Про регіональну цільову програму боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 15.09.2017 № 609-17/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму боротьби з карантинним
бур’яном – амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області
на 2017-2021 роки

 

Заслухавши та обговоривши проект регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки, яка підготовлена з метою охорони території області від занесення карантинних бур’янів з території інших держав або карантинних зон, зменшення площ вогнищ карантинних організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів боротьби, захисту населення від виникнення алергічних захворювань, схвалений розпорядженням обласної державної адміністрації від 09.08.2017 року № 417 “Про схвалення проекту регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки”, відповідно до підпункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік та формуванні проектів обласного бюджету на 2018-2021 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 15.09.2017 № 609-17/2017

 

  

Регіональна цільова програма
боротьби з карантинним бур’яном – амброзією
полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

  

 

 

Замовник Програми:
Департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації                                                   І. Андріїшин

 

Керівник Програми:
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                         М. Савка 


 ПАСПОРТ
регіональної цільової програми  боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.
 1. Розробник програми: головне управління Держпродспоживслужби в області.
 1. Термін реалізації програми: впродовж 2017-2021 років.
 1. Етапи фінансування Програми: впродовж 2017-2021 років.
 2. Орієнтовний обсяг фінансування Програми (тис. грн.): 135,573.
Рік Орієнтовний обсяг фінансування
Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
2017-2021

в т. ч.:

135,573135,57300
201727,11427,11400
201827,11427,11400
201927,11527,11500
202027,11527,11500
202127,11527,11500

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: охорона території області від занесення карантинних бур’янів з території інших держав або карантинних зон, зменшення площ вогнищ карантинних організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та методів боротьби, захист населення від виникнення алергічних захворювань.
 2. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається щоквартально до 15 числа, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 Замовник Програми:
 Департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації                                                         І. Андріїшин

Керівник Програми:
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                              М. Савка

 


 1. Обґрунтування Програми

В останні роки в зв’язку із зниженням культури землеробства, недбайливим господарюванням, відсутністю в місцевих бюджетах цільових коштів та відсутністю проведення необхідного комплексу заходів щодо боротьби з небезпечними карантинними організмами – американським білим метеликом (далі АБМ) та амброзією полинолистою остання набуває дедалі ширшого розповсюдження на території країни та області.

Огляд розповсюдження амброзії полинолистої в Івано-Франківській області

№ з/пНазва районів та міст обласного підпорядкуванняЗаселеністьПлоща заселення, га
міст і населених пунктівприсадибних   ділянокгосподарств всіх форм власності на присадибних ділянкаху господарствах  всіх форм

власності

на

інших землях

Всього
1.Галицький110,500,50
2.Городенківський463,123,12
3.Калуський110,010,01
4.Рогатинський226,656,65
5.м. Івано-Франківськ110,520,52
Разом :9 11 10,80 10,80

 

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи і прилеглі землі, береги річок та ставків. На полях амброзія засмічує посіви просапних, озимих і ярих культур, багаторічних і однорічних кормових трав, технічних культур та полезахисних смуг.

Враховуючи високу ступінь пластичності щодо температури повітря та вологості ґрунту, високу насіннєву продуктивність (30-100 тис. штук насіння з однієї рослини), а також те, що пилок амброзії під час цвітіння шкодить здоров’ю людей і тварин, боротьба з цим небезпечним бур’яном потребує особливої уваги та спеціальних заходів.

Система заходів боротьби з  карантинними організмами, в т. ч. амброзією полинолистою, в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки додається (додаток 1).

 

 1. Нормативно-правове забезпечення Програми

 

Реалізація Програми здійснюватиметься на основі виконання вимог чинних нормативно-правових актів стосовно карантину рослин – системи заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації), а саме:

 • Закон України від 30.06.1993 року № 3348-ХІІ “Про карантин рослин”;
 • Закон України від 14.10.1998 року № 180-ХІV “Про захист рослин”;
 • Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-вр “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України від 04.1999 року № 586-XIV “Про місцеві державні адміністрації”;
 • Закон України від 06.2003 року № 962-IV “Про охорону земель”;
 • Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.01.2005 року № 40 “Про затвердження інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур’янів”.

 

 1. Основна мета та завдання Програми

 

Основною метою Програми є:

 • впровадження комплексу ефективних заходів з виявлення та ліквідації вогнищ, розповсюдження наявних карантинних організмів, в тому числі амброзії полинолистої, на території населених пунктів, на сільгоспугіддях та землях лісового фонду Івано-Франківської області;
 • виконання заходів боротьби з наявними карантинними організмами, в тому числі амброзією полинолистою, та придбання необхідної кількості обладнання для забезпечення ефективної боротьби з ними;
 • створення обласної карти з вогнищами розповсюдження наявних карантинних організмів;
 • забезпечення раціонального використання земель і збереження природної родючості ґрунтів та багаторічних насаджень і екології сільськогосподарських земель;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення, сільгоспвиробників, з органами виконавчої влади щодо методів обстежень на виявлення наявних карантинних організмів та методів боротьби з ними;
 • вивчення динаміки факторів та місць розповсюдження карантинних організмів для запобігання їх поширення, в тому числі амброзії полинолистої та бур’янів-алергенів.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей його дохідної частини.

Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються на фінансування заходів щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої шляхом часткової компенсації витрат, пов’язаних з проведенням робіт зі знищення карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2021 року:

 • зменшити площі зараження амброзією полинолистою;
 • забезпечити раціональне використання земель;
 • зберегти природну родючість сільськогосподарських та інших земель, екологію, здоров’я населення;
 • підвищити ефективність виробництва;
 • очистити населені пункти і угіддя області від карантинних бур’янів, насіннєвих та вегетативних зачатків.

 

Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

 

 

 

Замовник Програми:

 

Департамент агропромислового

розвитку обласної державної адміністрації                          І. Андріїшин  

 

Додаток 1

до регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

СИСТЕМА ЗАХОДІВ

боротьби з карантинними організмами, в т. ч. амброзією полинолистою,

в Івано-Франківській області  на 2017-2021 роки

 

№ з/пНазва заходуМісце проведенняОбсяг робітВиконавецьСтрок проведення
123456
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НА ЗАРАЖЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ

(на землях в обробітку)

1.1.Посів зернових та зернобобових культур, після збирання 2-3-кратне лущенняСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, квітень-жовтень
1.2.Знищення рослин карантинних бур’янів по краях полів та узбіччях доріг механічними (амброзії – скошуванням, повитиці – спалюванням) і хімічними (гербіцидами) способамиСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, травень-жовтень
1.3.Знищення амброзії шляхом обробітку посівів або парів, стерні відповідними гербіцидамиСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, травень-вересень
1.4Дотримання технології обробітку ґрунту, своєчасний передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівамиСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, квітень-вересень
(необроблювані землі, пасовища)
1.5.Залуження (по можливості під покривну культуру): вівсяниця лугова – 6-8 кг; райграс пасовищний – 6-8 кг; стоколос безостий – 8-10 кг; тонконіг луговий – 4-5 кг; грястиця збірна – 5-6 кгСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, березень-квітень
1.6.Багаторазове (3-4-кратне) або пізнє (перед цвітінням) скошування амброзії. Після цвітіння рослини підлягають спалюваннюСільгосппідприємства, особисті та фермерські господарства, в т. ч. індивідуальніНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, червень-вересень
(міста, населені пункти, господарчі двори підприємств, сільгоспвиробників)
1.7.Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів шляхом: скошування амброзії 3-4 рази або перед цвітінням, прополок, вириванням рослин з коренем; повитиці – спалюванням (соломою, дизпаливом)Адміністративні територіїНаявні вогнищаОргани місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачіЩорічно, червень-серпень
1.8.Ліквідація вогнищ американського білого метелика (далі АБМ) на багаторічних насадженнях шляхом зрізання та спалювання павутинних гнізд шкідника або обробкою дозволеними інсектицидами на присадибних ділянкахАдміністративні територіїНаявні вогнищаОргани місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачіЩорічно, червень-серпень
(лісосмуги та сади)
1.9.Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів шляхом скошування або дозволеними гербіцидами; АБМ – зрізанням гнізд або дозволеними інсектицидамиЛісосмуги, садиНаявні вогнищаРайдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачіЩорічно, червень-вересень

 

 

 

На узбіччях доріг та залізничних колій
1.10.Знищення бур’янів за допомогою гербіцидівУзбіччя доріг, залізничні коліїНаявні вогнищаЗемлевласники та землекористувачіЩорічно, травень-вересень
 

ІІ. ТЕРИТОРІЇ, ВІЛЬНІ ВІД КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

2.1.Огляд та контрольні обстеження сільгоспугідь, пасовищ, узбіч доріг, смуг відчуження залізниць і автодоріг, садів, територій підприємств та прилеглої території, господарчих дворів сільгоспвиробників, залізничних станцій, населених пунктів, присадибних ділянок, землі запасу і резерву, лісосмугиАдміністративні територіїВільні від карантин-них організмів земліРайдержадміні-страції, виконкоми місцевих рад, землевласники та землекористувачіЩорічно, травень-вересень
ІІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ

КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ, В Т.Ч. АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ

3.1.Ввезення з інших областей країни насіння і посадкового матеріалу та іншої рослинної продукції, їх висів, висадження, переробка та реалізація дозволяється при наявності карантинного сертифіката або проходження фітоекспертизиАдміністративні територіїВсе насіння та рослинна продукція, що завозитьсяРайдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування,

суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи

До скасування карантинного режиму
3.2.При завезенні рослинної сировини на переробку або тимчасове зберігання, зараженої насінням амброзії полинолистої, зберігати та переробляти її окремо від незаражених партій, а відходи знищувати шляхом спалювання. Заборонити реалізацію відходів, які не пройшли фітоконтролю, населеннюПідприємства, діяльність яких пов’язана з переробкою та зберіганням продукціїВся заражена сировина та відходиКерівники суб’єктів підприємницької діяльностіДо скасування карантинного режиму

 

Додаток 2

до регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

 

 

Назва замовника: департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Назва Програми: регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

 

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
ріквсьогообласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
1.Придбання гербіцидів, палива для проведення обприскування, оплата праціДепартамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі

 

2017-2021 роки20173,3913,391Проведення винищувальних фітосанітарних заходів за межами населених пунктів
20183,3913,391
20193,3913,391
20203,3913,391
20213,3913,391

 

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
ріквсьогообласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2.Придбання палива на механізоване скошування бур’янів, оплата праціДепартамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі2017-2021 роки201723,72323,723Проведення винищувальних фітосанітарних заходів на

території населених пунктів

201823,72323,723
201923,72423,724
202023,72423,724
202123,72423,724
135,573135,573

 

 

Замовник Програми:

 

Департамент агропромислового розвитку

обласної державної адміністрації                                                                                                                                        І. Андріїшин

 

 

Керівник Програми:

 

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації                                                                                                                                       М. Савка

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]