Про регіональну цільову програму розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев
ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017. № 743-19/2017
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму розвитку донорства
крові, її компонентів та виготовлення
препаратів з них на 2018-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши проект регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них  на 2018-2020 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада

вирішила:  

 1. Затвердити регіональну цільову програму розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Стовбан):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проекту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 22.12.2017. № 743-19/2017

 

 

  

Регіональна цільова програма розвитку
донорства крові, її  компонентів та виготовлення
препаратів з них на  2018-2020 роки

 

 

  

 

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                                 М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                                 І. Пасічняк


 Паспорт
регіональної цільової програми розвитку донорства крові, її  компонентів та виготовлення препаратів з них на  2018-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2018- 2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2018-2020 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми:  13700,6 тис. гривень.  

 

РокиОбсяги фінансування, тис. гривень 
ВсьогоВ т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні, міські бюджети та бюджети ОТГінші джерела
2018-2020 в.т.ч13700,613700,6Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету
20185028,65028,6
20195756,05756,0
20202916,02916,0
 1. Очікувані результати виконання Програми:

               Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити функціонування новітніх технологій із заготівлі компонентів крові в обласній станції переливання крові;
 • досягти економії бюджетних коштів у комплексному обстеженні донорів;
 • забезпечити постійне обстеження донорської крові на гемотрансфузійні інфекції ( ВІЛ/СНІД, гепатити В,С), інфекційну безпеку компонентів крові;
 • задовольнити потреби хворих області в компонентах крові у повному обсязі, як в плановому, так і в ургентному порядку.
 1. Термін проведення звітності:

               Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

               – звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

               – інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації                                                                                                 М. Стовбан

 

Керівник Програми:
Заступник голови
обласної державної
адміністрації                                                                                                 І. Пасічняк


Обґрунтування доцільності розроблення
регіональної цільової програми розвитку донорства  крові,
її  компонентів та виготовлення препаратів з них
 на  2018-2020 роки

 

Загальна частина

              Розроблення регіональної цільової програми розвитку донорства  крові, її компонентів та  виготовлення  препаратів  з  них  зумовлене необхідністю запровадження системи управління якістю на всі види діяльності в службі крові,   введення  новітніх технологій  заготівлі крові та її компонентів.

              Запровадження системи управління якістю передбачає комплекс заходів, як організаційного порядку, так і лабораторних обстежень якісних показників крові та її компонентів на спеціальній апаратурі, яку необхідно придбати, для забезпечення  гарантії їх інфекційної безпеки.

              Для  безперебійної заготівлі в автоматичному режимі тромбоцитів, які використовуються при кровотечах різного походження, в тому числі  при  злоякісних захворюваннях крові, як у дорослих так і у дітей, на апараті – сепараторі клітин крові необхідні дороговартісні розхідні матеріали  (вартість одного комплекту складає 6900,0 грн.). Апарат працює в посиленому режимі понад 6 років, тому є необхідність придбання аналогічного.

              Аферезні тромбоцити підлягають обов’язковій вірусінактивації на системі редукції патогенів крові, що дає змогу повністю знищувати різні віруси ще на тій стадії, коли їх неможливо визначити доступними лабораторними методами обстеження, і в кінцевому варіанті  створити умови для інфекційної безпеки компонентів крові.

              На сьогодні виділення коштів в обласній станції переливання крові на витратні  матеріали для взяття крові, заготівлі компонентів крові – еритроцитів, плазми, тромбоцитів, кріопреципітату, їх якісного обстеження є недостатнім. 

              Відсутні кошти і на придбання  швидкого заморожувача плазми, за допомогою якого можна  заготовляти антигемофільну плазму, що використовується в комплексному лікуванні хворих на гемофілію.

              Підлягають реконструкції операційні та облаштування їх спеціалізованими донорськими кріслами.

              Тому виникла потреба в розробленні   регіональної  цільової програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки.

Мета і основні завдання  Програми

Метою Програми є  постійне забезпечення хворих компонентами  крові при невідкладних станах і в комплексному їх лікуванні з використанням новітніх технологій заготівлі крові та її компонентів на сучасному обладнанні, забезпечення  інфекційної безпеки донорської крові при її переливанні.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

–  використовувати сучасні методи заготівлі компонентів крові на наявній дороговартісній   апаратурі;

– забезпечити постійне придбання розхідних матеріалів для потреб   донорів;

–  придбати необхідну апаратуру та обладнання для впровадження системи контролю якості в службу крові;

–  впровадити виїзний метод роботи заготівлі крові в районах області;

– продовжити роботу з пропаганди донорства серед населення області.   

 

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

            Для постійного забезпечення потреб хворих у компонентах крові  необхідно здійснити такі заходи:

– забезпечити безперебійне функціонування новітньої апаратури в обласній станції переливання крові;

– забезпечити постійне придбання розхідних матеріалів для обстеження донорів, донорської крові та для роботи апаратів – сепараторів клітин крові і системи редукції патогенів;

– придбати необхідну апаратуру та обладнання для впровадження системи контролю якості в службу крові та апаратуру для заготівлі антигемофільної плазми.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується здійснювати  за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити впровадження системи контролю якості в службу крові на всіх її етапах, оптимальні  обсяги заготівлі крові та її компонентів відповідно до норм, передбачених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, задовольнити хворих  компонентами   крові у повному обсязі з економією фінансових затрат та здійснення реформування служби крові в області зі створенням філій служби крові у п’яти центральних районних лікарнях.                                             

 

                   

 

В. о.  директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                 Микола Стовбан


 Додаток
до регіональної цільової
програми розвитку донорства
крові, її компонентів та виготовлення
препаратів з них на 2018-2020 роки

 

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми розвитку донорства крові,  її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2018-2020 роки

 

 

з/пНайменуваннязаходуВиконавціТермінвиконання, роки
 
Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн.Очікуванірезультати
РокиВсьоготис. грн В т.ч. за джерелами фінансування(тис. грн.)
обласнийбюджетрайонні, міські бюджети та бюджети ОТГінші дже-рела
12345678910
1.Оснащення обласної станції переливання крові  обладнанням для отримання компонентів крові в автоматичному режиміДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
1200,0
в т.ч.:-1200,0-
1200,0
в т.ч.:-1200,0-
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Отримання компонентів крові  для надання невідкладної допомоги
12345678910
2.Оснащення  обласної станції переливання крові  устаткуванням для заготівлі  плазми методом плазмаферезуДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
2400,0
в т.ч.:-1200,01200,0
2400,0
в т.ч.:-1200,01200,0
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Забезпечення заготівлі необхідної кількості плазми для потреб хворих області
3.Забезпечення соціальних пільг і гарантій донорамДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
576,0
в т.ч.:192,0192,0192,0
576,0
в т.ч.:192,0192,0192,0
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Виконання статей 9-12 Закону України “Про донорство крові та її компонентів”
4.Забезпечення обов’язкової карантинізації всієї донорської плазми, яка використовуєть-ся для потреб хворих (низькотем-пературні  холодильники)Департаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
342,0
в т.ч.:
114,0114,0114,0
342,0
в т.ч.:
114,0114,0114,0
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Дотримання інфекційної безпеки заготовленої плазми, яка буде використана для задоволення потреб хворих 
12345678910
5.Оснащення обласної станції переливання крові  обладнанням для забезпечення контролю  за якістю донорської кровіДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,обласна станція переливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
210,0
в т.ч.:70,070,070,0
210,0
в т.ч.:70,070,070,0
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Попередження списування крові через брак
6.Оснащення   обласної станції переливання крові  апаратурою для розділення крові  донорів на компонентиДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,обласна станція переливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:201820192020
2400,00
в т.ч.:1200,001200,00-
2400,00
в т.ч.:1200,001200,00-
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Дотримання інфекційної безпеки заготовленої крові
7.Забезпечення оптимального температурного режиму в процесі заготівлі крові та виготовлення компонентів з неїДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації, 
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
232,60
в т.ч.:
72,6080,0080,00
232,60
в т.ч.:
72,6080,0080,00
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Економія коштів на оплату за теплоенергію
12345678910
8.Закупівля обладнання для заготівлі тромбоцитівДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,
обласна станція переливання крові
2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
2000,00
в т.ч.
2000,00–
2000,00
в т.ч.
2000,00–
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Забезпечення лікування онкогема-тологічних хворих
9.Закупівля комплектів для сепаратора клітин крові та системи редукції  патогенів, розхідних матеріалів для заготівлі, обстеження  та переробки донорської кровіДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,обласна станціяпереливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
3600,00
в т.ч.
1200,001200,001200,00
3600,00
в т.ч.
1200,001200,001200,00
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Забезпечення  інфекційної  безпеки   компонентів донорської крові
10.Оснащення операційних  для заготівлі крові та її компонентівДепартаментохорони здоров’я обласної державної адміністрації,обласна станціяпереливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
180,00
в т.ч.
60,0060,0060,00
180,00
в т.ч.
60,0060,0060,00
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Дотримання оптимальних умов при заготівлі крові та її компонентів
12345678910
11.Закупівля обладнання для швидкого заморожування плазмиДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,обласна станціяпереливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
440,00
в т.ч.
-440,00-
440,00
в т.ч.
-440,00-
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Заготівля плазми з антигемо-фільними властивостями
12.Закупівля обладнання для процесу заготівлі кровіДепартаментохорони здоров’я  обласної державної адміністрації,обласна станціяпереливання крові2018-20202018-2020
в т.ч.:
201820192020
120,00
в т.ч.
120,00–
120,00
в т.ч.
120,00–
Виходячи із наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету

Досягнення необхідних якостей компонентів крові

 

 

 

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                      Микола Стовбан                                                                                                                              

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]