Про регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьоме демократичне скликання
(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 405-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову програму
ведення містобудівного
кадастру Івано-Франківської
області на 2017-2019 роки

 

З метою покращення інвестиційного клімату області, підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку територій, здійснення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації при розробці проектів обласного бюджету на 2017 рік та наступні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Рекомендувати районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення розробити і внести на затвердження районних та міських рад програми ведення містобудівного кадастру для відповідних адміністративних одиниць.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 405-12/2016

 

 

  

 

 

 

 

Регіональна цільова програма

ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області

на 2017-2019 роки

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми:

 

Департамент будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації                                                   Н. Іванів

 

 

 

 

Керівник Програми: 

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації                                                  Я. Паранюк

 

 


 

Паспорт
регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру
Івано-Франківської області
на 2017–2019 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно впродовж 2017– 2019 років.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 2089,7

 

РокиОбсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2017-20192089,72089,7
в т.ч. 
2017620,2620,2
20181139,51139,5
2019330,0330,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: забезпечення діяльності служби містобудівного кадастру Івано-Франківської області, визначення основних напрямків стратегії розвитку території області.

 

 1. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітнім кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми:

 Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                             Н. Іванів

 

Керівник Програми:

 

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         Я. Паранюк

 

 


Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки.

 

Загальні положення

 

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017–2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Генеральну схему планування території України” та постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, від 25 травня 2011 року № 556 “Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”.

У Програмі терміни вживаються в такому значенні:

геопортал містобудівного кадастру – сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті;

геопросторовий об’єкт – об’єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об’єкт (використовується у значенні, наведеному в Законі України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”);

інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру – затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії  містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

інформаційна автоматизована система – організаційно-технічна система, у якій реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і програмних засобів (використовується у значенні, наведеному в Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”);

містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм,  державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

метадані містобудівного кадастру – довідкова інформація про інформаційні ресурси та сервіси інформаційних систем містобудівного кадастру;

публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру – відкрита електронна топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” забезпечується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайтах органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації;

реєстрація документа в містобудівному кадастрі – дія, у результаті якої документ або його частина вноситься до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, а містобудівні регламенти, що реєструються та зберігаються в ньому, здобувають статус обов’язкових для дотримання всіма учасниками містобудівної діяльності, власниками та користувачами земельних ділянок і власниками розташованих на них об’єктів нерухомості.

Терміни вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”.

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області є сукупністю заходів у сфері містобудування, які спрямовані на забезпечення реалізації завдань  містобудівного кадастру в Івано-Франківській області шляхом постійної систематизації та моніторингу стану містобудівної документації на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування геоінформаційної системи, геопорталу містобудівного кадастру.

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення інвестиційного клімату та створення  прозорих та комфортних умов для роботи підприємців, застосування Європейських стандартів управління територіальним розвитком, підвищення якості управлінських рішень завдяки моделюванню оцінки їх наслідків.

Підставою для реалізації програмних заходів щодо розроблення містобудівної документації, створення містобудівного кадастру Івано-Франківської області та фінансування цих робіт з місцевих бюджетів є:

– Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, де у статті 22 зазначено, що містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному, обласному та районному рівнях, на рівні обласних центрів та міст обласного значення;

– постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, де визначено порядок ведення та структуру містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру органам державного управління, місцевого самоврядування та іншим суб’єктам містобудівної діяльності.

Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру та є складовою частиною державної системи кадастрової документації, що містить відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і ведеться з урахуванням цих даних на державному, регіональному, районному та міському рівнях.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням:

– державних геоінформаційних ресурсів;

– цифрових масивів галузевих геопросторових даних, що містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;

– бази даних юридичних і фізичних осіб.

Інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист цієї інформації здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до чинного законодавства.

Необхідно зазначити, що більшість містобудівної документації, розрахованої на реалізацію протягом двадцяти років, було розроблено і затверджено ще у 60-90-ті роки минулого століття, яка вже застаріла. Крім того, переважна частина її представлена лише в паперовому вигляді, що суперечить вимозі частини третьої статті 2 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, де зазначено, що містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

На практиці це означає, що населені пункти області та інші території позбавлені надійної містобудівної основи для обґрунтування рішень щодо їх розвитку, розміщення об’єктів будівництва, відведення земельних ділянок для різних функціональних потреб, що призводить до прийняття суперечливих рішень щодо забудови територій та оскарження цих рішень.

Крім того, у разі відсутності актуалізованої містобудівної документації, розробленої на оновленій топографо-геодезичній основі – схем планування територій районів та/або генеральних планів населених пунктів, стає неможливим розроблення іншої містобудівної документації, яка безпосередньо визначає умови і режим використання територій та їх функціональне призначення, конкретизує умови, обмеження та особливості забудови – планів зонування та детальних планів територій.

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру на регіональному рівні та ефективного моніторингу містобудівних процесів не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком території та раціональне використання земельних ресурсів для містобудівних потреб.

Вирішенням цих проблем є широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення функціональних завдань департаментів, управлінь і відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу дасть значне підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку області, спрямоване на покращення якості та рівня життя населення, а також поступову трансформацію соціального середовища у відкрите інформаційне суспільство.

Тому на виконання вимог чинного законодавства та з метою комплексного підходу до вирішення вищезазначених питань необхідним є реалізація регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру в Івано-Франківській області на 2017–2019 роки.

Забезпечення функціонування містобудівного кадастру на регіональному рівні, створення комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, формування електронної бази даних про забудову територій та населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує значних фінансових витрат, спрямованих на створення відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

Мета Програми

Метою Програми на 2017-2019 роки є:

– забезпечення на усій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, впровадження та використання сучасних передових геоінформаційних технологій, розроблення геоінформаційного порталу містобудівного кадастру області, що створить передумови для ефективного вирішення функціональних завдань департаментів, управлінь, відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

– створення містобудівного кадастру області з урахуванням підсистем міст обласного підпорядкування і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території області і окремих адміністративно-територіальних одиниць;

– створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації.

Разом з тим, виконання Програми повинно забезпечити врахування державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

– планування території на державному, регіональному та місцевому рівнях;

– моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;

– визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;

– врахування містобудівної цінності території та сприяння включенню її до ринкового обігу;

– раціонального використання земель усіх форм власності;

– збільшення дохідної частини бюджету області шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області;

– створення ефективної системи реалізації державної регіональної політики;

– забезпечення достовірною інформацією про діючі на території Івано-Франківської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості в процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

 Основні завдання Програми

 Реалізація завдань та заходів Програми здійснюється впродовж
2017-2019 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”.

Основними завданнями Програми є:

– розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

– проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

– матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

– розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

– придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

– розроблення уніфікованої системи електронного документообігу  для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

– встановлення та розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

– формування  інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

– встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

– організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

– організацію робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

– експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

– постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

На регіональному (обласному) рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

– єдину цифрову топографічну основу території області на підставі топографічних карт і планово-картографічної основи державного земельного кадастру;

– межі адміністративно-територіальних одиниць  на  підставі даних державного земельного кадастру;

– схеми планування території області та окремих частин території з об’єктами регіонального значення за межами населених пунктів;

– результати моніторингу стану розроблення  генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів;

– інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

– нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру в області на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину модель, що надалі може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Виконання Програми передбачається забезпечити протягом 2017-2019 років шляхом впровадження запланованих заходів, організації ведення містобудівного кадастру на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру, організації планового введення до бази даних кадастрової інформації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу, що в свою чергу потребує значних фінансових витрат.

Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

– розроблення Програми;

– розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

– матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

– формування програмно-технічних комплексів;

– організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

– формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

Передбачені Програмою заходи та кошти спрямовані на створення належної технічної бази, придбання спеціального програмного забезпечення, введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру, забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб’єктів містобудівної діяльності та створення умов для забезпечення обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр” фінансування робіт з проведення заходів, визначених програмою щодо створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на регіональному та базовому (адміністративний район, місто) рівнях – за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2017-2019 роки становить 2089,7 тис. грн. (два мільйони вісімдесят дев’ять тисяч сімсот гривень).

Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних заходів Програми дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить  ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру.

Провадження належної інформаційної політики у сфері містобудування і територіального планування, її технічне забезпечення сприятиме запровадженню найбільш ефективної моделі залучення інвестицій, в тому числі і іноземних, шляхом зменшення фінансових витрат на реалізацію інвестиційних проектів завдяки отриманню можливості раціонального використання територій, а також спрощенню процедури проведення фінансово-економічної оцінки реалізації проектів та пошуку найбільш привабливих територій для інвестування.

Запровадження геоінформаційної автоматизованої системи баз даних забезпечить вирішення широкого кола завдань з управління розвитком територій за наступними напрямами:

– своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

– визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

– облік існуючих інженерних комунікацій, у тому числі магістральних мереж водопроводу, каналізації, тепло- та електропостачання, всіх розвідних мереж;

– облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

– організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

– моніторинг використання, створення і оновлення схем планування  територій районів та генеральних планів населених пунктів;

– зонування території за видами прав на землю із встановленими обмеженнями, що пов’язані зі збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів загальноміського значення;

– широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення інших функціональних завдань управлінь та відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

– формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

– перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

– формування програмно-технічного комплексу геопросторових  даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

– фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

– введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем.

Отримання достовірної кадастрової інформації дозволить приймати більш ефективніші рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

 

 

Директор департаменту будівництва,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                        Н. Іванів

 


  

  

Додаток
до регіональної цільової програми
ведення містобудівного кадастру
Івано-Франківської області на 2017-2019 роки

 

  

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

 

  

Назва замовника: Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Назва Програми: Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2017-2019 роки

 

 

№ п/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Відповідальний виконавець

 

Термін викона-ння

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

по роках:

 

Очікувані результати

всього201720182019
12345678 10
1.Розроблення концепції із створення автоматизованої системи містобудівного кадастру, розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджетРозвиток МБК Івано-Франківської області на основних етапах створення системи геопросторових даних з детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів.

Розробка методичних документів щодо створення і ведення кадастру на відповідних рівнях.

 

2.Організація формування геоінформаційної системи містобудівного кадастру області, проведення інвентаризації  наявних  матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджетРозробка керівної нормативної документації, що забезпечить поетапний розвиток системи містобудівного кадастру. Складання каталогів інформаційних джерел з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об’єкта, складу документа, об’єму і форми зберігання, актуальності  інформації.

 

3.Проведення заходів з налаштування комунікаційних каналів обміну інформацією геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017Обласний бюджет50,050,0 Забезпечення геоінформаційної системи мережевим обладнанням та каналами зв’язку, обміну інформацією.
4.Придбання, встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2019Обласний бюджет750,0250,0200,0300,0Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, для виведення різнопланової  містобудівної інформації, друку документації.
5.Придбання спеціалізованого програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджет933,599,0834,5Отримання та інсталяція (встановлення) спеціалізованого програмного забезпечення яке потрібне для функціонування технічних засобів та  введення, обробки багаторівневої структури геоінформаційних даних, отримання містобудівної довідкової інформації, організація кадастрового обліку.

 

6.Розробка геоінформаційного порталу. Встановлення та налаштування програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру. Забезпечення хостингу геопорталу містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджет40,040,0Введення в експлуатацію геоінформаційного порталу з дотриманням міжнародних стандартів в області геоінформаційних ресурсів та технологій, забезпечення прямого санкціонованого доступу до системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі.
7.Забезпечення технічного захисту робочих приміщень відповідно до законодавства. Забезпечення та організація системи  захисту інформації   та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів  містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджет210,0145,065,0Встановлення належного рівня захисту робочого приміщення, робочої інформації та доступу до неї.

Організація захищеного обміну інформацією згідно з чинним законодавством,
в т. ч. інформацією з обмеженим доступом.

 

8.Організація навчання  спеціалістів для роботи з спеціалізованим  програмним забезпеченням. Написання індивідуальних інструкцій та регламентів. Організація робіт  з  планового  введення  даних містобудівної документації до геоінформаційної системи та формування інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2018Обласний бюджет76,276,2Проведення курсів підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних ГІС – технологій.

Навчання фахівців для роботи з відповідними програмами.

Введення картографічної растрової містобудівної інформації, прив’язка картографічних матеріалів до єдиної державної системи координат. Векторизація основних полігонів, якісних показників картографічної містобудівної документації.

 

9.Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу  містобудівного  кадастру. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною документацією.Управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації
2017-2019Обласний бюджет30,030,0Створення інформаційно-аналітичної підсистеми містобудівного кадастру. Супровід програмно-технічного, інформаційного і картографічного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру. Оперативне надання містобудівної документації з відповідним рівнем доступу до інформації.

Формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання.

Всього:2089,7620,21139,5330,0 

 

Замовник Програми :

 Департамент будівництва, житлово-комунального
господарства,  містобудування та
архітектури облдержадміністрації                                                                           Н. Іванів

 

Керівник програми:

 Заступник голови облдержадміністрації                                                       Я. Паранюк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]