого апарату обласної ради – з приводу належного контролю за виконанням того чи іншого рішення обласної ради (провести засідання постійної комісії обласної ради, на якому заслухати діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з розгляду питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, вивчити відповідні документи, підготувати листи, запити, інформаційну довідку-доповідь про виявлені причини невиконання певного рішення обласної ради тощо), визначає строки виконання цих доручень.

 

Розділ 3. Посадові особи обласної ради

3.1. Голова ради

3.1.1. Голова ради обирається з числа депутатів ради в межах строку її повноважень і здійснює свої функції на постійній основі до припинення ним повноважень голови або депутата ради відповідного скликання, обрання голови ради нового скликання.

Вибори голови здійснюються шляхом таємного голосування.

3.1.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.1.3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.1.4. Голова ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду першого заступника, заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів;

12) підписує рішення ради, протоколи та стенограми сесій ради;

13) забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом обласної ради, а на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради – у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

3.2. Перший заступник та заступник голови ради

3.2.1. Перший заступник голови та заступник голови ради обираються радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до обрання першого заступника та заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень чи повноважень депутата ради відповідного скликання.

3.2.2. Перший заступник голови, заступник голови ради можуть бути достроково звільнені з посад за рішенням ради, якщо за їх звільнення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про їх звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3.2.3. Перший заступник голови, заступник голови ради працюють на постійній основі.

При відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин повноваження голови ради здійснює його перший заступник, а в разі відсутності голови і першого заступника – заступник голови ради.

 

Розділ 4. Органи ради

4.1. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій обласна рада створює свої органи.

4.2. Органами обласної ради є:

1) президія обласної ради;

2) постійні комісії обласної ради;

3) тимчасові контрольні комісії обласної ради;

4) комісія обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

4.3. Положення про органи ради, структура і чисельність та витрати на їх утримання затверджуються рішеннями ради.

 

Розділ 5. Президія ради

5.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

5.2. До складу президії ради входять голова ради, перший заступник та заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Президія ради діє на основі положення про неї, яке затверджується радою.

 

Розділ 6. Постійні комісії ради

6.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

6.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

6.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради.

6.4. Питання організації роботи постійної комісії ради визначені статтею 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

6.5. Депутат може брати участь у роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

На засіданнях постійних комісій може бути присутній помічник-консультант депутата обласної ради.

 

Розділ 7. Тимчасові контрольні комісії ради

7.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень обласної ради.

Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

7.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради, як правило, є закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час роботи у комісії.

7.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ 8. Виконавчий апарат ради

8.1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

8.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

8.3. Виконавчий апарат утворюється обласною радою за поданням голови, який його очолює за посадою.

Діяльність виконавчого апарату ради регламентується Положенням про виконавчий апарат обласної ради, яке затверджується розпорядженням голови ради.

 

Розділ 9. Депутат ради

9.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення обласною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

9.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат, крім голови, першого заступника та заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

9.3. На час сесій, засідань президії та постійних і тимчасових комісій ради, здійснення прийому виборців, участі у Днях депутата, визначених розпорядженням голови обласної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю (проїзд та добові), за рахунок обласного бюджету.

9.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

9.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, обласна рада може розпочати процедуру відкликання такого депутата у встановленому законодавством порядку.

9.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

9.8. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

9.9. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.

 

Розділ 10. Депутатські фракції та групи

10.1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися у депутатські фракції за належністю до тієї чи іншої політичної партії.

Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

10.2. Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень депутати можуть за їх взаємною згодою об’єднуватися в депутатські групи на основі єдності території їх виборчих округів, спільності проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

10.3. До депутатської групи повинно входити не менше 5 депутатів.

10.4. Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законодавством.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]