Про регіональну цільову Програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 55-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову Програму
паспортизації пам’яток містобудування
та архітектури місцевого значення
Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки

 

Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, з метою реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та популяризації національного культурного надбання та керуючись статтею
43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову Програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г.Карп) при формуванні проектів обласного бюджету на 2016-2020 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми, виходячи з можливостей його дохідної частини.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко).

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 55-2/2015

 

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
паспортизації пам`яток містобудування
та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки

 

Замовник програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В. В.

 

 

Керівник програми
заступник голови
облдержадміністрації                                                          Пасічняк І. М.

 

Паспорт
регіональної цільової програми паспортизації пам`яток містобудування
та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області
на 2016-2020 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент будівницт­ва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент будівництва, житлово-комунально­го господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 5 років.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно впродовж 2016-2020 років.
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 1752,645.
РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші
джерела
2016-20201752,6451752,645
в т.ч.
2016372,375372,375
2017372,375372,375
2018372,375372,375
2019372,375372,375
2020263,145263,145
 1. Перелік заходів та джерела фінансування регіональної цільової програми паспортизації пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки (додаються).
 2. Очікувані результати виконання Програми: виготовлення пам’яткоохоронної облікової документації на 353 пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.
 3. Термін проведення звітності: Звіт про хід виконання Програми надається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

 

Замовник Програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В.В.

 

 

Керівник Програми
заступник голови
облдержадміністрації                                                          Пасічняк І. М.

Обґрунтування
доцільності регіональної цільової програми
паспортизації пам`яток містобудування та архітектури
місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

Загальні положення

Культурна спадщина Івано-Франківської області є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України “Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативно-правовими актами.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони пам’яток містобудування та архітектури є здійснення комплексних заходів щодо обліку пам’яток містобудування та архітектури, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію та державну реєстрацію.

Програма підготовлена відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014.

На теренах області під охороною держави перебуває 1460 пам’яток містобудування та архітектури (з них 133 національного значення), які відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” підлягають державній реєстрації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
№ 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” не допускається занесення об’єкта до цього Реєстру без облікової документації. Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини (далі – паспорт).

Нині підвищилися вимоги до інформації про пам’ятки містобудування та архітектури, необхідної для оперативного реагування на загрозу об’єкта під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земельних робіт в охоронних зонах. У зв’язку з цим виникла потреба у проведенні паспортизації пам’яток містобудування та архітектури, що дасть змогу збільшити обсяг даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідатиме вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про пам’ятку містобудування та архітектури.

Паспорт об’єкта культурної спадщини повинен містити: історичні дані про об’єкт, відомості про його сучасний стан, функціональне використання, роль у навколишньому середовищі, територію, а також про ландшафт, твори мистецтва, результати попередньої оцінки антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, про основні археологічні, іконографічні, архівні та бібліографічні матеріали, наявність науково-проектної документації, місце її зберігання та зони охорони. У паспорті зазначаються тип і вид об’єкта культурної спадщини, пропонована чи затверджена категорія пам’ятки, охоронний номер з посиланням на рішення, відповідно до якого пам’ятку взято на державний облік. До паспорта додаються матеріали фотофіксації, генеральний план з позначенням зон охорони, поповерхові плани, розрізи, креслення фасадів (у разі потреби).

Мета та завдання

Метою Програми є удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури.

 

Основними завданнями Програми є:

– проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації пам’яток містобудування та архітектури шляхом складення електронних паспортів за єдиною формою;

– ведення електронної бази даних паспортів;

– забезпечення повноти та доступності інформації про пам’ятки містобудування та архітектури;

– інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2016-2020 роки становить 1752645,0 (один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок п’ять) гривень.

Очікувані результати

З метою удосконалення ведення обліку пам’яток містобудування та архітектури впродовж 2016-2020 років передбачається виготовити пам’яткоохоронну облікову документацію на 353 пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування
та архітектури облдержадміністрації                                 Ілійчук В. В.

 

 

Додаток 1
до регіональної цільової програми паспортизації
пам’яток містобудування та архітектури місцевого
значення Івано-Франківської області
на 2016-2015 роки

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника: Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Назва Програми: Регіональна цільова програма паспортизації пам`яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
1Паспортизація пам’яток містобудування та архітектури місцевого значенняДержавне науково-реставраційне управління Івано-Франківської області2016-2020 роки2016-20201752,6451752,645Збереження регіональних традицій та розвиток української культури
2016372,375372,375
2017372,375372,375
2018372,375372,375
2019372,375372,375
2020263,145263,145

 

 

Заступник директора департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування
та архітектури облдержадміністрації                                                                      Ілійчук В. В.

 

Додаток 2
до регіональної цільової програми паспортизації
пам`яток містобудування та архітектури місцевого
значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
у розрізі районів та міст обласного значення.

Назва замовника: Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Назва Програми: Регіональна цільова програма паспортизації пам`яток містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

 

Назва обєкта, адресаВартість одного паспорта (тис.грн.)
2016 рік
 м. Коломия 
1.Монастир Урсулянок (мур.) п.20 ст, вул. І.Франка, 194,965
2.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., просп. Відродження, 44,965
3.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., просп. Відродження, 74,965
4.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., бульвар Л.Українки, 74,965
 

Болехівська міська рада

 
5.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Болехів, вул. Коновальця, 44,965
 

Яремчанська міська рада

 
6.Залізничний вокзал (мур.), 1893 р., с. Татарів4,965
7.Залізничний вокзал (мур.), 1893 р., с. Микуличин4,965
 

Богородчанський район

 
8.Будинок нарсуду (мур.) селище Богородчани4,965
9.Кузня (дер.), 1896 р. ,с. Космач4,965
10.Водяний млин (дер.), 19 ст., с. Космач4,965
 

Верховинський район

 
11.Гражда (дер.),1790 р., с. Криворівня, присілок Заріччя4,965
12.Житловий будинок (дер.), 1910 р., с. Красник4,965
13.Житловий будинок (дер.), 1915 р., с. Устеріки4,965
 

Галицький район

 
14.Дзвіниця церкви Вознесінння Господнього (дер.), 1806 р., с. Комарів4,965
15.Іллінська церква /руїни/ (кам.), 12 ст, с. Крилос4,965
16.Комплекс замку (руїни) (мур.), 1691 р., 1742-1757 рр., с. Маріямпіль4,965
17.Княжа криниця (кам.), 12 ст, с. Крилос4,965
18.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Галич, вул. Львівська, 44,965
19.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Галич, вул. Львівська, 64,965
20.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Галич, вул. Львівська, 12, 224,965
21.Церква св. Миколая (мур.), 1924 р., с. Яблунів4,965
 

Городенківський район

 
22.Церква св. Миколая (мур.), 1879 р., м. Городенка4,965
23.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 1964 р., с. Глушків4,965
24.Руїни замку Б.Беневського (мур.),1660 р., с. Раковець4,965
25.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1853 р. рекон.1912 р., с. Топорівці4,965
26.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1873 р., с. Вербівці4,965
27.Церква св. Микити (кам.), 1887 р., с. Вільхівці4,965
 

Долинський район

 
28.Школа (дер.) 1903 р., с. Розточки4,965
29.Будинок спортивного товариства “Сокіл”, п.20 ст. м. Долина4,965
30.Ансамбль житлової та господарської забудови Долинської солеварні (дер.) п. 20 ст., вул. Оболонська, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а та вул. Шептицького, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а4,965
 

Калуський район

 
31.Церква Св. Дмитрія (дер.), 1904 р., с. Бабин-Зарічний4,965
32.Церква Св. Миколая (дер.), 1908 р., с. Гуменів4,965
33.Церква св. Параскеви (дер.), 1907 р., с. Довпотів4,965
34.Церква Св. Дмитрія (дер.), 1904 р., с. Слобідка4,965
35.Церква Св. Василія Великого (дер.), 1919 р., с. Довге-Калуське4,965
 

Коломийський район

 
36.Школа-дяківка (дер.) 18 ст., селище Печеніжин4,965
37.Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла (дер.) 19 ст., селище Печеніжин4,965
38.Дзвіниця церкви Воздвиження Чесного Хреста (дер.) 1892 р., с. Іванівка4,965
 

Косівський район

 
39.Польський будинок стрільця (зміш.), 1936-1938 рр., м. Косів вул. Грушевського, 14,965
40.Житловий будинок Марка Черемшини (дер.), 19 ст., с. Кобаки4,965
 

Надвірнянський район

 
41.Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1819 р., с. Цуцилів4,965
42.Будинок повітового староства (мур.), п. 20 ст., м.Надвірна4,965
 

Рогатинський район

 
43.Житловий будинок (мур.), 1912 р., вул. Галицька, 674,965
44.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст ., вул. Галицька, 814,965
45.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст ., вул. Галицька, 834,965
46.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст ., вул. Галицька, 854,965
 

Рожнятівський район

 
47.Церква Воскресіння Господнього (дер.), 1924 р., с. Ясеновець4,965
48.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 1879 р., с. Слобода Рівнянська4,965
49.Церква Різдва Хрисового (дер.), 1900 р., селище Рожнятів, вул. Січових Стрільців4,965
50.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 19 ст., с. Ріпне4,965
 

Снятинський район

 
51.Церква Св. Миколая (дер.), 1859 р., с. Тулуків4,965
52.Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (дер.), 1880 р., с. Тулова4,965
53.Церква Вознесіння Господнього (дер.) 1894 р., с. Тростянець4,965
54.Церква Пресвятої Трійці (дер.) 1863 р., с. Троїця4,965
55.Житловий будинок В. Стефаника (дер.) 19 ст., с. Русів4,965
56.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.) 1885 р., с. Русів4,965
57.Церква Воскресіння Христового (дер.), 1842 р., с. Попельники4,965
58.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1852 р., с. Підвисоке4,965
59.Церква Св. Миколая (дер.), 1864 р., с. Орелець4,965
60.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1863 р., с. Олешків4,965
61.Церква Св. Миколая (дер.) 1854 р., с. Новоселиця4,965
62.Церква Введення в храм Пречистої Діви Марії (дер.), 1889 р., с. Новоселиця4,965
63.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1888 р., с. Кулачківці4,965
64.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1866 р., с. Красноставці4,965
 

Тисменицький район

 
65.Церква Перенесення мощей Св.Миколая (дер.),1932 р., с. Красилівка4,965
66.Костел(мур.) п.20 ст., с. Тарновиця4,965
67.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1852 р., рекон.1925 р., с. Майдан
 

Тлумацький район

 
68.Дзвіниця церкви Введення в храм Пречистої Діви Марії (дер.), 1872 р., с. Нижнів4,965
69.Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1775 р., с. Нижнів4,965
70.Млин (мур.), 19 ст., с. Нижнів4,965
71.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1864 р. рек.1916 р., с. Королівка4,965
72.Церква Перенесення Мощей Св. Миколая (дер.), 1863 р. рек.1927 р., с. Ісаків4,965
73.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1882 р., с. Долина4,965
74.Млин (дер.), 18 ст., с. Жабокруки4,965
75.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1882 р., с. Долина4,965
 Всього за 2016 рік:372,375
2017 рік
 Яремчанська міська рада 
76.Школа (дер.), п. 20 ст., с. Яблуниця4,965
 

Богородчанський район

 
77.Дзвіниця церкви св. Архистратига Михаїла (дер.), 19 ст, с. Росільна4,965
 

Верховинський район

 
78.Житловий будинок (дер.), 1836 р., с. Криворівня4,965
79.Лікарня (дер.)1910 р. вул. Жаб’євська, 4, селище Верховина4,965
 

Галицький район

 
80.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1924 р., с. Загір’я Кукільницьке4,965
81.Митрополичі палати (мур.), 19 ст., с. Крилос4,965
82.Ґуральня (мур.), 20 ст. с. Курів4,965
83.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1925 р., с. Нараївка4,965
84.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1925 р., с.Нараївка4,965
85.Церква Воскресіння Христового (дер.), 1946 р., с. Поплавники4,965
86.Дзвіниця церкви св. Івана Богослова (дер.), 19 ст., с.Слобода4,965
87.Житловий будинок (мур.), 1929 р., м. Галич, вул. Коновальця, 144,965
88.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Галич, вул. Коновальця, 214,965
89.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Галич, вул. Коновальця, 234,965
 

Городенківський район

 
90.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1895 р., с. Городниця4,965
91.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (мур.), 1867 р., с. Дубки4,965
92.Церква св. Миколая (мур.), 1904 р., с. Колінки4,965
 

Долинський район

 
93.Дзвіниця церкви св. Параскеви (дер.), 1807 р., с. Церківна4,965
94.Церква Собору Пресвятої Богородиці (дер.), 1888 р., с. Раків4,965
95.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Долина, вул. Міцкевича,104,965
96.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Долина, вул. Міцкевича,114,965
 

Калуський район

 
97.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1909 р., с. Дубовиця4,965
98.Дзвіниця церкви св. Архистратига Михаїла (дер.), 1800 р., с. Завій4,965
99.Церква Св. Івана Золотоустого (дер.), 1888 р., с. Лука4,965
 

Коломийський район

 
100.Церква Успіння Пресвятої Діви Марії (дер.), 1843 р., с. Коршів4,965
101.Дзвіниця церкви Вознесіння Господнього (дер.), 1780 р., с. Струпків4,965
102.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1852 р., с. Михалків4,965
103.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1857 р., с. Малий Ключів4,965
 

Косівський район

 
104.Комплекс будівель курорту лікаря Тарновського (зміш.), к. 19- п. 20 ст., с. Смодна4,965
105.Житловий будинок Шкрібляків (дер.), 19 ст., с. Яворів4,965
 

Рогатинський район

 
106.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин, вул. Галицька, 384,965
107.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин, вул. Галицька, 404,965
 

Рожнятівський район

 
108.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1900 р., с. Підсухи4,965
109.Церква зішестя Св. Духа (дер.), 1894 р., селище Перегінське4,965
110.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.),1884 р., селище Перегінське4,965
111.Церква Собору Св.Івана Хрестителя (дер.), 1827р., с.Іванівка4,965
 

Снятинський район

 
112.Церква Св. Параскеви (дер.), 1861 р., с. Зібранівка4,965
113.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1859 р., с. Завалля4,965
114.Церква Св. Параскеви (дер.), 1848 р., с. Драгасимів4,965
115.Церква Собору Пресвятої Богородиці (дер.), 1868 р., с. Горішнє Залуччя4,965
116.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1865 р., с. Ганьківці4,965
117.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1860 р., с. Вовчківці4,965
118.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1843 р., с. Видинів4,965
119.Церква Св. Івана Богослова (дер.), 1847 р., с. Бучачки4,965
120.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1862 р., с. Будилів4,965
121.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1763 р., с. Белелуя4,965
122.Виробничі будинки тютюно- ферментаційного заводу (мур.), 19 ст., м. Заболотів4,965
123.Млин (мур.), п. 20 ст., м. Снятин вул. Шухевича (раніше с. Микулинці)4,965
124.Церква Пресвятої Трійці (мур.), 18 ст., м. Снятин, вул. Шухевича4,965
125.Церква Св. Івана Богослова (дер.), 19 ст., м. Снятин4,965
126.Будинок М. Черемшини (мур., с. 19 ст., м. Снятин вул. Шевченка, 1014,965
127.Водяний млин (зміш.), д.п. 19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 2464,965
128.Ринок (мур.), п. 20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка4,965
129.Ратуша (мур.), 1861-1909 рр., м. Снятин, вул. Шевченка, 704,965
130.Житловий будинок (дер.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Коснятина, 174,965
131.Житловий будинок (дер.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Коснятина, 234,965
132.Житловий будинок (дер.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Коснятина, 284,965
133.Житловий будинок (дер.), п.20 ст. м. Снятин, вул. Коснятина, 314,965
134.Житловий будинок (мур.), 1910 р., м. Снятин, вул. Шевченка, 644,965
135.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 654,965
136.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 674,965
137.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1434,965
138.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1454,965
139.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1474,965
140.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1494,965
141.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1514,965
142.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1534,965
143.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1554,965
144.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1574,965
145.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1594,965
146.Житловий будинок з крамницею (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Січових Стрільців, 654,965
 

Тлумацький район

 
147.Церква Св. Архистратига Михаїла (дер.), п. 20 ст., с. Гончарів4,965
148.Церква Св. Дмитрія (дер.), 1869 р., с. Будзин4,965
149.Клуб (мур.), п. 20 ст., м. Тлумач вул. Винниченка, 14,965
150.Будинок адвоката Макуха (мур.), п. 20 ст., м. Тлумач, вул. Винниченка, 74,965
 Всього за 2017 рік:372,375
2018 рік
 м. Коломия 
151.Музей (мур.),1897-1902 рр.4,965
152.Будинок громадських організацій (мур.),1919 р.4,965
153.Будинок ощадної каси (мур.),1982 р.4,965
154.Костел єзуїтів (мур.), 1897 р., вул. І.Франка, 184,965
155.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., вул. Театральна, 214,965
156.Ратуша ( мур.), 1877 р., вул. Старадорога,14,965
157.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., проспект Відродження, 14,965
158.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., проспект Відродження, 44,965
159.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., проспект Відродження, 74,965
160.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., проспект Відродження, 84,965
161.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., проспект Відродження, 134,965
162.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., проспект Відродження, 244,965
 м. Калуш 
163Адмінбудинок (мур.), к. 19 ст., вул. С.Бандери, 114,965
164.Школа (мур.), к. 19 ст., вул. Гагаріна, 64,965
165.Адмінбудинок (мур.), п. 20 ст., вул. Гагаріна, 14,965
166.Комплекс споруд лікарні (мур.), к. 19 ст., вул. Грушевського, 37, 394,965
167.Церква св. Архистратига Михаїла (мур.),1904-1913 рр., майдан Шептицького, 104,965
168.Будинок культури (мур.), п.20 ст. вул. Шевченка, 14,965
169.Житловий будинок євангельського товариства (мур.), п.20 ст., вул. Шевченка, 54,965
170.Будинок лікаря Куровця (мур.), п.20 ст. вул. С.Бандери, 94,965
171.Житловий будинок (мур.), п.19 ст., Площа Героїв, 284,965
 

Богородчанський район

 
172.Шахтна криниця (кам.), 16 ст., с. Росільна4,965
173.Синагога (мур.), 18 ст., смт. Солотвин4,965
 

Верховинський район

 
174.Житловий будинок (дер.), 1938 р., вул. Жаб’євська, 384,965
175.Гражда (дер.), 1925 р., с. Криворівня, присілок Осик4,965
 

Галицький район

 
176.Металевий міст через р. Дністер (мет.), 1910-1912 рр., м. Галич., Майдан Різдва вул. Львівська4,965
177.Адміністративний будинок залізниці (мур.), к. 19 ст., м. Галич, вул. Вітовського, 14,965
178.Магістрат (мур.), п.20 ст., м. Галич, вул. Коновальця, 114,965
179.Поліцейський постерунок (мур.), п.20 ст., м. Галич, вул. Коновальця, 444,965
180.Будинок повітового суду (мур.), п. 20 ст., м. Галич., вул. Шевченка, 104,965
181.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст., м. Галич, Майдан Різдва, 134,965
182.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст.,м. Галич, Майдан Різдва, 194,965
183.Житловий будинок (мур.), к. 19 ст.,м. Галич, Майдан Різдва, 294,965
 

Городенківський район

 
184.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мур.), 1886 р., с. Рашків4,965
185.Церква Чуда Архистратига Михайла (мур.), 1893 р., с. Репужинці4,965
186.Церква Перенесення мощей Св. Миколая (кам.), 1882 р., с. Серафинці4,965
187.Житловий будинок О. Шухевича (мур.), 1870 р., с.Тишківці4,965
188.Церква св. Миколая (кам.), 1877 р., с. Тишківці4,965
189.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1924 р., с. Торговиця4,965
 

Долинський район

 
190.Церква св. Параскеви (дер.), 1879 р., с. Велика Тур’я4,965
191.Церква Воздвиження Чесного Хреста (мур.), 1886 р., с. Старий Мізунь4,965
192.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 1874 р., с. Сенечів4,965
193.Церква св. Архистратига Михаїла 1910 р. с.Кальна4,965
194.Школа (дер.), 1909 р., с. Кальна4,965
195.Церква Трьох святителів (дер.), 1868 р., с. Підліски4,965
196.Житловий будинок (мур.), 1914 р., м. Долина, вул. Міцкевича, 244,965
197.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Долина, вул. Міцкевича, 304,965
198.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м.. Долина, вул. Міцкевича, 324,965
 

Калуський район

 
199.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 1880 р., с. Негівці4,965
200.Церква Різдва Христового (дер.), 1910 р., с. Довгий Войнилів4,965
201.Церква Св. Івана Хрестителя (дер.), 1896 р., с. Довжка4,965
202.Церква Різдва Христового (дер.), 1867 р., с. Станькова4,965
203.Костел (мур.), 1938 р., с. Цвітова4,965
 

Коломийський район

 
204.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (дер.), 1872 р., с. Чехова4,965
205.Церква Пресвятої Трійці (мур.), 1877 р., с. Черемхів4,965
206.Церква Св. Параскеви,1882 р., с. Угорники4,965
207.Дзвіниця церкви св.Юрія (дер.), 1752 р., с.Баб’янка4,965
208.Церква Св. Дмитрія (дер.), 1893 р., с. Ковалівка4,965
 

Косівський район

 
209.Дзіниця церкви Пресвятої Трійці (мур.), 19 ст., смт. Кути4,965
210.Житловий будинок (дер.), 1886 р., с. Космач4,965
211.Австро-угорський суд (мур.), 1904-1908 рр., м. Косів, вул. Шевченка, 434,965
212.Млин (дер.), 19 ст., с. Шешори4,965
 

Рогатинський район

 
213.Церква Св. Миколая (мур.), 1895 р., с. Дегова4,965
214.Церква Успіння Пресвятої Діви Марії (дер.), 1899 р., с. Журавеньки4,965
 

Рожнятівський район

 
215.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 1924 р., с. Лоп’янка4,965
216.Церква Введення в храм Пречистої Діви Марії (дер.), 1924 р., с. Дубшари4,965
 

Снятинський район

 
217.Рада повітова (мур.) д.п.19 ст. м. Снятин, вул. Коснятина, 414,965
218.Будинок для дітей сиріт (мур.) д.п.19 ст. м. Снятин, вул. Коснятина, 484,965
219.Цісарсько королівська реальна школа 1924 р. чол. гімназія (мур.) 1907 р. м. Снятин, вул. Лотоцького, 134,965
220.Пошта (мур.) п. 20ст. м. Снятин, вул. Лотоцького, 254,965
 

Тлумацький район

 
221.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Данила Галицького, 14,965
222.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Данила Галицького, 34,965
223.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Данила Галицького, 54,965
224.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Данила Галицького, 74,965
225.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Данила Галицького, 94,965
 Всього за 2018 рік372,375
 2019 рік 
 м. Івано-Франківськ 
226.Житловий будинок (мур.), 1870 р. вул. Ринок, 54,965
227.Житловий будинок (мур.), 1870 р. вул. Ринок, 64,965
228.Житловий будинок (мур.), п.п. 19 ст. вул. Ринок, 74,965
229.Житловий будинок (мур.), 1780-і рр. вул. Ринок, 84,965
230.Житловий будинок (мур.), 18-19ст. вул. Вірменська, 24,965
231.Житловий будинок (мур.), 1908р. вул. Вірменська, 34,965
232.Житловий будинок (мур.), 1890-і рр. вул. Вірменська, 44,965
233.Житловий будинок (мур.), 1903 р. вул. Вірменська, 54,965
234.Церква св. Параскеви (дер.), 1864 р. с. Хриплин4,965
235.Церква св. Микити (дер.), 1823 р. с. Микитинці4,965
 

Рогатинський район

 
236.Церква св. Миколая (мур.), 19 ст., с. Обельниця4,965
237.Церква Воздвиження Чесного Хреста (мур.), 19 ст. с. Підвиння4,965
238.Церква Преображення Господнього (мур.), 1890 р. с. Чернів4,965
239.Церква Св. Апостола Петра (мур.), 1881 р. с. Перенівка4,965
240.Головний корпус санаторію Черче (мур.),п.20 ст., с. Черче4,965
241.Житловий будинок (мур.), к.19-20 ст., м.. Рогатин, вул. Кудрика, 154,965
242.Житловий будинок (мур.), д..п.20 ст., м. Рогатин, вул. Шашкевича, 694,965
243.Житловий будинок (мур.), д. п.20 ст., м. Рогатин, вул. Шевченка, 34,965
 м. Калуш 
244.Адміністративний будинок (мур.), к. 18 ст., вул. Чорновола, 254,965
245.Палац культури «Мінерал» (мур.), 20 ст., вул. Чорновола, 204,965
246.Готель (мур.), 20 ст., вул. Чорновола, 524,965
247.Приміщення позавідомчої охорони (мур.), 20 ст., майдан Шептицького, 84,965
248.Адмінбудинок (мур.), 1880р., вул. Шевченка,84,965
249.Комплекс калійного комбінату (мур.), п.20 ст. вул. Фабрична, 74,965
250.Комплекс калійного комбінату (мур.), п.20 ст. вул. Фабрична, 94,965
251.Комплекс калійного комбінату (мур.), п.20 ст. вул. Фабрична, 124,965
252.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., вул. Вітовського, 34,965
253.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., вул. Дзвінарська, 34,965
254.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., вул. Ковжуна, 314,965
 м. Коломия 
255.Пошта (мур.) п.20 ст., проспект Відродження, 474,965
256.Медична установа (мур.) 19 ст., проспект Відродження, 324,965
257.Будинок колишньої гімназії (мур.) 1875 р., вул. Міцкевича, 14,965
258.Житловий будинок (мур.), 19 ст. Вічевий майдан, 14,965
259.Житловий будинок (мур.), 19 ст. Вічевий майдан, 84,965
260.Житловий будинок (мур.), 19 ст. вул. Театральна, 334,965
261.Житловий будинок (мур.), 19 ст. вул. Театральна, 364,965
262.Житловий будинок (мур.), 19 ст. вул. Театральна, 484,965
263.Житловий будинок (мур.), 19 ст. вул. Театральна, 544,965
 

Богородчанський район

 
264.Церква св. Івана Хрестителя (дер.), 1846 р. с. Маркова4,965
265.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 1863 р., с. Старі Богородчани4,965
266.Церква Воскресіння Христового (дер.), 1926 р., с. Старі Богородчани4,965
 

Верховинський район

 
267.Садиба М.Грушевського (дер.), 1906 р., с. Криворівня4,965
 

Галицький район

 
268.Синагога (мур.), 1932р., м. Галич, вул. Коновальця, 384,965
269.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Галич, вул. Шевченка, 64,965
270.Житловий будинок (мур.), к. 19-п.20 ст.,м. Галич, вул. Ярослава Осломисла4,965
271.Житловий будинок (мур.), п. 20 ст., м. Галич, вул. Коновальця, 84,965
 

Городенківський район

 
272.Церква Чуда Архистратига Михаїла (дер.), 1882 р., с. Ясенів-Пільний4,965
273.Церква св. Миколая (дер.), 1906 р., с. Чортовець4,965
274.Церква Успіння Пресвятої Богородиці (дер.), 1886 р., с. Чернятин4,965
275.Церква Покрову Пресвятої Богородиці (мур.), 1859 р., с. Хмелева4,965
276.Церква Вознесіння Господнього (кам.), 1868 р., с. Незвисько4,965
277.Церква Різдва Іоана Хрестителя (дер.),1884 р. с. Копачинці4,965
 

Долинський район

 
278.Церква Різдва Пресвятої Богородиці (мур.), п.20., м. Долина вул. Шептицького, 584,965
279.Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці (дер.), 19 ст., м. Долина вул. Шептицького, 594,965
280.Млин (дер.),19 ст., с. Княжолука4,965
281.Дзвіниця церкви св. Архистратига Михаїла (дер.), 1830 р. с.Станківці4,965
282.Магістрат (мур.), с.19 ст., м. Долина, вул. Пачовського, 104,965
283.Дзвіниця церкви Богоявлення Господнього (дер.), 1895 р. с. Слобода-Болехівська4,965
284.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Долина вул. Шептицького, 144,965
285.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Долина вул. Шептицького, 224,965
 

Калуський район

 
286.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 1893 р., с. Перекоси4,965
287.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 1926 р., с. Степанівка4,965
288.Церква Вїзду Ісуса Христа в Єрусалим (дер.), 1924 р., с. Старий Угринів4,965
289.Церква св. Ігнатія (дер.), 1890 р., с. Тужилів4,965
290.Церква Пресвятої Діви Марії (дер.), 1911 р., с. Кудлатівка4,965
291.Церква Преображення Господнього (дер.), 1921 р., с. Новиця4,965
292.Церква Пресвятої Трійці (дер.), 1945 р., с. Копанки4,965
 

Рожнятівський район

 
293.Церква св. Миколая (дер.), 1908 р., с. Дуба4,965
294.Церква св. Параскеви (дер.), 1910 р. с. Брошнів4,965
295.Церква св. Дмитрія (дер.), 1926 р., с. Нижній Струтінь4,965
296Млин (дер.),19 ст. с. Цінева4,965
 

Косівський район

 
297.Кузня (дер.), 1896 р., с. Космач4,965
298.Лікарня (мур.) ,1930 р., м. Косів, вул. Шевченка,114,965
 

Снятинський район

 
299.Будинок повітового суду (мур.) д.п.19 ст. м. Снятин, вул. Шевченка, 754,965
300.Церква Вознесіння Господнього (дер.), 1847 р. с. Княже4,965
 Всього за 2019 рік372,375
 2020 рік 
 Коломийський район 
301.Церква св. Архистратига Михаїла (дер.), 19 ст., с. Тростянка4,965
302.Дзвіниця церкви Воздвиження чесного Хреста (дер.), 1808 р. с. Ценява4,965
303.Костел єзуїтів (мур.), 1905 р. селище Отинія4,965
304.Церква Введення в храм Пречистої Діви Марії (дер.), 1874 р. рек. 1883 р., с. Марківка4,965
305.Церква Собору Пресвятої Богородиці (дер.), 1868 р., с. Залуччя4,965
 

Рогатинський район

 
306.Церква св. Архистратига Михаїла (мур.), 1910 р., с. Жовчів4,965
307.Дзвіниця церкви св. Архистратига Михаїла (мур.), 1910 р., с. Жовчів4,965
308.Церква Воскресіння Христового (дер.), 1911 р., с. Яглуш4,965
309.Монастир Василіянок (мур.) п.20 ст., м. Рогатин, вул. Галицька, 984,965
310.Дзвіниця церкви св. Юрія (мур.), к.19 ст., м. Рогатин, вул. Шевченка, 794,965
311.Каплиця-усипальниця (мур.), 1848 р. м. Рогатин, міський цвинтар4,965
312.Садиба (мур.), 18 ст., м. Рогатин вул. Грицая, 574,965
313.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин пл. Роксолани, 244,965
314.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин пл. Роксолани, 254,965
315.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин пл. Роксолани, 284,965
316.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Рогатин пл. Роксолани, 304,965
 

Снятинський район

 
317.Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.), 19 ст. с. Келихів4,965
318.Колишній будинок прикордонної служби (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Грушевського, 584,965
319.Польська жіноча школа (мур.), 1895 р., м. Снятин, вул. Коснятина, 724,965
321.Школа судового виконавця, староство (мур.),д п.19ст., м. Снятин вул. Коснятина, 784,965
322.Будинок торгівлі (мур.), 1923 р., м. Снятин, вул. Шевченка, 1414,965
323.Будинок товариства «Сокіл» (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Симоненка, 44,965
324.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1614,965
325.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1634,965
326.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1654,965
327.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1674,965
328.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1694,965
329.Синагога (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Кобринських, 24,965
330.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1714,965
331.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1734,965
332.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1754,965
333.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1774,965
334.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1794,965
335.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1814,965
336.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1834,965
337.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Снятин, вул. Шевченка, 1854,965
338.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Снятин, вул. Шухевича, 74,965
339.Адмінбудинок тютюно-ферментаційного заводу (мур.), 19 ст., м. Заболотів4,965
 

Тлумацький район

 
340Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Шевченка, 24,965
341.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Шевченка, 44,965
342.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Шевченка, 64,965
343.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Шевченка, 124,965
344.Інтернат-дитбудинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Грушевського, 184,965
345.Магістрат і гімназія (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Винниченка, 94,965
346.Будинок польського товариства «Сокіл»,п.20 ст., м. Тлумач, вул. Винниченка, 164,965
347.Житловий будинок (мур.), с.19 ст., м. Тлумач, вул. І.Макуха, 94,965
348.Житловий будинок (мур.), к.19-п.20 ст., м. Тлумач, вул. І.Макуха, 134,965
349.Житловий будинок (мур.), к.19 ст., м. Тлумач, вул. І.Макуха, 144,965
350.Житловий будинок (мур.), п.20 ст., м. Тлумач, вул. Винниченка, 224,965
351.Адмінбудинок-клуб (мур.),п.20 ст., м. Тлумач, вул. Грушевського, 514,965
 м. Калуш 
352.Житловий будинок (мур.), 1931р., Площа Героїв, 174,965
 

Калуський район

 
353.Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла (дер.), 1891 р., с. Підмихайля4,965
 Всього за 2020 рік263,145
 РАЗОМ1752,645

 

Заступник директора департаменту
будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування
та архітектури облдержадміністрації                                                                      Ілійчук В. В.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]