Про створення комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 10.06.2016. № 195-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про створення комунального закладу
“Івано-Франківський обласний
госпіталь ветеранів війни”

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 106, 107, 172, 327 Цивільного кодексу України, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015. № 1058-р “Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів охорони здоров’я у власність (спільну власність) територіальних громад”, рішення обласної ради від 23.04.2015. № 626-35/2015 “Про передачу цілісного майнового комплексу державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”, від 31.03.2016. № 132-4/2016 “Про реорганізацію державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”, розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 07.04.2016. № 208/274-р “Про утворення комісії з реорганізації державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” та Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 18.03.2016. № 121-4/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Утворити комунальний заклад “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни”.
  2. Затвердити Статут комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” (додається).
  3. Затвердити передавальний акт основних засобів, товарно-матеріальних цінностей державного закладу “Вузлова лікарня станції Коломия Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця”.
  4. Призначити керівником комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” Федоришина Володимира Євгенійовича.
  5. Уповноважити департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації укласти контракт з керівником комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” терміном

    на 5 років.

  6. Керівнику комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” забезпечити здійснення державної реєстрації комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” та у місячний термін надати обласній раді копії реєстраційних документів.
  7. Фінансування комунального закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” здійснювати у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 2016 рік.
  8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 195-5/2016

 

 

 

 

 

 

  

 

С Т А Т У Т
комунального закладу 

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ”

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

м. Коломия
2016 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” (надалі – Госпіталь) є:

– багатопрофільним лікувальним закладом, координаційним центром надання медичної допомоги, проведення відновного лікування та реабілітаційних заходів для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та бійців-добровольців АТО, статус яким надано на підставі рішення обласної ради від 18.03.2016. № 113-4/2016 “Про визнання бійців–добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України”;

– об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, який забезпечує надання спеціалізованої поліклінічно-консультативної і стаціонарної медичної допомоги, в тому числі з відновного, реабілітаційного лікування;

– організаційно-методичним центром з питань відновного (реабілітаційного) лікування для всіх медичних закладів області.

1.2. Власником Госпіталю є Івано-Франківська обласна рада (надалі Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Госпіталь у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальний заклад “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни”

скорочене: КЗ “ІФ ОГВВ”.

2.2. Місцезнаходження: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Шкрумеляка, буд. 26, 78200.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головна мета Госпіталю – медична практика та надання своєчасної необхідної лікувальної та реабілітаційної допомоги особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та бійцям-добровольцям АТО, статус яким надано на підставі рішення обласної ради від 18.03.2016. № 113-4/2016 “Про визнання бійців–добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23.07.2007. № 718-V “Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту ветеранів війни” дітям війни – інвалідам і працівникам госпіталю та іншим категоріям населення в разі повного забезпечення медичною допомогою ветеранів війни.

3.2. Основними завданнями Госпіталю є:

– своєчасне та якісне обстеження, лікування відповідно до протоколів надання медичної допомоги та реабілітація хворих, які поступили на стаціонарне лікування, у межах асигнувань, затверджених кошторисом;

– гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;

– ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність госпіталю та стан медичного обслуговування;

– облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності функціональних підрозділів госпіталю;

– надання стоматологічної та зубопротезної допомоги хворим, які перебувають на стаціонарному лікуванні;

– забезпечення постійної участі у лікувально-діагностичній роботі фахівців обласних закладів охорони здоров’я та науковців Івано-Франківського національного медичного університету;

– організаційно-методична допомога лікувально-профілактичним закладам області з питань організації та надання медичної допомоги ветеранам війни;

– лікування та харчування хворих, не віднесених до ветеранів війни, в межах натуральних норм, визначених чинним законодавством, та кошторисних асигнувань.

Госпіталь проводить:

– облік результатів роботи персоналу та контроль його поточної діяльності;

– складання штатного розпису госпіталю в порядку і відповідно до чинного законодавства;

– тарифікацію посад, включених до штатного розпису госпіталю;

– нормування праці працівників госпіталю згідно з чинним законодавством;

– підбір, облік, розстановку, атестацію, підвищення кваліфікації та виховання кадрів госпіталю;

– покращення умов праці та відпочинку працівників госпіталю;

– розвиток та удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги, наступності обстеження та етапного лікування ветеранів війни в лікувально-профілактичних закладах області;

здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень госпіталю тощо;

– здіснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і довгострокове планування діяльності госпіталю, формування та виконання єдиного кошторису доходів і видатків, матеріального стимулювання;

– здійснення внутрішнього фінансового контролю;

– виконання завдань організаційно-методичного характеру, згідно з чинним законодавством;

– контроль за обліком районними та міськими лікарнями ветеранів війни, що мешкають на закріпленій за ними території, та своєчасним направленням їх на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), за наявності показань;

– надання платних медичних послуг в госпрозрахункових підрозділах згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”;

– надання платних послуг згідно з законодавством України;

– укладає договори із страховими компаніями з медичного обслуго­вування їх клієнтів.

3.4. Видом економічної діяльності закладу відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 є “Діяльність лікарняних закладів” (код 86.10).

3.5. Госпіталь є володільцем персональних даних. Обробка персональних даних здійснюється володільцем лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається законом. Володілець персональних даних враховує внесені суб’єктом персональних даних застереження стосовно обмеження права на обробку персональних даних під час надання згоди.

3.6. Для забезпечення надання медичної допомоги хворим здійснює придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1, № 2 таблиці ІІ, списками № 1, № 2 таблиці ІІІ, списками № 1, № 2 таблиці ІV Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Госпіталь є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Госпіталь набуває з дня державної реєстрації.

4.2. Госпіталь є неприбутковим бюджетним закладом.

4.3. Госпіталь є самостійним господарюючим суб’єктом і здійснює свою господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.4. Для здійснення господарської діяльності Госпіталь залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Госпіталь має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Госпіталю, а Госпіталь не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

4.7. Госпіталь має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОСПІТАЛЮ

5.1. Права Госпіталю:

5.1.1. Госпіталь самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих програм згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.1.2. У межах наданих повноважень має право укладати будь-які угоди, які не суперечать чинному законодавству України. У межах повноважень, за власною ініціативою, має право приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України.

5.1.3. Для забезпечення своєї основної діяльності Госпіталь може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до законодавства, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству України.

5.1.4. Госпіталь самостійно розробляє структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

5.2. Обов’язки Госпіталю:

5.2.1. Госпіталь створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Госпіталь здійснює заходи щодо вдосконалення виплати заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Госпіталю, і проводить своєчасні розрахунки з працівниками Госпіталю.

5.2.3. Госпіталь здійснює бухгалтерський та оперативний облік і веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.4. Головний лікар Госпіталю та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

6. УПРАВЛІННЯ ГОСПІТАЛЕМ

6.1. Управління Госпіталем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Госпіталем здійснює головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Госпіталю;

– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади головного лікаря Госпіталю;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Госпіталю, надання його в заставу, оренду;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів головного лікаря про його роботу.

6.4. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладання та продовження терміну дії контракту з головним лікарем Госпіталю на підставі рішення обласної ради;

– подання на затвердження обласної ради Статуту та проекту змін до нього;

– розроблення стратегії розвитку Госпіталю;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Госпіталю та подання на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису.

6.5. Головний лікар Госпіталю несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Власником.

6.5.1. Головний лікар:

– несе повну відповідальність за стан і діяльність Госпіталю та належне використання майна;

– діє без довіреності від імені Госпіталю, представляє її в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти;

– видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Госпіталю, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління;

– розпоряджається коштами Госпіталю відповідно до чинного законодавства;

– видає накази, розпорядження, вказівки, що є обов’язковими для виконання усіма працівниками Госпіталю;

– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат передбачених колективним договором та законодавством України;

– укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Госпіталю;

– має право створити громадську наглядову раду з метою здійснення нагляду за управлінням майном Госпіталю, додержанням мети Госпіталю та іншою діяльністю ;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників Госпіталю.

6.5.2. Відповідно до чинного законодавства України головний лікар відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, господарську, кадрову, фінансову діяльність Госпіталю, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

 

7. МАЙНО І ФІНАНСУВАННЯ ГОСПІТАЛЮ

7.1. Майно Госпіталю становлять основні засоби, обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

7.2. Майно Госпіталю є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Госпіталь користується і розпоряджається майном у межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Госпіталю, вирішуються виключно Власником.

7.3. Джерелами формування майна Госпіталю є:

– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних, страхові відшкодування від страхових компаній;

– доходи, одержані від надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138;

– майно, передане в установленому порядку Власником та Уповноваженим органом управління.

7.4. Госпіталь фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.

Добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Госпіталю і використовуються на її утримання, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

 

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ

8.1. Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю, порядок її захисту, визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України і доводяться до відома працівників, які мають до неї доступ.

8.2. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці визначається згідно з чинним законодавством України.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ГОСПІТАЛЮ

9.1. Працівники Госпіталю мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Госпіталю, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Госпіталю відповідно до законодавства. Госпіталь зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Госпіталю складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Госпіталем, не може обиратися головний лікар. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Госпіталю регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається головному лікарю Госпіталю, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Госпіталю, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Госпіталю є кошти обласного бюджету. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Госпіталю визначаються контрактом, укладеним із Власником.

9.8. Оплата праці працівників Госпіталю здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПІТАЛЮ

10.1. Припинення діяльності Госпіталю здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Госпіталю вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Госпіталю здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Госпіталю.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Госпіталю.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Госпіталю, повідомлення про припинення діяльності Госпіталю та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Госпіталю та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Госпіталю.

10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Госпіталю (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Госпіталю і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Госпіталю, що ліквідується.

10.7. При реорганізації та ліквідації Госпіталю працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.8. Госпіталь вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]