Про регіональну цільову програму енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2019-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 21.12.2018. № 1033-26/2018
м. Івано-Франківськ

Про регіональну цільову програму
енергозбереження для населення
Івано-Франківської області
на 2019-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків від 24.06.2015 року, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою, обласна рада

вирішила:

1. Затвердити регіональну цільову програму енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2019-2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Основним координатором виконання програми визначити департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації (Ж. Табанець).
3. Рекомендувати районним радам, міським радам міст обласного значення, радам об’єднаних територіальних громад затвердити відповідні місцеві програми енергозбереження для населення на 2019-2020 роки.
4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні проектів обласного бюджету на 2019-2020 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, комунікацій, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик).

Голова обласної ради                                                       Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.12.2018. № 1033-26/2018

Регіональна цільова програма
енергозбереження для населення Івано-Франківської області
на 2019-2020 роки

Замовник Програми:
Департамент економічного
розвитку, промисловості
та інфраструктури
облдержадміністрації Ж. Табанець

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації Я. Паранюк


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми енергозбереження для населення
Івано-Франківської області на 2019-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
2. Розробник Програми: Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
3. Термін реалізації Програми: 2019-2020 роки.
4. Етапи фінансування Програми: 2019-2020 роки.
5. Обсяги фінансування Програми: 2400,0 тис. гривень.

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2019-2020 в т.ч.:2400,02400,0в межах кошторисних призначень

 

20191200,01200,0в межах кошторисних призначень
20201200,01200,0в межах кошторисних призначень

 

6. Очікувані результати виконання Програми:
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

7. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
– інформацію про хід виконання програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

 

Замовник Програми:
Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації                        Ж. Табанець

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації                                                       Я. Паранюк


1. Загальна частина
Регіональна цільова програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2019-2020 роки (далі – Програма) орієнтована на підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням області і враховує відповідні положення Закону України “Про енергозбереження”, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014, та Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків від 24.06.2015 р., укладеного між Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою.

2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми
Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів населенням визначено як один з пріоритетних напрямків розвитку області.
Найбільшими споживачами енергії (понад 40 % ресурсу) є будинки усіх типів, а потенціал економії в них електроенергії становить близько 50-65 % та теплової енергії – близько 50 %. Загалом потенціал підвищення ефективності використання енергоресурсів у житловому секторі оцінюється у 55 %.
Основні обсяги споживання пов’язані з опаленням будинків для компенсації теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції. Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти велику увагу теплоізоляції та енергозбереженню.
В Івано-Франківській області протягом 2015-2018 років учасниками Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 року № 243 (далі – Урядова програма), стали майже 17 тис. родин, які впровадили енергоефективні заходи на суму понад 290 млн. грн., що дорівнює середньому показнику по Україні. Одночасно, з обласного бюджету на відшкодування частини відсоткової ставки населенню за отриманими кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання в рамках програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки профінансовано кошти в сумі близько
2 млн. грн., що дозволило компенсувати витрати на обслуговування понад 5 тис. кредитів.

3. Мета Програми
Метою Програми є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з обласного бюджету частини суми кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ та ЖБК області на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для населення, що сприятиме більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і, в кінцевому результаті, призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації в області.

4. Основні завдання Програми
Основними завданнями є:
– стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
– реалізація населенням заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;
– зниження фінансового навантаження на населення області;
– сприяння реконструкції житлового фонду;
– популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

5. Фінансове забезпечення Програми
В рамках реалізації Програми пропонується задіяти ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для населення області шляхом відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- або середньостроковими кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів, що надаються населенню (фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам (далі – ЖБК)). Заходи Програми реалізуються в рамках Урядової програми в розмірі:
– 5% від суми кредиту, але не більше 2 000 грн. за одним кредитним договором, отриманим фізичною особою;
– 5% від суми кредиту, але не більше 10 000 грн. за одним кредитним договором, отриманим ОСББ або ЖБК.
Відшкодування частини суми кредиту за Програмою здійснюватиметься при умові співфінансування (відшкодування частини суми кредиту або частини відсоткової ставки) районних, міських, сільських програм.
Відповідно до цього механізму відшкодування частини суми кредиту буде здійснюватись за рахунок коштів обласного бюджету на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів, передбачених на виконання заходів Програми, та державними кредитно-фінансовими установами.
В рамках виконання Програми передбачається проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення активності населення щодо впровадження і застосування енергозберігаючих заходів та економії енергоресурсів.
Часткове відшкодування суми кредиту буде здійснюватися в рамках Урядової програми на впровадження енергозберігаючих заходів, перелік яких визначений відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. № 1056.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного та місцевих бюджетів, виходячи із можливостей їх дохідної частини та інших джерел фінансування не заборонених законодавством України .
Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
Фінансування заходів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації.
Перелік заходів регіональної цільової програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2019-2020 роки наведено у додатку.

6. Очікувана ефективність виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме:
– покращенню фізичного стану будинків та умов проживання в них;
– зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
– економії витрат населення, пов’язаних з оплатою за спожиті енергоносії;
– популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищенню громадського та освітнього рівня у цій сфері.

Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації                                            Жанна Табанець


Додаток до рішення

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]