Про створення Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

 

від 01.03.2019. № 1088-27/2019
м. Івано-Франківськ

  

Про створення  Івано-Франківського
обласного центру соціальної
підтримки  дітей та сімей
Івано-Франківської обласної ради

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей, затверджене  Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 834, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

 1. Створити Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради.
 2. Затвердити Положення про Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради (додається).
 3. Директору Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради здійснити державну реєстрацію Положення про Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Перший заступник
голови обласної ради                                                                      Василь Гладій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 01.03.2019. № 1088-27/2019

 

 

 

Положення
про Івано-Франківський обласний  центр
соціальної підтримки дітей та сімей
Івано-Франківської обласної ради

 

 

м. Івано-Франківськ
2019 рік


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради (далі – Центр) – заклад соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління закладу є служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації (далі – Уповноважений орган управління), якій підпорядковується Центр.

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

1.5. Центр провадить свою діяльність на принципах додержання та захисту прав людини; пріоритетності сімейного виховання дітей; адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; законності; соціальної справедливості; гуманності; комплексності; забезпечення конфіденційності.

1.6. Метою діяльності Центру є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, прав дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім’ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування: Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Місцезнаходження: Україна, 78001, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Грушевського, 12.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

3.1. Основними завданнями Центру є:

3.1.1. Забезпечення:

– надання дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та їх сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з обмеженням життєдіяльності (з порушеннями психічного та фізичного розвитку, в тому числі з інвалідністю), особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вагітним жінкам і жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування;

– утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних.

3.1.2. Сприяння:

– соціальній інтеграції та реінтеграції дітей до біологічної сім’ї;

– влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання;

– соціальній адаптації, інтеграції та реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у віці до 23 років у суспільство;

– своєчасному наданню медичної допомоги та у разі потреби направленню на стаціонарне лікування.

3.1.3. Соціальна підтримка батьків з дітьми з метою запобігання відмові від новонароджених дітей та вилученню дітей із сімей.

3.1.4. Здійснення соціального захисту дітей та батьків, які перебувають або проживають у Центрі.

3.2. Засновник може забезпечувати виконання інших завдань залежно від соціально-демографічної ситуації відповідної територіальної громади, національних традицій, потреб населення в соціальній допомозі та інших факторів.

3.3. Соціальний захист, що здійснюється Центром, спрямований на такі категорії отримувачів послуг:

– дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначених у Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 896 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 98, ст. 3609);

– вагітних жінок (останній триместр вагітності) та батьків, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей.

3.4. Відповідно до покладених завдань Центр провадить свою діяльність за напрямами:

– надання притулку дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

– соціальна реінтеграція дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у їх біологічні сім’ї;

– соціальна підтримка батьків з дітьми і вагітних жінок (останній триместр вагітності), які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

– представництво інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

– консультування сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, родичів дітей-сиріт, біологічних батьків та інших родичів дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 1. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРУ.

ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ПІДОПІЧНИХ

 

4.1. У структурі Центру створюються такі структурні підрозділи   стаціонарного перебування:

– відділення термінового влаштування дітей;

– відділення для батьків з дітьми;

– соціальна квартира;

– відділення невідкладної допомоги сім’ї.

Кожний структурний підрозділ очолює завідуючий, якого призначає директор Центру.

Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про такі структурні підрозділи, які затверджуються директором Центру та погоджуються Уповноваженим органом управління.

4.2. Структурні підрозділи Центру можуть розміщуватися в одному або в різних приміщеннях.

4.3. Відділення термінового влаштування дітей призначене для тимчасового проживання та соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, віком від народження до 18 років, зокрема дітей, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, самовільно залишили місце проживання; постраждали від жорстокого поводження з ними, вилучені із середовища, в якому існувала загроза їх життю і здоров’ю, знайдені, підкинуті.

Строк перебування дитини у відділенні становить до трьох місяців. За необхідності завершення курсу соціальної реабілітації, адаптації, інтеграції та реінтеграції за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр, строк перебування дитини у відділенні може бути продовжений, але не більш як на дев’ять місяців загального строку.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

– надання тимчасового притулку дітям;

– соціально-психологічна реабілітація дітей;

– робота з батьками дітей або особами, які їх замінюють, які перебувають у Центрі, спрямована на повернення дитини до сім’ї;

– соціальна адаптація дітей у суспільство;

– соціальна профілактика.

Організація роботи у відділенні, зокрема, передбачає:

– створення умов для безпечного, комфортного проживання дітей;

– вивчення умов перебування дитини в сім’ї та можливостей її соціальної інтеграції та реінтеграції в сім’ю;

– сприяння влаштуванню вихованців відділення, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

– індивідуальний підхід до визначення потреб дитини, врахування потреб, а також особистої думки дитини під час планування та здійснення виховного процесу, під час вирішення питання її подальшого влаштування до сімейних форм виховання чи повернення в біологічну сім’ю;

– розроблення та організацію поетапного виконання індивідуальних планів соціально-психологічної реабілітації дітей з метою забезпечення відновлення соціальних контактів із сім’єю, гармонізації стосунків у сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх, вищих, професійно-технічних навчальних закладах, з однолітками, надання допомоги дітям у професійній орієнтації, отриманні спеціальності;

– організацію обстеження дитини для встановлення медичних показань з метою отримання державної соціальної допомоги по інвалідності, сприяння у складенні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, контроль за її виконанням;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

На кожну дитину, зараховану до відділення, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

– направлення, видане службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр;

– свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);

– відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (документи, зазначені в пунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,  пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561) (за наявності);

– документ про освіту дитини, інформація з навчальних закладів (за наявності);

– висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини за формою згідно з додатком 4 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

Особам, які супроводжують дитину після її вибуття з відділення термінового влаштування дітей, видаються на вимогу оригінали документів дитини, які зберігалися в Центрі, та психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними рекомендаціями.

4.4. Відділення для батьків з дітьми призначене для тимчасового проживання одного з батьків з дитиною, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема батьків, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, вагітних жінок (останній триместр вагітності).

Мати чи батько з дитиною, вагітна жінка, породілля з новонародженою дитиною може перебувати у Центрі протягом часу, необхідного для її соціально-психологічної реабілітації, подолання складних життєвих обставин та визначення подальшого плану дій Центру, але не більш як дванадцять місяців.

У разі необхідності до відділення можуть бути направлені мати чи батько з дитиною, життю і здоров’ю яких загрожує небезпека.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

– підтримане проживання;

– екстрене втручання в ситуацію;

– соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція у суспільство.

Організація роботи у відділені, зокрема, передбачає:

– сприяння покращенню стосунків у сім’ї, стосунків з другим з батьків дитини, іншими родичами, створенню підтримуючого середовища;

– зміцнення стосунків батько – дитина, розвиток у батьків почуття відповідальності за здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, формування навичок по догляду за дитиною;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

На кожну особу, зараховану до відділення, формується особова справа, в якій зберігаються:

– письмова заява вагітної жінки, одного з батьків дитини;

– копія документа, що посвідчує особу вагітної жінки, одного з батьків дитини;

– копія свідоцтва про народження дитини або документ, що підтверджує факт її народження;

– лікарський професійно-консультативний висновок або виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, встановленою МОЗ.

В окремих випадках допускається зарахування осіб до відділення за відсутності документів, що посвідчують особу матері (батька) чи дитини, на час встановлення особи матері (батька) чи дитини органами внутрішніх справ та оформлення відповідних документів.

4.5. Соціальна квартира призначена для надання комплексу соціальних послуг та тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей (далі – особи) віком від 18 до 23 років. Соціальна квартира може розташовуватися в окремому приміщенні.

Строк проживання у соціальній квартирі визначається з урахуванням причин, що призвели до складних життєвих обставин, і не повинен перевищувати дванадцяти місяців. За необхідності завершення здійснення заходів із соціальної адаптації чи соціальної інтеграції та реінтеграції відповідно до рішення органу опіки та піклування видається наказ директора Центру про продовження строку перебування осіб, але не більш як на шість місяців.

Зарахування до соціальної квартири здійснюється на добровільній основі. Особа повинна співпрацювати із соціальними працівниками щодо подолання складних життєвих обставин.

Створення житлово-побутових умов для самостійного тимчасового проживання осіб забезпечується шляхом:

– надання підтриманого проживання та соціальних послуг до моменту подолання причин, що призвели до складних життєвих обставин дітей;

– індивідуальної роботи педагога, закріпленого за всіма, хто проживає у соціальній квартирі;

– самообслуговування;

– розміщення осіб по одному в кімнаті або за бажанням осіб, які проживають, з урахуванням родинних зв’язків, психологічної сумісності по дві особи.

Соціальна квартира може складатися з двох, трьох кімнат і бути розрахована на дві – шість осіб однієї статі.

У соціальній квартирі надаються такі соціальні послуги:

– підтримане проживання;

– соціальна адаптація;

– соціальна інтеграція та реінтеграція в суспільство;

– соціальна реабілітація;

– екстрене втручання в ситуацію;

– соціальний супровід під час працевлаштування та на робочому місці;

– соціальна профілактика.

Організація роботи у соціальній квартирі, зокрема, передбачає:

– розвиток та підтримку навичок самостійного проживання;

– допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання, залучення до самостійного активного вирішення власної складної життєвої ситуації;

– формування та підтримку соціальних умінь та навичок;

– підготовку до сімейного життя, усвідомленого та відповідального батьківства;

– профілактику вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, пропагування здорового способу життя;

– забезпечення підтримки та зміцнення тривалих зв’язків дітей з біологічними родинами;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

На кожну особу, влаштовану до соціальної квартири, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи:

– направлення служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр, на підставі клопотання органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) особи;

– копія паспорта або свідоцтва про народження (за відсутності – інший документ, що посвідчує особу);

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті;

– копія документа, що підтверджує право власності (користування) дитини на нерухомість (за наявності);

– опис майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

– копія документа, що підтверджує взяття дитини на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (за відсутності у дитини житла);

– лікарський професійно-консультативний висновок або виписка з медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного) хворого за формою, встановленою МОЗ;

– документ про освіту дитини, інформація з навчальних закладів, зокрема характеристика, табель тощо (за наявності);

– копія обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів (за наявності);

– копія ощадної книжки дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (за наявності);

– копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.6. Відділення невідкладної допомоги сім’ї призначене для забезпечення патронату над дітьми, надання термінової комплексної допомоги (соціально-педагогічної, психологічної, юридичної) сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі членам сімей, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насильства або стосовно яких є ризик вчинення насильства.

Сім’я може отримувати соціальні послуги у відділенні протягом часу, необхідного для подолання складних життєвих обставин, але не більше шести місяців.

У відділенні надаються такі соціальні послуги:

– екстрене втручання;

– соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство;

– консультування;

– представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

Організація роботи у відділенні, зокрема, передбачає:

– сприяння подоланню складних життєвих обставин сім’ям з дітьми, які не в змозі зробити цього самостійно;

– групову роботу з батьками, навчання батьківським навичкам;

– проведення групових, розвиваючих занять з дітьми в умовах денного стаціонару;

– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.

На кожну особу, зараховану до відділення, формується особова справа, в якій зберігаються:

– письмова заява матері/батька;

– копія документа, що посвідчує особу матері/батька, дитини.

 

 1. УМОВИ ВЛАШТУВАННЯ ДО ЦЕНТРУПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ З НЬОГО

 

5.1. Зарахування до Центру здійснюється за наявності однієї з таких підстав:

– особисте звернення (заява) потенційного отримувача послуг до адміністрації Центру;

– акт уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ про доставлення дитини до Центру;

– направлення служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

Для влаштування вагітних жінок, осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, необхідне клопотання органу опіки та піклування до служби у справах дітей, якій підпорядкований Центр.

5.2. Зарахування до Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру.

Особа, яка зараховується до Центру, повинна бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку Центру, затвердженими директором Центру.

5.3. У Центрі отримувачі послуг обов’язково реєструються в журналі обліку, на них заповнюються обліково-статистичні картки за формою, встановленою Мінсоцполітики.

5.4. Інформація, що міститься в особових справах дітей та сімей, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

5.5. Центр не надає соціальні послуги особам у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно хворим із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.

5.6. Відрахування з Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру.

5.7. Рішення про вибуття дитини з Центру приймається за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

Підставою для вибуття дитини з Центру є:

– завершення курсу реабілітації дитини;

– повернення дитини на виховання до батьків (одного з них) або осіб, що їх замінюють, після завершення курсу реабілітації дитини;

– усиновлення дитини;

– влаштування дитини під опіку, піклування;

– влаштування дитини до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

– досягнення дитиною повноліття або повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття у передбачених законодавством випадках, якщо дитина забезпечена житлом або подальшим влаштуванням (з відділення термінового влаштування дітей, малого групового будиночку);

– смерть дитини.

5.8. Підставою для вибуття вагітної жінки, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Центру є:

– завершення курсу соціальної реабілітації чи соціальної адаптації;

– закінчення встановленого строку перебування у Центрі;

– відмова особи від послуг;

– одноразове грубе або систематичне (більше одного разу) порушення правил внутрішнього розпорядку Центру, затверджених директором Центру;

– досягнення особою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 23-річного віку.

5.9. Рішення про вибуття з Центру сім’ї з дитиною приймається за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр.

Підставою для вибуття сім’ї з дитиною з Центру є:

– завершення курсу соціальної реабілітації чи соціальної адаптації;

– закінчення встановленого строку перебування у Центрі;

– відмова сім’ї від послуг.

За наявності інформації про ймовірну загрозу життю чи здоров’ю дитини за місцем її вибуття проводиться оцінка безпеки дитини, за результатами якої складається акт за формою згідно з додатком 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

 

 1. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В ЦЕНТРІ

 

6.1. Режим роботи Центру визначається правилами внутрішнього розпорядку.

6.2. Харчування осіб, які перебувають/проживають у Центрі, організовується за нормами, встановленими законодавством.

Відповідальність за організацію харчування покладається на Власника та директора Центру.

6.3.  Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги особам, які перебувають/проживають у Центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров’я.

6.4. Матеріальне та фінансове забезпечення осіб, які перебувають або проживають у Центрі, здійснюється за нормами та нормативами, встановленими законодавством.

6.5. На підставі письмової заяви осіб, які систематично підтримують контакти з дітьми та беруть участь у їх вихованні, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, – вихованці Центру можуть виїжджати до родичів, знайомих у їх супроводі на святкові (вихідні) дні або під час канікул відповідно до наказу директора Центру за погодженням із службою у справах дітей, якій підпорядковується Центр, на підставі акта обстеження умов проживання родичів, знайомих, складеного службою у справах дітей за місцем їх проживання (перебування), якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров’ю дітей.

6.6. Учні професійно-технічних та студенти вищих навчальних закладів – колишні вихованці Центру, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, або особами з їх числа, під час своїх канікул мають право перебувати у Центрі з безоплатним проживанням і харчуванням на підставі рішення, що приймається службою у справах дітей, якій підпорядкований Центр.

6.7. Діти, які  перебувають/проживають у  Центрі, відповідно до  віку відвідують дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади усіх типів за територіальним розташуванням Центру, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади у разі, коли вони студенти.

6.8. Перебування дитини в Центрі не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа перебувають у Центрі на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

7.1. Права Центру:

7.1.1. Центр самостійно планує свою діяльність, за погодженням з Уповноваженим органом управління визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих програм соціального захисту населення.

7.1.2. В межах наданих повноважень має право укладати будь-які угоди та за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству.

7.1.3. Для забезпечення своєї основної діяльності Центр може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними,  відповідно до законодавства України, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству України.

7.1.4. Центр самостійно розробляє структуру, штатний розклад, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, який затверджує Уповноважений орган управління.

7.2. Обов’язки Центру:

7.2.1. Центр створює належні умови для підопічних.

7.2.2. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результаті особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи і своєчасні розрахунки з працівниками Центру.

7.2.3. Центр здійснює бухгалтерський оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

7.2.4. Директор Центру і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

8.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

8.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту терміном на 1-3 роки. Права, обов′язки і відповідальність директора Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

На посаду директора Центру призначається особа, яка здобула ступінь вищої педагогічної освіти та має не менше ніж п’ять років стажу педагогічної роботи та роботи в соціальній сфері.

8.3. Уповноважений орган управління укладає та продовжує дію контракту з директором Івано-Франківського обласного  центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради на підставі рішення обласної ради.

8.4. Директор Центру, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я підопічних.

8.5. Директор Центру:

– здійснює керівництво діяльністю Центру;

– представляє Центр без довіреності  у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

– несе відповідальність за діяльність Центру перед його Власником;

– затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників;

– координує діяльність структурних підрозділів Центру;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

– застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;

– забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру та проходження ними атестації;

– подає Власнику пропозиції щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру;

– укладає договори;

– розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису та відповідно до їх цільового призначення;

– видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

– розробляє і подає на погодження службі у справах дітей проект положення про Центр та забезпечує постійну взаємодію з нею з усіх питань, пов’язаних із соціальним захистом дітей;

– виконує обов’язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, в Центрі;

– виконує інші функції відповідно до положення про Центр.

8.6. До компетенції Власника належить:

8.6.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру.

8.6.2. Прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.

8.6.3. Прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього.

8.6.4. Призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансової та іншої діяльності Центру.

8.6.5. Заслуховування звітів директора про роботу  Центру.

8.6.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.

8.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

8.7.1. Розроблення стратегії розвитку Центру.

8.7.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).

8.7.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності.

8.7.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання їх висновків на розгляд Власнику.

8.7.5. Ініціювання внесення змін до Положення.

8.7.6. Здійснення в межах компетенції спільно з відповідними органами Держпродспоживслужби контролю за якістю харчування, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму.

8.7.7. Внесення пропозицій щодо призначення та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.

8.7.8. Затвердження штатного розпису.

8.7.9. Забезпечення проведення інвентаризації майна Центру.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

9.1. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.

9.2. Центр є неприбутковим, бюджетним закладом.

9.3. Центр користується закріпленим за ним майном на правах оперативного управління, згідно з укладеним Договором.

9.4. Центр є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою діяльність в порядку, передбаченому Положенням.

9.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

9.6. Виробничі та інші відносини Центру з підприємствами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

9.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

9.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

9.9. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

 1. МАЙНО, ФІНАНСУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

10.1. Майно складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

10.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства та Договору укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішуються виключно Власником.

10.3. Центр є власником баз персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно з чинним законодавством.

10.4. Центр як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

10.5. У своїй діяльності Центр співпрацює з громадськими, релігійними, благодійними та іншими організаціями, а також органами місцевого самоврядування.

10.6. Центр може створювати громадські, опікунські ради , благодійні фонди та інші організації, які сприяють роботі установи.

10.7. Джерелами формування майна Центру  є:

– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;

– майно, передане Власником.

10.8. Центр фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.

Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Центру і використовуються на його утримання, включаючи фінансування господарської діяльності, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

10.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, членів такої організації працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління  та інших пов’язаних з ними осіб.

10.10. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

 

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ

11.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

11.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.

11.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

11.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

11.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації установи надається директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

11.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.

11.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

11.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

12.1. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і медичного обслуговування підопічних, вжиттям санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і протипожежних заходів та наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснюють Уповноважений орган управління разом з органами охорони здоров’я за участю інших спеціально уповноважених органів у порядку, встановленому законодавством.

12.2. Державний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів здійснюється Держпродспоживслужбою.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

13.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

13.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішення суду. З дня призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру.

13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

13.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке передається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

13.7. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.8. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

13.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]