Про Регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018-2020 роки


 УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 881-22/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про Регіональну цільову
програму надання шефської
допомоги військовим частинам
Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної
прикордонної служби України,
військово-патріотичне виховання
молоді на 2018-2020 роки

 

 З метою виконання статті 15 Закону України “Про оборону України”, статті 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, указів Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”,
від 11 лютого 2016 року № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України” та відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила

 Затвердити Регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, передбачити виділення коштів на реалізацію заходів Програми.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 881-22/2018

 

 

  

 

 

Регіональна цільова програма
надання шефської допомоги  військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України
та Державної прикордонної служби України,
військово-патріотичне виховання молоді
на 2018-2020 роки

 

 

  

 

Замовник Програми:

Сектор оборонної роботи апарату
обласної державної адміністрації                                       М. Саманів

 

  

Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                          Я. Паранюк

 

 

 


 

   

Паспорт
Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Рада оборони області.

 

 1. Розробник Програми: сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2018-2020 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: щорічно.

 

 1. Прогнозоване фінансування Програми: 4500,0 тис. грн.
РокиОчікувані обсяги фінансування
ВсьогоВ тому числі за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2018-20204500,04500,0у межах бюджетних призначень
20181500,01500,0у межах бюджетних призначень
20191500,01500,0у межах бюджетних призначень
20201500,01500,0у межах бюджетних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України з питань зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, соціального захисту окремих військовослужбовців та членів їх сімей, військово-патріотичне виховання молоді.
 2. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відповідальний виконавець подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – один раз на півріччя, до
15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Замовник Програми:

Сектор оборонної роботи апарату
обласної державної адміністрації                                        Мирослава Саманів

 

Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                          Ярослав Паранюк

 

 

Обґрунтування доцільності розроблення Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді
на 2018-2020 роки

 

 1. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, указів Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”, від 11 лютого 2016 року  № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352.

У зв’язку зі складною внутрішньополітичною обстановкою, подальшим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, можливою загрозою захоплення інших територій України продовжує існувати проблема створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн світу, потреба в закупівлі послуг для перевезення особового складу військових частин, призовників, мобілізованих, військовозобов’язаних, придбанні матеріально-технічних засобів частинам, установам Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, дислокованим на території області, для захисту суверенітету нашої держави та, безпосередньо, території і населення Івано-Франківської області.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичне виховання молоді та її підготовку до виконання військового обов’язку.

 Мета Програми

 Метою Програми є:

– здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в області предметами речового майна і спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, мобільними паливними модулями для облаштування пунктів заправлення техніки, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям, меблями, інструментами, запасними частинами, поліпшенням асортименту продовольства та бутильованої води, закупівлі послуг для перевезення особового складу військових частин, призовників, мобілізованих, військовозобов’язаних для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України;

– координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів з питань надання допомоги військовим частинам і установам, цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

– реалізація основних напрямів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

– створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.

 

IІІ. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

– узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами;

– розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

– формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

– підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України, проходження військової служби за контрактом;

– планування на обласному рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 

ІV. Обсяги і джерела фінансування,

строки та етапи виконання Програми

 

Обсяги фінансування Програми складають 4,5 млн. грн. та передбачаються щороку за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити у 3 етапи: I – 2018 рік,
II – 2019 рік, III – 2020 рік.

 

 1. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить покращити забезпечення військових частин, соціальний захист окремих військовослужбовців та членів їх сімей, підвищити свідомість молоді щодо необхідності захисту держави.

 

 1. Координація діяльності та контроль за ходом

виконання Програми

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на сектор оборонної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Сектор).

Сектор виступає відповідальним виконавцем, несе відповідальність за виконання  Програми та подання звітності. Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відповідальний виконавець подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – один раз на півріччя, до
15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

Замовник Програми:

Сектор оборонної роботи апарату
обласної державної адміністрації                                        Мирослава Саманів

 

 Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                          Ярослав Паранюк

 

 


 

Додаток до Регіональної цільової програми
надання шефської  допомоги  військовим
частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби
України, військово-патріотичного
виховання молоді на 2018-2020 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2018–2020 роки

 

з/п

Зміст заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування
по роках (тис. грн.)
Загальні обсяги фінансування

(тис. грн.)

201820192020
 
1. Заходи з матеріально-технічного забезпечення
 
1.1.Придбання речового майна, засобів захисту та зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя, меблів, інструментів, запасних частин, продовольства, бутильованої води, пально-мастильних матеріалів та послуг для перевезення особового складуУправління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації, обласний військовий комісаріат, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України, підрозділи Державної прикордонної служби України, що дислокуються на території області790,0775,0500,02065,0
1.2.Розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців.  Передплата газет і журналівДепартамент соціальної політики, управління культури, національностей та релігій, управління молоді і спорту обласної державної адміністрації,  сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації500,0500,0800,01800,0
Разом за підрозділом  11290,01275,01300,03865,0

 

з/п

Зміст заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування
по роках (тис. грн.)
Загальні обсяги фінансування

(тис. грн.)

201820192020
 
2. Військово-патріотичне виховання
 
2.1.Проведення у навчальних закладах тематичних заходів, спрямованих на увічнення подвигу народу у боях за незалежність України, громадян, які проявили героїзм у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на Сході УкраїниДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою, навчальні заклади області, представники ветеранських організацій, учасники бойових дій0,00,00,00,0
2.2.Організація та проведення  обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)Департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації10,015,015,040,0
2.3.Присвоєння навчальним закладам імен воїнів, які героїчно загинули, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність УкраїниДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації,  місцеві органи управління освітою, навчальні заклади області0,00,00,00,0
2.4.Організація та проведення навчально-польових зборів із виконанням навчальної вправи зі стрілецької зброї з  учнями, студентами у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах усіх форм власностіОбласний

військовий комісаріат,

військові частини, що дислокуються на території області, департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації

67,070,075,0212,0

 

 

з/п

Зміст заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування
по роках (тис. грн.)
Загальні обсяги фінансування

(тис. грн.)

201820192020
2.5.Організація та проведення обласних змагань із військово-прикладних видів спорту із залученням молодіжних громадських організацій на базі Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернатуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики, управління спорту обласної державної адміністрації

 

40,040,040,0120,0
2.6.Організація та проведення щорічного конкурсу «Патріоти рідної землі» серед засобів масової інформації  на краще висвітлення питань військово-патріотичного виховання та оборонної роботиУправління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації13,020,020,053,0

 

2.7.Організація та проведення   розшуку громадян України, які ухиляються від призову на службу до Збройних Сил УкраїниОбласний військовий комісаріат,

зональний відділ військової служби правопорядку, сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації

10,010,010,030,0
2.8.Проведення щороку днів відкритих дверей у військових частинах і установах, які дислокуються на території областіДепартамент  освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, кафедри військової підготовки, військові частини, що дислокуються на території області, Прикарпатський військово – спортивний ліцей – інтернат10,010,010,030,0

 

 

з/п

Зміст заходуВиконавціОрієнтовні обсяги фінансування
по роках (тис. грн.)
Загальні обсяги фінансування

(тис. грн.)

201820192020
2.9.Виготовлення друкованих матеріалів (пам’яток, листівок, плакатів) з питань популяризації служби у Збройних Силах України, правил військового обліку,  відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, сектор оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації60,060,030,0150,0
Разом за підрозділом 2210,0225,0200,0635,0
Разом за Програмою1500, 01500, 01500, 04500,0

 

 

Завідувач сектору оборонної роботи
апарату обласної
ержавної адміністрації                                                           
                        Мирослава Саманів

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]