Про регіональну цільову програму протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 941-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову програму
протипожежного захисту обласних
закладів освіти, охорони здоров’я,
культури та соціального захисту
на 2018-2021 роки

 

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України з метою забезпечення пожежної безпеки, обладнання будівель, приміщень і споруд закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту системами протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо), а також проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд для забезпечення швидкого виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативній евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту
  на 2018-2021 роки (далі – Програма, додається).
 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад розробити і подати на затвердження у встановленому порядку відповідні програми протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту.
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та формуванні проектів обласного бюджету на 2019-2021 роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.09.2018. № 941-23/2018

  

 

Регіональна цільова програма
протипожежного захисту обласних закладів освіти,
охорони здоров’я, культури та соціального захисту
на 2018-2021 роки

 

 

Замовник Програми:

Управління з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації                                                   В. Стебницький 

  

Керівник Програми:

Заступник голови
обласної державної адміністрації                                                   І. Пасічняк

 


 

Паспорт
регіональної цільової програми протипожежного захисту
обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та
соціального захисту на 2018-2021 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 4 роки.
 4. Етапи реалізації Програми: 2018-2021 роки.
 5. Прогнозоване фінансування Програми: 38095,6 (тис. грн.)

 

РокиОбсяги фінансування (тис. грн.)
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші джерела
2018-202138095,634975,43120,2
20184373,64036,7336,9
201912288,8311131,31157,53
202011322,7310507,4815,33
202110110,449300,0810,44

 

 1. Очікувані результати виконання Програми: здійснення заходів Програми дасть змогу забезпечити належний рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту, забезпечить своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, а також зменшить економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.
 2. Термін звітності: звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань (співвиконавцям Програми – головним розпорядникам коштів надавати інформацію управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації до 5 числа наступного місяця за звітним).

 

Замовник Програми:

Управління з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації                                                        Володимир Стебницький

 

Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                    Ігор Пасічняк

 


Обґрунтування доцільності розроблення
регіональної цільової програми протипожежного захисту

 обласних закладів освіти, охорони здоров’я,
культури та соціального захисту на 2018-2021 роки

 

 

І. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Регіональна цільова програма протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України від 09.04 1999 року № 586-ХІV “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України та пункту 2.5 розділу III і пункту 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ  України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

Правовою підставою розроблення Програми є: Кодекс цивільного захисту України, пункт 2.5 розділу III і пункт 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

За останні 5 років в області сталося понад 11 тисяч пожеж, внаслідок яких загинуло більше 200 осіб та значна кількість громадян отримали травми. 

Проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту, що, у першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування. У сфері забезпечення стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та їх технічне обслуговування.

Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є обладнання будівель, приміщень та споруд закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту системами протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо), а також проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд для забезпечення швидкого виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативної евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі.

ІІІ. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– встановлення або ремонт систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо) у будинках, приміщеннях та спорудах закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту;

– вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту.

ІV. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Обсяги фінансування Програми складають 38095,6 тис. грн. та передбачаються щорічно за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити у 4 етапи:

І – 2018 рік, ІІ – 2019 рік, ІІІ – 2020 рік, ІV – 2021 рік.

V. Результати, очікувані від виконання Програми

Реалізація заходів регіональної цільової програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки дозволить:

– підвищити рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту;

– забезпечити своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей з метою їх евакуації та підрозділів пожежної охорони;

– зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж. 

VІ. Координація діяльності та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації (далі – Управління).

Управління виступає головним відповідальним виконавцем і несе відповідальність за виконання Програми та щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про хід виконання Програми департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, департаменту фінансів облдержадміністрації, а також інформує обласну раду.

Співвиконавцям Програми – головним розпорядникам коштів надавати інформацію управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації щоквартально до 5 числа наступного місяця за звітним.

Контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада.

 


Додаток
до регіональної цільової програми
протипожежного захисту обласних закладів освіти,
охорони здоров’я, культури та соціального захисту
на 2018-2021 роки

 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування  регіональної цільової програми
протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури 
та соціального захисту на 2018-2021 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермінивиконання, роки Програмні обсяги фінансування
тис. грн.
Очікувані результати
РокиВсього Обласний бюджетІнші джерела
1.Обладнання закладів освіти системами протипожежного захистуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.2441,02441,0Обладнання системами протипожежного захисту
20183838
201911181118
2020955955
2021330330
2.Ремонт системпротипожежного захисту закладів освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.530,0530,0Виконання ремонту системпротипожежного захисту
2018221221
2019165165
2020144144
2021
3.Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій закладів освітиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.2678,02678,0Здійснення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій
2018230230
2019765765
2020915915
2021768768
4.Обладнання закладів охорони здоров’я  системами протипожежного захистуДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.23689,421557,42132,0Обладнання системами протипожежного захисту
20182932,32668,4263,9
20196899,86278,9620,9
20206928,76305,1623,6
20216928,66305,0623,6
5.Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій закладів охорони здоров’яДепартамент охорони здоров’я облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.5602,25098,0504,2Здійснення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій
2018700,3644,356,0
20191634,031503,4130,63
20201634,031503,3130,73
20211633,841447,0186,84
6.Обладнання закладів культури системами протипожежного захистуУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.630,0630,0Обладнання системами протипожежного захисту
201850,050,0
2019180,0180,0
2020200,0200,0
2021200,0200,0
7.Ремонт системпротипожежного захисту закладів культуриУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.20,020,0Виконання ремонту системпротипожежного захисту
201810,010,0
201910,010,0
2020
2021
8.Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій закладів культуриУправління культури, національностей та релігій облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.220,0220,0Здійснення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій
201850,050,0
201985,085,0
202085,085,0
2021
9.Обладнання закладів соціального захисту  системами протипожежного захистуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.611,0291,0320,0Обладнання системами протипожежного захисту
201830,020,010,0
2019581,0271,0310,0
2020
2021
10.Ремонт системпротипожежного захисту закладів соціального захистуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.98,070,028,0Виконання ремонту системпротипожежного захисту
20187,05,02,0
201991,065,026,0
2020
2021
11.Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій закладів соціального захистуДепартамент соціальної політики облдержадміністрації2018-20212018-2021,в т. ч.1576,01440,0136,0Здійснення вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій
2018105,0100,05,0
2019760,0690,070,0
2020461,0400,061,0
2021250,0250,0
Разом за Програмою38095,634975,43120,2 

 

Замовник Програми:

Управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації                                     Володимир Стебницький

 

Керівник Програми:

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                  Ігор Пасічняк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]