Про регіональну цільову програму лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев
ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017. № 746-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову програму
лікування хворих на хронічний
лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши проект регіональної цільової програми лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Стовбан):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проекту обласного бюджету на 2018 та наступні роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 22.12.2017. № 746-19/2017

 

 

  

 

Регіональна цільова програма
лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз
на 2018-2020 роки
 

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                                 М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                                 І. Пасічняк


 

 Паспорт
регіональної цільової програми лікування хворих на
хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2018- 2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2018-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):  15779,4 тис. гривень.
РокиОбсяги фінансування, тис. гривень 
ВсьогоВ т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні, міські бюджети та бюджети ОТГінші джерела
2018-2020 в т.ч.15779,415779,4Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
20185259,85259,8
20195259,85259,8
20205259,85259,8
 1. Очікувані результати виконання Програми:

– підвищення  рівня  поінформованості  населення  області щодо раннього виявлення хронічного лімфоїдного лейкозу;

 • зменшення смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя пацієнтів, хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз, завдяки своєчасній діагностиці та високій доступності лікування, в т.ч. інноваційними препаратами;
 • збільшення доступності трансплантації аутологічних стовбурових клітин пацієнтам молодого віку, хворим на хронічний лімфоїдний лейкоз;
 • економічний ефект за рахунок економії витрат на лікування хронічного лімфоїдного лейкозу;

– зменшення загального обсягу працевтрат.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

               – звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

               – інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                                  М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                                   І. Пасічняк


 Обгрунтування доцільності
розроблення регіональної цільової програми лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018 – 2020 роки

 

Загальна частина

Регіональна цільова програма лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком.

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Одним із найважчих лімфопроліферативних злоякісних захворювань крові є хронічний лімфоїдний лейкоз. Захворювання, в більшості своїй, є невиліковним, невпинно прогресує, сприяє зниженню тривалості та якості життя, швидкій інвалідизації пацієнтів. Так, на обліку в Івано-Франківській області на початок 2017 року перебувало близько 276 хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз, що становить 20% від всіх злоякісних новоутворів крові та лімфоїдних органів. З появою за останні роки препаратів нового покоління, що входять в першу лінію протокольного лікування таких пацієнтів в Україні та цілому світі, відповідь на терапію таких злоякісних пухлин зросла з 30-40% до 70-90% повних та часткових ремісій. Окрім того, застосування сучасних протоколів в лікуванні пацієнтів на хронічний лімфоїдний лейкоз дозволяє підготувати їх до високодозової хіміотерапії з наступною аутологічною трансплантацією стовбурових клітин, що дає шанс пацієнтам на повне видужання. Такого лікування потребують близько 30% пацієнтів з хронічним лімфоїдним лейкозом.

До препаратів нового покоління відносять, зокрема, моноклональне антитіло анти CD20 – “Ритуксимаб”.

Останні дослідження  показують, що застосування сучасних препаратів в якості ініціальної терапії призводить не тільки до покращення  показників виживання, але й ліквідації мінімальної резидуальної хвороби з досягненням ремісії на молекулярному рівні.

Надзвичайно висока вартість лікарських засобів, обмеження фінансування централізованих закупівель призводять до того, що забезпеченість сучасними препаратами пацієнтів, хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз, становить не більше 10%. Тому необхідність вирішення проблеми забезпечення пацієнтів з цими злоякісними недугами програмними методами є надзвичайно актуальною.

Мета Програми

Основна мета Програми – покращення стану діагностики, лікування, профілактики хронічного лімфоїдного лейкозу, продовження тривалості та покращення якості життя таких пацієнтів, зниження інвалідності та смертності від цієї патології населення області, в першу чергу працездатного віку, та попередження негативного впливу захворювання на соціально-економічний розвиток держави.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно:

 • підвищити ефективність інформаційно-освітніх заходів серед різних категорій населення для зміни психологічних і поведінкових дій людей;
 • інформувати населення з питань профілактики та раннього виявлення хронічного лімфолейкозу;
 • надавати лікувально-профілактичну і діагностичну допомогу;
 • об’єднати зусилля державних органів та громадських організацій, співпрацювати з міжнародними організаціями з питань профілактики виникнення та лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз.

Очікувані результати виконання Програми

– підвищення рівня поінформованості населення області щодо раннього виявлення хронічного лімфоїдного лейкозу;

 • зменшення смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя пацієнтів, хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз, завдяки своєчасній діагностиці та високій доступності до лікування, в т.ч. інноваційними препаратами;
 • збільшення доступності трансплантації аутологічних стовбурових клітин пацієнтам молодого віку, хворим на хронічний лімфоїдний лейкоз, завдяки збільшенню відсотка досягнення відповіді на лікування сучасними лікарськими засобами;
 • економічний ефект за рахунок економії витрат на лікування хронічного лімфоїдного лейкозу;
 • зменшення загального обсягу працевтрат.

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

  

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                 Микола Стовбан


 

 Додаток
до регіональної цільової програми
лікування хворих на хронічний
лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
регіональної цільової програми лікування хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз на 2018-2020 роки

 

   з/п   Найменування заходу   ВиконавціТермінвиконання, роки
 
Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн.Очікуванірезультати
 РокиВсьоготис.грн В т.ч. за джерелами фінансування  (тис.грн.)
обласнийбюджетрайонні, міські бюджети та бюджети ОТГінші дже-рела
12345678910
1.Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організа-цій до інформування населення  області щодо профілактики, раннього виявлення та ефективного ліку-вання хронічного лімфоїдного лейкозуДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, Івано-Франківська облдержте-лерадіокомпанія “Карпа-ти”, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Підвищення онкограмот-ності населення
12345678910
2.Забезпечення населення області друкованою продукцією (листівки, буклети, плакати тощо) щодо профі-лактики онкологічних захворювань, можли-востей діагностики та лікування  хронічного лімфолейкозуДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, департамент освіти, науки та молодіжної політики   обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Підвищення онкограмот-ності населення
3.Організація проведен-ня “круглих столів”, конференцій, публіка-цій у пресі, виступів на радіо і телебаченні з питань профілактики  хронічного лімфолей-козу, ранньої діагностики та ефективного лікування цієї патології із залученням до участі в них спеціалістів охорони здоров’яДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації, обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, комунальний заклад “Прикарпатський онкологічний центр”2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Підвищення онкограмот-ності населення
4.Проведення заходів  до щорічного дня боротьби з онкологічними захворюваннямиДепартамент охорони здоров’я  обласної державної адміністрації , обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, комунальний заклад “Прикарпатський онкологічний центр”2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Підвищення онкограмот-ності населення
12345678910
5.Забезпечення хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз препаратом “Ритуксимаб”Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
15779,4
в т.ч.:5259,85259,85259,8
15779,4
в т.ч.:5259,85259,85259,8
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Покращення діагностики злоякісних захворювань
6.Забезпечення медич-ної, соціальної,
психологічної та
санаторно-курортної реабілітації хворих на  хронічний лімфоїдний лейкоз
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Поліпшення умов реабілітації пролікованих хворих
7.Забезпечення участі фахівців – онкологів у міжнародних науково-практичних конференціяхДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
У межах асигнувань, передбачених кошторисом за кошти небюджетних джерел

Поліпшення якості життя пролікованих хворих

 

 

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                          Микола Стовбан 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]