Про регіональну цільову програму “Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році” на 2018-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 880-22/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову програму
“Відзначення в області 150-річчя
від дня народження Василя Стефаника
у 2021 році” на 2018-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою популяризації української національної літератури, зокрема творчої спадщини новеліста світового рівня Василя Стефаника, підтримки благоустрою та туристичної привабливості місць, пов’язаних з визначними особистостями краю, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму “Відзначення в області

  150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році” на

  2018-2021 роки (далі – Програма), (додається).

 2. Управлінню культури, національностей та релігій (В. Федорак), департаменту освіти, науки та молодіжної політики (В. Кімакович), управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (В. Джигіта), департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобу­дування та архітектури (В. Рачкевич) обласної державної адміністрації при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2019-2021 роки врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та формуванні проектів обласного бюджету на 2019-2021 роки передбачати видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Рекомендувати Снятинській районній державній адміністрації розробити і затвердити відповідну програму та передбачати при формуванні проектів районного бюджету на 2018-2021 роки кошти на співфінансування заходів, визначених вказаною Програмою.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю.Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 

Затверджено
Рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 880-22/2018

 

 

Регіональна цільова програма
“Відзначення в області 150-річчя від дня
народження Василя Стефаника у 2021 році”
на 2018-2021 роки

 

 

 

 

 

 Замовник Програми

Управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації                                                                   В. Федорак

 

 

 Керівник Програми

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                   І. Пасічняк

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми “Відзначення в області
150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році”
на 2018-2021 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
 3. Термін фінансування Програми: 2018-2021 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 4725,0 тис.грн.

 

РокиОбсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
фінансування
2018-2021,
в т.ч.:
4725,04300,0425,0
2018
20192675,02600,075,0
20201650,01500,0150,0
2021400,0200,0200,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– створення умов для належного відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника та надання фінансової підтримки для проведення відповідних заходів;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури, пов’язаної з іменем Василя Стефаника.

 1. Терміни проведення звітності. Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

 

Замовник Програми:

Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації
                                                       В. Федорак

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                           І. Пасічняк

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
регіональної цільової програми “Відзначення в області 150-річчя
від дня народження Василя Cтефаника у 2021 році” на 2018-2021 роки

 

Вступ

Великий галицький новеліст, класик і новатор в українській літературі, творець і неперевершений майстер драматичної за змістом соціально-психологічної новели Василь Стефаник увійшов в історію світової новелістики як автор правдивих соціально-психологічних новел з життя галицького селянства. Його ім’я ставлять поряд із іменами видатних новелістів світу: Гі де Мопассана, О. Генрі, Е. Хемінгуея, А. Чехова.

Вже перша збірка новел – “Синя книжечка”, яка вийшла у світ в 1899 році у Чернівцях, принесла Стефаникові загальне визнання, була зустрінута захопленими відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім
І. Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, стала помітною віхою в розвитку української прози. Подальші новели “Катруся” і “Новина” належать до найбільш вражаючих силою художньої правди творів Стефаника. Вони стоять поряд з такими пізнішими його шедеврами як “Кленові листки”, “Діточа пригода”, “Мати” та інші.

Провідні літературознавці, письменники та й просто читачі відгукувались на твори письменника з надзвичайною теплотою. Так, Леся Українка, характеризуючи його творчість, зазначала: “Він володіє тяжким секретом передавати настрої в розмовах і в обстановці… Двома-трьома швидкими штрихами він надзвичайно яскраво зображує нам цілі драми” (новела “Новина”). Іван Франко писав: “Василь Стефаник, може, найбільший артист, який появився у нас від часу Шевченка… Стефаник абсолютний пан форми… правдивий артист із Божої ласки, – яким уже нині можемо повеличатися перед світом”. Літературознавець Юліян Вассиян слушно зауважив: “…прив’язаність до землі не зробила із Стефаникових героїв рабів, що ненавидять джерела своєї залежності, але суверенних людей, що відчули в собі благословення родючої сили землі, прийняли її і здобули тим тверду моральну базу свого існування”.

На сучасному етапі української державотворчості, як і сторіччя тому, залишається пріоритетною проблема, порушена В. Стефаником у новелі “Камінний хрест” – тема еміграції як руйнування моноліту нації, що реалізується значною мірою через приховану біблійну метафору “наріжного каменя”, що не знайшов свого призначення. Наріжний камінь фундаменту нації, сіль землі, на думку письменника, – саме такі Дідухи, що їх, розгублених, вирваних із рідного середовища, масово бачив Стефаник на Краківському вокзалі. Твором новеліст робить чіткий висновок: коли такі люди, як Іван Дідух (головний герой новели), які навіть витолочений пустир на горбі роблять плодоносним, які становлять силу і міць народу, його живлющий корінь, коли такі люди змушені кинуть рідну землю, то це справді трагедія цілої нації.

Прикарпатське село Русів, де народився великий Майстер слова, – не лише мальовнича частинка України, а й гордість українців. А Василь Стефаник, за словами Володимира Винниченка, є і сьогодні “джерелом духовних цінностей”; (до “нього люди тягнулися звідусіль, як до свого парламентаря від Галичини в Австрійському парламенті (обирався від Городенківського повіту і частини Тернопільщини) і до людини, яка розуміла й могла дати мудру раду”). Галицький новеліст, творячи за законами краси й художньої довершеності, вистраждав серцем трагізм співвітчизників і написав про це кров’ю для майбутніх поколінь як заповіт, щоб любили свою велику і малу батьківщину та створили належні умови праці на своїй рідній багатій землі.

З метою популяризації геніальної творчої спадщини Василя Стефаника на Покутті діє садиба Василя Стефаника, Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника в с. Русів, є родинна могила Стефаників та пам’ятник Василю Стефанику у центрі с. Русів Снятинського району. Також на Снятинщині діють іще два музеї світочів національної культури – Василя Касіяна та Марка Черемшини. Саме тому с. Русів слід розглядати як показову літературну репрезентацію Прикарпаття та всієї України у світі.

Головний сенс діяльності цих музеїв та місць, пов’язаних з визначними особистостями краю, як і їх належний стан та рівень, полягає у збереженні пам’яток культурної спадщини та розвитку туристичного потенціалу Прикарпаття.

Однак комплексний благоустрій пам’яток, пов’язаних з іменем Василя Стефаника, розвиток туристично-рекреаційної складової економіки Снятинського району та Прикарпаття загалом, формування на основі літературно-мистецької спадщини Покуття бази для мистецького й духовно-патріотичного виховання дітей та молоді неможливі без координаційних зусиль Івано-Франківської обласної ради як представника інтересів територіальних громад області.

 

Прийняття Програми зумовлено такими причинами:

– потребою активізації роботи з дослідження, реставрації, збереження, популяризації та використання культурної спадщини Покуття;

– необхідністю забезпечувати подальший розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Снятинщини як складової частини Прикарпаття;

– потребою популяризації української літератури та етнокультури через історико-культурні, літературознавчі, друковані пам’ятки Покуття.

 

Мета Програми

Метою Програми є пропагування української національної літератури, сприяння у здійсненні науковцями досліджень та перекладів творчої спадщини Василя Стефаника, розвиток індустрії туризму навколо літературної і етнокультурної спадщини покутян як складової розвитку місцевих громад.

 

Основні завдання Програми:

– збереження пам’яток культурної спадщини та розвиток туристичного потенціалу Прикарпаття;

– благоустрій та туристична привабливість місць, пов’язаних з визначними особистостями краю;

– надання підтримки здійсненню видань, наукових досліджень та перекладів творчої спадщини Василя Стефаника;

– духовно-патріотичне виховання на кращих зразках української літератури молодого покоління українців.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та Снятинського районного бюджету.

 

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– відзначити 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році на належному рівні;

– зберегти й утримувати пам’ятки культурної спадщини Прикарпаття у належному стані;

– підтримати видання й популяризувати творчу спадщину Василя Стефаника;

– поширити відомості про життя і творчість новеліста світового рівня Василя Стефаника;

– стимулювати розвиток туризму на теренах Покуття;

– відзняти на ОТБ “Галичина” документальний фільм про покутського новеліста;

– сприяти благоустрою та туристичній привабливості місць, пов’язаних з визначними особистостями Покуття.

 

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, департаменти та управління обласної державної адміністрації відповідно до компетенції, Cнятинську районну державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється виконавчим апаратом обласної ради та управлінням культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

 

 

Начальник управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації                                                          Володимир Федорак

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]