Про регіональну цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 21.12.2018. № 1037-26/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму забезпечення
збереженості документів
Національного архівного фонду
в Державному архіві
Івано-Франківської області
на 2019-2021 роки

 

Відповідно до підпункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, з метою зміцнення матеріально-технічної бази державного архіву області, забезпечення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду,  обласна рада

вирішила:

  Затвердити регіональну цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.

  1.  Департаменту     фінансів      обласної       державної           адміністрації

(І. Мацькевич), при формуванні проектів обласного бюджету на 2019-2021 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.

  1.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Рішення обласної ради

від 21.12.2018. № 1037-26/2018

 

 

 

 

Регіональна цільова програма

забезпечення збереженості документів Національного

архівного фонду  в Державному архіві  Івано-Франківської області

на 2019-2021 роки

 

 

 

 

 

Замовник Програми

 

Державний архів
Івано-Франківської області                                                 Л. Харук

 

Керівник Програми

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації                                                             Є. Фербей

 

 


 

 

 Паспорт

регіональної цільової програми забезпечення збереженості документів

Національного архівного фонду в Державному архіві 

Івано-Франківської області на 2019-2021 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Державний архів Івано-Франківської області.
  2. Розробник Програми: Державний архів Івано-Франківської області.
  3. Терміни реалізації Програми: 2019 – 2021 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: 2019 – 2021 роки.
  5. Обсяг фінансування Програми: 2440,0 тис. грн.

 

 

Роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші             джерела
2019-20212440,02440,0
в т.ч.    
2019750,0750,0
2020960,0960,0
2021730,0730,0

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду  в Державному архіві області;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання архівних документів для задоволення запитів громадян в необхідній інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області та покращення умов роботи працівників архіву.

 

  1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених  Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

 

Державний архів

Івано-Франківської області                                                                                  Л.  Харук

 

 

Керівник Програми:

 

Заступник керівника апарату

облдержадміністрації                                                                               Є. Фербей

 

 

 


Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві
Івано-Франківської області на 2019-2021 роки

 

Загальні положення

Національний архівний фонд це сукупність документів, що відображають історію духовного та матеріального життя українського народу, є надбанням української нації та складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини.

Документи Національного архівного фонду, що належать державі, утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що діяли та діють на території області,  підлягають постійному зберіганню в Державному архіві Івано-Франківської області.

Забезпечення збереженості архівних документів полягає у створенні та дотриманні оптимальних умов їх зберігання з метою підтримання в часі фізико-хімічних характеристик матеріальної основи документів.

Державний архів Івано-Франківської області здійснює управління архівною справою і діловодством на території області, є документальною базою з історії краю. У восьми архівосховищах установи зберігається 3632 фонди, що становить 792 247 справ, починаючи з XVIII століття. Крім того, в архіві зберігається 245 537 тематичних карток, включених до каталогів, 4 838 описів документів, 85 фондів (49 083 одиниці зберігання) особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, які необхідні для соціального захисту громадян. Бібліотека архіву нараховує 19 108 книг і брошур, 28 083  журнали, 2 154 підшивки газет.

За документами архіву щорічно виконується понад 3000 запитів громадян, юридичних та фізичних осіб, а в читальному залі обслуговується більше 700 користувачів, в тому числі від 40 до 50 іноземців.

Архівні документи дедалі ширше використовуються для забезпечення  управлінської діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, задоволення запитів громадян соціально-правового характеру, науково-дослідних та культурно-просвітницьких цілей. Забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду насамперед залежить від стану матеріально-технічної бази Державного архіву області, яка потребує покращення.

Заходи Програми спрямовані на вирішення питань щодо надійного забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві області, впровадження сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву, задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації.

 

Мета Програми

Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” з метою створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду  України.

Реалізація Програми забезпечить здійснення заходів, спрямованих на забезпечення надійних умов збереження документів Національного архівного фонду  та документів необхідних для соціального захисту громадян, їх законних прав та інтересів.

Метою Програми є створення належних умов для примноження, зберігання та використання документів Національного архівного фонду України.

 

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області для гарантованого збереження документів Національного архівного фонду;

– забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів;

– підвищення рівня охоронно-пожежної безпеки приміщень архіву;

– забезпечення технічного захисту інформації документів Національного архівного фонду України.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

– підвищення рівня зберігання та використання документів Національного архівного фонду України;

– впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення технічного захисту інформації та ефективного використання документів Національного архівного фонду України;

– задоволення потреб громадськості в необхідних обсягах архівної інформації;

– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву області та покращення умов роботи працівників архіву.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (з урахуванням положень статті 85 Бюджетного кодексу України) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 2440,0 тис. грн.  за рахунок коштів обласного бюджету.

 

Організація і контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Державний архів області, який несе відповідальність за реалізацію і кінцеві результати виконання заходів Програми, раціональне використання фінансових ресурсів.

Відповідно до мети та завдань, визначених  Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт  про  результати виконання Програми за підсумками року до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом.

 


 

 

 

 

         Додаток
до регіональної цільової програми
забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду в
Державному архіві Івано-Франківської
області на 2019-2021 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми

 забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки

 

Назва замовника: Державний архів Івано-Франківської області

Назва Програми: Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальні за виконанняТерміни виконанняДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн., в т. ч. по роках:

Очікувані результати
Всього201920202021
12345678910
1.Виготовлення проектно-

кошторисної документації для проведення робіт  із влаштування у 8 (восьми) архівосховищах автоматичної системи пожежогасіння

 

Державний архів Івано-Франківської області2019Обласний бюджет80,080,0Обладнання архівосховищ автоматичною системою пожежогасіння
2.Капітальний ремонт приміщень для реставрації архівних документів

 

Державний архів Івано-Франківської області2019-2021Обласний бюджет680,0100,0280,0300,0Покращення технічного стану приміщень архіву

 

 

12345678910
3.Здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформаціїДержавний архів Івано-Франківської області2019-2021Обласний бюджет130,030,050,050,0Запобігання несанкціонова-ному доступу до документації з грифом “Для службового користування”

 

4.Придбання картонних архівних коробок для картонування документів Національного архівного фонду

 

Державний архів Івано-Франківської області2019-2021Обласний бюджет500,0140,0180,0180,0Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду
5.Придбання стелажів для архівосховищДержавний архів Івано-Франківської області2019-2021Обласний бюджет550,0150,0200,0200,0Створення належних умов для збереженості документів Національного архівного фонду

 

6.Придбання копіювальної техніки для оцифровування документів Національного архівного фонду (проекційний сканер)Державний архів Івано-Франківської області2019Обласний бюджет250,0250,0Забезпечення потреб громадськості в інформації шляхом використання оцифрованих архівних документів

 

 

12345678910
7.Придбання серверного обладнанняДержавний архів Івано-Франківської області2020Обласний бюджет250,0250,0Забезпечення збереженості електронних копій документів Національного архівного фонду
 Всього:   2440,0750,0960,0730,0 

 

 

 

В. о. директора Державного архіву
Івано-Франківської області                                                     Любомир Харук                                                                      

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]